H.A.A.R.P veroorzaakt stormen, tornado’s en aardbevingen.

Is deze technologie gevaarlijk,  Is het een 'superwapen'? 

De toepassingen van deze technologie bestaan o.a. uit de mogelijkheid haar te gebruiken als raketafweersysteem, 'star-wars' wapen, als een wapen om het weer te beïnvloeden, om röntgenfoto's van het binnenste van de Aarde te maken, om mind-control toe te passen ofwel het bewustzijn van mensen te manipuleren middels ELF-golven (Extreme Low Frequency), en om er aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en/of orkanen en dergelijke mee te veroorzaken. 
De tiende tweejaarlijkse VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) in 2010 werd afgesloten met een belangrijke beslissing: de 193 lidstaten spraken af dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans directrice van de ETC Group. Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden.

Op 21 oktober 2010 genoemd in de aankondiging van het internationale persbureau Reuters

Ondanks deze resolutie werden weer onnatuurlijke wolken waargenomen voor de aardbeving boven de Japanse hoofdstad Tokio wat op H.A.A.R.P kan wijzen, ook bij de aardbeving in China 2008 (video1 /2) en Haiti (video) gebeurde iets vergelijkbaars een NASA news artikel. Al in eind 2007 werd de Canadese journalist Benjamin Fulford (videodie in Japan woont en werkt bedreigd door de Illuminatie NWO met een aardbeving op de grootste kerncentrale van JAPAN in Niigata. Fulford confronteerde, de voormalige Japanse minister van Financiën Heizo Takenaka met de vraag waarom hij de controle over het Japanse financiële systeem overdroeg aan een groep Amerikaanse en Europese oligarchen.  Hij en zijn afgevaardigde vertelde dat dit was omdat Japan bedreigd werd met een aardbevingsmachine . Toen Benjamin Fulford onthullingen begon te plaatsen zoals op Rense.com, (Interview) & (Interview) werd hem door de Japanse veiligheidsdienst verteld dat vanwege zijn uitlating de stad Niigata getroffen zou gaan worden door een aardbeving. Twee dagen later, was Japans grootste nucleaire reactor het exacte epicentrum van twee aardbevingen, beide een magnitude van 6.8 op de schaal van Richter (video), ook hier zijn onnatuurlijke wolken waargenomen HAARP  kan de ionosfeer naar buiten toe uitrekken.  (video)  Hierdoor wordt het magnetische veld van de aarde geladen door de zonnewind. Deze enorme hoeveelheid energie kan dan door HAARP op specifieke plekken worden "ontladen.  Ze kunnen een gebied verwarmen en de lucht gaan laten stromen naar een ander gebied (video).  Met andere woorden, deze lui zijn in staat om de cycloon te veroorzaken die Myanmar en Orlando trof, de tsunami die Indonesië en Japan trof en de aardbeving die China, turkije en Haiti trof (video). Lees hier(deel 1deel 2 en deel 3)HAARP zou ook gebruikt zijn in Fukushima  Japan,(video). Volgens Arnie Gundersen, al 39 jaar lang nucleair expert en projektcöordinator bij 70 Amerikaanse kerncentrales, is Fukushima de grootste industriële ramp in de geschiedenis van de mensheid (video). 'In Fukushima liggen drie kernreactoren en vier (gebruikte) brandstofkernen bloot. Dat is waarschijnlijk het equivalent van 20 reactorkernen die hoognodig gekoeld moeten worden. Er zijn echter geen middelen om dit effectief te doen. De brandstofreservoirs bevatten elk dus diverse reactorkernen die bij elkaar 20 keer zoveel (radioactieve) stoffen kunnen afgeven als Chernobyl. Luister hier hoe ze ons willen vermoorden (video).


Machiels Group, het bedrijf waarmee de stad Hasselt een door de Vlaamse regering gecontesteerde overeenkomst afsloot over de verkoop van de terreinen van Pukkelpop, met daaropvolgend een alles verwoestende Storm die "toevallig" op zijn hoogste piek op de Pukkelpop weide in Kiewit (Hasselt) De Groep Machiels met als adviseur Bilderberglid (video) Willy Claes (voormalig Secretaris Generaal van de NATO) zou de gronden kopen want de eigenaar wou er vanaf. Toevallig’ is Willy Claes ook vader van de huidige SP.a-burgemeester van Hasselt, Hilde Claes (video). Met miskenning van de gemeenteraad werd een carrousel opgezet waarbij de stad Hasselt met miljoenen belastinggeld de weide koopt, waar Machiels zekere onwettige voorrangsrechten krijgt, en met belastinggeld commissielonen betaald worden aan schimmige ‘bemiddelaars. In maart 2011 werd de verkoop van weide Pukkelpopvernietigd, vervolgens wordt beslist, Hasselt mag de Pukkelpopwei toch kopen. Voor de Group Machiels is er nu echter geen enkel bijkomend recht meer. Wij hebben ons als stad immers geëngageerd de gronden niet te verkopen of te bebouwen binnen die termijn van 10 jaar. Voor de verkoop van de grond hebben we rechtstreeks met de jezuïeten gesproken. We zijn tevreden dat ze het contract gewoon hebben behouden, zodat we nu definitief de grond voor 2,6 miljoen euro kunnen kopen. Met The Factory van  Chokri Mahassine tevens Groep Machiels is duidelijk op papier gezet dat zowel Pukkelpop als Rimpelrock zeker nog 10 jaar in Kiewit plaatsvinden. Tenzij” door overmacht er iets gruwelijks gebeurd zoals een uitzonderlijke nooit geziene storm die juist tijdens zijn piek op de pukkelpop-weide terecht komt waar tienduizenden kinderen kamperen en misschien doden vallen? Echter kan dit kunstmatig veroorzaakt worden door HAARP, maar dan heeft men uitstekende connecties nodig tot aan de Bilderberg-conferenties (video) of bij de top van de NATO? 

Teveel toevalligheden zoiets zou de vanwege corruptie veroordeelde voormalige Secretaris Generaal van de NATO die tevens lid van de Bilderberg-conferenties (video) is toch nooit in zijn eigen Limburg veroorzaken na Rwanda en (video1/2/3) Srebrenica (video1/2/3/4). Balans in Kiewit (Hasselt) 5 doden en 35 zwaargewonden. Bilderberglid Willy Claes is bevriend met Jef Machiels en tevens ‘adviseur’ bij deze groep (video)terwijl diens dochter Hilde Claes de sjoemelverkoop van de weide doordrukte. Hasselt is een rood bolwerk van vriendjespolitiek en gesjoemel die hun eigen partij en leden misbruikt in het belang van derden ter ondersteuning van de geruisloze voortzetting van het Derde Rijk via de Beneluxwaarin de erfenis van Claes, Stevaert en Slangen bepaald onfris ruiken. Agenda 21 (dé-populatie) is dan ook voor België vanuit Hasselt in 1994 met Willy Claes als Secretaris Generaal van de NATO en Stevaerts als debuté van milieu en opkomend burgemeester van start gegaan onder regie van de Bilderbergconferenties. Lees meer


HAARP, het 'High Frequency Active Auroral Research Program', ofwel het 'Onderzoeksprogramma voor [het effect van] Hoge Frequenties in een Actieve Ionosfeer', is met veel geheimzinnigheid omgeven. Officieel is het een onderzoeksprogramma van de Amerikaanse luchtmacht naar het verbeteren van de radiocommunicatie door het manipuleren van de Ionosfeer.

Maar zoals bij alles wat het Militair-Industrieel Complex uitvoert is die uitleg een wassen neus die de lading geenszins dekt. Naar wat het dan wel doet kunnen we alleen maar raden, en dat is dan ook precies wat talloze auteurs dagelijks doen.

De verschillende HAARP-installaties wereldwijd beschikken allemaal over eigen energiecentrales die ervoor zorgen dat het lokale elektriciteitsnet niet plat gaat wanneer de installatie in actie is.

Die actie bestaat uit het uitzenden van enorme uitbarstingen van elektromagnetische golven die onder andere de ionosfeer kunnen verhitten, in beweging brengen, omhoog duwen en naar beneden trekken en de dichtheid van de ionosfeer manipuleren. De installaties kunnen de golven echter niet alleen omhoog stuwen, maar via weerkaatsing tegen de ionosfeer naar om het even welke plaats op onze planeet dirigeren.

De installaties worden verdacht van het manipuleren van tijd en ruimte, van het veroorzaken van aardbevingen of van het beïnvloeden van de gedachten van mensen door energie-explosies los te laten op de bevolking in precies die frequenties die het menselijk brein gebruikt voor zijn mentale activiteit. Dat is natuurlijk heel handig als je mensen kalm en rustig wilt houden als je als machthebber weer eens klotestreek uithaalt, en het verklaart wellicht de onverklaarbare passiviteit van de burgers in het Westen, nu ze door de heersende klasse in een razend tempo van geld, goed en rechten worden ontdaan; in alle openheid, blij klaar daglicht, met instemming van de trouwe systeemzombies, en waarom de klokkenluiders die wijzen op de olifant(en) in de woonkamer worden uitgelachen. "Olifant? Waar? Oh die! Nou, die zat daar altijd hoor. Niks raars aan."

Het is uiteraard allemaal moeilijk te bewijzen, maar er zijn voldoende aanwijzingen om een congruent verhaal op te stellen. De basis van het HAARP-verhaal wordt gevormd door het werk van Nikolas Tesla, wiens ontdekkingen en verwezenlijking zich voor de gemiddelde burger volledig achter de horizon afspeelden. De Poppenspelers herkenden echter honderd jaar geleden al de mogelijkheden van het werk van Tesla en zaten sindsdien niet stil om zijn theorieën verder uit te werken, te verbeteren en toepasbaar te maken.
 
HAARP (Highfrequentie Active Aurora Research Program) is een omstreden hoge frequentie radio-zend-installatie annex 'iono-sfeer verhitter', waarover het gerucht gaat dat ze door de US-Navy/Air Force in samenwerking met niet toevallig Philips laboratoria wordt.

En tot voor kort wisten de meesten van ons van niets. Middelbare scholen besteden nauwelijks aandacht aan de geniale wetenschapper en ook in het hoger onderwijs komt zijn werk slechts zijdelings en gedeeltelijk aan bod.

In alle stilte werkten corrupte wetenschappers ondertussen mee aan de gruwelijkste machines, zonder dat er toestemming werd gevraagd of zelfs maar meegedeeld waar men om ons heen mee bezig was

Ik hoef niet te illustreren wat men in honderd jaar, met onbeperkte budgetten en zonder de nieuwsgierige blikken van media en overheden allemaal ineen kan sleutelen. Geschat wordt in ieder geval dat de zogenaamde black projects van bijvoorbeeld de CIA de technologie die op de markt verschijnt zo'n vijftig jaar vooruit. De inlichtingendiensten beschikten in de jaren '60 al over computers met kloksnelheden en geheugen dat voor de burger pas de laatste twee, drie jaar beschikbaar is.

Kunt u met die informatie bedenken waar ze nu staan? Denk eens de vele UFO-meldingen die we elke dag, elk uur tegenkomen in de overdonderende digitale informatiestroom van het speciale jaar 2012. Buitenaards? Of 'heel gewoon' de nieuwste vliegmachines van de USAF op een testvlucht? Uw giswerk is zoveel waard als het mijne, en ik heb geen idee.

Afijn. Ik hoop dat ik hiermee uw nieuwsgierigheid over deze materie gewekt heb. Ik kan u aanraden de HAARP-film in de kolom links eens te bekijken. Als u het allemaal niet wenst te geloven zult in ieder geval tot de ontdekking komen dat uiterst serieuze en evenwichtige mensen zich al met deze vraagstukken bezig houden, en het dus niet alleen maar grenswetenschappelijk fenomenologen zijn die aandacht hebben voor HAARP

Veel onzekerheid, uiteenlopende theorieën, onduidelijke verbanden; een diepe poel vol mysterie.

Een van de zaken waar de meeste auteurs het wel over eens zijn is dat a) het Amerikaanse leger al heel lang probeert het weer op onze planeet te manipuleren en b) daar middels HAARP al behoorlijk in geslaagd is. Eind jaren '90 meldden defensie-experts dat ze ervan uitgingen "binnen 20 jaar" het weer volledig onder controle te hebben.

Zoals altijd wanneer het dit soort zaken betreft lopen de openbare verklaring ver achter de feiten aan. Waarschijnlijker is het dat ze er eind jaren '90 al toe in staat waren en besloten dat het tijd was voor de gewone stervelingen een tipje van de sluier op te lichten om ze heel langzaam aan de idee te laten wennen dat 'we' niets kunnen uitrichten tegen de oerkrachten van de natuur.

Dat kunnen 'we' wel.

En het heeft uiteraard uitzonderlijke voordelen. Ik hoef u dat niet uit te leggen.

Helaas zal ook deze nieuwe techniek - zoals alles - eerst en vooral worden gebruikt voor militaire doeleinden, en heel misschien in een afgezwakte versie voor humanitaire.

Wie, zoals ik, met regelmaat de verschillende weerwebsites bekijkt zal hebben gezien dat er vaak opvallende weerpatronen zichtbaar zijn. Echt weer is grillig. Wolken en stormsystemen vertonen van nature de prachtigste vormen, die - zoals alles in de natuur - de vorm van fractalen aannemen. De natuur is weliswaar volledig te vatten in wiskundige formules, maar nooit neemt de natuur perfecte wiskundige figuren als lijnen, rechthoeken en cirkels aan.

De laatste paar jaar zien we de langgerekte, kaarsrechte neerslagzones, die zich uitstrekken over honderden kilometers en slechts een paar kilometer breed zijn. Ze zijn al geen uitzondering meer. Wie nu op buienradar.be of .nl gaat kijken zal ze ergens boven Europa - kort - zien verschijnen. Ze zijn het gevolg van de chemtrails.

Ook zien we zo nu en dan neerslagzones die uren stationair blijven. De lucht en de wolken die de neerslag produceren trekken verder, maar de neerslag blijft op het zelfde gebied vallen. Ik heb het al tientallen keren zien gebeuren en u zult het ook zien wanneer u oplettend naar de radar kijkt.

Met dit in gedachten naar de neerslagradar kijkend was ik dinsdag en - sterker nog - gisteren, 23 mei, niet zo heel erg verbaasd om een kleine onweersstoring boven Duitsland binnen vijftien minuten de vorm van een perfecte cirkel aan te zien nemen en in die zelfde tijd buitengewoon sterk in kracht te zien toenemen.

Het was overduidelijk een door mensenhand gemaakte vorm. De natuur maakt geen perfect cirkelvormige wolken.
 

De cirkel bleef een goede anderhalf uur - tussen 18u en 19u30 - perfect rond. Daarna - vermoedelijk toen de manipulatoren hun monstermachine 'uitschakelden' en de natuur weer zijn gang kon gaan - veranderde de cirkel in de gekende grillige vorm die een echte stormstoring hoort te hebben en viel het hele spel zelfs uiteen in twee delen, waarvan een deel zuidelijk trok en als een nachtkaars uitging en oploste, en het noordelijke deel de meeste energie leek op te zuigen en nog een paar uur voor een klank en lichtspel zorgde boven Nederland.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de door mensenhand gemaakte storm juist in de tijd dat hij perfect cirkelvormig was een uitzonderlijke hoeveel energie in zich bundelde, met meerdere windhozen, hagelstenen zo groot als ganzeneieren, extreme neerslag en enigszins normale elektrische ontladingen in de vorm van bliksem.

Het gegeven roept veel vragen op, die ik hier niet ga stellen. Ik doe in dit artikel slechts de vaststelling dat het overduidelijk was dat de stormstoring van gisteren (en eergisteren, boven Geel, Mol in Belgisch Limburg) gezien de perfect ronde vorm door mensenhand versterkt en gestuurd werd, en hoop hiermee u met grotere aandacht naar het weer boven ons hoofd te laten kijken.

Wie terugdenkt aan de 'toevallige' megastormen die vorige zomer losbarsten boven Pukkelpop, een festival in Indiana en het bezoek van de paus zal hopelijk begrijpen dat de doorgedraaide wetenschappers nergens voor terugdeinzen, en geen gedachten verkwisten aan de schade die hun experimenten hier beneden aanrichten.

Deze experimenten werden echter vooral gebaseerd op theorieën van een beperkt aantal wetenschappers uit een gering aantal landen. De VN heeft nu besloten dat geo-engineering -oftewel het 'knoeien' met het klimaat en de biodiversiteit- te belangrijk is en te veel risico's met zich meebrengt om aan slechts enkele wetenschappers en landen over te laten. Pat Mooney, directeur van de ETC Group -een internationale stichting die zich onder andere inzet voor de bescherming van de landbouw biodiversiteit en voedselveiligheid- juicht het besluit van de VN toe en noemt het een 'overwinning van het gezonde verstand en een voorzorgsmaatregel.

Neth Dano, afgevaardigde van de ETC-Group op de Filippijnen, vindt het besluit desondanks niet perfect. 'Sommige delegaties zijn begrijpelijkerwijs bezorgd dat de voorlopige definitie van geo-engineering te smal is, omdat Co2-opvang en -opslag er niet bij inbegrepen zit... Maar technische ingrepen in het klimaat staan nu wel vast op de VN-agenda, wat in de aanloop naar de 20e Earth Summit (VN Conferentie Milieu en Ontwikkeling in 2012 in Rio de Janeiro) zal leiden tot belangrijke debatten. Een verandering is in dat opzicht natuurlijk essentieel, en geo-engineering is duidelijk niet de weg die we moeten gaan.

In het rapport 'Geopiracy' verzet de ETC-Group zich tegen diverse technieken waarmee geprobeerd wordt het klimaat te beïnvloeden, waaronder het veranderen van het weer (HAARP), cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en kunstmatige vulkaanuitbarstingen die zonverduisterende asdeeltjes in de atmosfeer brengen. Ook wordt uit de doeken gedaan welke rol het militair-industriële complex (MIC) hierbij vervult.

Los van het feit dat Global Warming inmiddels uiterst omstreden en volgens velen ontmaskerd is als pure fraude, blijken nu ook de jarenlang in het geheim uitgevoerde risicovolle experimenten met onder andere chemtrails om de veronderstelde opwarming van de Aarde tegen te gaan niet te werken. Vooral op het alternatieve internet wordt daarom al langere tijd gedacht dat het sproeien van chemische stoffen met daarin torenhoge concentraties zware metalen eigenlijk bedoeld is om de bevolking ziek, zwak en weerloos te maken, zodat er straks zo min mogelijk verzet is als de Nieuwe Wereld Orde wordt ingevoerd. In datzelfde kader zouden chemtrails eveneens onderdeel zijn van plannen om de wereldbevolking fors te reduceren.

De tiende tweejaarlijkse VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) in 2010 werd afgesloten met een belangrijke beslissing: de 193 lidstaten spraken af dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans directrice van de ETC Group. Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden.

Op 21 oktober 2010 genoemd in de aankondiging van het internationale persbureau Reuters 

Ondanks gaat men gewoon door vandaar ons verzoekschrift van 20 oktober 2011 aan de N.A.T.O. (met onderbouw)