Internationale Tribunalen in het door nazi bezette Nederland gevestigd zijn niet rechtsgeldig. 
Op 12 en 13 mei 1940 begeleide Prins Bernhard koningin Wilhelmina en zijn gezin bij hun overtocht naar Engeland. Dit met de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering daarmee zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-KabinetJan Donner was raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij nam op 13 maart 1944 ontslag alsraadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het Hitler-Kabinet
 
Niemand beter als Jan Donner was dan ook op de hoogte van het feit dat door het vluchten van de  Nederlandse regering en staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen. Dat er sprake was van opzet werd bevestigd met het feit dat diezelfde dag nog de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bezoek kreeg van de Franse ambassadeur die hem vertelde dat de Franse regering erg verontrust was door de brief die Koningin Wilhelmina naar de Franse President had gezonden. Volgens de ambassadeur bleek uit Wilhelmina's schrijven dat de Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Dit des te meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de mond van prinses Juliana had vernomen dat het Huis van Orange zijn post nooit verlaat (bron: Gerard's WOII blog).

Na de Tweede Wereldoorlog: 
 
Op 5 mei 1945 wordt in Nederland gevierd dat Duitsland op 5 mei capituleerde in West-Nederland. Op die datum zou in Hotel De Wereld te Wageningen de capitulatie zijn getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes, in het bijzijn van Prins Bernhard. De overeenkomst werd op 6 mei getekend in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van de toenmalige Landbouwhogeschool. Prins Bernhard was daarbij niet aanwezig. De akte zelf, aanwezig in het Gemeentearchief Wageningen, is gedateerd Wageningen 5 mei 1945. 
 
In werkelijkheid betrof het slechts een overeenkomst over de technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in noordwest-Europa. (bron: Wikipedia). Hiermee is het bewijs geleverd dat door toedoen van Prins Bernhard niemand namens het Nederlands Staatshoofd en/of Regering de capitulatie van Duitsland (het Hitler-kabinet) heeft ondertekend en ook niemand bij de ondertekening door de niet gemachtigde Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes aanwezig is geweest. Dit kon ook niet want Adolf Hitler was nog in leven en Rijkscommissaris Seyss-Inquart die op deze dag Jan Donner (ARP) als raadsheer bij de Hoge raad heeft benoemd in Nederland (Delden) was.

Op 10 augustus 1944 vond in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting plaats.Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. Met andere woorden: het Vierde Rijk. Na de bijeenkomst werd een rapport aan Britse functionarissen en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. De bijeenkomst werd geleid door SS-Obergruppenführer Dr. Scheid. Hij bekleedde een hoge positie binnen de SS. Overigens was Jozias van Waldeck-Pyrmont, volle neef van de Nederlandse koningin Wilhelmina, eveneens Obergruppenführer binnen de SS. Scheid gaf de industriëlen opdracht contact te leggen met buitenlandse firma’s. Ze moesten na de oorlog grote sommen geld gaan lenen van andere landen. Eerst zouden de corporaties de nazipartij, die op de achtergrond verder zou gaan, moeten financieren. Daarna zou de overheid grote sommen geld moeten geven aan Duitse industriëlen. Vervolgens zouden Duitse bedrijven een geheim netwerk vormen van buitenlandse dochterondernemingen die zogenaamd militair onderzoek zouden doen. Prinses Juliana werd dan ook gegijzeld door Jan Donner en Frans Houben met de volledige medewerkingvan Koningin Wilhelmina en Prins Bernhard.De leidende kracht evenals de financiële kracht kwam van de Rothschild‘s welke 'aanbevolen' werden door hun Duitse (Joodse) bankier Max Warburg van de MM Warburg Company.
 
Het geheime rapport is in 2011 vrijgegeven door de Britse Nationale Archieven. Bron: Dailymail.co.uk
 
Op 5 september 1944 werd in Londen als gevolg hiervan een door mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten gebaseerd, valselijk Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst gesloten, wat Harinxma thoe Slooten valselijk ondertekende namens de Regering van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en dhr. Paul-Henri Spaak namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen en namens de Regering van Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, waaruit geen enkele rechtskracht kan worden ontleend. Als het moederverdrag vals is dan zijn alle dochterverdragen als vervolg daarop ook vals. Als gevolg daarvan hebben de Nazi’s zich na de Tweede Wereldoorlog vanuit de Benelux kunnen voortzetten. Om dat te voorkomen is Koning Leopold III gedurende de Tweede Wereldoorlog juist in België gebleven.
 
Hij voelde dit aankomen en heeft daarom in januari 1944 een "politiek testament" geschreven, dat gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen het land zouden bevrijden (zelf schreef hij "bezetten").
In het testament" eiste hij excuses van de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in Londen gesloten had. Dit betekent dat Koning Leopold III daarmee postuum het nieuw Benelux-Verdrag heeft verworpen.
Op 6 mei 1945 om 18:00 uur stemde opperbevelhebber generaal Dwight D. Eisenhower namens de geallieerde strijdkrachten in met een complete onvoorwaardelijke overgave. Dit met de wetenschap dat Nederland nog bezet was omdat Adolf Hitler in leven was en Rijkscommissaris Seyss-Inguart in Nederland verbleef. Lees hier het hele verhaal
 
Internationale gerechtshoven na 1945 op Nazi territorium (Nederland) gevestigd!


Het Permanent Hof van Internationale Justitie werd in 1922 geïnstalleerd maar stopte haar activiteiten in 1940, met voorkennis om rede als boven vermeld werd deze in 1946 ontbonden. Waarvoor het Internationaal Gerechtshof, in 1946 opgericht werd door de Verenigde Naties ditmaal in het door Nazi (Hitlerkabinet) geruisloos gekaapte Nederland waar het Derde Reik geruisloos heeft kunnen uitgroeien via eerst de Benelux, Europa, Amerika en vervolgens de rest ven de wereld.

In 1954 werden de Bilderberg-conferenties (videoopgericht en werd Robert Rothschild benoemd tot kabinetschef van Socialist Paul-Henri Spaak op het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De komende twee jaar werkte hij samen met Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d'Oppuers aan het verdrag van Rome voor de definitieve ondertekening van het verdrag in 1957. De EEG en Euratom worden opgericht door de Verdragen van Rome, die ondertekend worden op 25 maart 1957 door:
 
Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van Beatrix, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties (video) zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof.
De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau.Veel voormalige kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog (en veroordeelden in het na-oorlogse oorlogstribunaal in Neurenberg) waren betrokken bij de opbouw van de EU. De meest beruchte was Walter Hallstein (1901-1982), een oud nazi-jurist die furore maakte in Nazi Duitsland met zijn ideeën over een verenigd Europa onder Duits-nazi bewind. Hij werd na de oorlog de eerste president van de EU-Commissie en hij beschouwde zichzelf daarbij als de premier van Europa. De EU is de ideale staatsvorm voor een oude nazistische gedachte: “Ein Volk, ein Reich, ein Führer.” Een wens gedreven door enkele machtige industrieën die onder meer beide Wereldoorlogen faciliteerden en financierden.
Spaak zei, ik denk dat we het Romeinse Rijk hersteld hebben zonder dat er ook maar een schot werd gelost.
Ook werd de socialist in 1957 secretaris-generaal van de NAVO als opvolger van Lord Ismay en bleef dit tot 1961.
Waar komen we de Noord Atlantische Terreur Organisatie tegenwoordig niet tegen? Deze club veroorzaakt globale problemen (VERDEEL EN HEERS) recruteert, financiert en controleert rebellen die gebruikt worden om soevereine staten omver te werpen en over te nemen. We kunnen stellen dat deze door nazi collaborateurs opgerichte organisatie een grote bedreiging vormen voor de wereldwijde bevolking. We mogen de bloedige feiten niet meer negeren (video1/2).
 
NAVO achter bloedbad Srebrenica
 
Een van de meest gruwelijke incidenten uit de geschiedenis, is de massamoord in Srebrenica (1995) door een paramilitaire groep die bekend stond als “De Schorpioenen”. We hebben nu een getuige van het hoogste niveau die officiële bewijs documenten heeft. Documenten die hard bewijs leveren dat de NAVO met als SG Willy Claes (1994-95) opdracht heeft gegeven voor de massamoord. De NAVO gaf ook opdracht aan de Nederlandse blauwhelmen om niets te doen, waardoor de Schorpioenen deze massamoord konden uitvoeren. De Schorpioenen zijn op hun beurt weer gerecruteerd, gekocht en gecontroleerd door de NAVO. Lees NAVO achter bloedbad Srebrenica
 
Niet toevallig tijdens de val van Srebrenica op 11 Juli 1995 waar secretaris generaal Willy. Claes (Billderberglid (video)

Secretaris Generaal van de NATO samen met Bilderberger, CAI cocaïne handelaar Bill Clinton bewust veroorzaakt hebben onder het toeziend oog van Nazi Nederland (Dutchbat Blauwhelmen). Onder publieke druk moest W. Claes aftreden op 20 okt 1995 vanwege de aan het licht gekomen corruptie en fraude. Het Internationaal tribunaal in DenHaag (NAZI Nederland) is dan ook corrupt en illegaal ten voordelen van deze elite Lucifer aanbidders. Lees hier
 
Voormalig SGR Willy Claes mede verantwoordelijk voor Rwanda, Srebrenica en huidige AGENDA 21 genocide?

YouTube-video


De NAVO is een organisatie die opgericht werd als een instrument om de vrede te bewaren? Maar het is een regelrechte oorlogsmachine. Daarnaast ontsnapt de NAVO aan alle democratische spelregels. De burgers uit de NAVO-landen hebben bijna geen inspraak.

YouTube-video


 
Bilderbergoprichter en Nazi Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld van Nederland wou stadswachter van Hitler worden wat ook gebeurde. Wilhelmina heeft met haar vlucht naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op alle fronten geschonden. Zo overtrad zij het [pas in 1983 geschrapte] artikel 21 uit de grondwet, dat verbood dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite in 1940 opgeheven en officieel geruisloos overgedragen aan Hitlers kabinet met als rijkscommissaris voor de nieuwe Nazi staat Arthur Seyss-Inquart. Het Permanent Hof van Internationale Justitie werd in 1922 geïnstalleerd in DenHaag maar stopte haar activiteiten in 1940, en werd in 1946 ontbonden, waarvoor in de plaats het Internationaal Gerechtshof in 1946 illegaal in Nazi Nederland werdt opgericht door de Verenigde Naties om hun Nieuwe Wereld Orde waaronder de NATO frauduleus en corrupt te kunnen dienen. (onderbouw) Dit in een land dat officieel, wettelijk vanaf 1945 niet meer bestaat en waar de grondwet daarbovenop vanwege artikel 120 uitgeschakeld is. De Nazi’s zijn dan ook nooit volledig verslaan en hebben geruisloos zonder medeweten van het volk via Nederland als paard van Troje binnen Europa verder hun agenda kunnen voltooien (onderbouw), om zo geheel Europa en Amerika ondemocratisch over te nemen via de Nazi Bilderbergconferenties (onderbouw) door middel van bewust ingebouwde tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving om tegen hoge winsten de wereld en zijn populatie te vergiftigen, een geruisloze chemische oorlog (dé-populatie agenda 21) waartegen een klacht is neergelegd bij het Eu-Hof. (Verzoekschrift d.d. 21 juli 20011 Eu-Hof Luxemburg) met aanvulling Brief aan gerecht van Europese Unie 07/08/11 ten aanzien van de Staat der Nederlanden voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Lees meer

De recente gebeurtenissen in Syrië volgen een zelfde scenario als de “burgeroorlog” waardoor vorig jaar Libië werd verwoest. Het patroon is echter al ouder en het wordt keer op keer herhaald! De namen van de betrokken politici wisselen, de plaats van handeling wisselt, maar verder volgt men hetzelfde spoor! Een van de partijen wordt ons voorgesteld als “vrijheidsstrijders” tegen een “dictator”. In Libië was dat kolonel Gaddafi, in Syrië is het president Assad. Begin jaren ’90, vlak na de val van de Sovjet Unie, wilde het “vrije Westen” zich ontdoen van de socialistische staat Joegoslavië op de Balkan. President Milosevic van Servië werd daarom uitgeroepen tot dictator. De door het “vrije Westen” bewapende en door de NATO gesteunde vrijheidsstrijders waren de moslims van Kosovo.

Het bloedbad van Houla in Syrië heeft op de Balkan een voorloper in de vorm van het Račak massacre en de aanslag op de markt van Sarajevo. Daarna kon de NATO ingrijpen met bombardementen op Belgrado. Het resultaat was dat Joegoslavië uiteenviel. Sindsdien heeft de NATO vaste voet aan de grond op de Balkan. De Servische provincie Kosovo heeft zichzelf uitgeroepen tot een onafhankelijke staat waar de corruptie hoogtij viert en waar het Servische deel van de bevolking met hulp van de NATO met geweld wordt onderdrukt. Wat ons werd gepresenteerd als een burgeroorlog, blijkt in feite een veroveringsoorlog door de NATO. Dank zij de “verdeel-en-heers” tactiek heeft het Pentagon de hele Balkan veroverd! Bulgarije, Roemenië, Slovenië, Kroatië en Albanië zijn reeds NATO-leden, Bosnië, Macedonië, Montenegro en Kosovo zijn aspirant-lid. Alleen Servië, waar onlangs een nieuwe president werd gekozen, blijft een paria in de ogen van het “vrije Westen”.

De volgende lezing van Michael Parenti gaat over de manier waarop de VS welbewust Joegoslavië hebben verwoest middels een zogenaamde burgeroorlog. Joegoslavië was na WO II een communistisch land en door de VS werd Joegoslavië gezien als een soort bufferstaat tussen West Europa en het Sovjet blok. Nadat de USSR was ingestort, werd het tijd om Joegoslavië van de kaart te vegen. Parenti legt uit waarom en op welke manier dit gebeurde. Deze lezing werd gegeven op 16 mei 1999, maar de analogie met de huidige gebeurtenissen in Syrië en de oorlog van vorig jaar tegen Libië is overduidelijk!

YouTube-video


De totale ontmaskering van Srebrenica en het internationaal (BILDERBERG) tribunaal in Den Haag komt dicht bij.
 
Nederland heeft als enig Europees land, vanwege artikel 12O in de Grondwet (voorheen: artikel 60 in de Grondwet), een Grondwet waarin alle overige artikelen in de Grondwet geen Grondwettelijke rechtskracht hebben. Als gevolg daarvan is vanaf 1953 in Nederland geen enkele wet rechtsgeldig en ook geen enkel daarop uitgesproken uitspraak, beschikking, vonnis of arrest van een Nederlandse rechter. Ook alle uitgesproken arresten van het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn daardoor niet rechtsgeldig omdat die zijn uitgesproken op Nederlands grondgebied, en zo globaal alles te vergiftigen 1 2 3 om vervolgens alle levensnoodzakelijke reserves te stelen en vergiftigen (waaronder zuiver water, olie en grondstoffen zoals nu in Libië gebeurd onder toezicht en medewerking van de N.A.T.O, en de V.N met een eigen corrupt Internationaal tribunaal.

YouTube-video

Dit heeft als gevolg dat de echte criminelen die aanslagen op eigen volk uitvoeren waaronder de 9/11 terreuraanslagen en Fukushima (Japan) in samenhang met de illegale oorlogen om de wereld reserves over te nemen niet berecht worden door hun eigen illegale Bilderberg rechtbank in Den Haag , waar vervolgens enkel tegenstanders van dit NAZI regime veroordeeld worden , lijders van en voor het volk zoals Slobodan Milosevic en Ghadaffi worden vermoord of door de tot op het bot corrupte media als massamoordenaars en dictaturiale mensenhaters neergezet om vervolgens veroordeeld te worden door deze illegale corrupte rechtbank gevestigd in een land zonder grondwet.

YouTube-video

2 3 4 5

9/11 TERREUR op eigen volk!

Dit Internationale (Bilderberg) Gerechtshof is dan ook gevestigd in Nederland (Bilderberg) NAZI Nederland dat door stealth wijzingen en tekortkomingen in de Nederlandse NAZI wetgeving (art 120) geen grondwet heeft, en dus bewust alle wetten kan overtreden, kan ook de strafaangifte op 27/02/11 aan het landelijk parket te Rotterdam (NL) tegen de Nederlandse Raad van Staten niet behandeld worden in NAZI Nederland en dient doorverwezen te worden naar het Eu-Hof wat tot op heden niet is gebeurd omdat Nazi Prins Bernhard na de II Wereldoorlog het Nazi regime staelth heeft voortgezet via Nederland en de Bilderbergconferenties.

YouTube-video

 
Met als gevolg een verzoekschrift, d.d. 21 Juli 2011 ten aanzien van de Staat der Nederlanden voor Hof van Justitie van de Europese Unie om de grondwet te herstellen waardoor miljoenen/ miljarden kankerdoden kunnen worden voorkomen. Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees onze brief d.d. 7 augustus 2011 aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v. griffier Emmanuel Coulon, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg
 
Hoewel corrupte dienaren binnen Justitie en overheid het tegendeel beweerden, liep er wel degelijk een smeerpijp van Dutroux naar Nederland en ligt ook de Belgische beerput open. In hoofdstuk 7 van “Beyond Dutroux” staat bij voorbeeld: “Parties with under aged children in Eindhoven with Delvoie. 18th century Castle. Departure in convoy from Knokke. The cars with German license plates followed with the little girls.” Deze meester Guy Delvoie, speelde een opmerkelijke niet onbesproken rol tijdens de Fortis affaire en ging voor 15 maand naar het ex-Joegoslavië-tribunaal. Amper na een paar jaar voorzitter bij het Brusselse hof van beroep werdt hij rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag (Nederland). Dit illegaal corrupt Bilderberg tribunaal is gevestigd in een land waar de grondwet niet van toepassing is vanwege artikel 120 ("De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen”) Dit alles heeft als gevolg dat enkel tegenstanders van deze satanische orde berecht worden door corrupt chantabele rechters! . Srebrenica is dan ook onder Nederlands toezicht gezamenlijk met Washington en Sarajevo gepland. Dutchbat-commandant Thom Karremans is misbruikt en zoals zo velen die de klokken willen luiden word ook hij onderuit gehaald. Wat dan ook de rede is om hem na al deze jaren extra te beschadigen

YouTube-video


Zo proberen de elite ons wijs te maken dat wij als consumenten alleen maar vlees willen van de kilo slager en dat de jongens van Dutchbat o.l.v. Karremans verantwoordelijk waren voor de genocide in Srebrenica. Recentelijk werden wij opgeschrikt met het tegenovergestelde. Niet Karremans en zijn bemanning zijn schuldig aan degenocide van Srebrenica, maar de toenmalige minister van defensie Voorhoeve. ‘Juridischeen lange weg’ 10/5/12Tg. Citaat: ‘En eventueel zou defensie minister Voorhoeve voor de rechter kunnen worden gedaagd omdat hij de laatste dagen tegen alle internationale regels in rechtstreeks bevelen gaf aanKarremans’ Deze overste deed niet meer dan de opdrachten van Hoger Hand uit te voeren’ Einde citaat.

Ook Eichmann voerde opdrachtenuit van hoger hand. Dit noemde Hannah Arendt ‘Debanaliteit van het kwaad’. Hierbij concludeerde zij, net als de Rotterdamse joodse verzetstrijderen onderduiker Cobie Frank, dat de oorzaak niet bij Eichmann lag maar bij hetpolitieke systeem, zoals dit tot op vandaag nog steeds werkt.

Mabel zou voor de BVD hebben gewerkt in de jaren negentig, ten tijde van de onderhandelingen die leidden tot de Akkoorden van Dayton (1995), het vredesverdrag dat een einde maakte aan de Bosnische Oorlog. De huidige echtgenote van prins Friso had destijds een relatie met Mohammed Sacirbey, die als Bosnisch minister van Buitenlandse Zaken een belangrijke rol speelde bij die onderhandelingen.

Hoekstra suggereert in zijn boek dat Mabel op verzoek van de BVD contacten heeft aangeknoopt met Sacirbey. Nederland immers was militiar betrokken bij het Balkanconflict en daarnaast, schrijft Hoekstra, ‘was informatie uit de eerste hand over de Bosnische onderhandelingsstrategie internationaal buitengewoon kostbare “handelswaar” in de wereld van de inlichtingendiensten’.

Dat Mabel voor deze klus werd benaderd zou komen omdat zij reeds tijdens haar studie politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam bij de BVD in beeld was gekomen. Hoekstra: ‘Vóór haar afstuderen deed ze vier stages, behalve bij ABN Amro en Shell ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Verenigde Naties. Zeker voor beide laatste stages is een uitgebreid veiligheidsonderzoek door de BVD een vereiste; zij was dus bekend bij de dienst.’

Het is niet toevallig dat Mabel Martine Wisse Smit echtgenote van prins Friso van Oranje-Nassau gedurende 6 jaren een relatie met Mohamed Sacirbey, Bosnië-ambassadeur bij de VN had tijdens de oorlog in Joegoslavië . Het zal u dan ook niet verwonderen dat het juist Nederlandse Blauwhelmen waren 1 2 3 die in Srebrenica gestationeerd waren tijdens deze valse vlag genocide gepland vanuit Washington en Sarajevo!!! (Bilderberger Bill Clinton) en waar Slobodan Milosevic vervolgens voor vervolgd en vermoord werd. Zowel de omvang het aantal slachtoffers van Srebrenica alswel de context van de juli 1995 moorden zijn verkeerd weergegeven in de officiële rapporten van gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties evenals in de mainstream media die volledig in handen is van deze corrupte elite. (onderbouw) als ook met drugkoning Klaas Bruinsma . Mabeltje werdt vervolgens tijdens de corrupte NATO coup gepakt op het strand in Sirte, Libië en had ook een relatie met met drugkoning Klaas Bruinsma .

De Bilderberggroep 1 2 opgericht door NAZI Bernhard van Lippe-Biesterfeld 1 2 3 waaronder regeringsfunctionarissen tot bedrijfsleven en "royalty" behoren met leden zoals EU-president Herman van Rompuy en voormalig Secretaris Generaal van de N.A.T.O Willy Claes en waarvan de Nederlandse koningin Beatrix en Belgische Étienne Davignon een sleutelrol spelen binnen deze club van plunderaars, war mongers en uitzuigers Toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme (CD&V) werd zelfs in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gevraagd of hij wilde helpen bij "het stoppen, ja zelfs doden van mensen". Dat zei de politicus aan de Belgische editie van het Franse magazine Paris. Leterme werd in New York aangesproken door een buitenlandse leider. De voormalige premier zegt geschokt te zijn en weigert namen te noemen. Volgens andere die wel praten (artikel) worden op de Bilderberg-conferenties 1 2 zelfs ‘doodvonnissen’ uitgesproken.

YouTube-videoVoormalig Secretaris Generaal van de N.A.T.O tijdens Srebrenica (Willy Claes) hier samen met Koningin Beatrix op een geheime Bilderberg conferentie medeverantwoordelijk voor de massamoord in ex Joegoslavië! Dit samen met zijn Bilderberg vriend (cocaïne handelaar) Bill Clinton. Zij krijgen dan ook de vriendelijke groeten uit Joegoslavië als ook Rwanda. Slachtoffers vergeten niet Mr Claes (net als Guy Delvoie rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag werd Claes vernoemd in het Dutroux dossier). Bill Clinton was van 1977 tot 1979 officier van justitie van Arkansas en van 1979 tot 1981 en 1983 tot 1992 de 40e en 42e gouverneur van Arkansas van waaruit hij cocaïne importeerde van Zuid naar Noord Amerika met de hulp van Buch en de CIA . In 1992 werd Clinton vlak na zijn bezoek aan de Bilderbergconferentie President en verving zijn baas , Bilderberg President en Nazi George H.W. Bush (onderbouw). Clinton is ook verantwoordelijk voor de valse vlag genocide in (Srebrenica), gepland vanuit Washington, Nederland en Sarajevo!!! (onderbouw). Kindermisbruik speelt ook hier weer een grote rol! (onderbouw)

BILDERBERG NAZI'S KAPEN EUROPA, Amerika en de rest van de wereld

De USA Today meldde in 1998 dat Milosevic de Verenigde Staten beschuldigd had van het gebruik van H.A.A.R.P. technologieën om aardbevingen en overstromingen te creëren. * Wat heeft H.A.A.R.P te maken met de Japanse Aarbevingen?

Wat heeft er werkelijk afgespeeld in Srebrenica?
Een wezenlijk andere kijk op Srebrenica, Karremans misbruikt het 'OM wil Karremans dan ook vervolgen. Door de Nederlandse Bilderberg Nazi en de V.N om met leugens, (de mythe van de genocide in Srebrenica) de steun van het volk te bekomen om zo stelth een Fascistische Wereld Orde te voltooien door de ware toedracht te manipuleren en weeral het schapenvolk met leugens achter zich te scharen. Met de huidige generatie machthebbers - filosofische, wetenschappelijke, politieke, militaire en financiële - is zoveel mis dat ze het mandaat van het volk hebben verspeeld. De generatie bestuurders waar wij het anno 2011 mee moeten doen laten zich vergelijken met lafaards als Herodes en Darius III, zwakzinnigen als George III en Karel II of misdadigers als Ivan de Verschrikkelijke en Vlad III. Sinds JF Kennedy is er in de Westerse wereld geen leider meer geweest die het respect van de bevolking verdiende. Maar we beleven historische tijden, en u bent erbij. De koers die het schip Mensheid de komende jaren, decennia zal kiezen zal voor vele eeuwen bepalend zijn. Een wezenlijk andere kijk op Srebrenica
De massamoord in Srebrenica is politieke oplichting.
Zowel de omvang het aantal slachtoffers van Srebrenica alswel de context van de juli 1995 moorden zijn verkeerd weergegeven in de officiële rapporten van gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties evenals in de mainstream media. Hoge VN militaire en civiele ambtenaren, NAVO-intelligence officers en onafhankelijke analisten betwisten de officiële kwalificatie door het Joegoslavië-tribunaal van de val van Srebrenica en de evacuatie van deze "veilige zone" als een unieke gruweldaad in het Bosnische conflict en als een geval van genocide. De stelling dat als minstens 8.000 Bosnische moslimmannen en -jongens werden geëxecuteerd in de tijdspanne van een week, en dat de massamoord in Srebrenica de "ergste wreedheid" was in de oorlogen in het voormalige Joegoslavië, en de "ergste massamoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog" is niet bewijsbaar en is in wezen politieke oplichterij Bron / origineel: www.globalresearch.ca
Hier ziet u de door "Serven" vermoorde Srebrenica "Moslims" weer opstaan:
Zie deze PDF van het boek: 'The Sebrenica Massacre
Dr.Slobodan Milosevic vs. New World Order 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25)

WAT deden die zwaarbewapende moslimstrijders daar eigenlijk in Srebenica? WAAROM werden zij 's nachts via ongemarkeerde Herculestransportvliegtuigen bewapend door de VS? Het was toch een "safe area"? Was Bill Clinton daarvoor de verantwoordelijke politicus? WAAROM mocht Dutchbat niet eens patrouilleren van de Jihadstrijders? WAAROM waren de Servische dorpjes rond de moslimenclave leeg, platgebrand en verlaten? WAAROM zijn de Serviërs, die uiteindelijk Mladic met het reguliere leger er op af stuurden, opeens de agressors en oorlogsmisdadigers? Wat voor een belang heeft de Nederlandse regering, destijds onder Wim Kok, om de moslims onze luchtmacht en Dutchbat uit te lenen, hen te beschermen en op een cruciaal moment bewust in de steek te laten? WAAROM de Serviërs demoniseren en een oorlog tegen Servië beginnen op grond van vervalst Engels "bewijsmateriaal" door ITN? En WAAROM wordt dit allemaal jarenlang angstvallig doodgezwegen? WAAR zijn die fotorolletjes? 

Ook de NAVO-bombardementen van de NAVO op Servië in 1999 kwamen er na een zelfde leugencampagne als nu tegen Syrië gevoerd wordt.

YouTube-video

Er was geen humanitaire crisis in Kosovo. Het was het UCK dat steeds reacties van het Servische leger uitlokte met terroristische aanslagen. Er was geen concentratiekamp in het stadion van Pristina. Het smerige, misdadige spel van de NAVO blootgelegd door een reportage van de Duitse ARD.

YouTube-video


1 2 3 4 5

NAVO had motief voor moord op Milosevic

Slobodan Milosevic had geen enkele reden zelfmoord te plegen. Niet hij, maar de aanklagers van het tribunaal waren steeds verder in het nauw gedreven. De NAVO had een motief voor moord. Hij is de dood in gejaagd, aldus mr. N. Steijnen.
In gesprekken die ik de afgelopen dagen met allerlei mensen had over de dood van Slobodan Milosevic, overheerste de opinie dat het hier ging om een man waartegen, in een jarenlang proces, ondanks zijn manhaftig, dan wel, naar believen, brutaal tegenspartelen, in een jarenlang proces het bewijs zich steeds verder had opgestapeld, en die, nu het proces zijn einde begon te naderen, de grond steeds verder onder... Complete artikel: www.gelderlander.nl

Navobombardementen op Servië blijven slachtoffers maken"

YouTube-video


De vermoorde onschuld van <slobodan Milosevic

In maart 2006 overleed Slobodan Milošević, ex-leider van Joegoslavie, in zijn Scheveningse cel aan een ((hartaanval)). Hij zat daar sinds 2001 gevangen in afwachting van zijn berechting door het Joegoslavië-tribunaal, waar hij terechtstond (1 2 3 4 5) voor de misdaden die tijdens de oorlog op de Balkan onder zijn verantwoordelijkheid zijn gepleegd. Hoewel veelal wordt aangenomen dat hij inderdaad schuldig zou zijn, zijn er ook mensen die menen dat Servie en Milosevic juist het slachtoffer zijn. Volgens deze - op zijn minst omstreden - visie is er een wereldwijde samenzwering, geleid door rijke families en ondersteund door de NAVO en UN die er op uit is de gehele wereld te onderwerpen ('De Nieuwe Wereld Orde') Milosevic zou een belemmering voor deze plannen betekenen en moest dan ook uit de weg worden geruimd. Wie vermoordde Slobodan Milosevic en … waarom? Waren het toevallig Nederlandse Blauwhelmen in Srebrenica, wat gebeurde er werkelijk ? is het tribunaal toevallig gevestigd in Nederland? Een onpartijdige analyse over de achtergronden van de mysterieuze dood van Milosevic, de Balkanoorlogen en verzwegen rapporten over Srebrenica. (: Kosovo: Can You Imagine?) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25)

Wie is Mabel Wisse Smit daadwerkelijk?

Alle reden om daarbij stil te staan.

Een belangrijk boek hierover werd gepubliceerd bij uitgeverij Aspen in mei 2004 ‘Mabel. Een koninklijk bal masqué’ van onderzoeksjournalist Peter Siebelt. Kern van Siebelt’s betoog over Mabel Wisse Smit: het rumoer over de relatie met Klaas Bruinsma heeft de aandacht afgeleid van een politiek gezien veel pikanter relatie. Mabel heeft gedurende 6 jaren een relatie gehad met Mohamed Sacirbey, destijds Bosnië-ambassadeur bij de VN. De relatie is het voertuig voor het eigenlijke onderwerp van het boek: de Nederlandse politiek inzake Srebrenica. Nu is Peter Siebelt wat men noemt een rechtse journalist, die er een missie van heeft gemaakt om linkse netwerken in de politiek bloot te leggen. Het boek wordt daardoor sterk gekleurd en vormt überhaupt geen eenheid, maar is eerder een losse verzameling hoofdstukken. Toch bevat het veel feitenmateriaal dat er niet om liegt. Op basis hiervan plus eigen aanvullend onderzoek ontstond dit artikel, dat een wezenlijk andere kijk biedt op Srebrenica. Dutchbat heeft daarmee tot op heden letterlijk als schild gediend om de grootste moordpartij in Europa sinds WO II mogelijk te maken. Exact het omgekeerde van het oorspronkelijke doel van de missie. Het is nauwelijks te bevatten. Met dank aan de internationale gemeenschap en de Haagse commandobunker. Met dank ook aan de leiding van het moslimleger, die tot op de dag van vandaag een grote mond heeft over die slappe VN, maar donders goed weet dat men zelf een kolossale verantwoordelijkheid draagt. Aan de misdaden van Mladic doet dit niets af. Wél moet men in het oog houden dat de meeste mensen in de hinderlagen zijn vermoord. Daarbij moet ook de ongemakkelijke vraag gesteld worden hoeveel van hen als militair in over en weer beschietingen sneuvelden. een wezenlijk andere kijk op Srebrenica

Mladic spaarde de Bosnische vrouwen en kinderen, in vrijheid, terwijl de Servische kinderen, vrouwen rond Srebrenica werden gedood/1300!!/ door monster Naser Oric en jihadstrijders. Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen, schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith. Bron / origineel: szrzlj3.blogspot.com


WIST U DAT? In een interview met De Standaard in 1995 verklaarde Karadjic: "Ik ben helemaal niet zo gek op politiek. Ik was een erg gelukkig man voor ik in de politiek kwam. Het waren mijn vrienden die mij in de politiek duwden. Voor de oorlog was ik nooit lid van een politieke organisatie. Tot een maand voor de oorlog was ik gewoon arts. Ik verdiende goed. Hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger etiketteren? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk? Wat is daar fout aan?
Wanneer is het doden van gewapende soldaten in een oorlog "genocide"? Ik vocht tegen de islamitische fanatici en niet tegen de moslims volk. Jihadstrijders op de Balkan. Ik kan me niet herinneren ooit deze beelden op de Nederlandse tv te hebben gezien."

Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als 'de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc.
Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi's tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi's, en moslims als onschuldige slachtoffers.
De internationale pers maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden 'oorlogsgraven' als 'massagraven' aangeduid.

Op 11 juli 2005 heeft de 'Srebrenica Research Group' op een persconferentie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York een tweehonderd pagina's tellend rapport gepresenteerd, met als titel: http://www.srebrenica-report.com/

Het rapport veegt de vloer aan met de officiële versie over de gebeurtenissen in en rond de enclave in 1995. Het komt met onweerlegbare bewijzen dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de versie die door regeringen en de media worden gegeven, berusten op misleidende manipulatie. Hierdoor wordt een totaal verwrongen beeld van de gebeurtenissen gegeven.
Het rapport werd op de persconferentie gepresenteerd door enkele hoge VN-functionarissen. Phillip Corwin, hoofddeskundige van de 'VN-Coördinatie voor Civiele Zaken' en Carlos Martino Branco, beiden waren destijds in Bosnië aanwezig.
Geen mondelinge of schriftelijke bestellingen van genocide of massamoord uit te voeren door het Servische leger tegen de Bosniërs ooit geproduceerd in de rechtbank.

WIST U DAT?

Naser Oric, een monster, oorlogsmisdadiger en de moordenaar van Srebrenica.

Tussen 1992 en 1995 werden tussen 1300 en 2000 burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad. 
Op kerstochtend, 7 januari 1993, vielen 3.000 islamitische strijders onder leiding van 'Het Beest' Naser Oric het dorp Kravica aan en doodden 114 mensen waaronder ook kinderen, vrouwen en ouderen. Niemand wordt gespaard. Ook honden en katten werden doodgeschoten terwijl alle huizen in het dorp, 700 in getal, werden geplunderd en in brand gestoken.

Grafzerken op de orthodoxe begraafplaats werden vernield en ontheiligd, en zelfs de organen van de overledenen werden niet gespaard van plunderingen en ontheiliging. Zelfs dit was niet genoeg voor Oric en zijn moordenaars: Op 16 januari 1993 vielen ze de dorpen Cosici, Kostolomci en Kusici aan.

Op die dag werden in totaal 48 personen gedood. Oric en zijn eenheden slachtten 87 personen af met behulp van messen, hooivorken, stompe voorwerpen, door kruisiging, castratie, in brand steken en marteling.

Mirsad Sulejmanovic (moslim) "Skejo" herinnert zich dat na de aanval op het dorp Kravica, de soldaten van Naser vijf of zes Serviërs in het dorp Kajici gevangen namen en ze hun keel doorsneden. Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: "Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid.
Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde.

Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door

In zijn boek "Srebrenica was a "Planned Chaos" beschrijft Ibran Mustafic:

""When we took that group captured in Zalazje from [Srebrenica] prison to take them back toward Zalazje, and when the slaying begun, Slobodan Ilic came into my hands. I climbed on his chest. He was bearded and hairy like an animal. He looked at me without saying a word. I took out the bayonet and jabbed it straight into one eye, and then turned it back and forth. He didn't let the single sound out. Then I hit him with the knife in the other eye… I couldn't believe he's not reacting. Frankly, that's when I got scared for the first time, so I cut his throat right after that", Oric described his 'feat' to Mustafic word-for-word during one evening Mustafic visited him.

Oric's admission is followed by the testimony of Mustafic's uncle Ibrahim, who witnessed the same slaughter.

"Naser came over and told me to get ready at once and go with the flag in front of Srebrenica prison. I dressed up and went over. When I came in front of the prison, they took out all those captured in Zalazje and ordered me to drive them towards Zalazje. When we reached the depot, they ordered me to stop and park the truck. I moved to a safe distance. But, when I saw their savagery and when the slaying begun, I felt all the blood drain from my head. When Zulfo (Tursunovic) ripped the knife down the chest of the nurse Rada, while asking her where is her radio-station, I couldn't watch any longer. I came back to Srebrenica on foot from the depot, and they drove the truck over afterwards, which I took from Srebrenica to go home to Potocare. The inside was all bloodied up", Mustafic cites the testimony of his uncle.

The above mentioned medical nurse Rada Milanovic stayed in Srebrenica even after her family moved away. Srebrenica territorial defense headquarters assigned her to medical field group and to a local hospital.
"The Whole Bridge was Floating in Serbian Blood"

Mustafic also recounted other crimes against the Serbs from the town of Srebrenica which were more or less well known. He mentioned that, after the assault against the village Jezestica "Kemo from Pale [near Sarajevo] was carrying a severed head around with him, scaring people".

The murder of the Stjepanovic family is also described. Stjepanovic family members were taken out of their apartment in the Srebrenica Battalion Street by Oric's butchers in July 1992, and taken to nearby Potocare.

"Andjelija Stjepanovic (74) and her son Mihajlo (50) were among those brutally slain then. One Bosnian Muslim from Potocari described afterwards how the whole bridge where these poor people were slaughtered was literally swimming in blood. The killer of Stjepanovic family is Kemo Mehmedovic from Pale, Naser's loyal follower in atrocities. The executioner today lives in Austria, and there are tons of similar examples from Srebrenica. It is a shame that not one of these monsters in the human form have faced responsibility for their crimes, and their main organizer and the one who ordered them to kill, Naser Oric, is today parading in freedom," commented one of a handful of Bosnian Serb civilians who survived the hell of Srebrenica imprisonment."

WIST U DAT?

Volgens de Internationale Commissie voor Vermiste Personen, een totaal van 2.070 mensen zijn aangewezen als Srebrenica slachtoffers.
De lijken die men heeft gevonden zijn lijken van beide kanten (van Serviers ook: tot 300) die tijdens de strijd zijn gesneuveld maar een deel van die mensen stierf een natuurlijke dood voor en na de val van Srebrenica en een deel van moslimoorlogsmisdadigers werd geexecuteerd ( 442 in aantal en niet 8000!).

Moordenaars van de Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers!!!! Servische soldaten, de meesten afkomstig uit de streek zelf, hadden bij hun inval in juli lijsten bij zich met honderden namen van moslims die van oorlogsmisdaden werden verdacht. Arrestaties van moslimmannen hadden in elk geval voor een deel een selectief karakter.

'De Serviërs kenden de mannen', volgens een Nederlandse chauffeur. 'Ze hadden hele lijsten bij zich en foto's. Ze werden er zo uitgepikt. Nu wordt het verteld alsof de inval zonder enige reden is gedaan en alleen maar om onschuldige burgers te vermoorden.
Op het monument in Potocari (Srebrenica) zie je de namen van meer dan 8.000
moslimmannen.
De lijst omvat niet alleen mannen uit Srebrenica maar uit zeven of acht andere dorpen en gemeenschappen in de regio.
De lijsten van de van juli 1995 bevat ook een groot aantal personen (914) ingeschreven in de stemlijsten in de gemeente van Srebrenica voor de volgende verkiezingen in 1996. De stemlijsten zelf werden goedgekeurd en gecontroleerd door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.
3.000 soldaten die overleefden (nu slachtoffers) werd ook bevestigd door de islamitische Gen Enver Hadzihasanovic, die getuigde in Den Haag.

Volgens (moslim Bosnische) Nesib Buric, een voormalig lid van de 28e Divisie verdediging van Srebrenica: "Niemand kan ontkennen dat er in de gemeente Srebrenica 2000 strijders begraven liggen."
Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven.
Er zijn vele mensen die in het buitenland wonen en, zoals door verschillende andere organisaties vastgesteld, als vermist zijn opgegeven.
Er zijn andere massagraven ontdekt met de lichamen van mensen die zijn omgekomen bij incidenten die niets met Srebrenica te maken hadden.

Waar zijn dan nog de duizenden ontbrekende moslimse soldaten na 15 jaar?


WIST U DAT?

Waarom is forensisch bewijsmateriaal gebonden aan "Bloedbad van Srebrenica" beschuldigingen? BEWAARD GEHEIM?!
Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende "massamoord in Srebrenica", vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax: het totale aantal slachtoffers, het aantal slachtoffers van de uitgevoerde, het tijdstip van overlijden en de oorzaken van de dood vertellen een verhaal dat volledig anders is dan de officiële mythe.[2]
Het wordt hoog tijd dat vermoedelijke massagraven door een onpartijdige instantie worden onderzoch
t.

WIST U DAT?

Er is bewijs dat het Bosnische leiderschap onder president Alija Izetbegovic, wilde dat Srebrenica in Servische handen zou vallen om tot een politieke overwinning te komen. 
Zeker, de beschuldigingen van bloedbaden en genocide na de val van Srebrenica hebben enorm geholpen in hun zaak. Het werd ook bevestigd door niemand minder dan Hakija Meholjic (Bosnisch moslim), hoofd van de politie in Srebrenica:"Onze delegatie was samengesteld uit negen mensen, al de anderen van de delegatie leven en kunnen dit bevestigen." Dus, Miholjic staat niet alleen met dit verhaal. Volgens (Bosnische moslim) Nesib Buric, een voormalig lid van de 28e Divisie verdediging van Srebrenica, werden ze overgelaten om te worden afgeslacht: "U kunt schrijven dat ik de verklaring van Hakija Meholjic dat we verraden zijn absoluut steun", zegt Nesin Buric.

Lafaard en en monster Naser Oric was vertrokken uit het Srebrenica gebied voordat de Servische soldaten de stad bezetten. Waarom ontbrak ook de top 18 leiders van de Bosnische eenheid?

Op 22 juni 1998 verklaarde Hakija Meholjic:

Bron

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25)

Loop niet weg voor de waarheid.

Dit artikel, 'Globalist Coup Plotters Acting Shady ' verscheen 22/2/2011 op Land Destroyer
Vertaling© uit het Engels door Willem Huntelaar Zonnewind Ivan Marovic, ex-instructor, Center for Applied NonViolent Action and Strategies (CANVAS), Serbia

Bestel Boek: De vermoorde onschuld van <slobodan Milosevic

'Eisenhower's ergste angsten zijn uitgekomen,'

'Wij verzinnen vijanden om de bommen te kopen. Groot-Brittannie wordt niet geconfronteerd door een serieuze bedreiging, maar toch blijft het oorlog voeren. Zolang als de oorlogsindustrie blijft bestaan, zullen op roem uit zijnde politici die gebruiken.Waarom beginnen we nog steeds oorlogen? Wij schijnen niet in staat te zijn te stoppen. Wij vinden welk excuus dan ook voor deze post-imperialistische aandrift en toch lopen we telkens weer in de val.' John F. Kennedy , Robert Welch , Eisenhower , Pim Fortuyn en anderen waarschuwden ons voor deze Nieuwe Wereld Orde. eisenhower-fears-invent-enemies-buy-bombs

Oorlogsmisdaden en misdaden en genocide in Oost-Bosnië. VN-Veiligheidsraad, 02 juni 1993

1) The honour to transmit the text of a memorandum on war crimes and crimes of genocide in eastern Bosnia (communes of Brstunac, skelani and Srebrenica) against the Serbian population.
2) The Serb offensive on Srebrenica began in earnest on 6 July 1995. In the following days, the five UNPROFOR observation posts, in the southern part fell one by one in the face of the Serb forces.
3) The cruelty and insidiousness exhibited in the attacks on Serb villages, the ruthlessness towards villagers taken prisoner or captured ,without distinction as to sex, age healthy or wounded and ill.
4) Serbian people must be discovered and answer for their wrongdoings. Time may not be an obstacle, for crimes never lapse and their perpetrators are criminal irrespective of the state they live in.
5) From Srebrenica, sought to come to the rescue of my children who were wounded by the Muslims but struggling for her life she killed a Muslim who had previously killed my family.
6) Along its entire length from the east to the southwest it borders on the Moslem villages of the commune of Srebrenica and with Mt. Buljim, and in the plains with the asphalt road Bratunac-Kravica.
De vermoorde onschuld van Slobodan Milosevic : Wie vermoordde Milosevic en ... waarom? Milosevic had geen enkele reden zelfmoord te plegen. Niet hij, maar de aanklagers van het tribunaal waren steeds verder in het nauw gedreven. De NAVO had een motief voor moord. Lees meer
Engaging, harrowing, and enlightening, his accounts convey the terror and trauma of these incidents while identifying the zealotry, prejudices, and animosities that fuelled by Read more...

They buried their victims in a mass grave in a wheat field on the outskirts of town, after having been congratulated by their general, Ratko Mladic, who told them, "Finally, the time has come to take revenge on the Turks." Read more...

This is a powerful and moving portrait of the brutality of war and of the victimization of the Bosnian Muslims who were far less nationalistic than either the Bosnian Croats or the Bosnian Serbs. Read more...

Sacco's detailed, personal reporting captures his subject matter more convincingly than photographs or Christiane Amanpour. Read more...

This is an important, comprehensive, and at times urgent account of modern genocide. The geographical and historical breadth of cases as well as the combining of thoughtful analysis. Read more...

 
The Politics of the Srebrenica Massacre
by Edward S. Herman, Z-mag

Srebrenica and the Politics of War Crimes
Defense and Foreign Affairs Special Reports

The ICTY calls it Genocide
by Michael Mandel

Foreword
Philip Corwin former UN Civilian Affair Coordinator

The Numbers Game
by Jonathan Rooper, former BBC Reporter

The UK Press on Srebrenica
by Philip Hammond

Muslim leader says Srebrenica was Sacrificed
Slobodna Bosna, July 14, 1996

Was Srebrenica a Hoax?
Former United Nations Military Observer in Bosnia

Making Peace with the Guilty
by General Charles Boy

Nasir Oric - Srebrenica's Tough Guy
By John Pomfret, Washington Post Foreign Service

Fearsome Muslim warlord
by Bill Schiller, Toronto Star