Niskan retkahdusvamma

Niskan retkahdusvamma eli whiplash voi syntyä esimerkiksi kolarissa, putoamisessa tai jopa kaatuessa, mikäli henkilö lyö päänsä tai niska retkahtaa riittävän voimakkaasti. Suurin osa niskan retkahdusvamman saaneista toipuu muutamissa päivissä tai viikoissa, mutta hankalimmissa tapauksissa oireilu voi jatkua vuosia ja/tai pahentua ajan myötä. Oireet voivat tulla esiin myös viiveellä.

Rajuimpiin niskan retkahdusvammoihin voi liittyä myös aivovamma. Lisäksi niskan retkahdusvammassa voi selkäydin tai niskan suojissa oleva aivorunko venyttyä ja vahingoittua. Myös muut hermorakenteet voivat vaurioitua ja monesti retkahdusvammassa onkin mukana myös neurologisia piirteitä kuten allodynia ja hyperalgesia.

Yleisimpiä oireita niskan retkahdusvamman jälkeen ovat päänsärky ja niskakipu. Näiden lisäksi voi esiintyä esimerkiksi näköhäiriöitä, huimausta, tasapaino-ongelmia, yläraajakipuja, autonomisen hermoston toimintahäiriöitä, kipuja kasvojen alueella ja silmäoireita. Astetta vaikeammissa vammoissa ilmenee myös lantio- ja alaraajakipuja, puutumista, tunnottomuutta ja voimattomuutta eri puolilla kehoa ja erilaisia neurologisia ongelmia. Tyypillisiä ovat muisti- ja keskittymisongelmat.

Retkahdusvammaan liittyy yleensä niskan lihas- ja hermojärjestelmän toimintahäiriöitä.  Niskakipuisella ihmisellä voi olla myös huimausta, horjuvaa tasapainoa, pystyasennon ylläpitämisen vaikeutta ja silmien ja niskan liikehallinnan puutetta. Syynä tähän on todennäköisesti se, että niskakipuisella ihmisellä keskushermoston eri lähteistä (tasapainoelin, niskan asentotuntosensorit ja silmät) keräämä tieto on keskenään ristiriidassa. Niskan retkahdusvammaan voi kuitenkin sisältyä myös varsinaisen tasapaino- eli vestibulaarijärjestelmän vaurioita sekä pehmytkudosvammoja kuten ligamentti-, välilevy- ja fasettinivelvamma.

(Lähde: Whiplash, headache and neck pain - Jull, Sterling, Falla, Treleaven, O´Leary 2008)


Tarkista tästä listasta oireesi, jos epäilet mahdollista niskan retkahdusvammaa:

Niskan retkahdusvamman ensi- ja jatkohoito - Niska-foorumi   (tulossa)

Lisää tietoa ja vertaistukea löydät täältä:

Comments