EXPLOSIEVE FRISO-BRIEF VAN WIJLEN WILLEM OLTMANS * OLTMANS HAD DIEPE KENNIS VAN PEDO-NETWERKEN
Deze humanitaire beweging van het volk voor het volk, en partners hebben niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te bouwen tussen overheden en burgers en gezamenlijke fundamentele oplossingen aan te bieden voor alle partijen. Om de gehele geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse schandalen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele politieke spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen u aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Lees de inhoud vele malen en controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek de antwoorden en deel deze met uw vrienden, familie, wetgevers en gemeenschap indien u dit gegrond vindt.

Arendo Joustra blijkt als secretaris van de Willem Oltmans Stichting informatie weg te houden van journalisten terwijl diezelfde Oltmans in zijn dagboeken en andere publicaties veel informatie geeft over de pedo-netwerken (video’s) en over de homoseksualiteit van Friso.

Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit verhaal op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt.

BREAKING BREAKING BREAKING. 

Het moest er wel van komen: het definitieve en beslissende bewijs van de sleutelrol van Elsevier binnen de Nederlandse pedo-netwerken. Het begon in 2007 met de bizarre verdediging door de homofiel Arendo Joustra van de pedofiel Joris Demmink. Toen de berichten over ‘misdaadredacteur’ Gerlof Leistra en zijn aanwezigheid bij rituele moordpartijen. Leistra bleek Joris Demmink persoonlijk te kennen en als enige journalist van Nederland toegang tot hem te hebben. En nu dit. Te ongelofelijk voor woorden. Te bizar ook. Maar er is altijd meer.

Arendo Joustra blijkt secretaris te zijn van de Stichting Willem Oltmans. Willem Oltmans had grote kennis van pedo-netwerken. Dit is ons ook bevestigd door Henk Krol van de GayKrant die goed met Oltmans was bevriend. Oltmans heeft een zeer omvangrijk oevre nagelaten met name in de vorm van tienduizenden pagina’s dagboeken. In deze dagboeken staat zonder twijfel belangrijke en mogelijk zelfs explosieve informatie over mensen als Joris Demmink, Frits Salomonson, prins Claus en ook prins Friso. Informatie die niet is bestemd voor het Nederlandse volk en de vrije journalistiek. Dus is Arendo Joustra van Elsevier er als ‘waakhond’ bovenop gezet: 

hij moet ervoor zorgen dat er geen informatie naar buitenkomt die de plunderende en verkrachtende ‘elites’ van het door illuminatie gegijzelde Nederland in de problemen zouden kunnen brengen. 

Lees hier hoe Joustra zijn rol van pedo-waakhond medio ‘invulde’. Bij Elsevier zijn ze inmiddels zo in paniek, dat de telefoon helemaal niet meer wordt beantwoord. Leistra is al weken niet meer op zijn post.

LEES HIER HET WEERZINWEKKENDE FRISO-COMMENTAAR VAN ELSEVIER TERWIJL HET BLAD HET WARE VERHAAL WEET

Bijna tien jaar na zijn dood zorgt Willem Oltmans nog altijd voor rumoer en spektakel: thans is hij het ‘breekijzer’ dat de samenspanning blootlegt tussen Elsevier en de Nederlandse pedo-netwerken

Hieronder, om de zaak nog verder op de spits te drijven, een brief die Willem Oltmans vlak voor zijn door schreef aan prins Johan Friso bij gelegenheid van zijn aangekondigde huwelijk met MabelWisse Smith:


Brief aan Friso

10/9/2003 1:52:05 PM, door Willem Oltmans

Z.K.H.prins Friso,

Prins van Oranje, Mecklenburg-Schwerin, zur Lippe Biesterfeld en von Amsberg.

vaste woonplaats onbekend, zeker nu.


Beste Friso, Waar ben je aan begonnen? Het is weinig solidair jegens je aanstaande vrouw, nu zij van alle kanten wordt aangevallen over de affaire op de Neeltje Jacoba, om niet met je eigen inordentelijke avontuurtjes uit de tijd, dat je in Californie studeerde, voor de draad te komen. Dit zou de druk op de ketel voor lieve Mabel doen afnemen en uitkomen doet het toch.

Bovendien zou openbaarheid van je eigen seksuele experimenten alleen maar duidelijker onderstrepen, waarom jullie juist zo uitstekend bij elkaar passen en het huwelijk zeker door moet gaan, alleen dan ergens anders dan in Delft. Beter in Monaco of Liechtenstein. Of, je kunt ook het roer helemaal omgooien. Denk er aan: de kunst van leven is om de persoon te worden, die je werkelijk bent.

Daarbij komt, dat Peter R. de Vries al bij de rechercheur is geweest, die jou in de V.S. begeleidde. Het gefilmde interview ligt op de plank. Omdat hij homo was, introduceerde hij jou in de “gay scene” in Amerika, zoals de vriend van je ouders, Frits Salomonson, prins Claus indertijd meenam naar de nichtententen in New York, zoals Josje Hagers, royalty verslaggeefster van De Telegraaf al in 1982 signaleerde. Ook de Oranje appeltjes vallen nooit al te ver van de boom. Je begrijpt, dat ik de eerste ben om je nieuwsgierigheid naar wat de herenliefde inhield, zoals ook je vader dit schijnbaar koesterde, te begrijpen en kunnen inschatten. Ik wist ook niet, dat homoseksualiteit bestond tot ik op Yale arriveerde en de mooiste jongens ongevraagd op mijn kamer bleven plakken. Je moet van zeer sterke huize komen om dan niet vroeg of laat voor de bijl te gaan. Yanks zijn voor mij in dit opzicht altijd nummer een gebleven. Ik ben later ook getrouwd, maar eigenlijk werd de koers al op Yale bepaald, die ik na Frieda dan ook heb bijgesteld.

Jij weet natuurlijk ook, dat Der Spiegel van plan was je vader op de omslag als homo te plaatsen. Omdat, toen jij een teenager was, je een blonde adonis was(er werd kennelijk beter op je maaltijden gelet dan nu) en je er het minst uilig van de drie uitzag – Alexander en Constantijn zijn doorgefourneerde hetero’s wat op een kilometer afstand is waar te nemen – deden steeds sterkere geruchten de ronde, dat jij, van een ander kunnen was. Jij hebt je koers na Berkeley blijkbaar ook op automatische piloot gezet, en zit nu dan ook tot over je oren in de nesten, omdat je blijkbaar nog niet hebt ontdekt, of gekozen, voor de vrije markt. Bij twijfel onthoud U.

Geloof me er zijn teveel beschikbare dames – zoals er voor mij teveel beschikbare heren zijn – om in alle eerlijkheid op een ervan een abonnementje te nemen. Mabel experimenteerde op haar wijze met Klaas, maar wat heb jij allemaal in Californië geflikt? Je bent niet het type om je driften tussen de deur te regelen, dus er is op een seksueel super actieve campus als Berkeley toch het nodige gebeurd? Vertel het maar, dan kan Mabel ook weer rustiger slapen. Ik ga niet verklappen wat je eigen rechercheur hierover al aan Peter de Vries heeft gezegd. Dat zou RTL auteursrechten schenden zijn.

Luister naar de wijze raad van een oude oom. Mabel vind wel een andere Neeltje Jacoba. Verkeer je echter in de waan, dat Mabel toch de enige is,laat Holland achter je en ga in Californië wonen. Maar daar loop je het levensgevaarlijke risico, dat je naast Mabel aan goede oude tijden wordt herinnerd en als ik deed, jij ook jouw koers permanent gaat bijstellen. Wil je als prins van Oranje vrij en onverveerd (Wilhelmus) leven, neem dan in godsnaam tijdig een overstapje. Bespaar jezelf de schijnvertoning in Monaco of Liechtenstein.

Willem Oltmans

Hier de beslissende artikelen over Gerlof Leistra:

GERLOF LEISTRA OPNIEUW GENOEMD


Door: Micha Kat op 15 februari, 2012 in Algemeen,

BREAKING: NIEUWE KLAP VOOR DE HOLOCAUST-MAFIA EN NIEUW BEWIJS VOOR DE HOLO-HOAX * HET GAAT MAAR DOOR: ALLE ‘BEWIJZEN’ WORDEN EEN VOOR EEN VAN TAFEL GEKEGELD * HOLOCAUST-MAFIA STEEDS RADELOZER * HOLOCAUST EXPLICIET INGEZET ALS MOTIEF VOOR AANVAL OP IRAN EN BEGIN DERDE WERELDOORLOG PRECIES ZOALS MICHA KAT HEEFT VOORSPELD

VERDENKINGEN VAN AANWEZIGHEID BIJ MOORDPARTIJEN VAN ELSEVIER’S MISDAAD-’VERSLAGGEVER’ WORDEN STEEDS STERKER * LEISTRA RENDE NAAR JORIS DEMMINK IN EEN POGING DEZE SITE VEROORDEELD TE KRIJGEN WEGENS -OPNIEUW, HET WORDT EENTONIG- ‘SMAAD’ * HOOFDREDACTEUR JOUSTRA WEIGERT VRAGEN TE BEANTWOORDEN * LEISTRA GEEFT GEEN ALIBI

GERLOF LEISTRA WEIGERT DE FEITEN TOT ZICH TE NEMEN IN DE ZAAK-VAATSTRA: IS HIJ MEDEPLICHTIG?

Een derde website/bron maakt melding van de aanwezigheid van Gerlof Leistra bij rituele moordpartijen, thans in Hattemerbroek. Op Sp00kje.nl lezen we: Voor de pedofiele genoegens van topambtenaren en leden van het koninklijk huis werden en/of worden voorstellingen georganiseerd in de locatie 8094 Hattemerbroek bij de Elburgerweg op de coördinaten 52.28.15.29 Noorderbreedte en 6.01.43.76 Oosterlengte te zien. Voorstellingen waarbij verzorgt door de criminelen, geronselde kinderen uit jeugddetentiecentra werden misbruikt. Het theater wordt gebruikt voor de martel/moordvoorstellingen en loopt vol met perverts. Het is een kaal gebouw met binnenin alleen maar 1 grote zaal, die voorzien was van een aantal rijen stoelen met een zijpad en een tussen pad. Getuigen spreken over de aanwezigheid van ca. 50-60 man/vrouw die daar fors voor moeten betalen, waaronder, Johan Friso, Mabel Wisse Smit (Los) onder begeleiding van George Soros (Györge Schwartz), P.H. Donner, Hirsch Ballin, E.Van den Emster, Dick Berlijn, Gerlof Leistra, Carla Eradus, Geert Wilders, Mark Rutte, Joris Demmink, Guus Pareau Dumont (psychiater Friso). Een gouden business voor de topcriminelen, waar bedragen van EUR250.000,- de ronde doen, maar belangrijker is de opgedane contacten en foto- en filmopnames. Wilde verhalen? Komplotten? Nou nee.

Het is namelijk vastgesteld in andere landen, met name in Belgie, dat dergelijke ‘feestjes’ worden gevierd waarbij tal van prominenten aanwezig zijn en wij durven hier met 100% overtuiging te schrijven dat deze ‘festijnen’ zich ook in Nederland hebben afgespeeld met als huiveringwekkende hoogtepunten rituele moorden op jonge meisjes zoals Marianne Vaatstra en Milly Boele. Om zich zeker te stellen van de ‘steun’ van de media is het logisch en begrijpelijk dat de pedo-martelaren er alles aan doen invloedrijke journalisten chantabel te maken. Gerlof Leistra komt als eerste in beeld. Hier een overzicht van al het bewijs tegen hem en meer info over de bizarre rol van zijn hoofdredacteur Arendo Joustra.

Deze Joustra wil alleen vragen beantwoorden, zo laat zijn secretaresse ons weten, als we ‘afstand nemen’ van de beschuldigingen aan Leistra en deze van de site verwijderen. Een bizarre opstelling van nota bene een journalist. Meneer Nixon wil alleen vragen beantwoorden als u alle verdenkingen inzake Watergate laat vallen en ook toezegt er niets over te gaan schrijven. Prins Bernhard beantwoordt alleen vragen over Lochkeed als van te voren vaststaat dat hem niets te verwijten valt en dat ook door u wordt gehonoreerd. Als een man als Joustra zijn toevlucht neemt tot dit soort paniek-reacties moet er wel iets mis zijn bij Elsevier. Iets goed mis.

En dat is er ook. Hoe is het anders te verklaren dat Leistra weigert de feiten tot zich te nemen in de zaak-Vaatstra? Dat hij, waarschijnlijk tegen beter weten in, het officiele OM-standpunt blijft verdedigen hoewel dat al lang als leugenachtig van tafel is gespeeld? Hiervoor is slechts een verklaring mogelijk: niet het dienen van de waarheid is Leistra’s belang, maar het beschermen van de moordenaars van Marianne waar hij zelf wellicht bij hoort! Maar er is meer. Opnieuw. Op 12 februari om 10:46 AM uur vroegen we Leistra per email op zijn alibi voor de nacht van 30 april op 1 mei 1999. We mochten geen antwoord ontvangen.

LEISTRA EN VAATSTRA: AANGIFTE, UPDATES


Door: Micha Kat op 26 januari, 2012 in Algemeen,

LEES HIERONDER DE COMPLETE VERDENKING TEGEN ELSEVIER-JOURNALIST GERLOF LEISTRA * OOK HOOFDREDACTEUR ARENDO JOUSTRA DIEP IN DEMMINK-GATE * NICHT VAN DE HOOFD-BRON BLIJKT BIJ ELSEVIER TE WERKEN * MICHA KAT GEROYEERD DOOR NVJ?

AAN DE ORDE IS NIET DE VRAAG OF LEISTRA BETROKKEN IS GEWEEST BIJ DE MOORD OP VAATSTRA, MAAR OF MICHA KAT DE WET HEEFT OVERTREDEN MET ZIJN ARTIKEL OVER LEISTRA * JOURNALISTEN ZIJN NIET VERPLICHT DE WAARHEID TE SCHRIJVEN, WEL HUN STUKKEN NAAR VERMOGEN TE ONDERBOUWEN EN DAT HEEFT MICHA RUIMSCHOOTS GEDAAN * LEES VERDER VOOR HET OVERZICHT VAN HET BEWIJS TEGEN LEISTRA

Hieronder een overzicht van wat er ter tafel ligt tegen Gerlof Leistra van Elsevier:

1. Een bron beschuldigde Leistra van aanwezigheid bij de rituele lustmoord op Marianne Vaatstra in 1999. Toen deze beschuldiging werd geuit was zij nog advocate met een eigen kantoor. Kort daarna is er een tuchtklacht tegen haar ingediend die erop neer komt dat zij gestoord is en het vak niet meer zou mogen uitoefenen. Voor zover wij kunnen beoordelen is deze klacht gegrond verklaard waardoor zij nu niet langer advocate is. De verklaring van de advocate is hier te lezen. Wij hebben ons deze beschuldiging niet ‘eigen gemaakt’ zoals dat juridisch heet maar gepresenteerd als op zichzelf staand nieuwsfeit onder de kop Bronnen: Leistra in pedonetwerk. Daarenboven zijn we pas tot openbaarmaking van de beschuldiging overgegaan nadat een andere website deze als eerste had geuit. Hiermee is voor het OM een onneembaar juridisch verdedigings-bastion opgetrokken.

2. Leistra heeft in 2005 een necrologie gewijd aan een Zeeuwse pedofiel met Joris Demmink als ‘een van zijn beste vrienden’ (Leistra). Zowel deze pedo als Demmink zijn verbonden aan een stichting die een meisjeshuis runt in Sihanoukville, een berucht pedo-paradijs in Cambodja. In het betreffende artikel wordt Demmink sprekend opgevoerd, iets wat in geen enkele andere publicatie is gebeurd. Dit bewijst dat er speciale banden bestaan tussen Leistra en Demmink. Hier de achtergronden. Opvallend is ook de positie in het Cambodja-bestuur van een hoge bankier van Fortis, de bank die werd geleid door de pedofielen Lippens en Davignon.

3. Leistra laat in zijn werk zien dat hij volledig aan de leiband loopt van Justitie. Dit wijst op een chantabele positie waarbij hij moet schrijven wat Justitie zegt omdat Demmink kennis heeft van zijn betrokkenheid bij de Vaatstra-moord. Zo werken alle criminele netwerken. Er is geen enkel voorbeeld van Leistra als zelfstandig denkend journalist. Met name in de zaak-Vaatstra weigert Leistra elke lezing serieus te nemen die indruist tegen de -reeds bewijsbaar leugenachtige- lezing van het OM.

4. De hoofdredacteur van Leistra, Arendo Joustra, schreef op het hoogtepunt van de zaak-Demmink in 2007 kort na de aangifte van Baybasin een bizar pro-Demmink commentaar dat in strijd was met alle toen beschikbare feiten. Joustra wil thans niets meer zeggen over de zaak en niet ingaan op het betreffende commentaar. Dit commentaar is alarmerend in combinatie met de beschuldiging aan het adres van Leistra. Joustra is homofiel en een bekende van Demmink. Ook Leistra is een bekende van Demmink zoals wordt bewezen in zijn stuk over de Zeeuwse pedo. Demmink was baas van de asielzoekerscentra ten tijde van de moord op Marianne. Het asielzoekerscentrum in Kollum heeft reeds direct een allesoverheersende en centrale rol gespeeld in de zaak die ook reeds direct door alle media werd verzwegen, uiteraard ook door Leistra en Elsevier.

5. Leistra was aanwezig op de afscheidsreceptie van Harm Brouwer als topman van het OM. Brouwer speelde een hoofdrol in de Vaatstra-zaak als hoofdofficier in Leeuwarden. Leistra weigert de feiten over Brouwer tot zich te nemen en/of te onderzoeken, des te stuitender in het licht van zijn sleutelrol bij het laten ontsnappen van de twee hoofdverdachten Feik en Ali. Nimmer heeft Leistra iets over deze twee asielzoekers willen publiceren ondanks overweldigend bewijs voor het sleutelrol in de zaak-Vaatstra.

In onze ogen tonen deze vijf punten overtuigend aan dat Leistra geen journalist is, maar een hitman van Demmink. Er is geen twijfel mogelijk. Tevens vormen deze punten meer dan voldoende juridische basis voor artikelen die Leistra koppelen aan de moord op Vaatstra, zulks temeer nu er ook directe beschuldigingen in die richting worden geuit nog wel door een advocate. De wijze waarop wij de artikelen hebben gebracht laat een grote zorgvuldigheid zien met respect voor Leistra en het onderwerp

Hier het Demmink-commentaar van Arendo Joustra:

zondag 17 juni 2007 10:21 / 28 reacties

Fluistercampagne tegen ‘pedofiele’ topambtenaar

Blijkbaar is het nogal makkelijk om tegen een ongetrouwde hoge ambtenaar op Justitie een fluistercampagne op gang te brengen

Arendo Joustra

Zowel dagblad De Telegraaf als het tv-programma EenVandaag, betaald door de overheid, bracht deze week de secretaris-generaal van Justitie, mr. Joris Demmink, in verband met pedofilie.

De Telegraaf noemde zijn naam niet, wat hypocriet is, want het is nogal doorzichtig om wie het gaat. En EenVandaag heeft het over Joris D., terwijl hij geen verdachte is en niet is veroordeeld.

Kleine kinderen

Verhalen dat de ambtenaar ‘het’ met minderjarige jongens doet (‘kleine kinderen’ heet het dan al snel), gaan al langer in de media. Maar bewijs is nooit geleverd en de betrokken media, Panorama en de Gaykrant, hebben destijds bakzeil moeten halen.

Dit voorjaar dook er opnieuw een aanklacht op tegen Demmink. Dit keer van iemand die als zeer onbetrouwbaar moet worden gekenschetst, namelijk een door de Nederlandse rechter tot levenslang veroordeelde Turkse drugscrimineel die denkt dat hij door Demmink in de cel zit in plaats van door zijn eigen criminele daden.

Deze Turk weet te melden dat Demmink in Turkije aanwezig is geweest op seksfeestjes en daar heeft verkeerd met, opnieuw, minderjarige jongens, kleuters eigenlijk, als we hem moeten geloven.

Zogenaamd bewijs

Het zogenaamde bewijs van De Telegraaf en EenVandaag is dat de rijksrecherche en de geheime dienst onderzoek naar Demmink hebben gedaan. Zo’n onderzoek ligt voor de hand na zulke verdachtmakingen.

Bovendien geldt zo’n onderzoek standaard voor een secretaris-generaal, die immers hoogste ambtenaar van het departement is.

Hoe dan ook, volgens het ministerie hebben de naspeuringen geen strafbare feiten opgeleverd. De roddelaars laten zich daardoor niet uit het veld slaan. Als een onderzoek geen gevolg heeft, is er volgens hen sprake van een ‘doofpot’.

Demmink kan een onaangename botterik zijn. Maar hij verdient het niet om zonder een spoor van bewijs te worden beschuldigd van seks met jongens onder de achttien of, erger, pedofilie. bron http://www.nrc-ombudsman.nl/artikel/1601/verklaring-en-oproep-micha-kat.html#more-1601

LATEN WE HET NU MAAR ZEGGEN ZOALS HET IS: HET HELE LAWINE-VERHAAL IS EEN GROTE SMERIGE LEUGEN * BURGERINITIATIEF: HET GRAF VAN FRISO MOET OPEN * DUITSE PERS: PRINS FRISO, DE TWEEDE TROONOPVOLGER VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLAND, VERKOMMERT ALS LIJK IN VAK 4.2930 IN EEN GRAF WAARIN JE EERDER EEN HOND ZOU VERWACHTEN

Er klopt gewoon geen ene reet van. De lawine. De vele ‘vinders’ van Friso. Het ‘transport’ per helikopter naar Innsbruck. De rol van Florian Moosbrugger. Koelewijn-gate. Het geensceneerde ‘zwarte bezoek’ van ‘de familie’ in Innsbruck met het ‘vreugdehuppeltje’ van Mabel. De operette in Londen. De bizarre besloten begrafenis. En vooral: het bizarre graf van Friso waarin je volgens het Duitse weekblad Stern ‘eerder een hond zou verwachten dan een prins’. Hieronder een passage uit het Duitse weekblad (23.12.2013) uit een artikel over Beatrix onder de kop Schicksaljahr einer Koningin -rampjaar voor een koningin:

“Vak”. Nederlands is nou niet direct een poetische taal. “Vak” betekent Fach maar als je het uitspreekt klinkt het precies als het Engelse woord fuck. Te worden gedumpt in een ‘vak’ is een medelijkwekkend einde voor een 44-jarig leven. In ‘vak’ 4.2930 ligt Z.K.H. Prins Friso -zijne Koninklijke Hoogheid, Prins Johan Friso van Oranje-Nassau, tweede in de lijn van de troonsopvolging van het Koninkrijk der Nederlanden, zoon van Beatrix. In het rampjaar 2013 moest zij de dood van haar zoon bekend maken. Staat men voor zijn graf, denk je: hier zou ook een hond begraven kunnen zijn. Een paar vogels fluiten. Vanaf de straat klinkt verkeerslawaai. In de lucht bulderen vliegtuigen die zich opmaken voor de landing op Schiphol. Geen gedenksteen te zien, geen kruis, niet eens een stuk steen met een naam erop. Wel een omgevallen vaas, door de wind verstrooide bloemen en een plactic teiltje met uitgedroogde pollen hei. Het graf is er een in een rij en is bedekt met herfstbladeren. De lokatie is slechts te vinden met behulp van de plattegrond van het kerkhof. Het dorp heet Laage Vuursche. Ook het kasteel Drakensteyn ligt daar. De lokale begraafplaats en het kasteel grenzen aan elkaar. Moeder en zoon zijn bijna buren.

Is het te verklaren en te begrijpen dat Friso als een hond in eenmakeshift graf wordt gedumpt -zulks temeer tegen de achtergrond van de tsunami aan feiten en omstandigheden die het hele verhaal rond zijn ‘dood’ so wie so al totaal ongeloofwaardig maken? En waarom werd het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra heropend precies op de dag van het ‘lawineongeluk’ zodat Jasper S. kon worden veroordeeld tien dagen voor de kroning van Willem Alexander? Het wordt tijd voor enkele serious questions, beste mensen. Om te beginnen moet het ‘graf’ van Friso worden geopend. Want in het graf van een hond ligt geen prins. Friso is alive and kicking. We worden genaaid mensen, en opnieuw: op onze eigen kosten!

21/09/14 Verzoek van Peter van Korlaar aan No Cancer Foundation

Note: Het navolgende, ongeverifieerde verhaal is als ware gebeurtenissen gepresenteerd.

Deze gegevens zijn bij politie alsmede de MSM aangeboden, doch hier is geen vervolg op gekomen.

Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit verhaal op de juiste merites te beoordelen. (o.a. op grond van art. 160+161+162 Sv) Lees meer

Vaticaan, Jodendom, Islam maar ook NATO, V.N., W.H.O. etc... hun vertegenwoordigers als ook de daaraan verbonden soevereine staten, en hun interne instituten zoals landelijke en lokale Overheid, Justitie, Politie, etc...  zijn gegijzeld om vervolgen deze kleine maar machtige groep elite hun eeuwen oude zieke droom alsnog te kunnen verwezenlijken. DIT MOET STOPPEN!!! (Luister!!!)Wij ”Het Europese Volk” 
verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet, waarvoor de volgende 
verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers (klik op foto).

Christine Defraigne, Voorzitter Senaat (van de Senaat) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


Siegfried Bracke, Voorzitter van de kamer van Volks-vertegenwoordigers (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Charles Michel, Eerste Minister (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Koen Geens, Minister van Justitie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 (Geweigerd om in ontvangst te nemen)
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Jan Jambon, Vice-eerste minister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

Johan van Overtveldt, Minister van Financiën (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Alexander de Croo, Vice-eerste Minister en Minister van Ontwikkelinks-samenwerking (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


Didier Reynders, Vice-eerste Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


Kris Peeters, Vice eerste Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Maggie de Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Herve Jamar, Minister van Begroting, belast met Nationale Loterij (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Heden vervangen door Sophie Wilmès

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf