No Cancer Foundation     https://www.youtube.com/channel/UC1gv6Uq9vhDxz7vd9FKAA2Q/videos


Verantwoordelijke misleid en gegijzeld door middel van Kindermisbruik, het ultieme wapen van de Nieuwe Wereld Orde!


Ze zagen het en keken er naar, integere ambtenaren waar zijn jullie?!!

Hoe de Vlaamse VLD en Europea Liberal Democrat and Reform Party vanuit het Nederlands grondgebied voortgezette nazi regime gegijzeld worden, kunt u hier lezen.

Integere gegijzelde verantwoordelijken hebben de steun van het volk nodig, om gezamenlijk en verantwoordelijk, democratie en de verloren toekomst van onze kinderen te herstellen. 

Onze steun heeft U!

YouTube-video


Kindermisbruik wordt globaal ingezet (video) waaronder het Dutroux dossier (video) en de Roze Balletten (Luister) een benaming van zogenaamde seksfeesten (incl.. minderjarigen) in België waarbij in de jaren zeventig hoge ambtenaren, ministers en rijkswachters betrokken zouden zijn geweest gelinkt aan de aanslagen van de Bende van Nijvel (Zandvoort-filesCellules Communistes Combattantes (C.C.C) met een link naar Nazi Nederland waaronder GLADIO (video) een “Stay Behind”organisatie opgericht door de NATO met de steun van de CIA die pas echt op stoom kwam toen Allen W. Dulles directeur van de CIA werd en samen met Bernhard van Lippe Biesterfeld na de oorlog nazi's hielp vluchten om vervolgens te rekruteren voor o.a. de CIA (video) waarbij kindermisbruik wordt inzet als militair wapen om verantwoordelijke te misleiden en te gijzelen om het vanuit Nederlands grondgebied nazi regime geruisloos te kunnen voltooien. Bernhard zat vuistdiep in de wapenhandel (video) en was volgens getuige zelf betrokken bij satanisch kindermisbruik (video full 2.28 min) en de terreur groep Gladio (CIA, NATO). Rituele kindermisbruik (video) (mind-control) wordt door de nazi’s gebruikt en vindt tot op heden plaats om betreffende kinderen generaties lang te rekruteren voor deze nazi agenda  (video). 

YouTube-video


We komen thans bij het spannendste en meest 'litigieuze' deel van het Demmink-dossier. (Secretaris Generaal van Justitie in Nazi Nederland) We horen in de unieke uitzending van Netwerk uit 1998 de stem van Joris Demmink die kinderen bestelt en zelfs beschrijft hoe hij een jongetje anaal penetreert wat 'veel pijn deed?' En als we niet Joris horen, welke 'topambtenaar' met de naam Joris horen we dan?

YouTube-video


YouTube-video

video 2 & video 3

We horen Joris Demmink. Hij is de enige topambtenaar met die naam die in 1998 voorkomt in de Staatsalmanak. Zowel Micha Kat als de Netwerk-journalisten destijds, Martin Froberg en Roelf van Til, hebben de betreffende editie van de Staatsalmanak helemaal doorgenomen en kwamen geen andere Joris tegen. Beide journalisten hebben tegenover ons bevestigd dat het gaat om Joris Demmink. Een Vandaag (Jan Born en Sander 't Sas) dat zich in de beroemde Demmink-uitzendingen van 2007 voor een groot deel baseert op het werk van Netwerk uit 1998, durft het letterlijk en meerdere malen te zeggen: het is de topambtenaar van Justitie en noemt zelfs zijn naam: Joris D. Daarnaast wordt Demmink direct in verband gebracht met het Rolodex-onderzoek en ook met de Netwerk-uitzendingen uit 1998. EenVandaag weet het zeker: we horen Joris Demmink kinderen bestellen en het programma aarzelt dan ook niet de betreffende tape opnieuw uit te zenden, maar zegt dan niet zoals Netwerk dat we 'een ambtenaar horen die een hoge positie heeft bij de overheid en wiens naam voorkomt in de Staatsalmanak van het Koninkrijk der Nederlanden' maar schrijven de zwaar incriminerende teksten direct toe aan Joris Demmink. Lees meer

Bedenk bij het zien van deze verbijsterende docu over het satanische misbruik -waarbij de Engelse royals rechtstreeks betrokken waren- dat ook ons koningshuis sterke banden onderhoudt met de kanaaleilanden.

YouTube-video

Het opnemen van artikel 120 heeft als gevolg dat vanuit het door Nazi's gekaapte Nederland (als paard van Troje) de wereld massaal vergiftigd en gegijzeld wordt, dé-populatie (AGENDA 21) tegen hoge winsten zonder dat de rechter daaraan mag toetsen. Wat vervolgens wereldwijd geïmplementeerd en gedragen wordt door gegijzelde Bilderbergleden en hun handlangers vanwege o.a. corruptie en kindermisbruik met een globale GENOCIDE als gevolg. Minister van Justitie Turtelboom wil dat betreffende criminelen hun proces afkopen via een minnelijke schikking. Om sneller geld in kas te krijgen, zegt ze.

INMOREEL: het door corperit crime verkregen crimineel geld vanwege mens en milieu vernietigende criminaliteit wordt gebruikt door de zelfde criminelen om zich vrij te kopen en crimineel verkregen gelden door gegijzelde overheid wit te wassen. WAT NOG EEN STAP VERDER IS DAN CORPERIT CRIME!!!

YouTube-video


Het werk van Kinsey wordt tegenwoordig gepromoot door de homosexuele gemeenschap. Kinsey geloofde dat kinderen seksuele wezens waren en hij experimenteerde door kinderen seksueel te misbruiken, hij ging zelfs zo ver dat hij babies verkrachtte.

De wereld is ziek, we moeten haar beter maken!

YouTube-video


VEEL VRIJMETSELAARS OP PEDO-LIJST

“Bijna iedereen op de “Pedofiele ring” lijst is een vrijmetselaar”, zegt een misbruikt slachtoffer. 

YouTube-video

Conspiracy Of Silence (Banned Discovery Channel Documentary)

De reden dat hij nooit op televisie kwam is omdat deze documentaire in detail een netwerk blootlegt van religieuze leiders en politici die zich bezighouden met kinderen en seksorgies.

Hoewel de documentaire al gemaakt is in 1993, samen met Discovery Chanel, geeft het een goed beeld over hoe deze netwerken opereren tot op de dag van vandaag.

Kinderen werden verscheept naar Las Vegas of Toronto, vaak alleen maar gekleed in hun ondergoed, met een nummer om de hals om “verkocht” te worden aan de hoogste bieder.

Deze documentaire stond op het punt te worden uitgezonden via Discovery Chanel en het Engelse Yorkshire TV. Toen opeens, via een aantal Amerikaanse congresleden, de kabelmaatschappijen gigantisch onder druk werden gezet en er werd gedreigd met allerlei sancties als deze film toch zou worden uitgezonden.

Onmiddellijk daarna werden de rechten van de film opgekocht door een onbekend iemand en werden alle bestaande kopieën vernietigd. Er bleef één kopie bewaard en deze kwam terecht bij Senator en advocaat John De Camp die hem vervolgens doorspeelde naar de gepensioneerde FBI agent Ted L. Gunderson.

John de Camp heeft een boek geschreven over het bovenstaande met de titel: The Franklin Coverup. De sporen leiden zoals gewoonlijk naar de hoogste machthebbers. In het boek wordt zelfs mogelijk een satanische moord beschreven in Bohemian Grove ten behoeve van een zogenaamde snuff film. Voor wie een sterke maag heeft die kan hier het stuk uit het boek lezen wat de getuigenis beschrijft van Paul Bonacci.

Alhoewel dit een relatief lange tijd geleden plaatsvond, geeft het een beeld van wat er vandaag de dag nog steeds speelt op grote schaal. Wellicht de grootste rot in onze hedendaagse maatschappij.

Conspiracy Of Silence

YouTube-video


Nog steeds worden er iedere dag kinderen misbruikt en vermoord in rituele satanische bijeenkomsten. Dit is in grote kringen bekend. Toch wordt hier maar mondjesmaat, tot geen aandacht aan besteed. Ook niet in de alternatieve media. En waarom is dit niet als speerpunt terug te vinden bij één van die vele nieuwe politieke partijen? Vele politici in Den Haag zijn nu al op de hoogte van wat er in de schaduw van het pluche van de maatschappij gebeurt. Is 2012 niet het jaar van de grote verandering en het schoon schip maken met alle duistere satanische praktijken?

YouTube-video


Hoe zit het in onze lage landen?

Sommige verantwoordelijke zijn betrokken bij corruptie en/of misleid gedrogeerd bij onethisch gedrag waaronder prostitutie of kindermisbruik. Betreffende worden dan ook onvoorwaardelijk chantabel en gegijzeld om mee te werken aan betreffende dé-populatie AGENDA 21. Betrokkenen die hiervan slachtoffer zijn en naar buiten treden verdienen dan ook ondanks alles zo veel mogelijk begrip en steun van het volk om deze waanzin te kunnen stoppen. Zij horen beschermd te worden door zowel de officiële als non officiële organisaties om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

YouTube-video


Het Parket in Brussel komt in actie tegen parlementariër Laurent Louis nadat hij onder meer autopsiefoto's had getoond van slachtoffertjes van de kindermoordenaar Marc Dutroux. Justitie bekijkt of de extreem rechtse Waal vervolgd kan worden voor laster, eerroof en heling. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, wil dat de parlementaire immuniteit van Louis wordt opgeheven en kindermisbruik blijkbaar na jaren protest en doofpotcultuur gewoon door kan gaan. Welk alternatief heeft een burger of ambtenaar indien onze staat gegijzeld wordt vanwege deze materie en ten onder gaat aan een totalitair fascisme vanwege afpersing met genocide massavergiftiging als gevolg? Maakt dit het parlement niet medeplichtig aan betreffende dé-populatie AGENDA 21 (GENOCIDE) De feiten zijn er, ook voor het publiek. Door hardnekkig alles te blijven onderdrukken wordt alles enkel moeilijker en ernstiger. Burgers hebben vragen ”veel vragen” maar krijgen geen antwoorden?

YouTube-video


 
 
Reeds in 1998 stelde Marcel Vervloesem het feit aan de kaak dat men de producenten van kinderpornografie in de kinderpornozaak Zandvoort, ongestraft hun gang liet gaan omdat ze door de politie als informanten voor het terugvinden van gestolen auto’s konden gebruikt worden. Op 15 november 2006 werd hij schuldig bevonden aan de reeks beschuldigingen die volgden op zijn bekendmaking van het bestaan van 88.539 kinderpornofoto’s en die in éen keer alle ministers van justitie en politiediensten van Europa in hun hemd zette. Deze laatsten hadden immers steeds beweerd dat er ”diepgaande onderzoeken” werden gevoerd waaruit bleek dat er “geen sprake was van pedocriminele netwerken”. Het Hof van Beroep van Antwerpen bevestigde op 6 februari 2008 het vonnis dat Marcel Vervloesem schuldig was aan “verkrachting”, niettegenstaande het feit dat de medici hadden verklaard dat hij fysiek onmogelijk in staat was tot dat misdrijf. Hij werd op 5 september van datzelfde jaar in de gevangenis opgesloten. Het Europese Hof voor de Mensenrechten weigerde hem te beschermen tegen de folteringen die er in de gevangenis volgden en die door twee Belgische justitieministers stilzwijgend werden toegestaan. LUISTER INTERVIEUW Marcel Vervloesem.
 

YouTube-videoSchokkend! INHOUD ZANDVOORT FILES. Met dank aan Marcel Vervloesem

BEKIJK DEEL 1 DEEL 2 DEEL 3 DEEL 4 DEEL 5 DEEL 6 DEEL 7 DEEL 8 DEEL 9 OVER MARCEL VERVLOESEM, OCCULT SATANISCH MISBRUIK OOK BEKEND BIJ MARCEL EN WERKGROEP MORKHOVEN * http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ OCCULT SATANISCH MISBRUIK, wat speelt er daadwerkelijk en waarom blijven burgers dit tolereren?!!!! (video)  (Demmink en Dutroux)

WAARSCHUWING: Deze documentaire bevat schokkende beelden en is niet geschikt voor minderjarige of gevoelige kijkers. (Nederlands ondertiteld)

YouTube-video


Steun minister Annemie Turtelboom van Justitie uit haar gijzeling steun haar zodat zij een platform krijgt gesteund door het volk om deze waanzin te stoppen.

Majesteit, Via deze ongewone weg wil ik u vragen kennis te nemen van mijn hieronder ingelaste e-mailberichten van 11 en 12 april 2012 aan minister Annemie Turtelboom van Justitie in samenhang met deze video. (E-MAIL aan de koning)

YouTube-video

YouTube-video


Onze brief aan Albert Felix Humbert Theodoor Christiaan Eugène Marie, zesde Koning der Belgen zal duidelijk maken waarom de zelfde problematiek in zowel de U.S.A als Europa voorkomt: Weergeven Downloaden.  Afgegeven volgens protocol van het Koningshuis.

YouTube-video

De politiek vanuit Nederland (artikel 120 in de Nederlandse Grondwet) heeft als gevolg van het Benelux-verdrag België in een politieke gijzeling gebracht, waarvan ook alle Belgen en met name de Nederlandse en Belgische kinderen het slachtoffer zijn. Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw verwijzen wij naar de inhoud van

ingenieur en safety manager A.M.L Van Rooij zijn sollicitatie naar vice-president van de Raad van State in Nederland, met bijbehorend artikel daarover in het Echte Nieuws en sollicitatie naar vice-president van de Raad van State in Nederland, met bijbehorend artikel daarover in het Echte Nieuws.

YouTube-video

ZIE OOK: DEEL2 DEEL3 DEEL4
 
De globale bevolking binnen alle gelederen van de samenleving pikt het niet meer en maken inventaris op.

Internationaal worden de lage landen, Nederland en België nauwlettend in de gaten gehouden, ook betreffende GLADIO, N.A.T.O geheime wapen om fascistische Wereld Orde geruisloos te implementeren! pedofilie en kindermoord door elite. Handlangers binnen justitie en overheid die alles afdekken moeten gestopt worden! Wij vragen dan ook de nog bestaande integere verantwoordelijke om stappen te ondernemen en recht te laten geschieden nu het nog kan! Verwijder de kwaadaardige tumors binnen onze Rechtstaat (RECHT?) zodat onderdrukte integere rechters hun werk weer naar behoren kunnen uitvoeren en democratie kunnen herstellen ZOALS DAT IN EEN DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT HOORT! België dient hiertegen dan ook zelf direct op te treden om niet volledig mede verantwoordelijk te worden voor het participeren met deze Nazi’s, waaronder het afdekken van RITUEEL KINDERMISBRUIK en GENOCIDE MASSAVERGIFTIG (DE-POPULATIE AGENDA 21) met als gevolg dat de gehele wereld wordt gegijzeld, geplunderd en met hoge winsten vergiftigd ten voordele van enkele.

 

Gaat minister Turtelboom (justitie) het anders aanpakken dan haar voorgangers? Onze steun heeft ze!

Paul Vanden Boeynants had als premier verschillende Bilderbergleden als opvolgers, zoals Bilderberger Tindemans (1974-78) Bilderberger Wilfried Martens (1979-92) (vernoemd in Dutroux dossier) Bilderberger Jean-Luc Dehaene (1992-99) (die duidelijk zijn plaats heeft gevonden in de haute finance) en Bilderberger Guy Verhofstadt (1999 tot 2008). VDB gaat niet met zomaar om het even wie scheep. In het najaar van 1975 organiseert de baron baron Benoît de Bonvoisin, samen met Emile Lecerf, Francis Dossogne en Albert Lambert, een bijeenkomst van Eurorechts in zijn kasteel in Maizeret. Op de lijst van de genodigden staan kopstukken van de Italiaanse MSI en Ordine Nuovo, de Franse Parti des Forces Nouvelles, het Britse National Fronten het Spaanse Fuerza Nueva. Op de agenda staat de uitbouw van Eurodroite en de bestrijding van de communistische subversie. Zowel communisme als socialisme zijn voor oude machthebbers de boosdoeners en bedreigen hun pogingen tot handhaving van oude machte en glorie met alle mogelijke middelen Satanisme-papers van de Advocate!

 
 
Vele verantwoordelijke zijn dan ook onvoorwaardelijk gegijzeld door middel van kindermisbruik en/of corruptie om fascistische Wereld Orde alsnog geruisloos te implementeren! EU partij voorzitters Liberalen en Democraten Bilderberglid en Club van Madrid. Guy Verhofstadt was op Zondag 17 Mei 2009 aanwezig op de Bilderbergconferentie waar hij ondemocratisch verkozen werdt tot EU partij voorzitter voor de Liberale fractie, op dinsdag 30 juni 2009 werd dit officieel erkend. Verhofstadt dekt dan ook samen met zijn Collega Bilderbergers waaronder voorzitter van de Club van Madrid (Wim Kok) betreffende agenda met de-populatie als gevolg af. Hij was van 1999 tot 2008 premier van België waaronder Paul Vanden Boeynants (1966-68 en van 1978-1979) (vernoemd in Dutroux dossier en GLADIO Bende van Nijvel)
 
 
Wanneer Vanden Boeynants in 1972 samen met de societyfiguren waaronder, baron Benoît de Bonvoisin (Dutroux) aan de wieg staat van het, Centre Politique des Indépendants et Cadres Chrétiens (CEPIC). De groeiende macht van de nieuwe arbeidersklasse, werd door de opkomst der verenigingen en vakbonden nog extra versterkt en dreigde de oude machthebbers te onttronen, wat leidde tot het oprichting van CEPIC, een organisatie die de oorlogsschade der oude aristocratische machten moesten beperken en onderscheppen waar Gladio en pedofilie aan verbonden waren en vele getuigen met hun leven voor moesten betalen (onderbouw) waaronder de talloze professionele liquidaties van getuigen binnen de Dutroux dossiers. Het hoofddoel van het CEPIC was de infiltratie van hoog tot laag in de PSC (Parti Social Chrétien) om zo op alle niveaus de invloed van de machtige vleugel der christelijke arbeidersbeweging te neutraliseren. CEPIC steunt uiteraard op de macht van het kapitalisme en vormt de terugkeer van de dodelijke machtscocktail van clerus en adel en de middeleeuwse slaafse positie van het volk. De activiteiten en invloed van CEPIC is duidelijk de hoofdreden van het falende gebrek aan coöperatie met de werkende klasse of volkgezinde instellingen en dito politici. Slecht zij die buigen voor de oude Christendemocratische politieke macht, en delen in hun rechtloosheid en corruptie mogen meespelen. Het gewetenloos en corrupt cordon sanitaire dat tegen alle democratische rechtregels door alle andere partijen werd gesteund, was slechts mogelijk dank zij de achterbakse invloed van deze CEPIC die momenteel een vast onderdeel der federale instelling is. De plannen van de Belgische meerderheid worden ondemocratisch en schandelijk gedwarsboomd, en zowel de meerderheid als het volk worden door een collectief optreden der oude machten gehinderd tot een democratiche regeringsvorming. Uiteraard is het splitsen van het gerechtelijke toezicht met bevoegdheid der regio’s het grootste gevaar waarmee corruptie op nationaal vlak mee geconfronteerd kan worden, en dit toestaan betekend door de plannen van het voormalige CEPIC en het huidige beleid de doodsteek. Leden van deze CEPIC werden dan ook vernoemd in het Dutroux dossier.
 
 
De beruchte Baron Benoît de Bonvoisin was de kleinzoon van Alexandre Galopin vermoord vanwege zijn Nazi collaboratie en bedenker van de Galopin doctrine A Galopin was Vice-Chairmen Board of Directors van de NA/ZI (BIS Bank), die hij tijdens de IIde Wereldoorlog vertegenwoordigde is heden dan ook de geruisloze motor achter opkomende wereldfascisme. (Organogram Money machine) waarvan opvolgers zoals de Nederlanderse Bilderberger Wim Duisenberg (Pvda) en Bilderberger Nout Wellink (CDA)
 
 
Heden zijn de vertegenwoordigers van deze Nazi BIS bank Bilderberger Wim Duisenberg (Nederland) (Pvda) Bilderberger Nout Wellink (Nederland) (CDA)Bilderberger Mario Draghi (Rome), Bilderberger Hans Tietmeyer (Frankfurt), Bilderberger Ben Bernanke, (Washington, DC), Bilderberger Mark Carney (Ottawa), Bilderberger William C. Dudley (New York), Bilderberger Philipp Hildebrand (Zürich), Bilderberger Mervyn King(Londen), Bilderberger Jean-Pierre Landau(Parijs), Bilderberger Henrique Meirelles(Brasilia), Bilderberger Guy Quaden(Brussel), Bilderberg Fabrizio Saccomanni(Rome), Bilderberger Masaaki Shirakawa (Tokyo), Bilderberger Jean-Claude Trichet(Frankfurt)... hun Centrale NA/ZI (BIS Bank) is ook heden dan ook de geruisloze motor achter opkomende wereldfascisme. (Organogram Money machine) John F. Kennedy (video), Robert Welch (video), Eisenhower (video), Pim Fortuyn en anderen (video), waarschuwden ons voor deze Nieuwe Wereld Orde. waar de gebroeders Kennedy en vele anderen met hun leven voor betaalden (onderbouw)
 
Baron Benoît de Bonvoisin zijn vader Pierre de Bonvoisin was samen met Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld (Prins van Nederland) betrokken bij de oprichting van de Bilderbergconferenties. Benoît de Bonvoisin was in de jarenzeventig 'politiek adviseur' van Paul Vanden Boeynants gezamenlijk vernoemd in het dossier van de Bende van Nijvel als ook het pedofile Dutroux dossier dat telkens weer gelinkt is aan Nederland (Onderbouw). Vanden Boeynants was Belgisch premier (1966-68 en van 1978-1979) minister van Staat in 1969, de periode dat België in de buitenlandse politiek een actieve rol in het kader van de NAVO speelde waaronder GLADIO gesponsord door de CIA en verantwoordelijk voor valse vlag terreur op eigen volk. VDB leidde verder het departement van Landsverdediging van 1972 tot 1979.
Robert Rothschild, Paul Henri Charles Spaak en Paul den Boeynants zijn dan ook niet toevallig lid van de Orde van Sint-Michaël en Sint-George. Betreffende hebben België misbruikt om gezamenlijk met Nederland het Nazi regime voort te zetten via de Benelux onder regie van de Engelse Kroon. Wat zich werkelijk politiek afspeelt is dat het Nederlandse koningshuis aan het hoofd van een wereldwijde complot staat (onderbouw) waaronder de Rothschild ‘s om een wereldregering in het leven te roepen (onderbouw) met het Engelse koningshuis aan het hoofd. Hun positie is versterkt sinds de twee Engelse koningshuizen die aanspraak zouden maakten op 'koninklijk' bloed waaronder de Spencers en Windsors zich verenigd hebben in Prins William, waardoor na zijn geboorte (video)  Diana Spencer afgedankt kon worden (video).

YouTube-video

ZIE OOK: video2 / video3

Globale Pedofilie binnen kerk en politiek is dan ook iets wat niet toevallig gebeurd maar een militaire achtergrond heeft zoals Gladio, een door de CAI gesteunde geheime terreur van de N.A.V.O

YouTube-video

ZIE OOK: video2 /video3 /video4

 

GENOCIDE (AGENDA21) Dutroux, Willy Claes, Bilderberg en NATO (GLADIO), kan men in een adem noemen. "Kindermisbruik", een Strategisch wapen waarmee men hooggeplaatste verantwoordelijken globaal gijzeld om binnen de machtigste organisaties te infiltreren om deze vervolgens van binnenuit te vernietigen of over te nemen zoals de Europese en Amerikaanse overheden. Wat de tientallen professionele liquidaties van de getuigen binnen het Dutroux dossier verklaren. Verhofstadt is ook verschillende keren tevergeefs gemaild in verband met bovermelde zaak omdat hij destijds schreef dat hij 'geschokt was door het kindermisbruik' lees meer

YouTube-video

ZIE OOK: video2 video3 

Baron Benoît de Bonvoisin (de Zwarte Baron) was een berucht personage, zijn naam werd genoemd in de dossiers rond de Dutroux files, Roze Balletten (Zandvoort-files), Cellules Communistes Combattantes (C.C.C.) en De Bende van Nijvel 1(video) 2(video) met weeral een Nederlandse link? Er werd zelfs gewag gemaakt van plannen voor een rechtse staatsgreep door de entourage van VDB. Bilderbergleden en de CIA 1(video) 2(video) 3(video) 4(video) 5(video) zijn dan ook nauw betrokken bij pedofilie waaronder ritueel kindermisbruik , een perfect wapen van GLADIO (video) een “Stay Behind”organisatie opgericht door de NATO met de steun van de CIA ten tijde van Bernhard van Lippe Biesterfeld. Gladio was nog officieel actief toen Willy Claes Sgr van de NATO was. Een gevechts- en inlichtingenorganisatie die voornamelijk het doel hadden de communisten niet aan de macht te laten komen en het koninklijk huis in het zadel te houden. Gladio was/is een geheime organisatie en werd voorzien van wapens en geld door het ministerie van defensie en nam sabotages, overvallen en liquidaties voor hun rekening. Een van de belangrijkste leiders van Gladio was Hans Teengs Gerritsen de boezemvriend van Prins Bernhard. In een brief van 13 november 1990 bevestigde de toenmalige premier Ruud Lubbers het bestaan van een Nederlandse Stay-Behind organisatie. Formeel werd de organisatie begin 1992 opgeheven, de afwikkeling daarvan duurde voort tot in 1994, doch de signalen zijn er dat deze organisatie nog steeds actief is.

YouTube-video

ZIE OOK: video2 video3

Deze netwerken worden geleid door de hoogste echelons van de Nederlandse elite, en wereldwijd door de westerse elite. Gesteund door de geheime diensten en geheime (parallele) NAVO netwerken. De NAVO speelt een coördinerende rol in dit internationale netwerk. Dutroux maakte deel uit van dit netwerk en was bijzonder actief rond het NAVO-hoofdkwartier in België. Denk ook aan Dutroux ‘ contacten met Nihoul en zijn contacten met top leidinggevenden. Dutroux was een zeer kleine marginale marionet, die mogelijk niet eens wist voor wie hij werkte. Hij ontvoerde en verhandelde kinderen, die werden geprostitueerd en ontving daar geld voor. Een andere bron die meldt dat NAVO netwerken een actieve rol in deze gevallen spelen, is Cathy O’Brien. Er wordt dan ook alles aan gedaan om hooggeplaatste verantwoordelijke globaal chantabel te maken door o.a podofilie (video) om hen vervolgens af te persen en te gijzelen en zonodig te vermoorden als wordt tegengewerkt (video) (onderbouw). Onthullingen (artikel) wijzen er zelfs op dat op de Bilderberg-conferenties ‘doodvonnissen’ worden uitgesproken. Het wordt steeds duidelijker dat er een internationaal pedonetwerk actief is, met tentakels over de hele wereld van Thailand tot Amerika.

YouTube-video

Bill Clinton was van 1977 tot 1979 officier van justitie van Arkansas en van 1979 tot 1981 en 1983 tot 1992 de 40e en 42e gouverneur van Arkansas van waaruit hij cocaïne importeerde van Zuid naar Noord Amerika met de hulp van Buch en de CIA

YouTube-video

ZIE OOK: video2 

Zowel Bill Clinton (video) als Willy Claes 1(video) 2(video) 3(video) zijn Bilderbergleden die in de zelfde periode op het wereld toneel verschenen en gezamleijk verantwoordelijk zijn voor zowel RWANDA als SREBRENICA GENOCIDE? Hoe zit het met de huidige Agenda 21

YouTube-video

Het Pedo netwerk blijkt internationaal. In 2004 schrijft de Duitse krant Die Welt op haar webpagina dat Marc Dutroux, "deel uitmaakt van een internationaal pedofielennetwerk." Een onderzoeksrapport dat in opdracht van Michel Bourlet, de aanklager van Dutroux, is geschreven "laat slechts de volgende conclusie toe: Dutroux heeft met een pederastennetwerk samengewerkt dat in heel europa aktief was. Het centrum van de ring bevond zich op de Amsterdamse wallen, waar Dutroux volgens meerdere getuigen gezien is.""De samenvatting van het rapport," aldus Die Welt. Het netwerk is ook actief in onze lage landen. Dit zijn georganiseerde misdadigers die kinderen als misbruikslachtoffers aan mensen in de hoogste regionen van onze samenleving aanbieden. Daarnaast handelen deze georganiseerde misdadigers voornamelijk in vrouwen, drugs en wapens en worden ingezet door GLADIO

Volgende gegevens zijn meerdere malen door derden bij politie, justitie alsook de MSM aangeboden:

Deel 1. Her Majesty's Secret Service

Deel 2. Her majesty's Secret Service

Ook Minister van Justitie Stefaan De Clerck is verantwoordelijk.

 
 
De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde in 2008 dat er 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren. De Werkgroep Morkhoven had de kinderporno-cd-roms destijds aan het Koningshuis bezorgd en de Koning had deze op zijn beurt, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken.
Jo Vandeurzen (CD&V) die in 2008 als justitieminister vanwege de Fortis-affaire diende af te treden.
 
 
Hij bracht de verdwijning 'ter kennis' van de procureur-generaal te Antwerpen. De Antwerpse procureur-generaal maakte, tot voor zoverre bekend, echter geen werk van een onderzoek. De aangetekende brief terzake die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op 30 mei 2008 naar Minister Vandeurzen schreef en waarin er ook over de doofpotpolitiek aangaande de kinderpornozaak Zandvoort werd gesproken, bleef onbeäntwoord. Toen de Morkhoven-voorzitter 6 maanden later telefonisch bij het kabinet van de Minister informeerde, werd hem medegedeeld dat deze brief 'waarschijnlijk op het bureau van kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'. Herman Dams werkt sinds het aftreden van Jo Vandeurzen opnieuw als magistraat op het Antwerps parket... lees hier
 
Minister Dewael (VLD) en Comité P staken klachten inzake kindermisbruik in de doofpot.
 
 
Victor Vervloesem, die in september 1998 in een interview met Gazet van Antwerpen, de eerste was om zijn halfbroer Marcel Vervloesem van 'pedofilie', 'verkrachtingen' en 'sadistische folteringen' te beschuldigen.
Gedurende een 8 uren lange ondervraaging liet hij zich overhalen om te verklaren dat hij niet door Victor maar door MARCEL Vervloesem was 'misbruikt'.
 
De Werkgroep Morkhoven contacteerde terzake de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en vroeg om het Comité P (controle politiediensten) deze zaak te laten onderzoeken. De Werkgroep kreeg echter geen antwoord op haar schrijven. lees hier
Socialisten
 
 
Ook de Sp.a-schepen die verantwoordelijk was voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Herentals alwaar Victor V. met de steun van burgemeester Jan Peeters (Sp.a) en het Sp.a-bestuur van Herentals tot bestuurslid en verantwoordelijke voor Jeugdzaken benoemd was, werd op 10.5.2005 schriftelijk gecontacteerd maar ook hij antwoordde niet. Belgische socialisten zijn dan ook alom vertegenwoordigd in deze totale vergiftiging van hun eigen bevolking met name vanuit Limburg ten kosten van alle niets vermoedende leden die slachtoffer zijn van leden binnen hun eigen partij top.
HET PEDOGATE VAN DE LAGE LANDEN IS DE FUNDERING VAN DE GENOCIDE MASSVERGIFTIGING (AGENDA 21). DIT MOET STOPPEN!
 
DE ‘BABY’S VAN KINDERCRÈCHES AMSTERDAM’ WAREN AL 20 JAAR GELEDEN IN BEELD EN EN BEKEND BIJ BELGISCHE EN NEDERLANDSE JUSTITIE, LUISTER INTERVIEUW [eerdere gesprekken]

YouTube-video

1(video) 2(video) 3(video) 4(video) 5(video) 6(video) 7(video) 8(video) 9(video) 10(video) 11(video) 12(video) 13(video)

 

Ook de lustmoord Vaatstra-zaak in Nederland toont wel degelijk aan dat getraumatiseerde personen door oorlogsgeweld of andere niet thuis horen in een fragiele omgeving laat staan pedofiele delinquenten tussen kindere, wat Limburg onder gezag van de Socialisten niet terug houd van het geven van omstreden vergunning voor het bouwen van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg waaronder meest ernstige pedofiele delinquenten te midden van scholen, kinderopvangverblijven, kindercrèches, jeugd sportfaciliteiten en spelende kinderen.

YouTube-video

Na protest van burgers krijgen zedendelinquenten opvang op geheime plaats volgens de burgemeester van Hasselt! (dochter van Willy Claes vernoemd in Dutroux dossier) Gezien alle feiten en huidige ontspoorde en gegijzelde verantwoordelijke is dit zeer verontrustend. Is deze geheime plaats niet toevallig de zelfde plaats? Betreffende gebouw dient dan ook gebruikt te worden voor kankerpatiëntjes die verantwoord behandeld dienen te worden met onderdrukte natuurproducten zoals Flaraxin en anderen. Kinderen die bewust vanwege belangenverstrengeling door de zelfde verantwoordelijke massaal vergiftigd zijn en oplossingen weigeren aan te bieden , met name door de enkele socialisten die Hasselt al decennia lang dictatoraal besturen en Limburg en zijn klokkenluiders ten gronde richten in het belang van enkele. Dit ten kosten van alle integere partijleden en Belgische burgers die men misleid en misbruikt heeft, waardoor ook zij en hun kinderen geconfronteerd worden met massale kankersterfte nu en explosief in de nabije toekomst. WAKEN UP, HET IS 10 NA 12!

Voormalig justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) wenste niet te antwoorden op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot omtrent het 'onderzoek' in de kinderpornozaak Zandvoort.  (video) (Zandvoort-files sinds kort openbaar) Volgens Onkelinx was dit dossier met zijn -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers immers 'een individueel dossier. (cover-up van pedonetwerken) Vandaar dat de slachtoffers nooit geidentificeerd werden en de tientallen kindermisbruikers en kinderporno-producenten nooit opgespoord en vervolgd werden.
 

YouTube-video

 
 
Onkelinx was ook diegene die verhinderde dat het frauderapport van de federale politie bekend werd gemaakt omdat dit zogenaamd 'politiek zou misbruikt worden'.
Vice-president van de Dutroux-commissie, Claude Eerdekens (Parti Socialiste), die zich over alle politieke schandalen van de afgelopen twintig jaar heeft gebogen, zei destijds: 'Wij hebben onze vinger gelegd op een doofpot-affaire van zo'n grote omvang, dat ik het gevoel heb dat diverse regeringsfunctionarissen nu samenspannen om te voorkomen dat we in deze zaak verder komen (Werkgroep Morkhoven - Zandvoort file) met als gevolg dat burgers de ware toedracht naar voren brengen.
 

Nadrukkelijke verzoek aan Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, om vóór uiterlijk 20 mei 2012 een beslissing te hebben genomen op onze hieronder feitelijk en wettelijk onderbouwde zes verzoeken tot het nemen van een besluit.

 

Geachte Vice-Eerste Minister en Minister Onkelinx.

 

 
Mede namens de vele bij No Cancer Foundation gemelde verontruste en zieke mensen, richten wij aan u als verantwoordelijk minister het nadrukkelijke verzoek om, gezien de ernst, vóór uiterlijk 20 mei 2012 een beslissing te hebben genomen op onze hieronder feitelijk en wettelijk onderbouwde zes verzoeken tot het nemen van een besluit.

In België worden onder verantwoordelijkheid van de Minister Laurette Onkelinx van Sociale Zaken en Volksgezondheid erkenningen voor bestrijdingsmiddelen verleend door de Dienst Pesticiden en Meststoffen van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; die dienst kan daarvoor een beroep doen op een Erkenningscomité. Dit betekent dat u als minister verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de vergiftiging van de 11 miljoen Belgen vanuit de Nederlandse en Belgische houtimpregneerbedrijven met vele miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI)....  lees hier

 

Enkele spraakmakende voorbeelden van socialistische vrijmetselaars uit de

Grootloge België binnen de Belgische regering, opgericht in (1959), zogenaamd vanwege de goede relaties met de joden uit Antwerpen, Amerika (Rockefeller / Bush) en Engeland (Rotschild) deze loge is dan ook apart opgericht om Nazi’s fascistische wereld orde alsnog geruisloos te implementeren vanuit het door Hitler kabinet voortgezette Nederland, eerst uitgebreid met de Benelux, Europa en vervolgens de rest van de wereld met genocide gevolgen. waaronder Laurette Onckelinckx en haar banden met de onderwereld.

VLIEGTUIGEN BESPROEIEN BURGERS ONDER TOEZICHT VAN SOCIALISTEN

Het advocatenkantoor van socialist, vrijmetselaar Luc van den Bossche verdedigt dan ook socialist Federaal Secretaris Voorzorg Tony Coonen partner van socialiste Hilde Claes, dochter van Bilderberger Willy Claes. Tony Coonen manipuleerd onze rechtstaat en helpt betreffende pedofilie en massavergiftiging in de doofpot houden. Van den Bossche die als voorzitter van The Brussels Airport Company samen met socialist Bilderbergvoorzitter Etienne Davignon, (vernoemd in het Dutroux dossier) als voorzitter van de raad van bestuur van de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, verantwoordelijk zijn voor de miljoenen tonnen chemicaliën, zware metalen en giftige stoffen die in de lowbudget vliegtuigen geladen worden (vandaar lowbudget vliegen) om Europese burgers illegaal te besproeien, ondanks een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG). Hiervoor wordt hij dan ook goed betaald. Wat het ontbreken van 6 ordners met bewijzen binnen de Arbeidsrechtbank van Gent kan verklaren. Nu toegegeven door U.N. en Duitse overheid  lees meer

Klokkenluideronline legt de pedofiele netwerken bloot met banden binnen corrupte overheidsbekleders en andere, waardoor ook hij corrupt met machtsvertoon word tegengewerkt door justitie met de Pedofiele Sgr Joris Demmink aan het hoofd. Grote pedofilie schandalen, waarbij vaak hoog geplaatste personen betrokken blijken, worden in de doofpot gestopt. De tentakels, die reiken tot in de beleidmakende achterkamers binnen de Brusselse bureaucratie van de Europese Unie en de Bilderberggroep, zijn geopenbaard. Er is een uitdrukking in het Nederlands die zegt, “Eén Pot Nat” We kunnen deze criminele operatie naar beneden zien doorwerken van het Nederlandse koningshuis via de Nederlandse regering tot aan de ondergrondse grotten van de Maastrichtse geheime genootschappen (Thomas Moore Club), drugstoerisme & Maastricht diamanten, omkoping, corruptie en witwassen van zwart geld dat wordt doorgegeven via het Italiaanse model en het Vaticaan.

YouTube-video

 
Nederlands pedofilienetwerk omvat ook hoogste rechters
Het Nederlandse PEDO-NETWERK 2010
(origineel Nederlands artikel) – ongeveer 300 pedofielen terroriseren Nederland gekoppeld aan het Belgische pedo kopstuk, Etienne Davignon (boven) en het Nederlandse koninklijk huis van Oranje, die op de achtergrond een enorme rol in de hele operatie speelt. Rechters, ministers, politici en bedrijfsleiders zijn met elkaar verbonden door snuff movie-producties, kindermishandeling en kindermisbruik op slaapfeestjes. Dit zijn zieke, duistere, satanische praktijken en deze mensen moeten worden gearresteerd.
 
 
Zie bij voorbeeld:
 
 
De Dutroux zaak, en zaak Haut de la Garenne, de Franklinzaak, de Sachsen-affaire en zo voort. Zo ontstaan de geruchten, die nooit worden ontzenuwd of bevestigd. Zou bij de kinderporno in Zandvoort soms een lid van het Koninklijk Huis betrokken zijn? Sommige daders daarentegen worden wel berecht, maar niet veroordeeld, zoals bij voorbeeld de Amsterdamse officier van justitie Joost Tonino en de Maastrichtse rechter Fokke Fernhout. Tegen anderen wordt wel aangifte gedaan, maar ze worden niet strafrechtelijk vervolgd. Een aangifte door een Turkse jongeman tegen de Nederlandse SG van Justitie (video), werd niet in behandeling genomen, zodat er geen strafzaak op volgde. Joris Demmink is de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie in Nederland en een vermeende pedofiel op hoog niveau. Hij is ook de hoogst verantwoordelijke voor alle pedofielie- en kindermisbruikgevallen. Lees dat nog eens. Hij is de hoogst verantwoordelijke voor alle gevallen van pedofilie. Het is zoiets als zeggen, dat Hitler de hoogste rechter is bij de Neurenberg-processen. Het OM is immers vrij om zelf te beslissen of ze overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Intussen werd die Turkse jongeman 1(video) 2(video) 3(video) in zijn eigen land wel opgezocht en bedreigd! Men wilde dat hij de aangifte zou intrekken, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is naar de Turkse politie gegaan. 1(video) 2(video) 3(video) Niet toevallig heeft Demmink voor de N.A.T.O gewerkt.
 
Als ook de katholieke kerk 1(video) 2(video) 3(video). Enkel door pedofilie binnen de meest machtige instanties op aarde van binnenuit bewust te laten intreden en op het juiste moment te openbaren kon de voor hun meest gevreesde oppositie ten gronde worden gericht. Karol Józef Wojtyła (Paus Johannes Paulus II) (foto: kruis ondersteboven = teken van satan) was een Bilderberg lid en tijdens de 2de Wereldoorlog voor het zelfde bedrijf (IG Farben dat Zyklon B leverde voor Auschwitz) werkte als Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld (Prins van Oranje). Karol Józef Wojtyła speelt hierin dan ook een grote rol. Zijn voorganger Johannes Paulus I werdt dan ook niet toevallig de derde paus die plotseling overleed (vermoord door GLADIO?) waardoor zijn pontificaat slechts 33 dagen duurde (33 belangrijk ocult getal) en het Vaticaan volledig in de handen van deze lucifer aanbidders kwam.

YouTube-video

 
Ontvoerd voor seksfeest Vaticaan'
in Vaticaanstad. Daar waren naast lokale politieagenten ook buitenlandse diplomaten bij betrokken. Dit heeft een hooggeplaatste priester verklaart tegenover de Russische nieuwszender RT.

“Dit was misdaad met een seksueel motief. De seksfeesten werden georganiseerd, waarbij een lid van Zwitserse Garde de meisjes regelde”, aldus de 85-jarige Gabriele Amorth. Volgens hem werd het 15-jarige meisje in de zomer van 1983 in Rome van de straat gehaald om gedwongen deel te nemen aan de seksfeesten. Na een van de feesten zou ze zijn vermoord en is haar lichaam verstopt.

YouTube-video

 
Gegijzelde die in het Dutroux dossier vernoemd werden waren dan ook niet minder dan Bilderbergvoorzitter Étienne Davignon (Generale Bank) (vicevoorzitter van de Europese commissie (1977-1981) als ook Bilderberger Maurice Lippen (Fortis, directeur Scienta., Société Européenne de Venture Capital (aandeelhouders: Groep Agnelli, Groep Rothschild–Fr. & C.B.), Bilderberger Guy Spitaels EU partij voorzitters Socialisten en Democraten 1989-92) Bilderberger Wilfried Martens (EU partij voorzitters Christen-Democraten 1990-heden) Bilderberger Willy Claes (EU partij voorzitters Socialisten en Democraten 1992-94) en Bilderberger Karel Van Miert (Europarlementariër van 1985-1988 en Eurocommissaris en ECB: Goldman Sachs uit op uw geld.

YouTube-video

Hoofd ECB: Mario Dragi.
Griekse minister-president: Lucas Papadermos. Italiaanse minister-president: Mario Monti. Belgische regering: Karel van Miert. Duitse regering: Otmar Issing. Franse regering: Antonio Borges. Ierse regering: Peter Sutherland. Allemaal uit op uw geld.
Wat hebben de premier van Italië, de president van de Europese Centrale bank en de premier van Griekenland met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal banden met Goldman Sachs, een van de machtigste banken ter wereld (video).
Wie er aan de touwtjes trekt? (Europees Parlement, 01.DEC.2011) (video)+(video) 
Regeringsfunctionarissen en de pedofiele doofpot-affaire
In hoofdstuk 8 van “Beyond Dutroux” gaat het over Gustaaf Derdijn (Gustaaf D.), de eigenaar van de Co-Cli-Co, een club waar de sado-pedokliek vaak samenkwam. D. was een zakenpartner van de in Zeeuws Vlaanderen geboren pornoboer Gerard Cok, een topman van Beate Uhse. Deze deed zaken met de Nederlandse pornokoning Charles Geerts. De link tussen Dutroux en Nederland is ook hier weer gelegd. Bovengronds is dit ook zichtbaar, twee Belgische banken zijn in 1975 gefuseerd tot de Banque Bruxelles Lambert. Een aantal beschuldigden uit de X-dossiers staat in relatie tot deze bank, zoals de bilderbergleden Leopold en Maurice Lippen (video)   als ook Bilderberg voorzitter Étienne Davignon (voormalig vicevoorzitter van de Europese commissie (1977-81), baron Lambert, graaf Jean-Pierre de Launoit, baron Benoit de Bonvoisin en zijn vriend, de politicus Paul Vanden Boeynants. In 1998 werd de Bruxelles Lambert bank overgenomen door een Nederlandse bank (ING).
Er begint dus een netwerk van internationale prostitutie te voorschijn te komen. Klanten zijn dus mensen uit de hoogste echelons van de westerse samenleving. Denk aan zeer hoge militaire officieren, hoge ambtenaren (Joris Demmink) maar ook bankier (Maurice Lippens), voorzitter van de Bilderberggroep, Etienne Davignon en andere hoge leidinggevenden. Voor meer informatie over Joris Demmink en Maurice Lippens, verwijzen we naar Klokkenluider Online. (Nederlandse site)
Bilderberger graaf Maurice L. was voorzitter van Fortis, dat ABN-AMRO overnam voor een hoger bedrag dan het hele Fortis waard was! Deze heren blijken dan ook welkom op de Bilderberg-conferenties, Pedofiele netwerken bestaan en ze worden kennelijk beschermd door corruptie binnen onze gegijzelde justitie en overheid. Bilderbergvoorzitter Étienne Davignon (vicevoorzitter van de Europese commissie (1977-1981) en heden de Bilderbergconferenties was dan ook niet toevallig de laatste voorzitter van de Société Générale 1988-2001) verantwoordelijk voor onze Europese munt.

YouTube-video

Eurocommissaris voor Handel en Bilderberger Karel De Gucht hier te zien met Minister van Buitenlandse Zaken U.S.A Hillary Rodham Clinton heeft bevestigd dat de "War on Drugs" nog steeds een actieve rol van de Amerikaanse buitenlandse politiek is, zelfs als veel wereldleiders en nationale leiders roepen op tot het einde. De voorbij twee jaar moest de VS nog voor een andere zaak in het zand bijten. Bill Clinton is dan ook een van de grootste cocaïne distributeurs van Amerika. (onderbouw)
Deze Bilderberger en Eurocommissaris is verantwoordelijk voor het directoraat-generaal Handel en houdt zich bezig met het buitenlandse handelsbeleid van de EU, waaronder:
- het stimuleren van economische ontwikkeling en solidariteit in de (derde) wereld
- de onderhandeling en sluiten van handelsovereenkomsten namens de 27 lidstaten
- de samenwerking met de Wereld Handels Organisatie i (WTO) en andere multilaterale organisaties om internationale handelsbarrières te doorbreken
- het controleren van de naleving van het bestaande (internationale) handelsbeleid

De man die rechts op de foto staat, is de voormalige Belgische Minister van Buitenlandse Zaken en Bilderberger Karel De Gucht (VLD) samen met links zijn baas Bilderbergvoorzitter en Fortis baas vernoemd in het Dutroux dossier (kindermisbruik) die geheel Europa ondemocratisch gekaapt hebben. De Gucht kwam ter sprake in Fortisgate. Op 3 oktober 2008 zou de echtgenote van de minister (die politierechter is) haar hele pakket Fortis-aandelen hebben verkocht.

Dezelfde avond raakte de verkoop van de Nederlandse Fortisactiviteiten (inclusief ABN-Amro) aan de Nederlandse overheid bekend. De Gucht zei van niets te weten maar erkende dat zijn vrouw en haar broer aandelen hadden verkocht. Op zaterdag 3 december 2011 raakte bekend dat Karel De Gucht en zijn vrouw Mireille Schreurs deze opheffing van hun bankgeheim aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Het echtpaar De Gucht wil op deze manier verhinderen dat de bijzondere belastingsinspectie (BBI) zijn rekeningen kan inkijken?

1. Frits Salomonson, (verbonden met Belgisch pedonetwerk dat gerund wordt door de bankier Maurice Lippens and Bilderberg Group voorzitter Etienne Davignon) 2. Hans Holthuis, 3. Ger van Roon, 4. Joris Demmink, 5. Jan Wolter Wabeke, 6. Job de Ruiter, 7. Prins Claus, 8. Kees Lunshof, 9. Henk Koning, 10. Ed Nijpels, 11. Cornelis Stolk, 12. Rechter Rueb, 13. Fokke Fernhout, 14. Frank van Dalen, 15. Rutger Schimmelpenninck, 16. Harro Knijff, 17. Felix Rhodius, 18. Oscar Hammerstein, 19. Rechter van der Ven, 20. Frits Huffnagel, 21. Joost Tonino, ook: Piet Hein Donner, Ernst Hirsch Ballin, Frits Korthals Altes, raadsheer (Hoge Raad) W. van Schendel, Alexander Rinnooy Kan, Ed van Tijn, Johan Remkes, Hans Westenberg , Frits van Straelen (OM). Er zijn tenminste nog zeker 300 andere namen die aan dit netwerk deelnemen.

Het Belgische netwerk is nu globaal in kaart gebracht, de namen van de belangrijkste personen zijn bekend envenals de link met Nederland waaronder Secretaris-Generaal van Justitie in Nederland Joris Demmink 1 2 BREAKING: LINK DEMMINK – DUTROUX

YouTube-video

2 3 4 5 6
 
 
 

YouTube-video

YouTube-video

2 3 4 5 6 7 8 9

YouTube-video

2 3 4 5 6 7 8

YouTube-video

2 3 4 5 6 7 8 9

YouTube-video

YouTube-video

YouTube-video