Illuminatie moorden, Kennedy, Fortuyn ….

Vermoord om de waarheid.
Gegijzelde Bilderbergleden kapen de wereld d.m.v moord, Johannes Paulus I, Robert & John. F Kennedy, Fortuyn enz…. ‘doodvonnissen’ worden uitgesproken John F. Kennedy, Robert Welch, Eisenhower, Pim Fortuyn en vele anderen waarschuwden.
Robert Welch (video), Eisenhower (video) en anderen (video) waarschuwden ons


Een jaar na het veranderen van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet (De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten). werd de Bilderberggroep opgericht, een van de meest belangrijke ondemocratische geheime genootschappen, die in 1954 op initiatief van Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld (foto) en de Pool Józef Retinger (vrijmetselaar) georganiseerd werd, vernoemd naar het hotel waar de eerste bijeenkomst in Nederland heeft plaatsgevonden. De zoon van de vermoorde Nazi, Belg baron Pierre de Bonvoisin, (Vice-Chairmen Board of Directors van de NA/ZI BIS Bank tijdens de IIde Wereldoorlog) was van 1951 tot 1962 directeur van de Société Générale en Bilderberglid en vanaf de eerste Bilderbergconferentie in 1954 aanwezig, hij was de de vader van de beruchte baron Benoît de Bonvoisin vernoemd in het Dutroux dossier.

Dutroux getuigen "vermoord"


Deze baron Benoît de Bonvoisin, deze was in de jarenzeventig 'politiek adviseur' van Paul Vanden Boeynants gezamenlijk vernoemd in het pedofile Dutroux dossier als ook de Bende van Nijvel. Vanden Boeynants was Belgisch premier (1966-68 en van 1978-1979) minister van Staat in 1969, de periode dat België in de buitenlandse politiek een actieve rol in het kader van de NAVO speelde (GLADIO gesponsord door de CIA verantwoordelijk voor valse vlag terreur op eigen volk. VDB leidde verder het departement van Landsverdediging van 1972 tot 1979.(onderbouw) Wanneer Vanden Boeynants in 1972 samen met de societyfiguren waaronder, baron Benoît de Bonvoisin aan de wieg staat van het, Centre Politique des Indépendants et Cadres Chrétiens (CEPIC). De groeiende macht van de nieuwe arbeidersklasse, werd door de opkomst der verenigingen en vakbonden nog extra versterkt en dreigde de oude machthebbers te onttronen, wat leidde tot het oprichting van CEPIC, een organisatie die de oorlogsschade der oude aristocratische machten moesten beperken en onderscheppen waar Gladio en pedofilie aan verbonden waren en vele getuigen met hun leven voor moesten betalen (onderbouw) waaronder de talloze professionele liquidaties van getuigen binnen de Dutroux dossiers.

Burgers "vermoord"

Video 1 / 3 / 4

De Bilderbergconferentie is dan ook opgericht om het het huis van Oranje en de Centrale Nazi banken van een financiële en volledige ondergang te behoeden waarvoor een Nieuwe Wereld Orde (onderbouw). Verantwoordelijke (waaronder Bilderbergers) zijn bewust op het verkeerde been gezet en gegijzeld door o.a corruptie en pedofilie (onderbouw) . Onthullingen (artikel) wijzen er zelfs op dat op de Bilderberg-conferenties (Video) ‘doodvonnissen’ worden uitgesproken. De Bilderbergconferentie is een uit de hand gelopen agenda om het het huis van Oranje en de Centrale Nazi banken van een financiële en volledige ondergang te behoeden (onderbouw).

Presidenten "vermoord"
Deze Bilderberg conferenties (foto) 
 hebben er dan ook voor gezorgd dat de Nazi agenda geruisloos geïmplementeerd werd, wat heeft geleid tot de Europese Unie en de rampzalige gevolgen die we nu allen zullen ondervinden. Verschillende Nederlanders en Belgen waaronder:


Nout Wellink, Victor Halberstadt, Jeroen van der Veer,Neelie Kroes, Jaap de Hoop Scheffer,Ernst Hirsch Ballin,Prins Constantijn,Maxime Verhagen, Frans Timmermans, Prins Willem-Alexander, Jan Peter Balkenende,Gerard Kleisterlee, Wim Kok, Mat Herben, Ad Melkert, e.a... maar ook Belgen waaronder Prins Filip, Maurice Lippens, Jan Huyghebaert, Willy Claes, Jean-Pierre Hansen, Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt als ook Herman van Rompuy zijn lid van deze criminele organisatie. Herman van Rompuy is dan ook binnen deze Bilderberg conferentie ondemocratisch verkozen tot Europees president zoals vele andere presidenten van o.a. Amerika 
 en topfunctionarissen wereldwijd 
 Zelfs de Belg Yves Leterme kreeg vraag om mensen te doden! Het moorden en misbruiken van kinderen is dan ook een belangrijk onderdeel om verantwoordelijke onvoorwaardelijk te gijzelen om aan deze satanische agenda me te werken.(onderbouw)

Kinderen"vermoord"
             
Johannes Paulus I "vermoord"
Tegenwoordig zijn dan ook bijna alle aspecten van onze samenleving geïnfiltreerd, waaronder hun meest gevreesde tegenstander namelijk de katholieke kerk. Bilderberger Paus Johannes Paulus II werd paus van de Rooms-katholieke Kerk op 16 oktober 1978, als opvolger van de plotseling overleden (vermoord) Johannes Paulus I. Hij ontdekte dat veel van zijn kardinalen, bisschoppen en andere hoge prelaten Vrijmetselaars waren. Hij stierf al na slechts 33 dagen paus geweest te zijn (33 is een belangrijk occult Vrijmetselaars getal). Tevens zou hij vermoord zijn om het door hem gestarte onderzoek naar de banden tussen de Vaticaanse bank en de hoge Vrijmetselaar Roberto Calvi, de voorzitter van de Ambrosiano bank waar de Vaticaanse bank de belangrijkste aandeelhouder van was, te stoppen.
Enkel door pedofilie (video) binnen de meest machtige instantie op aarde van binnenuit bewust te laten intreden en op het juiste moment te openbaren kon de voor hun meest gevreesde oppositie ten gronde worden gericht. Karol Józef Wojtyła (Paus Johannes Paulus II) (foto: kruis ondersteboven = teken van satan) was een Bilderberg lid die tijdens de 2de Wereldoorlog voor het zelfde bedrijf (IG Farben dat Zyklon B leverde voor Auschwitz) werkte als Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld (Prins van Oranje). Karol Józef Wojtyła speelt hierin dan ook een grote rol. Zijn voorganger Johannes Paulus I is dan ook niet toevallig de derde paus die plotseling overleed (vermoord door GLADIO?) waardoor zijn pontificaat slechts 33 dagen duurde en het Vaticaan volledig in de handen van deze lucifer aanbidders kwam. 1(video) 2 (video)
Toen in 1978 werd ontdekt dat de bank zich schuldig had gemaakt aan illegale witwaspraktijken voor de maffia, vluchtte Roberto Calvi uit Italië weg. Drie dagen later stortten de aandelen van de bank volledig in elkaar. Eén dag later pleegde Calvi's secretaris 'zelfmoord' en kort daarna werd Calvi dood aangetroffen terwijl hij aan een touw aan de Blackfriar Bridge (een Vrijmetselaars symbool) in Londen bungelde. Naast het speciale touw om zijn nek wezen ook andere zaken die in zijn kleren werden aangetroffen erop dat hij op rituele wijze door Vrijmetselaars was vermoord.
Daar tegenover staat dat de Dutroux zaak (video) kindermoorden waaronder vernoemde Bilderbergleden en andere pedofiele dossiers (videomet vooraanstaande politici (video), bankiers e.a (video) in de doofpot worden gehouden! (video)
Robert en John.F. Kennedy, Soekarno en Bilderbergleden
John F. Kennedy (foto) begon in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder het voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy (foto), toen minister van justitie in de VS. Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zouden Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno). Daarover werd meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer en nu pas bewezen waren de bemoeienissen van Prins Bernhard.(doc 1) 2).
De 30.000 Nederlanse militairen hebben niet kunnen bewerkstelligen dat Nieuw-Guinea en de kleinere eilanden Bali / Bangka en Billiton voor Nederland behouden bleven en moesten zich terug trekken uit Nieuw-Guinea. In 1958 liep de laatste concessie voor het winnen van tinerts in Indonesië af, die niet werd verlengd. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet ging.


Bilderberglid George Herbert Walker Bush (directeur CIA 1976-77, President U.S.A 1989-93) is de zoon van de financiers van Hitler wat gebeurde via Nederland (video). Deze was vanaf 1959 CIA-agent en in 1961 betrokken bij de Bilderberg invasie in de varkensbaai te Cuba en (operatie Northwoods / doc(video) een‘valse vlag’aanslag op Amerikanen en een Amerikaans burgervliegtuig boven Cuba (video) om een oorlog te kunnen beginnen met Cuba waar John. F Kennedy en zijn broer Robert Kennedy radicaal tegen waren.
Een jaar later in 1962 moesten de laatste Nederlandse militairen Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy die zich keerde tegen de duistere plannen van deze adel, bankiers en hun Nieuwe Wereld Orde agenda (video). De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton trad hierdoor in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie financiële problemen tegemoet gingen.

J.F.K begon een offensief tegen Bilderbergleden en waarschuwde iedereen tegen deze geheime macht en hun duistere plannen (video)
In 1963 sloot president John F. Kennedy een overeenkomst met president Soekarno om fondsen te realiseren waardoor de Amerikaanse Schatkist zijn eigen Treasury-dollars bankbiljetten kon drukken, en ondermijnde daarmee het ‘recht’ van de Federal Reserve om FederalReserve-dollars bankbiljetten te drukken (video). Dit akkoord maakte het mogelijk dat er 50.000 ton goud overgedragen zou worden om deze valuta te steunen. Het probleem was echter dat de binnenlandse valuta van de VS daardoor door goud gedekt was, wat in strijd zou zijn geweest met internationale overeenkomsten die bedoeld waren om de valuta te stabiliseren.

John. F Kennedy "vermoord"

Elf dagen na de ondertekening (op 22 november 1963) werd John F. Kennedy op de zelfde wijze als Pim Fortuyn (videoklaarlichte dag vermoord door insiders voor het oog van heel de wereld. Verschillende Bilderbergleden (zoals George Herbert Walker Bush,Richard Nixon en Gerald Ford) blijken betrokken te zijn bij deze moord


Robert Kennedy "vermoord"

Op het moment dat zijn plaatsvervanger de macht in handen kreeg herriep men onmiddellijk het bevel om over te schakelen op Treasury-dollars. Een ander decreet van Kennedy, om niet langer betrokken te zijn bij de oorlog in het Verre Oosten door de Amerikaanse 'adviseurs' terug te trekken, werd ook onmiddellijk na zijn dood herroepen. , de door Kennedy geschorste (Executive Order 11110) , droeg het goud over aan de Federal Reserve. Robert Kennedy werdt op 5 juni 1968 kort na middernacht neergeschoten door de CIA
John Kennedy Jr. "vermoord"

Op 16 juli 1999 kwam de zoon en naamgenoot van John F. Kennedy om het leven toen zijn privé-vliegtuig neerstortte. Na de reeks van moorden die we reeds hebben bekeken, zal het niemand verbazen dat het ongeluk van John Kennedy jr. geen ongeluk was (Video)
. John in 1963 en Robert in 1968 vermoord door George H.W. Bush, de vader van George W. Bush. John F. Kennedy jr. werd in 1999 vermoord door George W. Bush, de zoon van de moordenaar van zijn vader. Als dank voor bewezen diensten werd George W. Bush een jaar later "democratisch gekozen" tot president van de VS. Dat de verkiezingen werden vervalst, bleek reeds uit de documentaire van Greg Palast: 
(Video)

YouTube-video

Video 2 / 3 / 4 / 5

De Green Hilton Agreement werd tot 1968 niet uitgevoerd, toen Soekarno werd afgezet en toen de Mondiale Handel het noodzakelijk maakte dat de wereld een Mondiale Valuta zou krijgen. Toen het goud in 1968 werd overgebracht naar de Amerikaanse Schatkist en een serie obligaties - bekend als de Kennedy-obligaties - uitgegeven onder de voorwaarden van de Green Hilton Agreement - het akkoord van Kennedy en Soekarno - bleken de voorwaarden van 1968 van de goudlevering aan de Verenigde Staten anders dan die van 1934. 


Toen na 30 jaar de rente, zoals beloofd, niet betaald werd, vond een heruitgave van de obligaties plaats waardoor in toenemende aantallen obligaties als herdenkingscertificaten werden uitgegeven die werden geaccepteerd door de eigenaren van het goud, de Dragon Family. Een op 23 november 2011 ingediende rechtzaak kan een eind maken aan de geheime regering die de westerse beschaving minstens de laatste 300 jaar heeft bepaald. Na de Cuba crisis wenste John F. Kennedy vreedzame co-existentie met de Sovjet Unie en dat zou een einde betekenen van veel conflicten in de wereld. Hij wist dat de volgende grote oorlog nucleair zou zijn en geen winnaar zou opleveren...

Vanwege het verlaten van Indonesië misbruikte Nederland de Bilderbergcoferentie's om gevaarlijke industriële afval te dumpen tegen hoge winsten om een financiële catastrofe tegen te gaan voor het koningshuis.
Burgers "vermoord"

Hievoor moesten kennis dragers met hun leven betalen, miljoenen (miljarden) burgers zullen in de nabije toekomst met hun leven of hun gezondheid het zelfde lot ondergaan.

Het dumpen van industriële afval gebeurd dan ook met leugens en onder valse voorwaarden door tekortkomingen in de wetgeving (onderbouw)waarbij men geen rekening houdt met:

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld: (video)

Wat als gevolg heeft dat deze stoffen ook massaal via NATO en burgervliegtuigen gedumpt worden (lo budget vliegen!) (onderbouw) met talloze zieke en dode (o.a. kanker) NU en EXPLOSIEF in de nabije toekomst! (video).


Pim Fortuyn "vermoord"

Op 2 mei 2002 werd Pim Fortuyn op zijn privé-fax door Ad van Rooij over dit ECO-terrorisme op de hoogte gebracht.

De twee kilogram aan bewijzen zijn daarbij op 2 mei 2002 per aangetekende brief verstuurd maar werden voor hem 21 dagen lang tegengehouden. Deze twee killogram aan bewijzen heeft Pim Fortuyn echter nooit kunnen lezen omdat hij met de voorkennis van de inhoud van de op 2 mei 2002 verstuurde faxbericht vier dagen later werd op de zelfde manier als John. F Kennedy (video) vermoord. Daarna is Hans Smolders (de chauffeur van Pim Fortuyn) (video) betreffende twee kilogram aan bewijzen bij Ad van Rooij gaan ophalen en heeft dat (als tweede kamerlid) in een afgesloten kast in zijn afgesloten kamer opgeslagen. Ondanks dat zijn die twee kilogram bewijzen daar toch weggehaald. Dat kan niemand anders dan Bilderberger Mat Herben (video) hebben gedaan, omdat Hans Smolders die kamer met hem deelde. Diezelfde Mat Herben (vrijmetselaar) heeft als opvolger van Pim Fortuyn daarna (na instemming om de JSF gevechtsvliegtuigen aan te schaffen waar Pim Fortuyn fel tegen was) de LPF laten klappen. Daarna is Hans Smolders gaan meedoen in de lokale politiek van Tilburg. Hij is daarmee echter gestopt nadat hij door een onbekend persoon met een pistool in zijn eigen woning werd bedreigd en later door gesettelde politieke partijen in Tilburg werd tegengewerkt.

Maarten van Traa "vermoord"

Betreffende pedofilie (onderbouw) drughandel (onderbouw) en andere zware criminaliteit door leden binnen de overheid (mogelijk vanwege artikel 120) als ook de enorme hoeveelheden arseen hoofdzakelijk afkomstig vanuit Nederland, met medeweten van alle Nederlandse politieke partijen, wat het Nederlandse Tweede Kamerlid mr. M. van Traa (PvdA) als voorzitter van parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethode wilde aanpakken, als bewijs daarvoor lees de brief van 8 november 1995 van milieu- en veiligheidskundige ing. A.M.L van Rooij (met bijbehorende bijlagen) aan mr.M. van Traa (lees: deel 1, deel 2,deel 3, deel 4). Dat kwam Wim Kok van zijn eigen PvdA partij echter niet goed uit ( lees: bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4, bewijs 5, bewijs 6, bewijs 7 ). Dit werd binnen PvdA kringen mr.M. van Traa niet in dank afgenomen. Op 21 oktober 1997 kwam Van Traa om het levendoor een auto-ongeval op de afslag van de Amsterdamse ringweg A10 naar de A4. Er heerste in politieke kringen enige tijd twijfel of er misschien sprake was van sabotage aan zijn auto. Met deze bewijzen is daarmee die twijfel weggenomen en dient hiernaar een nieuw onafhankelijk justitieel onderzoek te worden gestart vanuit België.(onderbouw).

André Cools "vermoord"

Het dumpen van gevaarlijk afval in grintgaten tegen hoge winsten is dan ook niet nieuw, op 18 juli 1991 werd socialist André Cools (PS) op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten toen hij het appartement verliet van zijn vriendin, Hélène Joiret. In het onderzoek naar de moord, geleid door de Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia, kwamen een aantal corruptieschandalen (onder andere de affaires Agusta, Dassault, OMOB ) aan het licht die in de late jaren 90 zouden leiden tot de veroordeling van vooraanstaande socialistische politici als Bilderberger Guy Spitaels (PS) en Bilderberger Willy Claes (beide vernoemd in Dutroux dossier) (SP) Heeft men de miljoenenzwendel met het illegaal storten in en rond Luik in de jaren 80 dan over het hoofd gezien? Wou André Cools (PS) uit frustratie ook hierover naar buiten treden?

In 1994 worden de Socialisten met Bilderberger Willy Claes als Eu-voorzitter socialisten verantwoordelijk geacht voor de Rwandan Genocide samen met de Amerikaanse president (video) Bilderberger & Club van Madrid lid Bill Clinton (CIA (video) cocaïne distributeur 1 (video) 2 (video) in de U.S.A. (video) verantwoordelijk zijn voor de valse vlag genocide (Srebrenica), gepland vanuit Washington, Nederland en Sarajevo!!! (video)  vervolgens afgedekt 1 (video) 2 (video) 3 (video) 4 (video) 5 (video) door een illegaal corrupt Bilderberg tribunaal gevestigd in het zelfde Nederland waar de grondwet niet van toepassing is (video) (onderbouw) Willy Claes kreeg voor zijn bewezen diensten dan ook een paar maanden na deze genocide een topbaan als Sgr van de NATO.

800.000 Rwandezen “vermoord”

Burgers "vermoord"

Het zal u dan ook niet verwonderen dat valse vlag aanslagen tegen eigen volk niets nieuws zijn.
Enkele voorbeelden: 9/11 (video), Oklahoma City bombing (video), 7/7 London Bombings 1(video) 2 (video) 3(video), Fukushima (video), Pearl Harbor (video)... 
Poolse Regering "vermoord"

Wie niet mee werkt wordt uitgeschakeld. Waaronder de Poolse regering die heeft geprobeerd om de burgers te waarschuwen voor de mexicaanse griep en het betreffende vaccin 1(video) 2(video) bijna de gehele regering is hiervoor in een vliegtuigcrash vermoord 1(video) 2(video) of geliquideerd. De Bilderbergers zijn verantwoordelijk voor deze vorm van de-populatie. (onderbouw) Feiten zijn feiten. Zowel Joris Demmink als Ab Osterhaus en Ron ‘killer virus’ Fouchier werken onder de directe bescherming van Beatrix en de Bilderbergers! Het is dan ook niet toevallig dat Nederland een uiterst dodelijke variant op het vogelgriep virus ontwikkeld heeft. (video)

De verhalen rond de Bilderberggroep (video) gaan ver en daarom focussen we ons op dit éne aspect: gelooft ú dat deze eerst jaren lang verzwegen geheime groepering, waar onder andere EU-president Herman van Rompuy, Koningin BeatrixObama (video) en Balkenende in nestelen, van plan zijn de bevolking drastisch uit te dunnen? (video) Zijn de Georgia Guidestones, (video) waarop de populatiedoelstelling (video) te lezen,(video) voor u een belachelijk macaber grapje? (video) & (video) Of staat er ons een politieke ingreep te wachten (video) die reeds in het geheim bezig is ( video documentaire). David Rockefeller, (video)Bill Gates,(video) Ted Turner,(video) geven depopulatie toe, op podium verteld Bill Gates (video)dat de vaccinaties voor depopulatie zijn(video)deze elite wanen zich dan ook GODEN. 1 (video) 2 (video) 3 (video) 4 (video) CNN Covers Elite's Depopulation Program (video), Een recordbedrag voor inenting van de allerarmste kinderen, Miljardair Bill Gates, de Britse regering en anderen hebben samen 4,3 miljard dollar (3 miljard euro) beloofd voor vaccins tegen diarree en longontsteking (video) in de zelfde tijd laat men alle door overheid vergiftigde kankerpatiënten in de kou staan??


THEY WILL NOT FORCE US! THEY WILL STOP DEGRADING US