Steinnesvogga.

Dette er ei populær dokkevogge so etter kvart er plassert rundt om i mange heimar i Møre og Romsdal. Vogga er laga i furu, skrudd og limt saman med fin pressisjon. Størrelsen er omlag 30 x 50 cm. 


       
                                                                              Dokkevogge i trekvit kr. 1200,-                                 Same vogge, måla eller lakka, kr. 1500,-                                    Dokkevogge med rosett


   
                                                                                                                   Vogge med rosett, måla                            Babyvogge ca 90 x 55 cm. kr. 2000,- trekvit, kr. 2500,- 
                                                                                                                                                                                                              måla eller lakka

                  

     Mange fleire fine bilde kan du sjå her:
 
 
 Er du intresert i fleire opplysningar eller kjøp?
Ver vensam å ta kontakt med Albert Steinnes
albert.steinnes@gmail.com
 
telefon: 90053380
 
 
 
 
 
 
 
 Med vennleg helsing

Albert Steinnes