Kinderen massaal vergiftigd tegen hoge winsten voor enkele.

 
MEEST KANKERVERWEKKEND CHEMISCH AFVAL (KAT1) (gedumpt in geïmpregneerd hout, waaronder de meest kankerverwekkende kinderspeeltoestellen e.a.
 
Dit word in de afvalfase vervolgens tot spaanplaat verwerkt voor laminaat, keukenkasten e.a. of opgestookt in zogenaamde groene afvalovens voor (ECO) stroom, waarvan de meest giftige kankerverwekkende gassen in onze atmosfeer en vervolgens op alle groente, fruit en in het drinkwater terecht komt. Het uiterste giftige vliegas word verwerkt ECO bouwmaterialen waaronder groene eco bakstenen e.a. Hiertegen is in 1999 een resolutie ingediend die niet toevallig door collega socialist Steve Stevaerts (als Vlaamse vice-minister 1999) afgewezen werd waardoor deze totale vergiftiging in België tot op heden heeft kunnen doorgaan. (lees meer) Stevaerts werd in de Limburgse politiek binnen geloodst door de sp. voorman Willy Claes en starten gezamenlijk in 1994 Agenda 21 lokaal vanuit Hasselt als pilootproject voor België.  (genocide dé-populatie)(S. Stevaerts als burgemeester & W. Claes SG. NATO)
 
Een gevolg van de geruisloze voortzetting van het Hitler kabinet in 1945 vanuit Nederlands grondgebied en vervolgens de Benelux-Unie (lees meer) waaronder de Bilderbergconferenties waar ex SG. NATO Willy Claes niet toevallig lid van is. De op komst zijnde Europese Verordeningen beginnen met hun voorbereiding vanuit de socialisten in 1992 met als EU-partijvoorzitter Willy Claes, zo heeft de Nederlands staatssecretaris socialist Hans Simons (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, met deze voorkennis en wetenschap bij besluit van 6 april 1992 op eigen houtje (zonder vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide. Met de goedkeuring voor Belgie van Steve Stevaert (sp.a) als Vlaams vice minister-president (1999) Vlaamse regering-Van den Brande IV) (CD&V) door afwijzing verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen VOORSTEL VAN RESOLUTIE 04/02/99 (Verslag hoorzitting)
 

YouTube-video


 

 

Voor meer onderbouw zie ARCHIEF

Zwaar chemisch afval wordt bewust gedumpt in geïmpregneerd hout, (waaronder Speeltoestellen, zandbakken, tuinhuisjes, schuttingen e.a…). Vervolgens worden deze verwerkt in spaanplaat of verbrand als groene stroom. Het vliegas wordt verwerkt in groene bakstenen, milieubeton e.d. Op deze manier komen (categorie1 meest kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" en “chroom VI”) opzettelijk ons milieu, voeding, water en wordt de wereldbevolkingmet miljoenen/miljarden kilogrammen levensgevaarlijke meest kankerverwekkende stoffen opzettelijk vergiftigd! Koop geen gewolmaniseerd (geïmpregneerd) hout, het is zo giftig dat je het volgens de Europese richtlijnen niet met je handen mag aanraken. Het hout (CCA) mag vanaf 30 juni 2004 niet meer verkocht worden aan particulieren of in de woningbouw worden gebruikt. Maar ja, de praktijk is anders het wordt nog steeds (clandestien) verkocht en heel Nederland & Belgie staat nog vol met dit hout, zelfs veel speeltoestellen voor kinderen zijn er van gemaakt.

YouTube-video

YouTube-video


“BEWIJS: Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over kankerverwekkend Arseen”

Burgemeester van Hasselt, Hilde Claes (sp.a) en Gouverneur Reynders (sp.a) weigeren onze kinderen te vrijwaarden van het illegale door Steve Stevaerts (sp.a) goed gekeurde (kat1) meest kankerverwekkende kinderspeeltoestellen (Arseenzuur & Chroom VI), sterker nog ze promoten het!?

Men houd de lippen op elkaar en dekt zo de meest ernstige internationale criminaliteit af met sluipmoordende genocide als gevolg (video). Corporate Crime waarvoor voormalig Gouverneur socialist Steve Stevaert (sp.a) (Group Machiels) (Hasselt) verantwoordelijk als Vice -ministers 1999 in het kabinet (Van den Brande IV) dit vanwegen het weerleggen van het voorstel van resolutie op 04/02/99 (Verslag hoorzitting) waardoor hoog giftig hout (video) vals geëtiketteerd (video) geïmpregneerd wordt met arseenzuur en chroom VI afkomstig van o.a. Shell / Billiton (waar het Nederlands koningshuis grootaandeelhouder van is en miljarden aan verdiend ten kosten van miljoenen slachtoffers) Ook huidig Gouverneur Reynders (sp.a) (Hasselt) is op de hoogte. Willy Claes (sp.a) (Adviseur Group Machiels) zit samen met Beatrix in de Bilderbergconferenties, zijn dochter (Hilde Claes) (sp.a) Burgemeester van Hasselt is door ons op de hoogte gebracht om te voorkomen dat in Hasselt nog meer kinderen blootgesteld worden aan het met Arseen en ChroomVI zwaar vergiftigde gewolmaniseerd hout,

Echter heeft Hasselt kort daarna een onbegrijpelijk tegen offencief gedaan  (video)? Vanuit de gemeente Hasselt heeft men ondanks betreffende kennis een verrassend kunstproject opgezet, Swing it, 42 Schommels met gewolmaniseerd hout op de Groene Boulevard te Hasselt waar vervolgens alle kinderen werden uitgenodigd om te komen schommelen. Daarbovenop werd Verbeek Erik en No Cancer Foundation geconfronteerd met een corrupte binnenval en werden alle gegevens onregelmentair van het net gehaald. Dit is dan ook zeer ernstig te noemen! Lees meer BELGISCH LIMBURG is dan ook gekaapt (lees hier) en gegijzeld (lees hier) door Nazi’s (lees hier) Bilderbergleden (lees hier)

YouTube-video

YouTube-video


Chemisch afval wordt vals geëtiketteerd gedumpt!
 

BEWIJZEN & ARCHIEF & ARCHIEF kleintje muurkrant

(Andinet(video)  (Wolmanzouten (video)  (Ad van Rooij (video) 

Geïmpregneerd hout 1(video)  2(video)


Veel bewijzen betreffende de gevaren van geïmpregneerd hout waren er 12 jaar geleden ook al. Tom Kleijn van 2Vandaag (momenteel werkzaam bij de redactie van NOVA-TV) deed er wat mee en legde het e.e.a. bloot. Op deze uitzending inclusief bewijzen reageerde (tot op de dag van vandaag) het CTB niet, het RIVM niet, minister de Boer van VROM niet, de beleidsmedewerkers van VROM niet, en zelfs de persvoorlichters van VROM niet. Hieronder de uitzending en tekst uit de uitzending: Valse Hickson rapport. De grootmetaalindustrie produceert jaarlijks tonnen zwaar chemisch afval: restproducten waar Chroom, Lood en Arseen in zitten, stoffen die zo schadelijk zijn dat ze milieuvriendelijk moeten worden verwerkt of voor eeuwig opgeslagen. De Chroom- en Arseenzouten behoren tot de groep meest giftige verbindingen die er zijn: de klasse 1 kankerverwekkende stoffen. Kankerverwekkende stoffen worden ook wel onderverdeeld in verschillende klassen. De stoffen waar we het hier over hebben vallen in de hoogste groep, de meest kwalijke verbindingen. De opzettelijke vergiftiging met Arseen en ChroomVI is bij ons vele malen groter dan de vergiftiging in Bangladesh en zal de komende jaren tot uiting komen.
De bestanddelen van dit afval blijken uitstekend geschikt te zijn voor het impregneren van hout voor schuttingen, schuurtjes en kinderspeeltoestellen.


Ook in België is betreffend (vanuit Nederland afkomtig?) geïmpregneerd hout massaal aanwezig binnen lagere scholen, kindercrèches, speeltuinen, pretparken, recreatieparken, etc in strijd met de Welzijnswet (ARAB), zonder dat voorafgaande daaraan een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie is uitgevoerd. Juist vanwege het massaal aanwezig zijn van geïmpregneerd hout, waaronder geïmpregneerde kinderspeeltoestellen, zandbakken, zwembadjes, picknicktafels, blokhutten, etc. binnen ook de Belgische kindercrèches, speeltuinen, pretparken, recreatieparken en lagere scholen betekent dat daarmee de kinderen ook in België vanaf 2 tot 12 jaar massaal zijn blootgesteld aan deze meest kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) (lees ook hier en hier en hier) in strijd met de Welzijnswet (ARAB) waardoor ook in België kanker bij kinderen doodsoorzaak één is (lees hier en hier). Ik beschik over de erkende deskundigheid in België, in Nederland en in Europa om een dergelijke risico-inventarisatie en evaluatie te mogen uitvoeren in opdracht van besturen van scholen en/of ouders van kinderen. Overheid en media blijven zwijgen over gif(speel)hout, burgemeester Maas doet aangifte tegen de klokkenluider
Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:
- arseenzuur (arseen) is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht
- chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht Deze zwartelijststoffen zijn zo gevaarlijk dat in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien van stofeigenschappen, zoals giftigheid. waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit . afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen.
Chroomtrioxide is ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben. Arseenzuur en chroomtrioxide lossen goed op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes binnendringen.
- via de lucht (ademhaling)
- via de huid (aanraking)
- via het maagdarmkanaal (besmette voeding) en zijn daarom levensgevaarlijk. Asbest is een bagatel vergeleken met deze stoffen. Enkel en alleen in Nederland al wordt jaarlijks via het gebrekkige product: geïmpregneerd hout. zo. n 300.000 kg. arseenzuur en zo. n 600.000 kg. chroomtrioxide op een ongecontroleerde manier diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht gebracht.
Bewijzen
De bewijzen (hier tot nu toe gepubliceerd) waaruit blijkt dat mens en milieu in contact komen met carcinoge (kankerverwekkende) stoffen via geïmpregneerd hout, en dat vele politici, overheden, rechtbanken, burgemeesters, (milieu)politiemensen, ggd-medewerkers en milieuorganisaties enz. daarvan volledig op de hoogte zijn.
Riskeer je gezondheid niet met geimpregneerd hout.
  • Gebruik nooit een hogedrukspuit.
  • Wees voorzichtig met bewerken (niet onbeschermd zagen, boren, schuren etc).
  • Laat geen kinderen er mee spelen.
  • Eet geen planten en gewassen die vlak bij en iets verder weg van het hout groeien.
  • Volgens de Europese richtlijnen is het zo giftig dat je het niet met je handen mag aanraken.
  • Verbrand het nooit, zeker niet in de open haard of vuurkorf.
  • Breekt er brand uit, maak je uit de voeten. Dampen, as, bluswater alles is zwaar giftig.
  • Verf het hout niet, omdat dan later het niet meer herkend wordt als chemisch afval. Je kunt het wel tijdelijk lakken (blanke lak) om het uitlogen te voorkomen. Verf het vooral niet met een hogedrukverfspuit, je kunt dan het water dat op de schutting wordt gespoten ongewild inademen. Het water vermengt zich met de giftige wolmanzouten, zodra het water de schutting raakt.
  • Als de zon op een door en door natte gewolmaniseerde schutting schijnt, verdampt het regenwater dat intussen vermengd is met de giftige wolmanzouten. Loop daar dus met een wijde boog omheen!
  • Deskundigenrapport Arseenzuur & Chroomtrioxide
FSC Hout is toch goed?
Nee, niet als het na zo zorgvuldig te zijn beheerd toch wordt geïmpregneerd, want dat gebeurt buiten de verantwoordelijkheid van Stichting FSC Nederland. Mail hun over dit onderwerp via info@fscnl.org
Verdere informatie met deeplinks aan onderbouw per sept 2010.
Minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weigert al maar liefst 1,4 jaar lang uitvoering te geven aan een door safety manager A.M.L. van Rooij (werkzaam vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) gewonnen onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 (nummer: 200807464/1/H3) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak van Bas Heijmen tegen de basisschool EBS-Online te Eindhoven. Voor de feitelijke onderbouw lees hierover het recente artikel “Zaak gifspeelhout: Beslissing gebaseerd op tot nu toe niet te vinden documenten” in het het Echte Nieuws (Lees: http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php).

Betreffend geïmpregneerd hout waarop onze kinderen massaal spelen binnen lagere scholen, kindercrèches, speeltuinen, pretparken, recreatieparken, etc, bevatten zeer hoge concentraties arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) (lees ook hier en hier en hier) die deels met regenwater mee eruit komen en als kristal afzetten op het hout. Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4-klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en Chroomtrioxide zijn ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul arseenzuur of chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, doodgeboorte ontwikkelingstoornissen) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben.Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via borstvoeding. Voor meer wetenschappelijke onderbouw lees bijgevoegd deskundigenrapport.

Huidig minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die nota bene voorheen (vanaf 1998 tot 2002) staatraad bij de Raad van State en (vanaf 2002 tot 2006) minister van Justitie is geweest, heeft met het geen uitvoering geven van deze onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State veel (toekomstige) kinderen met kanker en/of andere zeer ernstige vergiftigingsziekten op zijn geweten. De massale vergiftiging van onze kinderen met deze meest kwalijke kankerverwekkende stoffen is door toedoen van voormalig minister J.G.M. Alders (PvdA) van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vanaf 1992 in volle gang gezet. Voor de feitelijke bewijzen lees hier, lees hier en lees hier en dan maar gek vinden dat in 2005 kanker bij kinderen tussen 2 en 12 jaar al doodsoorzaak nummer één was. Wij kunnen u vertellen dat de kankerexplosie (25 tot 40 jaar na de eerste blootstelling) nog moet komen. Wij zijn ervan overtuigd dat als door verantwoordelijk minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet acuut een besluit wordt genomen overeenkomstig de onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 (nummer: 200807464/1/H3) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin wordt beslist dat kinderen absoluut niet meer in aanraking mogen komen met dit geïmpregneerde hout en onderliggende bodem de meeste ouders hun kinderen zullen overleven omdat die in hun kinderjaren deze massale blootstelling aan ondermeer chroomtrioxide (chroom IV) en arseenzuur niet hebben gehad.

Hetzelfde heeft zich voorgedaan met het toedienen van het nieuwe influenza A (H1N1) vaccin tegen de Mexicaanse griep met daarin het niet toegelaten bestrijdingsmiddel “thiomersal”. Mijn verdiepingsonderzoek d.d. 24 october 2009 (lees hier en hier en hier en hier en hier) maken glashelder dat het niet verstandig is om vanaf 1 september 2010 in België (Vlaanderen) te beginnen met het vaccineren met het door de overheid betaalde HPV-vaccin zonder dat alle bestuurders van de scholen waarbinnen betreffende meisjes (gaan) studeren voorafgaande aan het toedienen van het HPV-vaccin de vanuit de Welzijnswet (ARAB) vereiste risico-inventarisatie en evaluatie hebben laten uitvoeren.

Video's Ad van rooij
Ad van Rooij over politieke boycot 1. (video) 
Ad van Rooij over politieke boycot 2. (video) 
Belangrijke video's Wolmanzouten
Gifvaten van de Andinet in de Noordzee  (video) 
De BRT onthult etikettenfraude (video) 
Slepende zaak v. Rooij (video)  
Ook Dat Nog uit 1993  (video) 
Valse Hickson rapport  (video) 
Hout niet versnipperen  (video) 
Geïmpregneerd hout  (video) 
Discussie bij RTL-4  (video) 
Vos zwijgt over kennis  (video) 


Deze Film met Julia Roberts is een aanrader gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dit om een idee te krijgen van de omvang van de massale problemen die samen gaan met het vergiftigen van Chroom VI in ons drinkwater. Echter kunnen wij u mededelen dat de omvang en belangenverstrengeling van de wolmanzouten (Chroom VI en Arseen) waar Mr van Rooij al meer dan 20 jaar voor vecht wel XXX maal ernstiger is.

YouTube-videoOok u kinderen zullen u in de toekomst vragen wat u deed toen dit alles gebeurde?!
 
EENPARTIJSTAAT: Er is iets mis met onze zelfvoldane democratie.
Een volkspartij is als een bus, met als chauffeurs de partij top en de leden als passagiers. Iedereen gaat er inzitten en vertrouwd blindelings op de bestuurders hun vaardigheden en kennis van het wegennet. Indien een van de chauffeurs onder invloed is van medicijnen, drug of alcohol en beslist oververmoeid te rijden met een defect voertuig langs kortere gevaarlijke routes vanwege het besparen van tijd en kosten om zijn verslaving te kunnen betalen, zijn alle inzittende in gevaar. Gebruikt hij de bus voor het smokkelen van verboden goederen is iedereen verdacht. Indien hij geen uitweg ziet vanwege de gevolgen van zijn daden en in de ravijn rijd, is dat het einde van de bus (partij) en alle inzittende.

Inzittende (leden) zijn enkel mede verantwoordelijk indien men blijft reizen met de verslaafde chauffeurs, zij dienen deze dan ook te vervangen, indien mogelijk te helpen van hun verslaving en gezamenlijke kennis te delen en de routes aan te passen voor alle weggebruikers (Burgers) die veilig het wegennet kunnen gebruiken en veel minder gevaar zullen lopen om te verongelukken. Leden beslissen, vertrouwen is goed maar controle is van levensbelang.

Chauffeurs (partijtop) die het vertrouwen van de inzittende (partijleden)en weggebruikers (burgers) dusdanig geschonden hebben, dienen dan ook hun rijbewijs in te leveren en de bus te nemen in de hoop dat niemand gelijkaardig achter het stuur zit. Lees hier