Europa niet rechtsgeldig, WO II, Hitler cabinet en Nazi agenda voortgezet via Nederlands grondgebied waaronder de Bilderberg conferenties, kapen Europa en Amerika om fascistische Wereld Orde alsnog te voltooien. 

Het wordt hoog tijd dat de Europese burgers worden geïnformeerd. Men moet zich bewust worden van het feit, een herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer liggen. Het leven van miljoenen mensen wordt ook nu weer in de waagschaal gelegd, zoals dat het geval was tijdens WO I & WO II, net zoals ook nu, was het doel van het kartel hetzelfde, het veroveren en heersen over Europa, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen waaronder genocide (Agenda 21) een valse vlag aanslag op eigen volk.
 
 
Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
 
De meeste joden stammen af van de Khazar uit Khazarië. Een stukje land dat ligt tussen de Zwarte en de Kaspische Zee (foto) en nu wordt bezet door Georgië. Deze Ashke-Nazi-joden deden kabbala en brachten gruwelijk levende offers aan hun goden. Na hevig protest heeft hun koning 740 na Christus voor een andere religie gekozen, namelijk het jodendom. Als gevolg daarvan werd het aantal joden in de wereld met een factor 10 vermenigvuldigd. Omdat de Khazars nogal van macht houden zwermden ze uit over centraal en oost Europa waar ze de handel en het bankwezen dicteren. Ashke-nazi (joden? Zionisten) 1(video) 2(video) 3(video) 4(video) 5(video) 6(video) zijn dan ook geen echte Joden van oorsprong en onderdrukken en vermoorden het echte joodse volk, stelen hun identiteit, en misbruiken deze om geheel de wereld te veroveren. (niet alle zionisten zijn verantwoordelijk)


Deze Bloedlijnen waaronder Rothschild ‘s hebben zichzelf in de afgelopen 200 jaar aan elke oorlog en revolutie/opstand gigantisch verrijkt. Daardoor werden zij na elke oorlog met grote sprongen invloedrijker en machtiger, wat heden niet anders is. Alois Hitler (1837-1903) (foto) (een Rothschild) de vader van Adolf Hitler, was de onwettige zoon van Maria Anna Schicklgruber en Baron Rothschild. Een geheim document is opgesteld waaruit bleek dat Maria Anna Schicklgruber in Wenen woonde op het moment dat zij zwanger werd en werkzaam was als bediende in het huis van Baron Rothschild. Zodra de familie haar zwangerschap ontdekte werd ze teruggestuurd naar haar huis in Spital, waar Adolf Hitler zijn vader, Alois op 7 juni 1837 geboren werd. 

 

JOODSE BRONNEN TONEN AAN DAT DE NAAM HITLER BEWIJST DAT HITLER JOOD OF VAN JOODSE AFKOMST WAS. 

 

DE FAMILIE HITLER KOMT VOLGENS BRONNEN IN DE JOODSE MEDIA VAN 01 JUNI 1933 OORSPRONKELIJK UIT DE PLAATS PLANNAU IN BOHEMIA. VOLGENS DEZELFDE BRONNEN IN DE JOODSE MEDIA WIJST ONDERZOEK UIT DAT IEDEREEN DIE HITLER HEET, JOOD IS, OF AFSTAMT VAN DE JODEN. Lees meer 

 

 
Relatie tussen Ashke-Nazi en koninklijke bloedlijnen 

Op 13 augustus 1814 werd het eiland Banka (Indonesië) door de Engelsen uitgeruild tegen het "etablissement Cochin (Indië). Een jaar later (18 juni 1815) werd Napoleon Bonaparte (foto) definitief verslagen door een combinatie van Britse/Nederlandse, Hanoveraanse en Pruisische legers, tijdens de veldslag bij Waterloo (toenmalig Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, nu België). Dit gebeurde onder leiding van de hertog van Wellington, Blusher en de Prins Willem van Oranje-Nassau. (Willem Frederik George Lodewijk).

De Rothschild ‘s (Ashke-Nazi-joden) hebben voor en tijdens deze slag naast Engeland, Duitsland ook Frankrijk en dus Napoleon gefinancierd door middel van goudsmokkel overzee. Men creëerde de juiste beleggingssituatie ten kosten van oorlogen, dood en verderf. Hierdoor kregen de Rothschild ‘s in een slag de controle over de helft van ‘s werelds rijkdommen, zo ook over de Bank van Engeland en de volle aandelenhande, wat tot op heden niet is veranderd. De belangenverstrengeling tussen de Koninklijke huizen en de Ashke-Nazi (Rothschild’s) waren toen al een feit voor eeuwig verenigd. Deze Bloedlijnen waaronder het Brits en Nederlands koningshuis, hebben zichzelf in de afgelopen 200 jaar aan elke oorlog en revolutie/opstand gigantisch verrijkt. Daardoor werden zij na elke oorlog met grote sprongen invloedrijker en machtiger, wat heden niet anders is. Lees meer
 

Deze verbintenissen en relaties hadden als gevolg dat,

de Engelsen het bij Banka (Indonesië) behorende eiland Billiton wilden behouden maar ondanks, gezien de goede relatie's op 17 maart 1824 door de Engelsen werdt overgedragen aan de Nederlanders. Het was de kapitaalkrachtige prins Willem Willem Frederik Hendrik (foto) die als eerste staatshoofd van de Staat der Nederlanden garant stond voor het krediet. Daarmee was het koninklijk huis voor 100% aandeelhouder. Dit heeft zich verder ontwikkeld en is in 1924 overgegaan in het toen opgerichte bedrijf Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB) waarin de Nederlandse staat voor 5/8 deelnam. Het koninklijk huis bleef groot aandeelhouder, waarmee de belangenverstrengeling tussen de Staat der Nederlanden en het koninklijk huis tot stand is gebracht.

 In 1970 werd Billiton overgenomen door Shell (Oud Royal Shell gebouw, Amsterdam).

 

Echter houdt de lijn van Willem van Oranje op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van Engeland.

 

Willem III (1650-1702) had geen nageslacht, zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk naar zijn volle neef Frederik III koning in Pruisen ging. Na de dood van Willem III -1650-1702 (achterkleinzoon van Willem van Oranje), hield de lijn van Oranje op (Stamboom) omdat deze Willem III geen nageslacht had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de dynastie de titel erfprins van Oranje mocht voeren.


Ook Willem III (1817-1890) trouwde op latere leeftijd (61 jaar) met Emma en was onvruchtbaar door syfilis waardoor hij geen kinderen bij Emma kon voortbrengen, derhalve werd het tweede eskader hulptroepen ingeroepen, de ambtelijke secretaris van de koning Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz. (Hiervoor is ook als biologische vader Jhr.mr.Joan Roëll {1844-1914} genoemd, doch dit is om meerdere redenen volkomen ongeloofwaardig) de toondoofheid van Wilhelmina en de Ranitz is meer overtuigend) {Voor het redden van de dynastie fraudeerde Willem III bij de aangifte in het bevolkingsregister, door niet naar de strekking van de Grondwet etc, te stellen dat op dinsdag 31 augustus 1880 des avonds om zes uur, Wilhelmina Helena Paulina Maria, mitsgaders datzelfde kind een dochter is van Hem, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der Nederlanden en Emma van Waldeck-Pyrmont, terwijl hem bekend moet zijn geweest dat hij niet de biologische vader was en met die verklaring indruiste tegen de Grondwettelijke, regels Salische wet en Castiliaanse stelsel voor troonopvolging. Als gevolg van deze kunstgreep is Wilhelmina geboren en ontstond zo de lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont. Algemeen wordt aangenomen dat toondoofheid erfelijk is, Wilhelmina leed daar aan, De Ranitz ook, maar haar vermeende ouders niet. Wilhelmina huwde prins Hendrik (1876-34), ook die bleek aan syfilis te lijden, als gevolg waarvan Wilhelmina vier miskramen op rij moest doorstaan, alvorens Juliana werd geboren (geadopteerd). Hier stopt de lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont, immers door haar syphilis kon Wilhelmina geen kinderen krijgen, bekend is dat zij het Hendrik bijzonder kwalijk nam, dat hij die overdraagbare aandoening bij zich had en na Juliana volgde de laatste miskraam.

 

Vanaf het begin is de geruchtenmachine op gang gekomen, dat Juliana door Wilhelmina is geadopteerd van een moeder uit Soest. Deze hardnekkige geruchten houden nog steeds aan en slechts DNA onderzoek kan uitsluitsel geven. Maar er is meer: Volgens Mr. Carry Hamburger van Knoops & Partners [de juridische bron] zou Maria (Claire) Jacoba Roovers (foto) die volgens de Burgerlijke Stand van de gemeente Ginneken is geboren 11 maart 1927 een onwettige dochter van Juliana zijn, echter door prins Hendrik in februari 1926 verwekt en actueel in november 1926 geboren.

 

 

De uiteindelijk vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met haar syfilis, naar buiten werd meegedeeld dat het tyfus was. Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar syfilis. Na de “geboorte”(lees adoptie Juliana) probeerde Wilhelmina nogmaals ZELF een kind te krijgen. Dit werd de vijfde miskraam. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk ,tenminste dat dacht men, middels het toen ontdekte middel Salvarsan. Wie is de biologische vader en nog belangrijker: Wie is de biologische (Soesterse) moeder van Juliana?? Met behulp van het DNA van Elizabeth is vastgesteld dat het de botten van de Romanovs waren. Prinses Juliana weigerde DNA af te staan. Waarom? Gezien vorenstaande schijnt er geen jota Romanov DNA en erfelijk Oranje DNA (zelfs niet het gepikte Oranje) in Wilhelmina en Juliana te zitten en is het Nederlandse huidige staatshoofd Beatrix afkomstig uit een familie van nieuwe rijken, de pseudo-Oranjes, terwijl de echte Oranjes tot keizer werden gekroond in Duitsland. Niet alleen Juliana weigerde in 1991 DNA af te staan,ook Beatrix weigert dit en gelijktijdig ontkent prinses Margarita DNA materiaal te hebben afgestaan. Waar is men bang voor?

 

GEERTRUIDA FOK EN DE ROMANOV BLOEDLIJN

Voor eens en voor altijd maken wij een einde aan het fabeltje van het “Huis van Oranje-Nassau” en hun onrechtmatig toegeëigende erfrecht voor het per definitie leveren van het Nederlandse staatshoofd, regeringshoofd, voorzitter Raad van State, gepaard gaande met belastingvrijstelling en talloze andere privileges. Een ongekozen staatshoofd, die naar verluid wel eens last heeft van haar “Russische temperament” en de kunstzinnigheid van de Romanovs heeft geërfd…….

Leest u dan eerst het verhaal van het 7-jarige meisje, dat volgens plan dood had moeten zijn, doch in plaats daarvan een licht heeft laten schijnen op de ware, frauduleuze aard van Emma en Wilhelmina die “de monarchie” hebben gered – maar tegen welke prijs?  Lees meer

De overname van de Oranje-rechten door Prins Bernhard, misbruikt voor het voortzetten van Nazi's agenda (video)

Met het verschijnen van Bernhard van Lippe-Biesterfeld (foto) is definitief een einde gekomen aan de oranje-dynastie of wat daar voor heeft door moeten gaan. Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld werd geboren op 29 Juli 1911 in Jena (Duitsland). Hij legde zijn doctoraalexamen in 1935 af en ging werken voor IG Farben een Duits chemisch bedrijf dat Zyklon B voor Auschwitz leverde, (een op cyanide basis gemaakte pesticide) waar hij vervolgens spion voor was (geheime inlichtingen afdeling NW7), Hij was lid van de SA in Berlijn, de Sturmabteilung van Hitlers NSDAP en nodigde vooraanstaande Nazi’s uit op zijn huwelijk met koningin Juliana. Overigens heeft prins Bernhard op 24 april 1942 een brief aan Hitler geschreven,waarin hij zichzelf aanbiedt het 'Stadhouderschap' over Nederland op zich te nemen. Het bestaan van deze brief wordt nog steeds door de RVD ontkend, maar geheim BVD-agent Jan Heitink heeft wel degelijk een kopie van de brief in handen gehad: ondertekend door prins Bernhard én prinses Juliana. Bernhard wilde dan ook Nederlands Nazi stadhouder worden voor Hitler wat uiteindelijk ook geruisloos gebeurde

Nederland is dan ook in de Tweede Wereldoorlog officieel overgenomen door het Hitler kabinet, onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden, aangestuurd vanuit de in 1954 opgerichte geheime Bilderberg conferenties onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard, daarna koningin Beatrix en thans Etienne Davignon, waarbij het Nazi regime van het Hitler Kabinet vanuit het grondgebied van voormalig Nederland is voortgezet wat door de Europese Unie is overgenomen

Driekwart eeuw geleden bestond het chemische en farmaceutische kartel IG Farben uit multinationals zoals Bayer, BASF, Hoechst en andere. Deze bedrijven financierden de opkomst van het dictatoriale naziregime in Duitsland met de hulp van Nederland. Zowel de V.N. als de Eu-Commissie zijn opgericht door de zelfde Elite die de Iste en IIde wereldoorlog veroorzaakt hebben en zowel Nazi’s als geallieerde financierde om een wereldregering tot stand te brengen (Lees meer)

 

 

De Rothshilds, Koningin Wilhelmina van Nederland en de Belgische socialist Henri Spaak pleegden een coup op de Benelux voor het voortzetten van het Derde Rijk, wat eerst voor België mislukte vanwege hevig verzet van Koning Leopold III. Ondanks werd in 1957 met het verdrag van Rome de fundering voor de N.W.O alsnog gelegd door socialist Spaak en zijn achterban.

 

De Belgische Nazi collaberateur Alexandre Galopin was tijdens de II Wereldoorlog (1935-44) directeur en gouverneur van de Société Générale en de bedenker van de Galopin doctrine die gebruikt werd om met de Nazi’s zaken te doen, in de zelfde periode was hij Vice-voorzitter Board of Directors van de NA/ZI (BIS Bank) geformaliseerd in Den Haag op 20 januari 1930 met zijn hoofdzetel in Bazel (Zwitserland), deze financierde de NA/ZI oorlogsmachine met Hitler als frontman aan de macht. Alexandre Galopin werd vanwege zijn Nazi collaboratie in 1944 vermoord.
 
 In 1936 werd Socialist Paul-Henri Spaak Minister van Buitenlandse Zaken, zijn vader Paul Spaak was goed bevriend met leden van de beruchte Rothschild bankiers familie (Ashke-Nazi joden), alwaar Robert Rothschild na het slagen van zijn examen in april 1937 toegetreden is tot het kabinet Spaak. Eduard VIII werd koning van Engeland na de dood van zijn vader in 1936. Minder dan een jaar later deed hij weer afstand van de troon, omdat hij wilde trouwen met de al twee keer gescheiden Amerikaanse Wallis Simpson die een Duitse Spion zou zijn. In 1937 worden de hertog en hertogin van Windsor tijdens een omstreden bezoek verwelkomt in München persoonlijk begroet door Hitler (foto) Eduard kreeg de titel Hertog van Windsor. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog keerde hij terug naar het Verenigd Koninkrijk en maakte hij deel uit van de staf van het Britse leger. Kort daarop (juli 1940) werd hij benoemd tot gouverneur van de Bahama's. Dat bleef hij tot 1945.Ook Hertog Karel Eduard van Saksen-Coburg en Gotha was een Nazi. Zijn moeder was Helena van Waldeck-Pyrmont, dochter van vorst George Victor van Waldeck en Pyrmont en zuster van de Nederlandse koningin Emma. Hij was dus een neef van koningin Wilhelmina. Hij verhuisde naar Duitsland, waar hij zich Carl Eduard noemde, en werd onder de hoede van zijn neef Wilhelm II opgevoed. Hij werd op 15 juli 1902 door Edward VII tot ridder in de Orde van de Kousenband verheven. Hij steunde bij de presidentsverkiezingen in 1932 openlijk Adolf Hitler. Op 1 mei 1933 werd hij lid van de NSDAP, in datzelfde jaar van de Sturmabteilung (SA). (als ook Bilderbergoprichter Bernhard van Lippe-Biesterfeld) Karel Eduard was aanvankelijk SA-Gruppenführer in de staf van de Oberste SA-Führer, in 1936 werd hij door Hitler tot SA-Obergruppenführer bevorderd. Karel Eduard was ereleider en Obergruppenführer van het Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps (NSKK), luchtmachtcommodore, ereleider van de Duitse luchtvaart en Obergruppenführer van het Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK). Dit betrof erefuncties die geen daadwerkelijke bevoegdheden inhielden.

 
In 1933 werd hij rijksgevolmachtigde voor het motorwezen en president van het Duitse Rode Kruis, in 1934 rijkscommissaris voor de vrijwillige ziekenverzorging en in 1936 rijksdagafgevaardigde van de NSDAP. Hij zette zich in om de Duits-Engelse relaties te verbeteren en woonde in SA-uniform de begrafenis van George V bij.

                               2 (video)

Toen, net zoals ook nu, was het doel van het kartel hetzelfde: het veroveren en heersen over Europa en uiteindelijk ook over de rest van de wereld, (onderbouw) met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen waaronder een chemishe oorlog op de bevolking (onderbouw) en kindermisbruik (onderbouw) waarmee verantwoordelijke gegijzeld worden om te participeren aan betreffende Agenda 21. Deze Nazi's implementeren betreffende genocide dé-populatie agenda onder valse voorwaarden als overbevolking van onze planeet, maar is in werkelijkheid om hun totalitaire macht te kunnen behouden t.o.v. de massaal wakker wordende wereldbevolking (onderbouw).Ook Hitler werd gefinancierd via Nederland door Duitse staalbaron Thyssen en de Amerikaanse Bush familie waaronder hun geldmagnaten vanuit Amerika. Nazi Prins Bernhard gijzelt het huis van Oranje (onderbouw) en laat het Hitler cabinet Nederland geruisloos over nemen, waardoor het voortbestaan hiervan na de oorlog stelth heeft kunnen doorgaan. Bernhard richtte vervolgens de Bilderberg nazi-conferentie op (onderbouw) om vervolgens via de lage landen (onderbouw) waaronder België (onderbouw) geheel de wereld tegen hoge winsten te vergiftigen en Nazi’s agenda te voltooien door verantwoordelijke te gijzelen met corruptie, chantage (kindermisbruik) e.a... JF. Kennedy, Pim Fortuyn en vele andere oppositie worden uit de weg geruimd (onderbouw) (video)

JF. Kennedy waarschuwde!

Behielden de Nazi's na 1945 op gewiekste wijze hun rijkdom en hun macht? Veroorzaakten de Nazi's de kredietcrisis en daarna de schuldencrisis? Staat de wereld daarmee aan de vooravond van het Vierde Rijk?

3 GESPREKKEN MET HITLER
Al tijdens het schrijven van zijn boek De Tranen van de Wolf kreeg auteur Karl Hammer Kaatee kritiek op het feit dat hij meende dat Esso en Shell geld hadden gegeven aan Hitler. Hij baseerde zich namelijk op een Engelstalig boekje. De geldbronnen van het nationaal-socialisme, 3 gesprekken met Hitler dat in 1933 was geschreven door een zekere Sidney Warburg, en vertaald door de journalist Jan Gustaaf Schoup. Onmiddellijk na publicatie werd het boek destijds echter uit de handel gehaald omdat het een vervalsing zou zijn geweest. (Schoup zelf heeft nooit definitief uitsluitsel kunnen geven, want hij werd in 1944 door de Gestapo vermoord.) Karl Hammer Kaatee toonde echter aan dat er wel degelijk contacten waren tussen de nazi's en de oliegiganten die redenen te over hadden om Hitler te willen steunen. Om de lezers de mogelijkheid te bieden zelf kennis te nemen van het verboden boek en hun eigen oordeel over de spraakmakende inhoud te vormen, wordt het hierbij opnieuw en integraal gepubliceerd, met een inleiding door Karl Hammer Kaatee.
De Totaal Oplossing van het Jodenvraagstuk komt van de Zionisten. Hebben ze al in 1895 bedacht. Dit zijn keiharde feiten.
Ook Robert Jan Van Pelt (de beroemde Joodse historicus – mister Auschwitch) heeft het over de symbiotische relatie tussen IG-Farben (Rothschild) en de SS. En hij heeft het over 200.000 vergassingen in het kamp: BOEK: AUSWITZ VAN 1270 TOT HEDEN
Zie ook: 2(video) 3(video) 4(video) 5(video)
De familie Bush speelde samen met Nederland een centrale rol in het financieren en bewapenen van Adolf Hitler voor zijn machtsovername in Duitsland (video). Ze hielpen de kanonnenfabrikanten de nazi-oorlogsmachine op te bouwen.

In 1922 bracht de Amerikaanse financier W. Averill Harriman een bezoek aan Berlijn. Hij maakte daar o.a. kennis met de Duitse staalmagnaat Fritz von Thyssen. Dat gezellig samenzijn bleek later de inleiding tot een hechte financiële samenwerking die tot oktober 1942 zou duren. Een voor beide partijen buitengewoon profijtelijke coöperatie die grotendeels verliep via de in 1918 door Von Thyssen in het leven geroepen Bank voor Handel en Scheepvaart in Rotterdam en de uit 1924 daterende (UBC) in New York. In UBC participeerde naast Von Thyssen en Harriman ook de firma Brown Brothers, die onder leiding stond van George Herbert Walker. Een volbloed Nazi-aanhanger die in later jaren zijn invloed gebruikte om een fusie van Brown Brothers en Harriman (BBH) te bekokstoven. De man die in de woelige periode daarna verantwoordelijk werd voor de dagelijkse financiële manipulaties bij zowel UBC als BBH was Walker's schoonzoon, Prescott Bush. De grootvader van de president.

Het zijn er bij lange na géén zes miljoen. Nooit geweest ook en de industriële vergassing heeft niet plaatsgevonden. Ook de beroemde historicus Robert Jan Van Pelt toont dit aan in het standaardwerk Auschwitz. Er zijn tussen de 1,7 en 3,3 miljoen joden vermoord, en in Auschwitz zijn rond de twee honderdduizend mensen vergast. De betrouwbaarste berekeningen staan hier, hier en hier. Auschwitz was overigens 100% particulier initiatief en eigendom van IG-Farben wat het geesten kind was van de joodse Rothschild bankiers, die ook Hitler betaald hebben samen met Rockefeller, Esso, Shell en Wall Street. Ook de grootvader van de laatste president Bush profiteerde als manager van het Nazi regiem van de slavenarbeiders van dat kamp. Een beetje zoeken op internet leert al snel dat begin jaren negentig van vorige eeuw het aantal vermoorde joden van Auschwitz officieel drastisch naar beneden is bijgesteld van vier naar één miljoen. Dat is een verschil van drie miljoen wat van de beruchte geholocauste zes miljoen afgetrokken hoort te worden. Zes miljoen min drie miljoen is géén zes miljoen.

In de eerste oorlogsjaren streek de familie Bush de winst op van de slavenarbeid in de ertsmijnen van Auschwitz (foto). Ze hielp de theorie van de 'raszuiverheid' ontwikkelen en verboden samen met nazi-Duitsland het emigreren van joden naar de Verenigde Staten. Zij werden voor het blok gezet of door de NA/ZI's in kampen gestopt (video) of naar Palestina geëmigreerd 1(video) 2(video) Israël en het geloof in de heilige holocaust

                               2 (video)
Op het einde van de eerste wereldoorlog ziet Agust Thyssen, (foto) de grootste militaire producent in Duitsland, zijn staalrijk in gevaar. In het (“neutrale Nederland”?) opent hij de Bank voor Handel en Scheepvaart, in Rotterdam. Zo kan hij zijn oorlogsbuit van de August Thyssen Bank in Berlijn op tijd wegsluizen naar Nederland om schadeclaims overeenkomstig het Versailles-verdrag te ontlopen. De oude August schenkt 100 miljoen dollar en zijn industrieel imperium in het Ruhrgebied aan zijn zoon Fritz Thyssen, die Adolf Hitler en generaal Erich Ludendorff ontmoet en 100.000 goudmark geeft voor Hitlers beginnende NSDAP partij. Maar de partij heeft veel meer fondsen nodig om de communistische beweging te verslaan. Het oorlogsgeld in Rotterdam volstaat niet. En dus wil Thyssen ook een Amerikaanse tak oprichten. Ook Fritz zijn broer, Heinrich Thyssen-Bornemisza vluchtte na de eerste wereldoorlog naar Den Haag waar hij o.a zijn commerciële belangen vertegenwordigd.
                               2 (video) 3 (video) 4(video)
Zo krijgt Thyssen naast Berlijn en Rotterdam ook voet aan wal in de Verenigde Staten. Begin 1924 reist Kouwenhoven, directeur van de Bank van Handel en Scheepvaart, Rotterdam naar New York om er samen met Averell Harriman en George Herbert Walker (schoonvader Bush) (foto) de Union Banking Corporation (UBC) op te zetten, in Broadway, op hetzelfde adres als Harriman& Co. Achter de schermen is de Union Banking Corporation eigendom van de Rotterdamse Bank van Thyssen
Op 10 januari 1925 krijgt het bedrijf (August Thyssen Hütte) een lening van 12 miljoen dollar van een andere Amerikaanse bank Dillon, Read and Co. Anderhalf jaar later nog eens 5 miljoen dollar. Clarence Dillon is een oude vriend van Samuel P. Bush (foto), de vader van Prescott Sheldon Bush (Amerikaans senator en bankier op Wall Street), grootvader van George Herbert Walker Bush (directeur CIA 1976-77, President U.S.A 1989-93 ) en overgrootvader van George W Bush (President U.S.A 2001-09). Dillons bank word door Standard Oil, Ford, General Electric, DuPont en ITT gebruikt om Hitler te financieren.
Met de Amerikaanse dollars fusioneert de Duitse staalindustrie, onder leiding van Fritz Thyssen en Friedrich Flick, tot de gevormde Duitse Vereinigte Stahlwerke en werd eveneens verantwoordelijk voor de Amerikaanse dochteronderneming German Steel Trust. Prescott Sheldon Bush (foto) krijgt als taak de Vereinigte Stahlwerke van Thyssen en Flick te superviseren, die Hitler blijven financieren tot hij aan de macht komt. De belangen van dat bedrijf in de VS werden in handen gelegd van de advocatenfirma Dillon Reed, waar het (Nazi-)Duitse bedrijfsleven over twee fanatieke vertegenwoordigers beschikte: de gebroeders Allen en John Foster Dulles. Zo smeedde Fritz von Thyssen in de VS een machtsblok dat tot in deze eeuw zijn invloed doet gelden binnen de Amerikaanse politiek. Een machtsblok overigens dat in de langdurige aanloop tot WO II voor de broodnodige pecunia zorgde om de organisatie van Hitler's partij en staat van de grond te trekken. Al dan niet in het geheim. Hoe meer de oorlog naderde, hoe meer Von Thyssen en zijn Amerikaanse vertegenwoordigers ertoe overgingen hun onderlinge banden te maskeren. Het zou nog tot 20 oktober 1942 duren voordat Roosevelt's regering deze Duitse lifeline afkapte met gebruikmaking van de "Trading with the Enemy act". Toen werden de aandelen van BBH inbeslaggenomen, evenals die van de UBC. Op 28 oktober werden vervolgens twee Nazi-coverfirma's, die hun zaken hadden ondergebracht bij de beide financiële ondernemingen van de Bush/Harrimankliek, uit de roulatie genomen. Een van die onfrisse ondernemingen was de Holland American Trading Corporation.
 (LUISTER) BBC Report over Prescott Bush's poging U.S. Fascist Coup in de jaren 30)

Overgrootvader en grootvader Bush hebben het goed uitgekiend. Via Brown Brothers & Harriman investeren ze in Nazi-Duitsland, via de UBC-bank krijgen ze de bewapeningswinsten terug in de Verenigde Staten. De winsten lopen in 1934 op tot honderden miljoenen die ook naar Rotterdam en New York vloeien. In New York is Prescott Bush ondertussen managing director van UBC. "De familie Bush wist zeer goed dat Brown Brothers het Amerikaanse geldkanaal naar Nazi-Duitsland was en dat de Union Bank de geheime pijplijn was om het Nazi-geld via Nederland opnieuw naar Amerika te brengen", schrijft John Loftus, (foto) voormalig procureur van het US Departement Nazi War Crimes.

Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld een echte Nazi
De op 29 Juli 1911 in Jena (Duitsland) geboren NA/ZI Prins van Oranje Bernhard van Lippe-Biesterfeld die zijn doctoraalexamen in 1935 aflegde en ging werken voor IG Farben, een Duits chemisch bedrijf waar hij spion voor was (geheime inlichtingen afdeling NW7). Dit bedrijf leverde Zyklon B voor Auschwitz, (een op cyanide basis gemaakte pesticide) hij was lid van de SA in Berlijn, de Sturmabteilung van Hitlers NSDAP).
De chemiereus IG Farben nam de Holland-route naar de VS en maakte daar gebruik van de diensten van BBH, UBC en Dillon Read. En net als Thyssen richtte ook zij daarvoor een eigen bankbedrijf in Nederland op: de Hollandsche Koopmansbank in Amsterdam (1923). Zij het, dat ook de Zweedse Enskildabank een flink aandeel bezat in de nieuwe onderneming. De HKB stond van meet af aan onder leiding van Gerhard Fritze. Hij was getrouwd met een telg uit de familie Ilgner en mogelijk mede daardoor raakte hij steeds dieper verzeild in IG Farben's activiteiten achter de schermen van de internationale politiek. Een ander lid van die familie leidde namelijk de inlichtingenafdeling NW 7 van het driftig naar Lebensraum op zoek zijnde chemieconcern: Max Ilgner. Tot diens vriendenkring behoorde prinses Armgard zur Lippe Biesterfeld, de moeder van prins Bernhard. Een connectie die niet alleen zoet vruchten zou afwerpen.
In 1929 verkreeg Fritze de Nederlandse nationaliteit. Voor die tijd was hij voor het gemak al eens tot Zweed getransformeerd om het toenaderingsproces tussen IG Farben en Enskilda wat soepeler te kunnen begeleiden. In Nederland hield hij vooral toezicht op de geldstroom tussen het Duitse moederbedrijf en het Amerikaanse filiaal Chemnyco. Dat filiaal stond onder leiding van Robert Ilgner, een tot Amerikaan genaturaliseerde broer van Max Ilgner (foto), die bancair werd bijgestaan door de zo vertrouwde BBH en UBC van Prescott Bush en Averill Harriman. Naar verluidt speelde Fritze en Max geen onbelangrijke rol bij het aaneensmeden van de Nederlandse kroonprinses Juliana en de inmiddels voor NW 7 in touw zijnde prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld. Lees meer
Bernhard nodigde vooraanstaande NAZI's uit op zijn huwelijk met Juliana waar de Hitlergroet gedaan werd (Heil Hitler). Bernhard van Lippe-Biesterfeld was dan ook een echte Nazi.

 


Hier beneden vind u de lidmaatschapskaart van de Studentenschaft, waarop prins Bernhard heeft ingevuld dat hij al sinds 27 april 1933 lid was van de NSDAP en SA. Het document in kwestie bevindt zich onder nummer ZB II 1849 Akte 28 in het archief van de Humboldt Universität – de voormalige Friedrich-Wilhelm Universität – in Berlijn, waar Bernhard begin jaren '30 studeerde. Volgens het hoofd van het archief van de huidige Berlijnse Humboldt-Universität zou het "nog jaren duren voordat het onderwijs zo genazificeerd was dat er van bovenaf politieke eisen aan studenten werden gesteld". Prins Bernhard heeft zijn lidmaatschap van de NSDAP pas op 8 januari 1937 opgezegd. Dat was dus een dag na zijn huwelijk met prinses Juliana. Vlak voor zijn huwelijk in januari 1937 heeft Bernhard persoonlijk bij Hitler geregeld dat de bruidsmeisjes hun door de Gestapo in beslag genomen paspoorten terugkregen. (klik artikel links boven)
                            (klik lidmaatschapskaart van de Studentenschaft om te lezen)
Het Nederlandse kabinet wist al tijdens de Tweede Wereldoorlog dat prins Bernhard lid was geweest van de SS
Tijdens de Tweede Wereldoorlog doken er in de Amerikaanse pers geruchten op dat prins Bernhard lid zou zijn geweest van de SS. In een codetelegram d.d. 15 september 1944 vraagt Alexander Loudon, de Nederlandse ambassadeur in de VS, aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken hoe de krantenberichten over Bernhard's SS-lidmaatschap weersproken moeten worden. Een dag later stuurt de minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens per gecodeerd telegram het volgende antwoord
(klik artikel om te lezen)

Nederland als paard van Troje zet Nazi regime geruisloos voort.
Na de Duitse inval op 10 mei 1940 terwijl de strijd nog in volle gang was - en er nog dagelijks Nederlandse militairen sneuvelden verliet het Nederlands koningshuis op 13 mei 1940 op advies van Generaal Winkelman het land en vluchtte naar Engeland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Wilhelmina in Londen en werd onder meer door haar radiotoespraken het symbool van het Nederlandse verzet. Hierdoor is Nederland vanaf dat moment volgens de toen van kracht zijnde Nederlandse Grondwet officieel in handen van de bezetters, namelijk de Nazi’s waaronder Bernhard zelf.
Vijf dagen daarvoor, op 8 mei 1940, had de Nederlandse pers nog het volgende uit de mond van prinses Juliana vernomen: (klik artikel links om te lezen)
(Merk op dat prinses Juliana schreef dat Van Loon behoorde te weten dat vijf eeuwen lang het Huis van Oranje voor geen enkel gevaar op de vlucht is geslagen. Dit is natuurlijk bezijden de waarheid, want in 1795 was stadhouder Willem V ook al met zijn gezin naar Engeland gevlucht.)
En zo sprak burgemeester Van Walsum op 15 mei 1940 voor de radiodistributie de bevolking toe: "Dat de koningin met de regering vlucht, terwijl er nog jongens voor haar in het vuur gaan, is misdadig. Deze handelwijze is mij onbegrijpelijk voor een vorstin uit het Huis van Oranje".
Bijzonderheden betreffende artikel 21 van de grondwet (citaten)
Artikel 21: 'In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst.' 
(Bron: J.A. Fruin, 'De Nederlandse wetboeken', p.4.)

(klik artikel om te lezen)
Koningin Wilhelmina op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon:
 
'Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!'
 
Nederland officieel overgenomen door Hitlers cabinet met Prins Bernhard als Hitlers stadhouder zet Nazi’s regime en agenda geruisloos via Nederland tot op heden voort, waaronder de Bilderberg conferenties.
Tussen 1941 en 1943 heeft prins Bernhard een aantal malen de Verenigde Staten van Amerika bezocht. Volgens diverse bronnen, waaronder de Britse Secret Intelligence Service (SIS), heeft hij tijdens zijn tweede bezoek (van 20 tot en met 25 april 1942) op 24 april 1942 een brief aan Hitler geschreven, waarin hij zichzelf aanbiedt het 'Stadhouderschap' over Nederland op zich te nemen. De brief is later vanuit Londen via Portugal naar Berlijn gestuurd. Het bestaan van deze brief wordt nog steeds door de RVD ontkend, maar geheim BVD-agent Jan Heitink heeft wel degelijk een kopie van de brief in handen gehad: ondertekend door prins Bernhard én prinses Juliana. Bernhard wilde dan ook Nederlands Nazi stadhouder (foto) worden voor Hitler wat uiteindelijk ook gebeurde.

Na de oorlog zou het bestaan van deze brief tegenover de SIS bevestigd zijn door generaal Eberhart Schöngarth (Befelhshaber der Sicherheitspolizei und des SD). Vlak voor zijn executie is de bewuste brief in Berlijn teruggevonden. Het is overigens opmerkelijk dat prins Bernhard zijn brief uitgerekend in Amerika heeft geschreven en niet in Londen, temeer daar de brief ook daarvandaan verzonden is.

Het is een feit dat Bernhards vrienden, jhr. W.G. Röell en J. Schimmelpenninck, in mei 1940 in Nederland zijn achtergebleven met 'fondsen' van de Prins voor het formeren van een legertje bestaande uit achtergebleven adelborsten. Bij een eventuele terugtrekking van de Duitse troepen moest er een keurtroep klaar staan om de zaak over te nemen met het doel Nederland te behoeden voor een linkse staatsgreep.)

Aangezien Hitler en Bernhard elkaar al in 1936 hadden ontmoet, en de Prins ook nog eens van april 1933 tot januari 1937 lid was geweest van de NSDAP, de SA en de SS, hoopten de Amerikanen dat Hitler op de 'Stadhoudersbrief' zou ingaan.

Adolf Hitler over prins Bernhard 

'Als het ons lukt van de koning van België af te komen door hem een pensioen van een half miljoen of zoiets te geven en hem op die manier een verguld ballingschap te verzekeren, zal ik daar dankbaar voor zijn. In Nederland liggen de zaken goddank eenvoudiger, want met Prins von Lippe-Biesterfeld hebben we een volstrekt imbeciele stoethaspel op de troon. Toen hij me vlak voor zijn huwelijk een afscheidsbezoek bracht, boog en kronkelde hij als een gigolo. Een paar dagen later verklaarde hij in de Nederlandse pers, dat hij zich diep in zijn hart altijd al een Nederlander had gevoeld!'

(Adolf Hitler, 24 juli 1942, uit: Hitler’s tafelgesprekken 1941-1944 (Amsterdam 2005). 

Krantenknipsels betreffende prins Bernhard's bezoek aan Hitler in november 1936

(klik op foto)

Prins Bernhard wou dus stadswachter van Hitler worden wat ook gebeurde. Wilhelmina heeft met haar vlucht naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op alle fronten geschonden. Zo overtrad zij het [pas in 1983 geschrapte] artikel 21 uit de grondwet, dat verbood dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite in 1940 opgeheven en officieel geruisloos overgedragen aan Hitlers kabinet met als rijkscommissaris voor de nieuwe Nazi staat Arthur Seyss-Inquart


'Volgens artikel 21 van de in 1940 geldende grondwet mocht de zetel van de regering 'in geen geval' naar het buitenland worden verplaatst. De Nederlandse regering die gedurende de oorlog vanuit Londen opereerde heeft dus in feite de grondwet geschonden.' (Bron: 'Wilhelmina krijgshaftig of laf?', NRC, 19 maart 2001.)


'Men had [in Londen] geen enkele moeite met de grondwetsbepaling die zei dat de zetel van het Rijk nimmer buiten Nederland kon worden verplaatst terwijl dat toch met ingang van 13 mei 1940 wel degelijk het geval was.' (Bron: Koos Groen, 'Er heerst orde en rust', 1979, p.35.)


De op 13 mei 1940 gevluchte koningin Wilhelmina en haar regering waren nog maar net in Engeland of de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken kreeg bezoek van de Franse ambassadeur die hem vertelde dat de Franse regering erg verontrust was door de brief die de koningin naar de Franse President had gezonden. Volgens de ambassadeur bleek uit Wilhelmina's schrijven dat de Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Ook uit een brief aan haar dochter Juliana in juni 1940 blijkt dat Wilhelmina het met de Duitsers op een akkoordje wilde gooien.

Het door de oranjeclan verlenen van gastvrijheid aan een warcriminal als Jorge Zorrequieta had al zijn precedent in de opvang van ex-keizer Wilhelm door de voorbestemde verzetskoningin Wilhelmina. De kleine Wilhelmina werd door haar moeder vaak naar 'Onkel Willie' op vakantie in Berlijn gestuurd. De Kaiser organiseerde dan grote militaire parades om het kind in te laten zien dat er niet te spotten viel met de slagkracht van het nieuwe Duitsland onder Pruisische leiding. Na de nederlaag van Versailles en de revolutie van 1918 verleende Wilhelmina ex-keizer Wilhelm, tevens een prins van Oranje, in 1919 asiel. Het verdrag van Versaille voorzag met artikel 227 in de strafrechtelijke vervolging van de keizer wegens `de zwaarste schending van de internationale moraal en heiligheid van verdragen`. Zijn neef George V noemde hem dan ook “de grootste crimineel uit de geschiedenis”. Wilhelmina echter weigerde hem, ondanks indringend verzoek van de geallieerden, uit te leveren. lees meer...
Adolf Hitler over prins Hendrik
'Wijlen de prins-gemaal van koningin Wilhelmina was ook zo'n typische koninklijke halvegare. Hij had notabene het lef me kort na onze machtsovername te benaderen voor een lening van zevenenhalf miljoen gulden, in ruil voor zijn verzekering dat hij alles zou doen wat in zijn macht lag om de Duitse invloed in Nederlandte vergroten.
Adolf Hitler, 24 juli 1942, uit: Hitler's Tafelgesprekken (Amsterdam 2005). 
Op 23 november 1940 arriveert Rijkscommissaris Seyss-Inquart per auto in Weert aan de grens van Limburg. Hij wordt verwelkomd door zijn gemachtigde voor Limburg, Kreisleiter Schmidt, en de plv commissaris van de provincie Jos. Maanen. In Heerlen luistert hij op het bordes van de Ortsgruppe der NSDAP een redevoering van Schmidt. Met begeleiding van een Duitse militaire kapel wordt "Deutschland, Deutschland über alles" gezongen tijdens het hijsen van een hakenkruisvlag. Verder optreden op het Vrijthof te Maastricht van het muziekkorps, mét exercitie, van de Deutsche Ordnungspolizei (Grüne Polizei) uit Den Haag. Op de achtergrond speelt een tweede blaasorkest in een muziektent de begeleiding. Tot slot beelden van het bezoek dat Seyss-Inquart brengt aan de Deutsche Schule te Heerlerheide. Een meisje biedt hem bij zijn komst bloemen aan; kinderen in een klaslokaal staan op als hij binnen komt, brengen de fascistengroet en zingen een lied (bron: geschiedenis 24) (video).

1 februari 1941

De vaderlandsgetrouwe en anti-Duitsgezinde Commissaris der Koningin in Limburg, gouverneur’Van Sonsbeeck, werd op een schandelijke wijze abrupt ontslagen en nog diezelfde dag opgevolgd door de felle nationaal-socialist Max graaf de Marchant et d’Ansembourg. Tevens had de hoogste Duitse gezagsdrager, rijkscommissaris Seyss-Inquart, al in juli 1940 een speciale gevolmachtigde (Kreisleiter Schmidt) voor de provincie Limburg aangesteld, die controle moest uitoefenen op provincie- en gemeentebesturen. Toen d’Ansembourg eenmaal was aangetreden, was het hek van de dam en ging de nazificering van het bestuur van Limburg versneld in haar werk (bron: Stadsarchief Sittart, Geleen). Max graaf de Marchant et d’Ansembourg was een Nederlands katholiek zeer Duits geöriënteerde Limburgse edelman, die sinds 1933 bij de NSB in het voorste gelid stond. Trad in 1914 als Fahnen Junker in het Duitse leger en diende daarin tot het einde van de Eerste Wereldoorlog als officier. Burgemeester in een kleine Limburgse gemeente Amstenrade, tot zijn NSB-lidmaatschap tot zijn ontslag leidde. Omschreef zichzelf als een antiparlementaire voorstander van de corporatistische staat, maar was voor de oorlog niettemin lid van het parlement. Liet zich daar geregeld antisemitisch uit. Was belast met de buitenlandse contacten van de NSB en vanaf 1 februari 1941 tot 6 september 1944 Commissaris der Provincie Limburg. In de periode 1935-1941: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer (bron: Parlementair Documentatie Centrum). Zeer opmerkelijk is dat de door rijkscommissaris Seyss-Inquart afgezette Commissaris (Gouverneur) G.A. (Willem) van Sonsbeeck tijdens de tweede wereldoorlog op 14 september 1944 weer Gouverneur is geworden en dat tot 1 januari 1947 is gebleven.
 
Voor 1940 werd Nederland in het buitenland vertegenwoordigd door gezantschappen (synoniem: legaties) die geleid werden door een gezant. In 1942 werden de Nederlandse gezantschappen in Londen en Washington verheven tot ambassades. Een ambassadeur en een ambassade waren voor de Eerste Wereldoorlog voorbehouden aan de "grote machten". Kleinere landen zoals Nederland en België ontvingen en zonden gezanten die in het protocol na de ambassadeurs kwamen. Nederland behoorde dan ook na 13 mei 1940 tot Nazi's derde rijk. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambassade

De bedoeling is dat het Nazi regime via Nederland als paard van Troje binnen Europa geruisloos heeft voort kunnen bestaan, waardoor de WO II feitelijk nooit is opgeheven en deze Nazi ‘s hun Europees Derde rijk alsnog geruisloos wilden voltooien!

Agenda 21 is dan ook opgezet vanuit de Nederlandse Bilderbergpolitiek onder de dekmantel van “Duurzaamheid”, door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992 (Agenda21) onder voorzitterschap van de Nederlandse milieuminster Hans Alders (PvdA), de ondertekening van het “Kyoto-protocol” in april 1998 onder voorzitterschap van de Nederlandse milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap van de Nederlandse milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA). Op deze mannier wil men een Nieuwe wereld Orde opdringen daar de burger in deze omstandigheden geen andere keus meer zouden hebben, om zo geheel Europa en Amerika ondemocratisch over te nemen via de Nazi Bilderberg conferenties (onderbouw) door middel van bewust ingebouwde tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving om tegen hoge winsten de wereld en zijn populatie te vergiftigen (dé-populatie Agenda 21) waartegen een klacht is neergelegt bij het Eu-Hof. (Verzoekschrift d.d. 21 juli 20011 Eu-Hof Luxemburg) (video)met aanvulling Brief aan gerecht van Europese Unie 07/08/11 ten aanzien van de Staat der Nederlanden voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Massavergiftiging en vaccinaties moet dan ook bij direct stoppen en bied geen enkele oplossing.

Vergeving, vrede, liefde , vrijheid, welzijn en welvaart voor alle leven op onze Aarde is de enige cocktail voor een genezing en een langdurig bestaan op onze kleine maar zeer belangrijke planeet binnen het heelal!

Europa niet rechtsgeldig.

Echter is Europa niet rechtsgeldig daar het fundamenteel verdrag van Maastricht ter oprichting van de Europese Unie in Nederland tot stand is gekomen, een land dat wettelijk niet bestaat en geen grondwet heeft en dus niet rechtsgeldig is. Dit heeft als gevolg dat alle volgende Europese verdragen na 7 februari 1992 gebaseerd op het verdrag van Maastricht niet rechtsgeldig zijn en de verdragen en wetten voor Europa enkel gelden van voor 7 februari 1992, waardoor Europese burgers de mogelijkheid hebben een echt democratisch Europa (wereld) op te bouwen gebaseerd op echte nieuwe democratische verdragen te beginnen vanaf de wetgeving geldig tot en met 6 februari 1992. Burgers en verantwoordelijke dienen deze opportuniteit dan ook met beide handen te nemen.

Valse vlag terreur op eigen volk moet stoppen.

Na de Duitse bezetting in mei 1940 bleef Nederlands-Indië handelsbetrekkingen onderhouden met Duitslands bondgenoot Japan. Het Westen had al jaren een grondstoffen-embargo ingesteld tegen Japan, met als doel het land af te knijpen van de oliebronnen in onder andere Nederlands-Indië. Royal Dutch Shell echter sloot in 1941 nog contracten voor olie-leveranties met Japan af. Ook op 1 augustus 1941, dus 4 maanden vóór de Japanse aanval op Pearl Harbor, werd gemeld dat er nog handel gedreven werd met Japan. [Embargo's zijn als drugs-oorlogen: goed voor de prijs....]

Amerika moest ten alle kosten bij deze oorlog betrokken worden.

Maanden voor de aanval op Pearl Harber wist President Rozeveld van een massale aanwezigheid door Japan in de Pacific oceaan . 12 dagen voor de aanval wist hij de juiste datum van de aanval op Pearl Harber.

De Nederlandse onderzeeër K-XVII ontdekt dat de Japanse vloot onderweg was naar Pearl Harbor dit werd geheim gehouden waardoor in de avond van 7 december 1941 de K-XVII vernietigd werd met toestemming van koningin Wilhelmina. De Nederlandse bemanning werd opgeofferd, man en macht is in de Stille Oceaan vergaan ten gevolge van sabotage door de Britse geheime dienst (Rothschilds) ten kosten van duizenden onschuldige Amerikanen, maar ook Nederlanders.

                               1(video) 2(video) 3(video)

Een dag na de Japanse aanval op Pearl Harbor verklaarde de Nederlandse regering in ballingschap op 8 december 1941 Japan de oorlog. Nog vóór Amerika en Engeland.

Luister hier naar de rede van premier Gerbrandy voor Radio-Oranje (Londen).

De 9/11 valse vlag operatie is dan ook de nieuwe Pearl Harbor. Gezien het Nazi verleden van het Huis van Oranje met de Busch en Rockefeller clan en hun eeuwen oude geschiedenis en banden met de Rothchilds en rockefeller (onderbouw) allen leden van de door Prins Bernhard opgerichte Bilderberg Nazi-conferenties om Nazi's agenda te voltooien (onderbouw), stellen wij ons de vraag wat hun aandeel is in deze nieuwe valse vlag aanslag van 9/11 op eigen volk. Hun laatse stap om door middel van een globale crisis een globale totalitaire fascistische regering te kunnen implementeren.


De oorlogen waaronder ook de oppositie wordt al eeuwen lang gerund en gefinancierd door de zelfde families.

Als reactie op de Nederlandse oorlogsverklaring antwoordde de Japanse regering (Duitse bondgenood) dat ze deze naast zich neer zou leggen, met de uitdrukkelijke mededeling dat alleen Engeland (plus dominions) en Amerika de vijanden waren. Het antwoord van de Nederlandse regering was dat, aangezien Nederland onafscheidelijk verbonden was met de VS en Engeland, de oorlogsverklaring gehandhaafd bleef. (Bernard was dan ook een Spion)

 
De toenmalige Nederlandse regering was totaal niet bevoegd om besluiten te nemen. Laat staan Japan de oorlog te verklaren. Door het schenden van artikel 21 van de grondwet ('In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst') had de regering zich op 13 mei 1940 in feite opgeheven.

Nazi agenda voortgezet
In 1942 moet Allen Dulles, advocaat en huisvriend van de familie Bush, de naam van de familie uit de pers houden nadat officieel was vastgesteld dat "grote delen van Prescott Bush's rijk via Nederland hebben geopereerd voor nazi-Duitsland en hebben bijgedragen aan de Duitse oorlogsinspanningen." Het jaar daarop wordt hij hoofd van de inlichtingendienst OSS (voorloper van de CIA). Hij ontmoet in Zwitserland Himmlers adjudant, Karl Wolff. Ook zij werken drie projecten uit om nazi's naar de VS te sluizen (video) waaronder project Paperclip (video), wat inhield dat duizenden Nazi-wetenschappers (video) niet berecht werden gedurende het Nürnberg tribunaal om vervolgens naar hun geldschieters in de VS overgebracht te worden (video) waardoor het Nazi regime nooit ten onder is gegaan.

Allen Dulles, schakelt beide heerschappen samen met duizenden andere nazi-misdadigers, in de Amerikaanse oorlogsindustrie in. Dornberger komt terecht bij Bell Aircraft (Bell Textron), Von Braun wordt directeur van het Nasa Marshall Space Flight Center en helpt achtergehouden technologieën (video) verder ontwikkelen. Technologie waar burgers onbewust al mee geconfronteerd worden zoals HAARP (video) en naar grote waarschijnlijkheid in de nabije toekomst zeer bewust misbruikt zal worden om met een valse vlag Alien invasie hun fascistische Wereld Orde alsnog te voltooien (video) technologie en genetische manipulatie die bewust voor burgers is achtergehoud (video)

                                 1(video) 2(video) 3(video) 4(video) 5(video)

Onder hen nazi-majoor-generaal Walter Emil Schreiber, de man die op gevangenen experimenteerde met gangreen-gas, typhus-virus, drugs, ijswater, lage-drukkamers. Hij komt terecht op de Air Force School of Medecine in Texas. nazi-majoor-generaal Walter Emil Schreiber, gespecialiseerd in biologische oorlogsvoering en experimenten met pest-vaccins wordt tewerkgesteld in het US Army Chemical Corps, ook Wernher von Braun, (die op zijn sterfbed waarschuwde voor een valse vlag buitenaardse invasie) kwam in Fort Bliss, Texas terecht. Hij sleutelde met Walter Dornberger aan de Duitse V2-raketten in Peenemunde (video) 20.000 krijgsgevangen uit de concentratiekampen Dora en Nordhausen kwamen daarbij om. 1(video) 2(video) 3(video) 4(video) 5(video)

Een vuistdik rapport uit 1943 van de Amerikaanse inlichtingendienst OSS (Office of Strategic Services), een voorloper van de in 1947 opgerichte CIA, getiteld The Philips Concern staat vol beschuldigingen;

Beluister hier de uitzending van het journalistieke onderzoeksprogramma Argos op Radio1 over koopmanschap, spionage en dubbelspel van Phillips met de NAZI’S. De interne politieafdeling bij elektronicaconcern Philips zou bijvoorbeeld nauw hebben samengewerkt met de Gestapo. Dat meldt Radio 1.eerder luidde het dat ‘in het bedrijf fascisten werken of mensen met pro-fascistische ideeën’. Het rapport is ruim duizend pagina’s dik, voorzien van het stempel ‘geheim’ en werd recentelijk door een Duitse onderzoeker ontdekt in een archief in Washington. Uit het historische document blijkt daarnaast dat de Philips-top in 1942 aan het OSS (voorloper van de CIA) heeft aangeboden het internationale netwerk van Philips te gebruiken als informatiebron en dekmantel voor spionageoperaties.

Bernhard, Philips Nazi's, Zionisten, Ufo's, Aliens en valse vlag aanslagen op eigen volk.

De koninklijke familie van Oranje heeft al van oudsher nauwe banden met de Zionisten familie Rothschild. Bilderbergoprichter en Nazi Prins Bernhard en Frits Philips waren persoonlijk goede vrienden. Een lijvig rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst OSS (Office of Strategic Services), de voorloper van de CIA, uit 1943 met de titel ‘The Philips Concern’ staat vol met aantijgingen. Bijvoorbeeld: “De interne politieafdeling bij Philips (…) werkt nauw samen met de GESTAPO.” En: “In het bedrijf werken fascisten of mensen met pro-fascistische ideeën. De directeur van Philips Argentinië is een nazi-spion’ zo valt er in het rapport te lezen. Het rapport, ruim duizend pagina’s dik en voorzien van het stempel ‘geheim’, werd onlangs door een Duitse onderzoeker ontdekt in een archief in Washington. Uit dit historische document blijkt ook dat de Philips-top in 1942 aan de OSS heeft aangeboden het internationale netwerk van Philips te gebruiken als bron van informatie en als dekmantel voor spionage-operaties. Waarop zijn de OSS-beschuldigingen van collaboratie gebaseerd? Philips is dan ook een van Nazi's hoofdspelers in het ontwikkelen van verborgen technologieën zoals men weeral verborgen laat blijken uit het Philips gebouw dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips werd gebouwd in 1966.

In 1959 werd de naam van de hoofdindustriegroep veranderd in Philips-Duphar N.V. (Duphar is de afkorting van Dutch Pharmaceuticals). Als zodanig groeide het door en werden er ook nieuwe geneesmiddelen aan het assortiment toegevoegd, waaronder veterinaire vaccins, De bestrijdingsmiddelen fabriek, in 1955 verhuisd naar de Ankerweg, maakte in 1963 een tragische ramp mee, waarbij een oververhitte autoclaaf ontplofte (toegeschreven aan een menselijke fout) en geheimzinnige stoffen vrijkwamen, Ook met betrekking tot vaccins is Philips betrokken (verdiepingsonderzoek vd Mexicaanse griep Philips) om een fascistische wereld orde te implementeren. En waarom geeft het bedrijf zelf nog steeds geen volledige opening van zaken? Argos over koopmanschap, spionage en dubbelspel. Een reportage van Gerard Leenders en Huub Jaspers. Presentatie: Max van Weezel (bron: VPRO-VARA 25 februari 2002)

Zionist Theodore Herzl rond 1895 over Joden

It is essential that the sufferings of Jews.. . become worse. . . this will assist in realization of our plans. . .I have an excellent idea. . . I shall induce anti-Semites to liquidate Jewish wealth. . . The anti-Semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of Jews. The anti-Semites shall be our best friends

18 december 1919: zes miljoen stervende Joden
Nederland, Busch, Israël en de Holocaust.
Tussen 15 juli 1942 en 13 september 1944 (dus tot vlak vóór het begin van de spoorwegstaking) werden door de Nederlandse spoorwegen met 93 extra treinen meer dan 100.000 joden naar Westerbork vervoerd.

Vanuit Westerbork zorgden de NS ook voor een stipte dienstregeling naar de vernietigingskampen in Auschwitz en Sobibor. De familie Bush streek de winst op van de slavenarbeid in de ertsmijnen van Auschwitz. Ze hielp de theorie van de 'raszuiverheid' ontwikkelen en verboden samen met nazi-Duitsland het emigreren van joden naar de Verenigde Staten. Zij werden voor het blok gezet of door de NA/ZI's in kampen gestopt (video)of naar Palestina geëmigreerd 1(video) 2(video) Israël en het geloof in de heilige holocaust


Oud NS-directeur en verzetsman G.F.H. Giesberger, die via een illegale zender in contact stond met de ballingenregering in Londen, heeft in 1953 tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie onder ede verklaard dat hij herhaaldelijk aan Londen heeft gevraagd wat er in verband met de deportaties van de joden gedaan moest worden: "Londen antwoordde: Niets! Doorgaan!".
(Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, G.F.H. Giesberger.)
(klik op artikel om te lezen)

Zijn verklaring stond pas in 1955 in de Nederlandse dagbladen, zonder dat dit tot veel ophef heeft geleid. In de geschiedenisboeken wordt het tot op de dag van vandaag nog steeds doodgezwegen. Tien maanden eerder, op 28 november 1944, had koningin Wilhelmina de spoorwegmannen ook al bedankt voor hun 'vaderlandschen plicht', maar ze bedoelde hiermee waarschijnlijk niet de vele jodentransporten naar Westerbork, maar de spoorwegstaking van september 1944 tot mei 1945 dat geresulteerd heeft in een hongerwinter met duizenden doden. Zo werd op 17 september 1945 het personeel van de Nederlandse Spoorwegen door de toenmalige KVP-minister van Verkeer, Van Schaik, in de Haagse Houtrusthallen toegesproken. Hij prees daarbij de spoormensen uitbundig omdat ze de eerste jaren de (doden)treinen hadden laten rijden. Dat was goed voor de Nederlandse economie geweest, zei hij.

Wanneer de Duitsers verliezen krijgen zij de Holocaust in de schoenen geschoven. Een Holocaust die aantoonbaar anders is verlopen dan men ons opdringd dit was nodig om het zionisme op gang te brengen (Afspeellijst David Cole in Auschwitz)1(video) 2(video) 3(video) 4(video) 5(video) 6(video) 7(video), het geen uiteindelijk moest leiden tot een Israëlische staat op Arabisch grondgebied (video). Hier werkt de Britse regering aan mee, beter gezegd de Britse tak van het Huis van Rothschild een Ashkenazi jood (video) One Third of the Holocaust 4.15u

 

 
 

Bush's & ADOLF HILTER (video documentaire)

De rol van Nederland na de oorlog.
'Met zijn plannetje om roverhoofdman te spelen voorzie ik nog vele moeilijkheden'. Met deze zin karakteriseerde de minister van oorlog Lidth de Jeude in augustus 1944 in Londen de door koningin Wilhelmina doorgedreven benoeming van prins Bernhard tot bevelhebber van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.De BS zou worden gevormd uit leden van de verzetsbeweging in de bevrijde delen van Nederland. Die benoeming was door de Koningin afgekondigd nog voordat de regering een handtekening onder een desbetreffend besluit had kunnen zetten.
Na de benoeming noteerde Wilhelmina dan ook euforisch: 'Nu heeft Bernhard eindelijk zijn bestemming bereikt. Hij heeft de mooie, eervolle opdracht gekregen, het bevel voerende over onze jongens, schouder aan schouder met hen en onze bondgenoten de vaderlandse bodem te bevrijden' waardoor Nazi's agenda geruisloos is verdergezet via de Bilderbergconferenties, in 1954 opgericht door Nazi Prins Bernard. Ook binnen het Nederlandse verzet was niet iedereen blij met de benoeming van prins Bernhard.

Nederland hield Nazi collaborateurs de hand boven het hoofd.

De Nederlander Louis Beel (KVP) (foto) was vanaf 24 juni 1945 tot 3 juli 1946 minister van Binnenlandse Zaken te Nederland in het Kabinet-Schermerhorn-Drees benoemd door Koningin Wilhelmina en derhalve geen democratisch gekozen kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. Tot de vele taken waarvoor dit eerste naoorlogse kabinet zich gesteld zag, was het organiseren van zuivering en berechtiging van 'foute' Nederlanders waaronder Philips. Dit gebeurde door de bijzondere rechtspleging (bijzondere rechtbanken en tribunalen) en door zuiveringsraden. Voorzitter mr. dr. Jan Donner (de grootvader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelarties) besloot dat de economische collaborateurs als Damme (maar ook Philips voerden orders uit voor Duitse organisaties) niet zouden worden vervolgd. Het voorkeursbeleid van voorzitter mr. dr. Jan Donner ten aanzien van economische collaborateurs had succes: van de 32.000 gevallen van economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa 700 voor de strafrechter. Minister Beel hield Nazi collaborateurs de hand boven het hoofd.

Na de IIde wereldoorlog hielp Nazi Prins Bernhard vooraanstaande Nazi’s vluchten via Zwitserland met de KLM naar Argentinië waarmee het Nederlandse koningshuis tot op heden innige familiale relaties onderhoudt.
Na de IIde wereldoorlog hielp Nazi Prins Bernhard vooraanstaande Nazi’s vluchten via Zwitserland met de KLM naar Argentinië waarmee het Nederlandse koningshuis tot op heden innige familiale relaties onderhoudt.
Bernhard hielp vooraanstaande Nazi's vluchten samen met toenmalige minister van buitenlandse zaken Mr. C.G.W.H. baron van Boetzelaer van Oosterhout (partijloos) in het kabinet Beel (KVP).

Tenminste tien Nazi-kopstukken zijn na de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Amerika gevlucht met paspoorten van het Internationale Rode Kruis te Genève. Het gaat onder meer om Adolf Eichman, Josef Mengele, Franz Stangl, Klaus Barbie en Erich Priebke.

Tot en met 1948 zijn er door het Internationale Rode Kruis niet minder dan 63.750 reisdocumenten aan Nazi's afgegeven, die zonder meer door Argentinië als officiële documenten werden erkend. Adolf Eichman verkreeg zijn paspoort op 1 juni 1950 onder de valse naam Riccardo Klement, geboren te Bolzano. Op 17 juni 1950 zat hij al op de boot naar Argentinië.

Hier zien we Adolf Eichmann (met hoed) aan boord van het s.s. Giovanni C op weg naar Argentinië. De mannen naast hem zijn mensen van de Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen (ODESSA). Kort na de oorlog heeft ODESSA vele duizenden nazi's naar Zuid-Amerika helpen vluchten. De reis ging meestal per boot vanuit de Italiaanse havensteden Genua en Rome, maar ook per vliegtuig vanuit Zürich. Met de KLM! Hier de aanvraag en het paspoort van Adolf Eichmann, alias Riccardo Klement. Met de stempels van het Rode Kruis.

 

De aanklachten dat Eichmann verantwoordelijk was voor de dood van zes miljoen joden zou vals zijn, en de openbare aanklager in het Eichmann proces wist dat. Aldus de vrouw van Eichmann in een brief die onthuld werd mei 1961. Volgens de vrouw van Eichmann vocht haar man voor de joden en hielp hij altijd wanneer hulp nodig was. Volgens de vrouw van Eichmann was Eichmann louter verantwoordelijk voor de emigratie. Gezien de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah zoals het CIDI en het MDI niet willen dat u weet zou de vrouw van Eichmann best wel eens gelijk kunnen hebben. Het kamp Auschwitz waar Eichmann verantwoordelijk voor was is tenslotte symbiotisch gebouwd met de bedrijven van de Rothschild bankiers, en Eichmann noemde zichzelf Zionist in hart en nieren. Ook kwam Eichmann al voor de oorlog bij de Zionistische congressen op bezoek en was het Zionist Herzl die het een goed plan vond om antisemitisme te veroorzaken om joodse rijkdommen te liquideren. De conclusie dat Eichmann eigenlijk geëxecuteerd is omdat hij de Holocaust heeft laten mislukken lijkt minder ver van de werkelijkheid dan zijn schuld aan de moord op zes miljoen joden. Het eerste Zionistische Congres op 29 tot 31 augustus 1897 te Basel die mensenrechten voor alle joden opzegde en joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars noemde. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan voor de joden in Europa. In 1896 had de grote joodse leider Theodore Herzl de discussie over de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk (en het negervraagstuk) op de internationaal politieke agenda gezet en noemde hij antisemitisme een gerechtvaardigde vorm van zelfverdediging. In die jaren schreef deze leider in zijn dagboeken dat joden op elkaar moesten schieten; en dat hij veroorzaken van antisemitisme een goed idee vond; en dat het antisemitisme erger moest worden om joodse rijkdommen te liquideren; en dat antisemieten joodse bondgenoten zijn; en dat de joden gecrediteerde antisemieten aanwijzen voor de controle van de massa; en bedreigde hij Turkije met oorlog of terroristische aanslagen wanneer de joden de zin niet kregen. Lees meer

Dubbelganger vermoord, zet Hitler Nazi's agenda geruisloos voort met Prins Bernhard na vlucht naar Argentinië?


(Een stuk schedel dat tientallen jaren lang werd gezien als de schedel van Adolf Hitler blijkt helemaal niet van Hitler te zijn, maar van een jonge vrouw. Dat blijkt uit een DNA-onderzoek door Amerikaanse wetenschappers. Blijkens een in mei 2001 vrijgegeven CIA-rapport heeft de voormalige Waffen-SS'er Philip Citroen - die indertijd in Zuid-Amerika voor de KNSM werkte - in 1954 eens per maand contact gehad met Adolf Hitler, die toen onder de naam 'Adolf Schüttelmayor' in Tunja (Colombia) woonde. Hitler werd daar beschermd door tientallen gevluchte SS'ers, die hem de Hitlergroet brachten en hem 'mein Führer' noemden. Volgens het CIA-rapport zou Hitler in januari 1955 naar Argentinië zijn vertrokken.


Hier vind u de CIA-documenten over Hitlers verblijf in Tunja (Colombia).

Hitler op latere leeftijd overleden

Volgens een 752 pagina's tellende FBI-rapport van 21 september 1945 zou Hitler tien dagen na de val van Berlijn met een Duitse U-boot in het zuiden van Argentinië zijn aangekomen. Een zoektocht heeft destijds echter niets opgeleverd. Waarschijnlijk was Hitler toen al doorgereisd naar Tunja (Colombia). Blijkens de CIA-documenten is hij dus in januari 1955 vlak na het oprichten van de Bilderbergconferentie weer naar Argentinië teruggekeerd. Ook Prins Bernhard verbleef veel in Argentinië waar Hitler op latere leeftijd overleden zou zijn. De kans dat hij samen met Hitler Nazi's agenda geruisloos voortzette via Nederland waar de grondwet is uitgeschakeld is dan ook niet ondenkbaar. Prinses Maxima is dan ook niet toevallig afkomstig van Argentinië. 

1945: Voorzitter mr. dr. Jan Donner (de grootvader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van de Centrale Zuiveringsraad besloot dat de economische collaborateurs als Damme (maar ook Philips voerde orders uit voor Duitse organisaties) niet zouden worden vervolgd. Damme sr. is echter in 1949 'geclausureerd en onvoorwaardelijk' buiten vervolging gesteld. De reden daarvoor luidt volgens Melhuizen als volgt: 

'In de zaak Werkspoor zijn belangrijke maatschappelijke krachten achter de schermen actief geweest om de rechtsgang te beïnvloeden.' Dat kwam ondermeer omdat Damme sr. een vooraanstaand lid was van het 'wij circuit': Hij was voorzitter van de Stichting van de Arbeid, commissaris van de Nederlandsche Bank en bevriend met de socialistische premier Willem Drees, met de liberale politicus en werkgeversvoorzitter mr. D. U. Stikker en kwam bij prins Bernhard over de vloer.

Bovendien was Werkspoor in de race om voor 200 miljoen gulden aan spoorwegmaterieel aan Argentinië te leveren. In die tijd een mega-order, die zeer van belang werd geacht voor de wederopbouw van ons land. En daarmee had het kabinet Drees een belangrijk argument in handen om Damme sr., zoals zoveel andere vooraanstaande industriëlen, te ontzien. Het land moest weer opgebouwd worden en de industrie, die de oorlog zo goed had doorstaan, was daarbij broodnodig. Meihuizen noemt dat 'opportunisme in dienst van de wederopbouw'

Einde van Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië,
Op 15 augustus 1945 capituleerde Japen. Twee dagen later riep de nationalistische voorman ir. hmed Soekarno (foto) in Batavia de Republik Indonesia uit. Op 22 april 1946 werd Staatscommissie-Beel ingesteld door het kabinet-Schermerhorn/Drees met de voorkennis en wetenschap dat er snel een einde zou komen aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië, waaroor het Nederlandse Koninklijke Huis en de Staat der Nederlanden in grote financiele en geopolitieke problemem zou komen. De commissie (foto) moest onder voorzittersschap van Louis Beel een voorstel doen voor een andere wijze van Grondwetsherziening. Gezien de te verwachten aanpassing van de verhouding met Indonesië zouden mogelijk meerdere wijzigingen van de Grondwet nodig zijn.
De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië

In dat zelfde jaar op het Paleis op de Dam in Amsterdam en in het paleis van de Gouverneur-Generaal in Batavia (Djakarta) werd op 27 december 1949 de Akte van Soevereiniteitsoverdracht getekend (in een Engelse, Nederlandse en Indonesische vertaling). In Amsterdam gebeurde dat door koningin Juliana en de Indonesische premier Mohamed Hatta (foto). Ook alle Nederlandse ministers en vertegenwoordigers van Suriname en de Nederlandse Antillen ondertekenden dit document, evenals leden van de Indonesische onderhandelingsdelegatie. De Akte bevestigde de instelling van de Nederlands-Indonesische Unie.

Koningin Juliana sprak (foto) onder meer de volgende woorden.


De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië alsmede het afstand doen daarvan van het Koninkrijk der Nederlanden, en het aangaan van een Unie, is één van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd (...). Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan, hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol littekens van wrok en spijt
 

Het paleis in Batavia werd de Indonesische vlag gehesen. Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon Lovink droeg de macht over aan een delegatie van de Indonesische republiek. Soekarno (foto) arriveerde een dag later in Jakarta en nam zijn intrek in het paleis. De Veiligheidsraad veroordeelde het Nederlandse optreden en de VS dreigde de steun aan het economisch herstel stop te zetten. Onder die druk werd Nederland begin 1949 gedwongen terug te keren naar de onderhandelingstafel. Er kwam een speciale VN-commissie voor Indonesië en in mei 1949 bereikten de diplomaten Van Roijen en Roem een akkoord over een ronde-tafelconferentie over de toekomst van Indonesië

Met deze voorkennis om een financiële catastrofe tegen te gaan deed in 1950 het college van beroep voor het bedrijfsleven haar intrede, die op grond van tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet , zonder toetsing aan de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, vanaf 21 april 1962 tot op heden daarop onherroepelijke uitspraken heeft gedaan, waardoor via agrarische bestrijdingsmiddelen zoals Roundop en niet agrarische bestrijdingsmidelen (Superwolmanzout-CO) geheel Nederland en vanuit Nederland de gehele wereld is vergiftigd met miljarden kilogrammen levensgevaarlijke kankerverwekkende stoffen als valselijk geëtiketteerd arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI), kwik, Paks, etc, Lees hier!!!!!

Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld deed alles om deze colonie te behouden en zat vuistdiep in de wapenhandel  (video). De wapens zouden zijn gebruikt om Indonesische verzetsgroepen te helpen als ook de mislukte couppoging van Raymond Westerling (foto) zou met zijn steun op weg zijn geholpen, Bernhard had iets te maken met de coup die kapitein Raymond Westerling voorbereidde (video), het bewijs eromheen is overtuigend. 1(video) 2(video) 3(video)
Op 17 april 1950 werd de Staatscommissie- Van Schaik (foto) ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. Naast voorzitter mr. J.R.H. van Schaik (KVP) waren er twee ondervoorzitters: minister mr. J.H. van Maarseveen, (PvdA). Van Maarseveen overleed eind 1951. Secretaris / lid waren mr. W.C.L. van der Grinten, (hoogleraar, KVP) en mr. J.M. Kan (ambtenaar, partijloos). De leden waren ondermeer dr. L.J.M. Beel (KVP), mr.dr. G. van den Bergh (PvdA), dr. A.M. Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze Grondwetcommissie hebben de herziening van de Grondwet van 1953 voorbereid.
Werkspoor gesanctioneerd mocht 30 miljoen gulden aan steekpenningen betalen aan dictator Juan Peron.
1951: Dat de megaorder binnengehaald moest worden blijkt wel uit het feit dat Werkspoor gesanctioneerd 30 miljoen gulden aan steekpenningen mocht betalen aan dictator Juan Peron. Prins Bernhard mocht in 1951 aan Evita Peron het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau uitreiken. Het idee was van diezelfde Stikker, in zijn functie als minister van buitenlandse zaken, onder het motto, 'het kost zo weinig en het geeft zoveel genoegen'. Bovendien had prins Bernhard voor Evita Peron 'een paarlen collier' ter waarde van dertigduizend gulden meegekregen.
De Nederlandse SS'er Wim Sassen was dan ook niet toevallig de tolk van prins Bernhard aan dit bezoek in Argentinië.

Bernhard zou grond hebben opgekocht in Argentinië en kende de vermeende vader van princes Máxima Zorreguieta namelijk Jorge Zorreguieta (foto) al via zijn Argentijnse Nazi praktijken. Deze zat in het kabinet van de Argentijnse Jorge Videla (foto), die tot levenslang is veroordeeld voor het vermoorden van politieke tegenstanders. Argentijnse parlement werdt hij aangewezen als medeplichtige in het grootste witwasschandaal aller tijden, met vertakkingen in de internationale drugs- en wapenhandel waar het huis van Oranje een rol in blijkt te spelen. Máxima vervulde een onderbelicht gebleven bijrol. Het Nederlands koningshuis speelt dan ook een hoofdrol met een zeer oude traditie binnen de internationale drughandel. (onderbouw)
De overheersende gedachte van de wederopbouw en de noodzaak om het bedrijfsleven niet teveel voor de voeten te lopen heeft tot een stroom aan 'demarches' (beïnvloeding van de rechtsgang) geleid door achtereenvolgende ministers van justitie, die daarbij werden geholpen door bevriende 'captains of industry'. Een centrale figuur in dit spel was mr.dr.J. Donner, president van de Hoge Raad en voorzitter van de Centrale Zuiveringsraad voor het bedrijfsleven (bewijs)

Het voorkeursbeleid van voorzitter mr. mr. dr. Jan Donner ten aanzien van economische collaborateurs had succes: van de 32.000 gevallen van economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa 700 voor de strafrechter. Dat waren de industriëlen met pech, veelal aannemers, de ‘bunkerbouwers’. “Dat waren gewoon patjepeeërs, die hadden hun afkomst niet mee”, zegt Meihuizen cynisch. “Ze hadden zich bovendien schuldig gemaakt aan de meest zichtbare vorm van economische collaboratie: die bunkers kon iedereen zien. Dat gold in veel mindere mate voor het bankwezen. Dat kwam dan ook vrijwel ongeschonden weer uit de strijd.” (bewijs).

Op 18 april 1951 werd het Verdrag van Parijs ondertekend (foto) waarmee met ingang van 25 juli 1952 de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) ontstond. Ondertekenaars waren Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië, België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Hierdoor werden productie en prijzen op het gebied van kolen en staal niet meer afzonderlijk nationaal geregeld, maar overgedragen aan een supranationaal orgaan.

Met bovengenoemde voorkennis werd in 1953 in het kabinet-Drees II (PvdA) (foto) onder verantwoordelijkheid van Minister-President dr. Willem Drees (PvdA), minister van Binnenlandse Zaken Louis Beel (KVP), minister van Buitenlandse Zaken Johan Willem Beyen (partijloos) en minister Joseph Luns (KVP), na positief van de Raad van State met als Vice-President Frans Beelaerts van Blokland (CHU) daarover te hebben ontvangen, artikel 60 van de Grondwet zodanig gewijzigd dat daarmee in Nederland alle Grondrechten werden opgeheven. De artikelen 4 en 60 in de Grondwet van 1948 luidden als volgt 12)

Artikel 4:

Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen en de algemene voorwaarden, op welke ten aanzien van hun uitlevering verdragen met vreemde Mogendheden kunnen worden gesloten.

Artikel 60:

De Koning sluit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde Mogendheden. Tenzij de Koning zich de bevoegdheid tot het bekrachtigen van het verdrag bij de wet heeft voorbehouden, wordt een verdrag niet bekrachtigd, dan nadat het door Staten-Generaal is goedgekeurd. Toetreding tot en opzegging van verdragen geschiedt door de Koning alleen krachtens de wet. Andere overeenkomsten met vreemde Mogendheden worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal medegedeeld.

Deze artikelen 4 en 60 in de Grondwet zijn in 1953 als volgt gewijzigd:

Artikel 4:

Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen en de algemene voorwaarden, op welke ten aanzien van hun uitlevering verdragen met vreemde Mogendheden kunnen worden

Artikel 60:

Overeenkomsten met andere Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties worden door of met machtiging van de Koning gesloten en, voor zover de overeenkomst zulks eist, door de Koning bekrachtigd. De overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal overlegd; zij worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door de Staten-Generaal zijn goedgekeurd. De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.

De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd (bewijs):

“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”

1953: André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie-Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen (bewijs 1, bewijs 2).Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van deze verdragen met vreemde mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst. Omdat de grondwettigheid van een Verdrag niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben. André Donner heeft dat allemaal kunnen doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner (foto) was toen (van 1946 tot 1961) immers president Hoge Raad der Nederlanden.

Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Covenant, Statuut, Akte, Accoord, Schikking, Verklaring, Decleratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, Arbitragecompromie, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned),

waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben met als gevolg dat Nazi’s agenda wordt voortgezet met Nederland als paard van Troje.

Een jaar na het veranderen van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet (De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten). werd de Bilderberggroep opgericht, een van de meest belangrijke ondemocratische geheime genootschappen, die in 1954 op initiatief van Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld (foto) en de Pool Józef Retinger (vrijmetselaar) maar ook de Belg Pierre de Bonvoisin (directeur van de Société Générale (1951 tot 1962) werd opgericht.

Deze laatste was de vader van de beruchte baron Benoît de Bonvoisin vernoemd in het pedofile Dutroux dossier en zoon van Alexandre Galopin die tijdens de II Wereldoorlog (1935-44) directeur en gouverneur van de Société Générale was en de bedenker van de Galopin doctrine die misbruikt werd om met de Nazi’s zaken te doen, in de zelfde periode was Alexandre GalopinVice-Chairmen Board of Directors van de NA/ZI (BIS Bank) geformaliseerd in Den Haag op 20 januari 1930 met zijn hoofdzetel in Bazel (Zwitserland) deze financierde de NA/ZI oorlogsmachine met Hitler als frontman aan de macht. Alexandre Galopin werd vanwege zijn Nazi collaboratie in 1944 vermoord.

 

Deze Bilderbergconferentie vernoemd naar het hotel waar de eerste bijeenkomst in 1954 te Nederland heeft plaatsgevonden werden dan ook opgericht naar aanleiding van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten van Amerika en Europa vanwege het verzet binnen Amerika tegen de fascistische overname met als gevolg dat het huis van Oranje en de Centrale Nazi banken een financiële en volledige ondergang tegemoed gingen.(onderbouw) Verantwoordelijke (waaronder Bilderbergers) zijn bewust op het verkeerde been gezet en gegijzeld door o.a corruptie en pedofile Nazi's (Onderbouw).

Hier werdt ook hun agenda voor het Midden-Oosten en het vermeende terrorisme waaronder de 9/11 valse vlag operatie besproken, beide worden veroorzaakt en verspreid door Elites om hun eigen financiële en politieke belangen te bevorderen. Of het nu Beatrix, Obama, Bush of Clinton is, ze werken allemaal samen aan hun “westerse belangen" in het Midden-Oosten waaronder. pijpleidingen.


John F. Kennedy (video), Robert Welch (video), Eisenhower (video), Pim Fortuyn en anderen (video) waarschuwden ons voor deze Nieuwe Wereld Orde. waar de gebroeders Kennedy en vele anderen met hun leven voor betaalden (video). Onthullingen (artikel) wijzen er zelfs op dat op de Bilderberg-conferenties (video)‘doodvonnissen’ worden uitgesproken

                               (video) Endgame NL ondertitel

Deze Bilderberg conferenties (videohebben er dan ook voor gezorgd dat de Nazi agenda geruisloos geïmplementeerd werd, wat heeft geleid tot de Europese Unie en de rampzalige gevolgen die we nu allen zullen ondervinden. Verschillende Nederlanders waaronder Nout Wellink, Victor Halberstadt, Jeroen van der Veer,Neelie Kroes, Jaap de Hoop Scheffer,Ernst Hirsch Ballin,Prins Constantijn,Maxime Verhagen, Frans Timmermans, Prins Willem-Alexander, Jan Peter Balkenende,Gerard Kleisterlee, Wim Kok, Mat Herben, Ad Melkert, e.a... maar ook Belgen waaronder Prins Filip, Maurice Lippens, Jan Huyghebaert, Willy Claes,Jean-Pierre Hansen,Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt als ook Herman van Rompuy zijn lid van deze criminele organisatie. Herman van Rompuy is dan ook binnen deze Bilderberg conferentie ondemocratisch verkozen tot Europees president zoals vele andere presidenten van o.a. Amerika (video) en topfunctionarissen wereldwijd (video).

Bilderberglid George Herbert Walker Bush (directeur CIA 1976-77, President U.S.A 1989-93) is de zoon van de financiers van Hitler wat gebeurde via Nederland (video). Deze was vanaf 1959 CIA-agent en in 1961 betrokken bij de Bilderberg invasie in de varkensbaai te Cuba en (operatie Northwoods / doc / (video) een‘valse vlag’aanslag op Amerikanen en een Amerikaans burgervliegtuig boven Cuba (video) om een oorlog te kunnen beginnen met Cuba waar John. F Kennedy en zijn broer Robert Kennedy radicaal tegen waren.
Robert en John.F. Kennedy, Soekarno en Bernhard
John F. Kennedy (foto) begon in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder het voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy (foto), toen minister van justitie in de VS. Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zouden Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno). Daarover werd meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer en nu pas bewezen waren de bemoeienissen van Prins Bernhard.(doc 1) 2).
In 1962 moesten de laatste Nederlandse militairen Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy die zich keerde tegen de duistere plannen van deze adel, bankiers en hun Nieuwe Wereld Orde agenda . De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton trad hierdoor in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie financiële problemen tegemoet gingen.
De 30.000 Nederlanse militairen hebben niet kunnen bewerkstelligen dat Nieuw-Guinea en de kleinere eilanden Bali / Bangka en Billiton voor Nederland behouden bleven en moesten zich terug trekken uit Nieuw-Guinea. In 1958 liep de laatste concessie voor het winnen van tinerts in Indonesië af, die niet werd verlengd. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet ging waardoor men hun macht binnen de wereld dreigde te verliezen. De financiële problemen van het koninklijk huis waren zelfs zo groot dat premier prof. dr. J.E. de Quay die persoonlijk heeft besproken met voormalig Koningin Juliana.
Als feitelijk bewijs daarvoor citeer ik hieronder letterlijk de volgende tekst uit zijn dagboekaantekeningen, daarin schrijft premier De Quay letterlijk het volgende: “Vanmorgengesprek metHM en ZKH over financiële positie van het koninklijk huis. Daar moeten we iets aan doen. Prins vroeg ‘sliding scale’ Lijkt me wettelijk moeilijk. Goed voorbereiden. Bespreken met Beel.”. Willem Oltmans was hiervan op de hoogte en ontmoette op 10 juni 1956 presidet Soekarno van Indonesië. ConservatiefNederland (Joseph Luns / KVP) haatte dit eerste staatshoofd van Nederlands voormalige kolonie; De Telegraaf verbood Oltmans dan ook Soekarno te interviewen. Hij deed het natuurlijk toch; beiden konden het zelfs uitstekend met elkaar vinden. Het betekende het einde van zijn korte carrière bij deze krant, en het begin van zijn problemen met de Nederlandse Staat. Van 1950 tot 1962 dienden ongeveer 30.000 Nederlandse militairen voor korte of langere periode op Nieuw-Guinea. (video1/2/3) Marine, landmacht, luchtmacht, marechaussee - alle krijgsmachtdelen waren vertegenwoordigd.
Staatsraad Mr. J.M. Boll klapte over Frank Houben tegenover Ad van Rooij uit de school
Staatsraad Mr. J.M. Boll klapte ooit uit de school met: Mijnheer van Rooij u kunt wel doorgaan met procederen tegen houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V., maar u wint dat nooit. Ik raad u aan om hierover in overleg te treden met de commissaris van de koningin mr. F.J.M. Houben. Voor bewijs lees hier en hier. In de periode van 1989 tot 1991 heeft safety manager Ad van Rooij commissaris van de koningin mr. F.J.M. Houben in Noord Brabant daarover zelfs acht keer aangeschreven en tweemaal het volledige college van gedeputeerde staten van Noord Brabant waarvan mr. F.J.M. Houben de voorzitter is. Dit alles echter zonder resultaat. Voor bewijs, lees hier. Lees ook deze artikelen in de Telegraaf, lees hier en hier en hier. Bekijk ook deze 2Vandaag TV-uitzendingen, Ook Dat Nog uitzending,Weerwerk uitzending, RTL-uitzending en TV-Brabant-uitzending kijk hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en deze lezingen van Ad van Rooij en Micha Kat, kijk hier en hier.
Zo heeft de Nederlandse Raad van State, met Koningin Beatrix aan het hoofd, kunnen uitgroeien tot ‘s-Werelds grootste terroristische organisatie.
Om een financiële catastrofe tegen te gaan werdt door de Grondwetswijziging in Nederland, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, voor Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) en voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te brengen aan de Nederlandse Kroon, waarop het kabinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

’S-Werelds grootste terroristische organisatie is dan ook de Nederlandse Raad van State waarvoor onmiskenbaar de opvolgende Vice-Presidenten van de Raad van State

- 1959 - 1972, Louis Joseph Maria Beel (KVP)

- 1973 – 1980, Marinus Ruppert (ARP)

- 1980 – 1997, Willem Scholten (CHU en CDA)

- 1997 – heden, Herman Diederik Tjeenk Willink (PvdA)

De grondlegger van dezemassale vergiftigingis volgens voormalig premier prof. dr. J.E. de Quay de Houben-clan, die al generaties lang een innige relatie heeft met het Nederlandse Koninklijke huis. Zo innig zelfs dat voormalig commissaris van de koningin in Noord Brabant de heer Frank Houben de persoonlijke getuige was bij het huwelijk van prins Willem Alexander met Maxima. Frank Houben is daarbij zelfs zover gegaan dat toen hij burgemeester in Luyksgestel was houtimpregneerder Carl Tissen van hem een verklaring moest tekenen dat enkel en alleen een bouwvergunning voor zijn aangevraagde houtimpregneerketel kon worden verleend onder de voorwaarde dat uitsluitend wolmanzouten (video) worden gebruikt. Voor elke dag dat Carl Tissen een ander houtimpregneermiddel gebruikt moest die FL 1000,- aan Frank Houben betalen, voor bewijs lees hier. Frank Houben heeft deze verplichting van het gebruik van wolmanzouten opgelegd met de voorkennis en wetenschap dat betreffende wolmanzouten valselijk geëtiketteerd hoogproblematisch gevaarlijk afval (video) is van Billiton / Shell waarin het Koninklijk Huis meer dan vijf procent aandelen heeft (had). In plaats tegen zeer hoge kosten eeuwig opslaan, hetgeen wettelijk had gemoeten, heeft Billiton / Shell dit hoog probematisch afval onder de dekmantels van Komo-keur en Kema-keur met miljoenen euro’s aan overheidssubsidie kunnen verkopen. Hoe extreem onjuist de firma Smetsers in Sint-Oedenrode (Nederland) de consumenten hierover voorlicht kunt u lezen in het volgende artikel in het Echte Nieuws, lees hier. Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees bijgevoegde politieke asielaanvraag van safety manager Ad van Rooij uit hetzelfde Sint-Oedenrode aan de Belgische minister Joëlle Milquet (lees hier en hier). Aan deze massale vergiftiging van ondermeer alle Nederlandse en Belgische inwoners heeft het Nederlandse Koninklijke Huis een miljardenfortuin overgehouden, voor bewijs lees hier en hier.
Het kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) heeft dan ook op positief advies van de Raad van State met als Voorzitter Koningin Juliana en als Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht verklaard, waardoor de Staat der Nederlanden maar liefst meer dan 49 jaar lang in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet handeld 1), 2), 3)
Mr. F.J.M. (Frank) Houben (vanaf 1 januari 1947 tot 1 januari 1964 Commissaris van de Koningin in Limburg), wiens grote gezin tot de vriendenkring van de koninklijke familie behoort, was vanaf 1 januari 1966 kamerheer in buitengewone dienst van Koningin Juliana. De vanuit de familie Houben gevoerde lobby om het koninklijke huis uit de financiële problemen te helpen viel goed bij de nieuwe machthebber, generaal Suharto, en belastte de Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB) in Indonesië in 1968 met de exploratie en exploitatie van onderzeese tindepots nabij Singkep. Suharto zag het Westerse bedrijfsleven als een welkome steunpilaar van zijn regime en probeerde met succes buitenlandse investeerders, waaronder Nederlandse bedrijven, naar Indonesië te lokken. Met de overname door olieconcern Royal Dutch Shell in 1970 eindigde het zelfstandige bestaan van de Billiton. Maatschappij. Hoofd Bilderberg Koningin Beatrix (dochter van Bilderberg oprichter Prins Bernhard) van Nederland is aandeelhoudster van Billiton & Schell die vervolgens hun afval kategorie1 kankerverwekkende stoffen (ChroomVI & Arseen) dumpen in geimprigneerd hout met als gevolg dat wereldwijd miljoennen mensen zullen sterven aan kanker. Lees meer
Er circuleren al jaren geruchten dat de koningin helemaal geen recht heeft op de Nederlandse troon en er dus onwettig zit. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, en nu hebben we ineens een hele familie. Hoe kan dat eigenlijk…? Wat is er waar van alle onwettige kinderen van prins Hendrik en prins Bernhard? Is Beatrix eigenlijk wel het eerste kind van Juliana, want wie is die geheimzinnige Marie-Claire? Hoe kwamen die Oranjes bovendien aan dat enorme fortuin dat ze zouden bezitten? Alleen door de Shell-aandelen van Wilhelmina. De monarchie loopt op zijn eind.
J.F.K begon een offensief tegen de illuminatie waaronder de Bilderbergleden en waarschuwde iedereen tegen deze geheime macht en hun duistere plannen (video)   
In 1963 sloot president John F. Kennedy een overeenkomst met president Soekarno om fondsen te realiseren waardoor de Amerikaanse Schatkist zijn eigen Treasury-dollars bankbiljetten kon drukken, en ondermijnde daarmee het ‘recht’ van de Federal Reserve om Federal Reserve-dollars bankbiljetten te drukken (video). Dit akkoord maakte het mogelijk dat er 50.000 ton goud overgedragen zou worden om deze valuta te steunen. Het probleem was echter dat de binnenlandse valuta van de VS daardoor door goud gedekt was, wat in strijd zou zijn geweest met internationale overeenkomsten die bedoeld waren om de valuta te stabiliseren.

John. F Kennedy "vermoord"

Elf dagen na de ondertekening (op 22 november 1963) werd John F. Kennedy niet toevallig op de zelfde wijze als Pim Fortuyn in klaarlichte dag vermoord door insiders voor het oog van heel de wereld (video). Verschillende Bilderbergleden (zoals George Herbert Walker Bush,Richard Nixon en Gerald Ford) blijken betrokken te zijn bij deze moord (onderbouw)
In 1983 heeft het Kabinet-Lubbers I (CDA-VVD) de algehele grondwetherziening goedgekeurd waarover op 29 maart 1971 de Staatscommissie Cals-Donner (1967-1971) onder leiding van de voormalige premier Jo Cals (KVP) en Andre Donner (ARP) (1958-1979: rechter Europees Hof van Justitie) en (vader van huidig minister Piet Hein Donner (CDA) in een eindrapport advies had uitgebracht.

De meest belangrijke wijziging was het opnemen van (artikel 120) in deze algehele herziene Grondwet, dat luidt 27): "De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen".
Jan Donner (grootvader), André Donner (ARP) (vader) en huidig verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (foto) (CDA) (zoon), zijn verantwoordelijk voor artikel 120 in de Nederlandse Grondwet (vanaf 1983) en artikel 60 in de Grondwet (vanaf 1953) en daarmee verantwoordelijk voor alle chemische dumpingen vanuit agrarische (o.a. Monsanto ...) en niet agrarische (o.a wolmanzouten & Chemtrails ...) (video) bestrijdingsmiddelen vanaf 1962 tot heden (49 jaar lang) waaruit sluipmoordende genocide is ontstaan en nog zal ontstaan (in de vorm van het krijgen van kanker of andere ernstige vergiftiging ziekten) op miljarden wereldbewoners (onderbouw)

Het dumpen van industriële afval gebeurd dan ook met leugens en onder valse voorwaarden door tekortkomingen in de wetgeving (onderbouw) waarbij men geen rekening houdt met:

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld/ (video)

Wat ook gelt voor de stoffen die massaal via NATO en burgervliegtuigen gedumpt worden (lo budget vliegen!) (onderbouw) met talloze zieke en dode (o.a. kanker) NU en EXPLOSIEF in de nabije toekomst! (video)

Agent Orange is dan ook niet toevallig de bijnaam van NAZI en Bilderbergoprichter Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

Agent Orange was de codenaam voor een ontbladeringsmiddel dat in de door Bilderbergconferenties gedirigeerde Vietnamoorlog veelvuldig werd ingezet. Deze codenaam sloeg op de oranje band die om de containers zat waarin de Agent Orange opgeslagen was. Hoewel Agent Orange al in 1940 voor het eerst werd geproduceerd, werd het in 1960 voor het eerst ingezet voor militaire doeleinden. Agent Orange is een mix van de chemicaliën 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur (2,4,5-T), 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D), kakodylzuur en picloram. Bij de productie van 2,4,5-T ontstaat er ook dioxine. Deze chemicaliën worden dan ook nog gemixt met kerosine of diesel. 2,4,5-T en 2,4-D zijn auxines.

Wie niet mee werkt wordt uitgeschakeld. Waaronder de Poolse regering die heeft geprobeerd om de burgers te waarschuwen voor de mexicaanse griep en het betreffende vaccin 1(video) 2(video) bijna de gehele regering is hiervoor in een vliegtuigcrash vermoord 1(video) 2(video) of geliquideerd. De Bilderbergers zijn verantwoordelijk voor deze vorm van de-populatie. (onderbouw) Feiten zijn feiten. Zowel Joris Demmink als Ab Osterhaus en Ron ‘killer virus’ Fouchier werken onder de directe bescherming van Beatrix en de Bilderbergers! Het is dan ook niet toevallig dat Nederland een uiterst dodelijke variant op het vogelgriep virus ontwikkeld heeft (video).  
Europa en Amerika zijn dan ook gekaapt door deze Nazi’s, waarvan de Staat der Nederlanden misbruikt wordt als paard van Troje om alsnog Nazi's fascistische wereld orde te stichten en de gehele wereld tegen hoge winsten te vergiftigen met een onomkeerbare de-populatie.


Enkele video’s: feiten waar burgers rekening mee dienen te houden.

De waarheid achter de FEMA treinen, kampen, en doodskisten (video)
Denver Airport (video) (video)
Massa’s U.N voertuigen in Amerika (video)
U.N troepen in Amerika (video)
Fema Kamp Doodkisten (video)
Militair Industrieel Complex Massagraven (video)
FEMA burger trein (video)
U. S. leger bereidt zich voor om binnen te dringen tegen de burgers in de VS (video)

Op 2 mei 2002 werd Pim Fortuyn op zijn privé-fax door Ad van Rooij over dit ECO-terrorisme op de hoogte gebracht.
De twee kilogram aan bewijzen zijn daarbij op 2 mei 2002 per aangetekende brief verstuurd maar werden voor hem 21 dagen lang tegengehouden. Deze twee killogram aan bewijzen heeft Pim Fortuyn echter nooit kunnen lezen omdat hij met de voorkennis van de inhoud van de op 2 mei 2002 verstuurde faxbericht vier dagen later werd op de zelfde manier als John. F Kennedy (video) vermoord. Daarna is Hans Smolders (de chauffeur van Pim Fortuyn) (video) betreffende twee kilogram aan bewijzen bij Ad van Rooij gaan ophalen en heeft dat (als tweede kamerlid) in een afgesloten kast in zijn afgesloten kamer opgeslagen. Ondanks dat zijn die twee kilogram bewijzen daar toch weggehaald. Dat kan niemand anders dan Bilderberger Mat Herben (video) hebben gedaan, omdat Hans Smolders die kamer met hem deelde. Diezelfde Mat Herben (vrijmetselaar) heeft als opvolger van Pim Fortuyn daarna (na instemming om de JSF gevechtsvliegtuigen aan te schaffen waar Pim Fortuyn fel tegen was) de LPF laten klappen. Daarna is Hans Smolders gaan meedoen in de lokale politiek van Tilburg. Hij is daarmee echter gestopt nadat hij door een onbekend persoon met een pistool in zijn eigen woning werd bedreigd en later door gesettelde politieke partijen in Tilburg werd tegengewerkt.