Europa gekaapt door misleide en gegijzelde Nazi collaborateurs? (Bilderbergleden)Het wordt hoog tijd dat de Europese burgers worden geïnformeerd. Men moet zich bewust worden van het feit, een herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer liggen. Het leven van miljoenen mensen wordt ook nu weer in de waagschaal gelegd, zoals dat het geval was tijdens WO I & WO II, net zoals ook nu, was het doel van het kartel hetzelfde, het veroveren en heersen over Europa, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen waaronder genocide (Agenda 21) een valse vlag aanslag op eigen volk. De dictatoriale Brusselse EU plaatst zich boven de wet. Zonder medeweten van de overgrote meerderheid van de Europese burgers is in december 2009 een Europese wet in werking gesteld die de ‘Brusselse EU’ boven de wet plaatst. Het Verdrag van Lissabon, dat wet werd in de Europese Unie in december 2009, is een duidelijke en onmiskenbare stap op weg naar de invoering van een Europese dictatuur. Bedoeld om deze constructie binnen de "Brusselse EU" te legitimeren, het verdrag vormt de basis van een toekomstig Europa dat is fundamenteel ondemocratisch. Burgers moeten er rekening mee houden dat vele van de verantwoordelijke binnen deze organisaties gegijzeld en/of misleid en misbruikt worden, niet de ware toedracht kennen waardoor ook zij uiteindelijk slachtoffers zijn die participeren in de ondergang van hun eigen bestaan. Lees hier, de Nazi achtergrond van de ‘EU te Brussel’ en de feiten over het Lissabon verdrag dat de Brusselse EU je niet zal vertellen

Driekwart eeuw geleden bestond het chemische en farmaceutische kartel IG Farben uit multinationals zoals Bayer, BASF, Hoechst en andere. Deze bedrijven financierden de opkomst van het dictatoriale naziregime in Duitsland met de hulp van Nederland lees meer

Dit gebeurde door middel van het ‘Protocol over de Privileges en Immuniteit van de Europese Unie’, een onderdeel van het Verdrag van Lissabon. Minder dan 1 procent van de bevolking van Europa werd toegestaan om hierover te stemmen. Enkele voorbeelden van de wat deze wet inhoud:
De gebouwen en terreinen van de EU in Brussel zijn "vrijgesteld van huiszoeking". (I, hoofdstuk, artikel 1).
    • Leden van de Europese Commissie en andere EU-ambtenaren, zijn "vrijgesteld van rechtsvervolging ten aanzien van handelingen verricht door hen in hun officiële hoedanigheid zowel in woord als in geschrift" Bovendien "blijven zij deze immuniteit genieten na beëindiging van hun ambtstermijn" (hoofdstuk V, artikel 11; hoofdstuk VII, artikel 19).

Wie deze feiten tegen het licht houdt zal begrijpen dat het een illusie is om te denken dat dit politieke instituut rekening zal houden met de wensen en het belang van de burgers. Niet een van de EU politici die het voor het zeggen hebben, werd op democratische wijze gekozen en de ambtenaren zijn boven de wet gesteld. Daarom is het een illusie om te denken dat dit instituut ooit zal luisteren naar de wensen van de burgers of handelen in hun belang. Wie deze feiten tegen het licht houdt zal begrijpen dat het een illusie is om te denken dat dit politieke instituut rekening zal houden met de wensen en het belang van de burgers. Niet een van de EU politici die het voor het zeggen hebben, werd op democratische wijze gekozen en de ambtenaren zijn boven de wet gesteld. Daarom is het een illusie om te denken dat dit instituut ooit zal luisteren naar de wensen van de burgers of handelen in hun belang (video).

Europa en Amerika gekaapt, vergiftigd en bestolen door Nazi banken en hun gegijzelde Bilderbergleden (video)
 
In 1822 richte Koning Willem I de Generale Maatschappij op als de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt. Bij de revolutie van 1830 werd het bedrijf Belgisch (Generale Maatschappij van België). Nazi’s behielden na 1945 op gewiekste wijze hun rijkdom en hun macht via Nederlands grondgebied, veroorzaakten de kredietcrisis en daarna de schuldencrisis, vergiftigen de gehele wereldpopulatie met hoge winsten waardoor het implementeren van het Derde Reik geruisloos heeft voortbestaan, waarvoor John.F Kennedy waarschuwde! (video). De Belgische Nazi Alexandre Galopin was tijdens de II Wereldoorlog (1935-44) directeur en gouverneur van de Société Générale en de bedenker van de Galopin doctrine wat misbruikt werd om met de Nazi’s zaken te doen, in de zelfde periode was hij Vice-Chairmen Board of Directors van de NA/ZI (BIS Bank) geformaliseerd in Den Haag op 20 januari 1930 met zijn hoofdzetel in Bazel (Zwitserland) deze financierde de NA/ZI oorlogsmachine met Hitler als frontman aan de macht. Alexandre Galopin werd vanwege zijn Nazi collaboratie in 1944 vermoord. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japen. Twee dagen later riep de nationalistische voorman ir. hmed Soekarno (foto) in Batavia de Republik Indonesia uit. Op 22 april 1946 werd Staatscommissie-Beel ingesteld door het kabinet-Schermerhorn/Drees met de voorkennis en wetenschap dat er snel een einde zou komen aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië, waaroor het Nederlandse Koninklijke Huis en de Staat der Nederlanden in grote financiele problemem zou komen. Met deze voorkennis deed in 1950 het college van beroep voor het bedrijfsleven haar intrede, die op grond van bovengenoemde tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet , zonder toetsing aan de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, vanaf 21 april 1962 tot op heden daarop onherroepelijke uitspraken heeft gedaan, waardoor via agrarische bestrijdingsmiddelen (Roundop) en niet agrarische bestrijdingsmidelen (Superwolmanzout-CO) geheel Nederland en vanuit Nederland de gehele wereld is vergiftigd met miljarden kilogrammen levensgevaarlijke kankerverwekkende afval van o.a Shell valselijk geëtiketteerd arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI), kwik, Paks, etc, Lees hier!!!!! 
 
1953 in het kabinet-Drees II (PvdA) na positief van de Raad van State met als Vice-President Frans Beelaerts van Blokland (CHU) daarover te hebben ontvangen, artikel 60 van de Grondwet zodanig gewijzigd dat daarmee in Nederland alle Grondrechten werden opgeheven. (bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4). De artikelen 4 en 60 in de Grondwet van 1948 waarop een jaar later (1954) de Bilderbergconferentie werdt opgericht (onderbouw) (video). De zoon van de Belg Alexandre Galopin (Vice-president NA/ZI (BIS Bank) tijdens de II wereld oorlog) was baron Pierre de Bonvoisin directeur van de Société Générale (1951 tot 1962) en Bilderberglid vanaf de eerste Bilderbergconferentie in 1954 die op initiatief van Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld (foto) en de Pool Józef Retinger (vrijmetselaar) werd opgericht. Een van de meest belangrijke ondemocratische geheime genootschappen, vernoemd naar het hotel waar de eerste bijeenkomst in Nederland heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten van Amerika en Europa vanwege het verzet binnen Amerika tegen de fascistische overname door deze Nazi’s en hun banken als ook het verdrijven van Nederland uit Indonesië. (onderbouw) John F. Kennedy (video), Robert Welch (video), Eisenhower (video), Pim Fortuyn en anderen (video) waarschuwden ons voor deze Nieuwe Wereld Orde. waar de gebroeders Kennedy en vele anderen met hun leven voor betaalden (video). Onthullingen (artikel) wijzen er zelfs op dat op de Bilderberg-conferenties (video)  ‘doodvonnissen’ worden uitgesproken op 22 november 1963 werd John F. Kennedy op de zelfde wijze als Pim Fortuyn (video) klaarlichte dag vermoord door insiders voor het oog van heel de wereld. Verschillende Bilderbergleden (zoals George Herbert Walker Bush,Richard Nixon en Gerald Ford) blijken betrokken te zijn bij deze moord (onderbouw) Wie niet participeert wordt gedwongen. Interview - Confessions of an Economic Hit Man (video)
 
Nazi's gijzelen verantwoordelijke en kapen Europa en Amerika (video) 

Bilderbergvoorzitter Étienne Davignon (vicevoorzitter van de Europese commissie (1977-1981), was dan ook niet toevallig de laatste voorzitter van de Société Générale 1988-2001) verantwoordelijk voor onze Europese munt. MUST SEE: ENDGAME, volledige film Nederlands ondertiteld (video) Deze Bilderberg conferenties (hebben er dan ook voor gezorgd dat de Nazi agenda geruisloos geïmplementeerd werd, wat heeft geleid tot de Europese Unie en de rampzalige gevolgen die we nu allen zullen ondervinden. Verschillende Nederlanders waaronder: Nout Wellink, Victor Halberstadt, Jeroen van der Veer,Neelie Kroes, Jaap de Hoop Scheffer,Ernst Hirsch Ballin,Prins Constantijn,Maxime Verhagen, Frans Timmermans, Prins Willem-Alexander, Jan Peter Balkenende,Gerard Kleisterlee, Wim Kok, Mat Herben, Ad Melkert, e.a... maar ook Belgen waaronder Prins Filip, Maurice Lippens, Jan Huyghebaert, Willy Claes, Jean-Pierre Hansen, Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt als ook Herman van Rompuy zijn lid van deze criminele organisatie. Herman van Rompuy is dan ook binnen deze Bilderberg conferentie ondemocratisch verkozen tot Europees president zoals vele andere presidenten van o.a. Amerika (video) en topfunctionarissen wereldwijd (video). De kleinzoon van Alexandre Galopin (Vice-Chairmen Board of Directors van de NA/ZI (BIS Bank) en dus zoon van Bilderberglid Pierre de Bonvoisin (medeoprichter Bilderbergconferentie) was de beruchte baron Benoît de Bonvoisin, deze was in de jarenzeventig 'politiek adviseur' van Paul Vanden Boeynants gezamenlijk met verschillende vooraanstaande Bilderbergleden en vertegenwoordigers van Europa vernoemd in het pedofile Dutroux dossier (video)  dat telkens weer gelinkt is aan Nederland (onderbouw) Grootvader Alexandre Galopin (vermoord vanwege Nazi collaboratie) zijn werkgever, de Centrale NA/ZI (BIS Bank) is heden dan ook de geruisloze motor achter opkomende wereldfascisme. (Organogram Money machine) waarvan opvolgers zoals de Nederlanderse Bilderberger Wim Duisenberg (Pvda) en Bilderberger Nout Wellink (CDA)
 
Europa en Amerika gekaapt door Nazi’s en hun gegijzelde en misleide Bilderbergleden (video)
 
Met het verschijnen van Bernhard van Lippe-Biesterfeld is definitief een einde gekomen aan de oranje-dynastie of wat daar voor heeft door moeten gaan (onderbouw). Nazi 1(video) 2(video) 3(video)  Bernhard van Lippe-Biesterfeld werd geboren op 29 Juli 1911 in Jena (Duitsland). Hij legde zijn doctoraalexamen in 1935 af en ging werken voor IG Farben, een Duits chemisch bedrijf dat Zyklon B voor Auschwitz leverde, (een op cyanide basis gemaakte pesticide) en waar hij vervolgens spion voor was. Hij was lid van de SA in Berlijn, de Sturmabteilung van Hitlers NSDAP en nodigde vooraanstaande Nazi’s uit op zijn huwelijk met koningin Juliana. Bernhard wilde dan ook Nederlands Nazi stadhouder worden voor Hitler wat uiteindelijk ook gebeurde (video).
 
Na de Duitse inval op 10 mei 1940 verliet het Nederlands koningshuis op 13 mei 1940 op advies van Generaal Winkelman het land en vluchtte naar Engeland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Koningin Wilhelmina in Londen en werd onder meer door haar radiotoespraken het symbool van het Nederlandse verzet. Hierdoor is Nederland vanaf dat moment volgens de toen van kracht zijnde Nederlandse Grondwet officieel in handen van de bezetters, namelijk de Nazi’s waaronder Bernhard zelf die Nederland misbruikt als paard van Troje om de gehele wereld tegen hoge winsten te vergiftigen met een onomkeerbare de-populatie als gevolg. 1(video) 2(video)  Bilderbergleden reageren niet op genocide misdrijven en participeren aan deze misdaad (video).

Met deze voorkennis en wetenschap heeft Bilderberglid en voormalig Minister-President Ruud Lubbers (CDA) bij brief d.d. 29 augustus 1991 (nr. 91M06379) letterlijk het volgende gereageerd aan A.M.L. van Rooij:
“Zeer geachte heer van Rooij; Naar aanleiding van uw brief van 25 augustus jl. deel ik u mede tot geen andere slotsom te komen dan in de brief nr. 91M005605 verwoord. Ik stel er prijs op de correspondentie over het onderwerp, waarover u mij reeds vele malen heeft geschreven, hiermee af te sluiten. Op eventuele volgende brieven zal ik dan ook niet meer reageren.
Van Rooij: "Inhoudelijk reageren zou betekenen dat er, net als met asbest, een verbod zou moeten komen op geïmpregneerd hout met alle bijkomende schadeclaims en gevolgen van dien." Om die reden hebben volgens Van Rooij ook onderstaande ministers zich het volgende voorgenomen:
 
° Brief uit 1991: Bilderberger voormalig Minister-president Lubbers (CDA) zal niet meer reageren
° Brief uit 1992: Minister Alders zal niet meer reageren (PvdA) “Rio de Janeiro protocol” juni 1992
° Brief uit 2000: Bilderberger & Club van Madrid voormalig Minister-president Kok (Pvda) zal niet meer reageren
° Brief uit 2008: Bilderberger voormalig Minister-president Balkenende (CDA)
En nu sluit minister-president Balkenende (CDA) zich hierbij aan. Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende wat veel duidelijk en zeer helder maak! (video).
 

Bilderberger Zbigniew Brzeziński verklaart dan ook "Het is makkelijker om een ​​miljoen mensen te doden ... dan is het om ze te controleren"

Bilderberger Wim Kok, participeert en dekt globale genocide af als voorzitter van de Club van Madrid
Deze Club van Madrid (CdM), opgericht in oktober 2001 door oud-regeringsleiders, een (onafhankelijke organisatie?) bestaat uit 70 voormalige staatshoofden en regeringsleiders van 50 landen. De CdM heeft als belangrijkste doelstelling het versterken van wereldwijde democratie. De huidige voorzitter van de Club van Madrid is Bilderberglid (video). Wim Kok (PvdA) die van 1994 tot 2002 minister-president van Nederland was en samen met collega Bilderberger lid van deze Club Bill Clinton (CIA (video) cocaïne distributeur 1(video) 2(video) in de U.S.A. (video). verantwoordelijk zijn voor de valse vlag genocide gepland vanuit Washington, Nederland en Sarajevo!!! (video).  vervolgens afgedekt 1(video) 2(video) 3(video) 4(video) 5(video) door een illegaal corrupt Bilderberg tribunaal gevestigd in het zelfde Nederland waar de grondwet niet van toepassing is (video). Guy Delvoie, niet toevallig vernoemd in het Dutroux dossier (onderbouw), speelde een opmerkelijke niet onbesproken rol tijdens de Fortis affaire en ging voor 15 maand naar het ex-Joegoslavië-tribunaal. Amper na een paar jaar voorzitter bij het Brusselse hof van beroep werdt hij rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag (Nederland). Srebrenica is dan ook onder Nederlands toezicht gezamenlijk met Washington en Sarajevo gepland (onderbouw) (video).
Bilderberger en voorzitter Club van Madrid houd genocide misdrijven dan ook bewust in de doofpot, met als bewijs bij brief d.d. 24 februari 2000 (nr. 00M379324) heeft voormalig Minister-President W. Kok (PvdA) hierop letterlijk als volgt gereageerd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en aan A.M.L. van Rooij

“Geachte heer van Rooij; U zond naar mijn privé-adres een fax van 71 pagina´s. Ik verzoek u met klem dat niet meer te doen. De fax op mijn huisadres is echt bedoeld voor urgente zaken van groot belang. Uw faxen behoren daar niet toe. Inhoudelijk reageer ik niet meer op uw berichten. Reeds eerder heeft mijn ambtsvoorganger u geschreven dat dezerzijds niet meer zal worden gereageerd op uw post. Dat herhaal ik, en ik voeg daar dus nu ook het dringende verzoek aan toe om niet meer te faxen.”

Hiermee heeft Minister-President W. Kok (PvdA) in navolging van zijn ambtsvoorganger drs. R.F.M. Lubbers (CDA) op 24 februari 2000 niet alleen de grondrechten van Ad Van Rooij afgenomen maar ook de grondrechten van alle door overheid vergiftigde burgers (voor bewijs lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php)
 
Betreffende enorme hoeveelheden arseen hoofdzakelijk afkomstig vanuit Nederland, en met medeweten van alle Nederlandse politieke partijen. Nederlands Tweede Kamerlid mr. M. van Traa (PvdA) wilde dat als voorzitter van parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethode aanpakken, als bewijs daarvoor lees de brief van 8 november 1995 van milieu- en veiligheidskundige ing. A.M.L van Rooij (met bijbehorende bijlagen) aan mr.M. van Traa (lees: deel 1, deel 2,deel 3, deel 4). Dat kwam Wim Kok van zijn eigen PvdA partij echter niet goed uit ( lees: bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4, bewijs 5, bewijs 6, bewijs 7 ). Dit werd binnen PvdA kringen mr.M. van Traa niet in dank afgenomen. Op 21 oktober 1997 kwam Van Traa om het leven door een auto-ongeval op de afslag van de Amsterdamse ringweg A10 naar de A4. Er heerste in politieke kringen enige tijd twijfel of er misschien sprake was van sabotage aan zijn auto. Met deze bewijzen is daarmee die twijfel weggenomen en dient hiernaar een nieuw onafhankelijk justitieel onderzoek te worden gestart vanuit België. (onderbouw) (video).

Enkele belangrijke leden binnen deze Club van Madrid met als voorzitter Wim Kok zijn EU partij voorzitters Socialisten en Democraten Poul Nyrup Rasmussen, EU partij voorzitters Liberalen en Democraten en Bilderberger Guy Verhofstadt, voormalig president van de Eu-Commissie, premier van Italië en Bilderberger Romano Prodi voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk en Bilderberger Sir John Major voormalig bondskanselier van Duitsland en Bilderberger Helmut Kohl, voormalig premier van Frankrijk en Bilderberger Lionel Jospin, voormalig president van de Sovjet-Unie en Bilderberger Michail Gorbatsjov, voormalig president van de Europese Commissie en Bilderberger Jacques Delors, voormalig president van de Verenigde Staten en Bilderberger Bill Clinton, voormalig premier van Canada en Bilderberger Kim Campbell, voormalig premier van Spanje en Bilderberger José María Aznar, voormalig premier van Peru en voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Javier Pérez de Cuéllar enz...
 

Wat voor mensen zijn onze wereldleiders daadwerkelijk? (Clintons) documentaire (video) must see!


Bilderbergleden houden klacht aan de Europese Commissie met Genocide gevolgen al vanaf 29 mei 2006 in de doofpot.
 
Hoewel de adviserende functie op enkele beleidsterreinen behouden is, heeft het Parlement nu wetgevende bevoegdheid op uiteenlopende gebieden zoals landbouw, voedselveiligheid, milieu en de begroting van de Europese Unie.
 
Hoever Nederland en België (vanaf de ondertekening van het Benelux verdrag in 2010) met de vergiftiging van 6,5 miljard wereldbewoners vanuit de Nederlandse politiek, met de hulp van de multinationale ondernemingen zoals Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (gezamenlijk voorheen: Hoogovens) als ook DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto gaat, maakt de klacht van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. van Ad van Rooij (29 mei 2006) met als herinnering mede ingediend door No Cancer Foundation op (22 juni 2010) als een nieuw (Verzoekschrift 20 oktober 2011 aan EU-Commissie), betreffende het stopzetten van genocide massavergiftiging (video). (met onderbouw). 

Dit verzoekschrift aan de Europese Commissie tot het starten van een onderzoek, vanwege het massaal dumpen tegen hoge winsten van genotoxisch kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI via houtverduurzamings-middelen als “dekmantel” met miljoenen kankerdoden als gevolg, werd tot op heden bewust niet behandeld door toedoen van de Nederlandse Bilderberglid en Euro-commissaris Neelie Kroes (VVD)? met als rechterhand Bilderberglid prins Constantijn van Oranje waarvan zijn familie hieraan een vermogen verdiend (video).
 
Europa gekaapt, vergiftigd en bestolen door Nazi's en hun gegijzelde Bilderbergslaven.
 
Het zal u dan ook niet verwonderen dat Bilderbergvoorzitter Étienne Davignon (Generale Bank) (vicevoorzitter van de Europese commissie (1977-1981) als ook Bilderberger Maurice Lippen (Fortis, directeur Scienta., Société Européenne de Venture Capital (aandeelhouders: Groep Agnelli, Groep Rothschild–Fr. & C.B.), Bilderberger Guy Spitaels EU partij voorzitters Socialisten en Democraten 1989-92) Bilderberger Wilfried Martens (EU partij voorzitters Christen-Democraten 1990-heden) Bilderberger Willy Claes (EU partij voorzitters Socialisten en Democraten 1992-94) en Bilderberger Karel Van Miert (Europarlementariër van 1985-1988 en Eurocommissaris 1989 (+2009) allen Belgische Bilderbergleden, vernoemd in het Dutroux dossier. (onderbouw)
 
Banken, Bilderberg en gegijzelde overheden.
 
 
 De Belgische Nazi Alexandre Galopin was tijdens de II Wereldoorlog (1935-44) directeur en gouverneur van de Société Générale en de bedenker van de Galopin doctrine wat misbruikt werd om met de Nazi’s zaken te doen, in de zelfde periode was hij Vice-Chairmen Board of Directors van de NA/ZI (BIS Bank) geformaliseerd in Den Haag op 20 januari 1930 met zijn hoofdzetel in Bazel (Zwitserland) deze financierde de NA/ZI oorlogsmachine met Hitler als frontman aan de macht. Alexandre Galopin werd vanwege zijn Nazi collaboratie in 1944 vermoord. (Onderbouw) Heden zijn de vertegenwoordigers van deze Nazi bank Bilderberger Wim Duisenberg (Nederland) (Pvda) en Bilderberger Nout Wellink (Nederland) (CDA)Bilderberger Mario Draghi (Rome), Bilderberger Hans Tietmeyer (Frankfurt), Bilderberger Ben Bernanke, (Washington, DC), Bilderberger Mark Carney (Ottawa), Bilderberger William C. Dudley (New York), Bilderberger Philipp Hildebrand (Zürich), Bilderberger Mervyn King (Londen), Bilderberger Jean-Pierre Landau(Parijs), Bilderberger Henrique Meirelles(Brasilia), Bilderberger Guy Quaden(Brussel), Bilderberg Fabrizio Saccomanni(Rome), Bilderberger Masaaki Shirakawa(Tokyo), Bilderberger Jean-Claude Trichet(Frankfurt)... hun Centrale NA/ZI (BIS Bank) is ook heden dan ook de geruisloze motor achter opkomende wereldfascisme. (Organogram Money machine)
 
Bilderberger graaf Maurice Lippen (video) (directeur Scienta., Société Européenne de Venture Capital (aandeelhouders: Groep Agnelli, Groep Rothschild–Fr. & C.B.), was voorzitter van Fortis, dat ABN-AMRO overnam voor een hoger bedrag dan het hele Fortis waard was! Op 28 september 2008 moest Lippens ontslag nemen als resultaat van een compromis. Zijn verkeerde inschatting van de financiële markten had massa's beleggers veel geld gekost. Lippens haalt vervolgens uit naar Nederland, de DNB en voormalig PvdA-minister van Financiën Wouter Bos in het bijzonder: "De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ons bewust aan het lijntje gehouden en veel tijd doen verliezen. Wouter Bos en DNB hebben hoogverraad gepleegd". en dus de Belgische burger in het zak gezet.
 
Bilderbergvoorzitter Étienne Davignon (vicevoorzitter van de Europese commissie (1977-1981), was dan ook niet toevallig de laatste voorzitter van de Société Générale 1988-2001) verantwoordelijk voor onze Europese munt. Het aantal functies en mandaten dat de burggraaf uitoefent, is allang niet meer te tellen, en Davignon was in de jaren ’90 als vice-voorzitter van de Generale Maatschappij rechtstreeks betrokken bij de uitverkoop van een aantal bedrijven die tot dan toe beschouwd werden als onmisbare pijlers van de Belgische economie: Bank Brussel Lambert, Generale Bank, Royale Belge, Petrofina, Electrabel, AG, GIB, Tractebel… Terwijl Davignon samen met zijn partner in crime Maurice Lippens toch bij uitstek het (oude België vertegenwoordigde), unitair denkend, koningsgezind en fier op het vaderlandse patrimonium.
 
Bilderberger Karel Van Miert (Europarlementariër van 1985-1988 en Eurocommissaris 1989 (+2009) Europese Centrale Bank (video).

Bukt u alvast maar, deze gaat heel diep komen. Hoofd ECB: Bilderberger Mario Dragi. Griekse minister-president: Bilderberger Lucas Papadermos. Italiaanse minister-president: Bilderberger Mario Monti. Belgische regering: Bilderberger Karel van Miert (+2009). Duitse regering: Bilderberger Otmar Issing. Franse regering: Bilderberger Antonio Borges. Ierse regering: Bilderberger Peter Sutherland. Allemaal Goldman Sachs, een van de machtigste banken ter wereld (video) uit op uw geld (video) Wie trekt daadwerkelijk aan de touwtjes? (video).+ (video). (Europees Parlement, 01.DEC.2011) (video). De schulden van Griekenland zijn enorm en inmiddels staat Griekenland dan ook onder curatele van een trojka bestaande uit de Europese Unie, het IMF en de Europese Centrale Bank. Ondanks wordt midden de crisis: 7,9 miljard euro voor Frans en Duits wapentuig uitgegeven. Daar tegenover staan de bezuinigingen die bevolking treft, burgers die nauwelijks begrijpen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Wat gebeurde er precies in december 2000 en juni 2001? Goldman Sachs hielp het Griekse Ministerie van Financiën aan trucs om de schuld meer in de richting van 60% van het b.b.p. te brengen (het criterium voor deelname aan de euro). Zowel de bank als de Griekse overheid vonden het de normaalste zaak van de wereld. 'Iedereen deed het', zo heette het. Ook de Europese controleur, Eurostat, was op de hoogte van de deals en zag er geen kwaad in. Maar het verergerde de zaak voor Athene en zorgde voor de eerste barst in de idealen van de eurozone. 1(video) 2(video)
 
Eurocommissaris voor Handel en Bilderberger Karel De Gucht hier te zien met Minister van Buitenlandse Zaken U.S.A Hillary Rodham Clinton heeft bevestigd dat de "War on Drugs" nog steeds een actieve rol van de Amerikaanse buitenlandse politiek is, zelfs als veel wereldleiders en nationale leiders roepen op tot het einde. De voorbij twee jaar moest de VS nog voor een andere zaak in het zand bijten. Bill Clinton is dan ook een van de grootste cocaïne distributeurs van Amerika. (onderbouw)
Deze Eurocommissaris is verantwoordelijk voor het directoraat-generaal Handel en houdt zich bezig met het buitenlandse handelsbeleid van de EU, waaronder:
- het stimuleren van economische ontwikkeling en solidariteit in de (derde) wereld
- de onderhandeling en sluiten van handelsovereenkomsten namens de 27 lidstaten
- de samenwerking met de Wereld Handels Organisatie i (WTO) en andere multilaterale organisaties om internationale handelsbarrières te doorbreken
- het controleren van de naleving van het bestaande (internationale) handelsbeleid
De man die rechts op de foto staat, is de voormalige Belgische Minister van Buitenlandse Zaken en Bilderberger Karel De Gucht (VLD) samen met links zijn baas Bilderbergvoorzitter en Fortis baas vernoemd in het Dutroux dossier (kindermisbruik) die geheel Europa ondemocratisch gekaapt hebben. De Gucht kwam ter sprake in Fortisgate. Op 3 oktober 2008 zou de echtgenote van de minister (die politierechter is) haar hele pakket Fortis-aandelen hebben verkocht. Dezelfde avond raakte de verkoop van de Nederlandse Fortisactiviteiten (inclusief ABN-Amro) aan de Nederlandse overheid bekend. De Gucht zei van niets te weten maar erkende dat zijn vrouw en haar broer aandelen hadden verkocht. Op zaterdag 3 december 2011 raakte bekend dat Karel De Gucht en zijn vrouw Mireille Schreurs deze opheffing van hun bankgeheim aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Het echtpaar De Gucht wil op deze manier verhinderen dat de bijzondere belastingsinspectie (BBI) zijn rekeningen kan inkijken?
Presidentschap plus 533 van de totale 736 zetels van het Europees Parlement in handen van de Bilderbergclub waaronder de Club van Madrid. 
 
Het Europees Parlement (ook wel Europarl of kortweg EP) is de direct gekozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is het enige instituut van de EU dat direct door de burgers wordt gekozen; hiervoor vinden één keer per vijf jaar de Europese verkiezingen plaats in de diverse lidstaten. Sinds haar ontstaan als adviesorgaan in de jaren vijftig, toen haar leden nog simpelweg nationale parlementariërs uit de toenmalige zes lidstaten waren, heeft het Europees Parlement de afgelopen drie decennia een vergevorderde transformatie doorgemaakt.
 
President: Permanente voorzitter van de Europese raad Bilderberglid Herman van Rompuy

265 zetels EU partij voorzitters Christen-Democraten Bilderberglid Wilfried Martens

084 zetels EU partij voorzitters Liberalen en Democraten Bilderberglid en Club Madrid Guy Verhofstadt

186 zetels EU partij voorzitters Socialisten en Democraten Club Madrid Poul Nyrup Rasmussen

533 van de totale 736 zetels (video)

President: Permanente voorzitter van de Europese raad Bilderberglid Herman van Rompuy

Het zal u dan ook niet verwonderen dat ook Bilderberger Herman Van Rompuy (foto) (CD&V) ondemocratisch verkozen werd tot Permanente voorzitter van de Europese raad door leden van de Bilderbergconferentie (zoals velen anderen waaronder CIA Cocaïne handelaar Bill Clinton die in 1992 (video) na een Bilderbergbijeenkomst President van Amerika werd). In de beslotenheid van de Bilderberggroep liet Van Rompuy op een diner 12 November 2009 in Hertoginnedal in zijn kaarten kijken. Dat vernam De Tijd. 20 Nov 2009 werd het bekend en op 1 December 2010 officieel. Het verdrag van Lissabon is al even ondemocratisch geïmplementeerd (video)  

 
EU partij voorzitters Christen-Democraten Bilderberglid Wilfried Martens. 265 zetels

Collega Bilderberger Wilfried Martens (voorzitter fractie van de Europese Volkspartij Christen-Democraten) werd verzocht een methode te zoeken om de communautaire twistpunten en de kwestie-BHV aan te pakken. Toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme (CD&V) werd zelfs in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gevraagd of hij wilde helpen bij "het stoppen, ja zelfs doden van mensen". Dat zei de politicus aan de Belgische editie van het Franse magazine Paris. Leterme werd in New York aangesproken door een buitenlandse leider. De voormalige premier zegt geschokt te zijn en weigert namen te noemen. Volgens andere Bilderberleden die wel praten (artikel) worden op de Bilderberg-conferenties 1(video) 2(video) zelfs ‘doodvonnissen’ (video) uitgesproken. (onderbouw) (video).

Bilderberger Wilfried Martens zocht in de jaren 70 steun bij jonge socialisten als Bilderberger Willy Claes (sp.a) en Bilderberger Karel Van Miert (sp.a) kabinetschef van Willy Claes 1976 (sp.a) alle 3 vernoemd in Dutroux dossier. (onderbouw)

Eerdere EU partij voorzitters

- 1985-1987 Piet Bukman (CDA) Nederlander;

- 1987-1990 Jacques Santer Luxemburger; Lid Bilderberg Group

 
EU partij voorzitters Liberalen en Democraten Bilderberglid en Club Madrid Guy Verhofstadt 084 zetels  
 
De Belgische Bilderberger Guy Verhofstadt is lid van de Club van Madrid en was op Zondag 17 Mei 2009 aanwezig op de Bilderbergconferentie waar hij ondemocratisch verkozen werd tot EU partij voorzitter voor de Liberale fractie, op dinsdag 30 juni 2009 werd dit officieel erkend. Verhofstadt dekt dan ook net als zijn Collega Bilderberger en voorzitter is van de Club van Madrid Wim Kok deze Genocide agenda af veroorzaakt door zijn Bilderbergcollega's. Hij was van 1999 tot 2008 premier van België waaronder Paul Vanden Boeynants (1966-68 en van 1978-1979) (vernoemd in Dutroux dossier) en Bilderbergleden zoals Tindemans (1974-78) Bilderberger Wilfried Martens (1979-92) (vernoemd in Dutroux dossier) Bilderberger Jean-Luc Dehaene (1992-99) (die duidelijk zijn plaats heeft gevonden in de haute finance)
 
EU partij voorzitters Socialisten en Democraten Club Madrid Poul Nyrup Rasmussen 186 zetels
2004–heden Poul Nyrup Rasmussen (Deen) is Lid van de club van Madrid. De huidige voorzitter van de Club van Madrid is Wim Kok (PvdA) die van 1994 tot 2002 minister-president van Nederland, andere belangrijke leden binnen deze Club zijn EU partij voorzitters Socialisten en Democraten Poul Nyrup Rasmussen, EU partij voorzitters Liberalen en Democraten en Bilderberger Guy Verhofstadt, voormalig president van de Eu-Commissie, premier van Italië en Bilderberger Romano Prodi voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk en Bilderberger Sir John Major voormalig bondskanselier van Duitsland en Bilderberger Helmut Kohl, voormalig premier van Frankrijk en Bilderberger Lionel Jospin, voormalig president van de Sovjet-Unie en Bilderberger Michail Gorbatsjov, voormalig president van de Europese Commissie en Bilderberger Jacques Delors, voormalig president van de Verenigde Staten en Bilderberger Bill Clinton, voormalig premier van Canada en Bilderberger Kim Campbell, voormalig premier van Spanje en Bilderberger José María Aznar, voormalig premier van Peru en voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Javier Pérez de Cuéllar enz...
Eerdere EU partij voorzitters 

-1980–1987 Bilderberger Joop den Uyl (PvdA) Nederlander;

-1989–1992 Bilderberger Guy Spitaels (sp.aPS) (vernoemd in Dutroux dossier) Belg; Affaires Agusta, Dassault,

-1992–1994 Bilderberger Willy Claes (sp.aPS)(vernoemd in Dutroux dossier) Belg; Affaires Agusta, Dassault,

 

Op 18 juli 1991, een jaar voor het opstarten van dé-populatie "agenda 21" vanuit het socialisme, werd socialist André Cools (PS) (Grootloge België) op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten, wat gebeurde binnen enkele dagen na zijn terugkeer van een reis naar Genève en Luzern, Zwitserland waar hij overleg pleegde met ex Iraakse bankier Abdullah Zilka en Israëls grootste wapen handelaar Shaul Eisenberg. Hij had na zijn terugkeer uit Zwitserland onvoorzichtig aangekondigd aan de Belgische pers te willen lekken dat hij informatie had over de groeiende corruptie binnen de Belgische wapenindustrie, die banden had met de Canadese miljardair Bronfman broers en een aantal grote Amerikaanse politieke figuren en republikeinse vet katten met invloed tot in de binnenste kringen van Witte Huis (Nazi Bush), waaronder Dick Cheney, Neil Bush, Frank Carlucci, Donald Rumsfeld … In de maanden daarop noteerde het gerecht diverse verklaringen over geheime fondsen van de PS en over de mogelijkheid dat beloofde betalingen niet bij hun bestemmeling waren terechtgekomen. Wat aanvankelijk werd gezien als een mogelijk motief voor moord, bleek uiteindelijk uit te lopen op een gesofistikeerd mechanisme voor het versluizen van smeergeld. Voor iedereen kwam het als een verrassing dat dit spoor niet naar de PS, maar naar de SP leidde.

Alleen omdat er een vermoeden bestond van een verband met de moord op André Cools, slaagde de Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia erin het Zwitsers bankgeheim te breken. In het onderzoek naar de moord, geleid door de Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia, kwamen een aantal corruptieschandalen naar boven, onder andere de affaire Agusta, Dassault, OMOB die in de late jaren 90 zouden leiden tot de veroordeling van vooraanstaande socialistische politici als Bilderberglid en Eu-partij voorzitter (1989-92) Guy Spitaels (PS) (Grootloge België) met als bijnaam 'Dieu' (God), een verwijzing naar zijn grote invloed in de PS, die tegelijk de machtigste partij van Franstalig België was, maar ook Limburger, Bilderberglid Willy Claes (Sp) (Grootloge België) was betrokken. W. Claes volgde (toevallig of niet) G. Spitaels kort na de moord op A. Cools op als Eu-partij voorzitter (1992-94) en startte agenda 21 (dé-populatie) vanuit het socialisme, waarop volgend in 1994 vanuit Hasselt (Limburg) als pilot project voor België. Weigerde Cools hieraan te participeren, werd hij daarom vermoord? Mede daarom dit verzoek, ontslag van vooraanstaande sp.a leden te Hasselt vanwege overtreden van partij statuten. Lees meer
 
Kort daarna kreeg Bilderberger Willy Claes het voorzitterschap van de Europese Sociaaldemocraten (1992 – 1994) als opvolger van Bilderberger en fraude vriend Guy Spitaels (1989–1992)? (video)
In 1994 worden de Socialisten met Bilderberger Willy Claes als voorzitter verantwoordelijk geacht voor de Rwandan Genocide samen met de Amerikaanse president (video) Bilderberger & Club van Madrid lid Bill Clinton (CIA (video) cocaïne distributeur 1(video) 2(video)  in de U.S.A. (video) verantwoordelijk zijn voor de valse vlag genocide (Srebrenica), gepland vanuit Washington, Nederland en Sarajevo!!! (video) vervolgens afgedekt 1(video) 2(video) 3(video) 4(video) 5(video) ) door een illegaal corrupt Bilderberg tribunaal gevestigd in het zelfde Nederland waar de grondwet niet van toepassing is (video) (onderbouw) Willy Claes kreeg voor zijn bewezen diensten dan ook een paar maanden na deze genocide een topbaan als Sgr van de NATO. 1(video) 2(video) 3(video) Alsof dit niet voldoende is kreeg Bilderberger Willy Claes (sp.a) vlak na deze GENOCIDE een top baan als secretaris-generaal van de N.A.V.O. Heden is Bilderberger Willy Claes (sp.a) Adviseur bij Group Machiels (onderbouw)