Beszédészlelési és beszédértési terápia

Beszédészlelési és beszédértési terápia

Dr. Schneider Júlia és Dr. Simon Ferenc kutatásai és fejlesztő munkája Gósy Mária komplex GOH-GMP diagnosztikáira épül. Felismerték, hogy sokkal több gyereknek okozza rejtetten meghúzódó hurut az anyanyelvi fejlődés akadályozását, késleltetését, mint gondolnánk. Ún. Proetz eljárással megtisztítják a légutakat az évek során lerakódott váladéktól, ami a beszédészlelés és beszédhallás jelentős javulását teszi lehetővé. A beszédhallás zavarát nem mérhetjük tisztahang-audiometriával, a fülészeteken végzett audiometriás vizsgálat nem alkalmas a beszédészlelés diagnosztizálására!!! Lehet egy gyermeknek jó az audiogramja és nagyon rossz a beszédhallása. A beszédészlelés felmérése GOH készülékkel történik. 4 éves gyereknek ép hallás mellett már 100%-ot kell teljesítenie a GOH vizsgálatnál. Nagyon fontos, hogy már néhány hiba a GOH vizsgálatnál is beszédészlelési gondokat mutat, ilyenkor feltétlenül szükséges a hurutoldás. Hurutra gyakran csak a beszédfeldolgozás vizsgáló tesztek alapján következtethetünk,. A hurut gyakran letapadt váladékot jelent az orr melléküregében-a gyerek nem fújja az orrát.

Milyen jelek hívhatják fel a figyelmet a hurutra:
 • Horkolás
 • éjszakai orrdugulás, köhögés
 • reggeli orrfújás (napközben tünetmentes)
 • orrtúrkálás (száraz váladék)
 • torokköszörülés, krákogás
 • furcsa orrban képzett hangjelenségek

Anyanyelvfejlődés csak tökéletes hallás mellett lehetséges. A gyerekek 60%-a gyenge hallásproblémákkal küszködik. Gyakran szemet hunyunk ezen problémák felett, ami  sokszor  következményes problémákhoz vezet (írás, olvasás, matematika).
Ahány napig nem tökéletes a hallás, annyi napig nem fejlődik az anyanyelv. A beszédészlelés fejlesztése: a sikeres  hurutoldás után normál GOH lelet birtokában kezdődhet a beszédészlelés terápiája, fejlesztése. Ez vezetett terápiát jelent a terapeuta  bemutatja a szülőnek a soron következő feladatokat, aki aztán otthon napi 10-12 percben végzi a gyermek fejlesztését. A feladatsorok a gyermek életkorától, fejlettségétől, hiányosságaitól függ.
Fontos, hogy mindennap szánjuk 10-12 percet a fejlesztésre ( hétvégén, ünnepnapokon is). Ha egy nap kimarad nem pótolható a fejlesztés.  A feladatokból elég annyit csinálni, amennyit leírtunk. Több feladat csak ekkor végezhető, ha a gyerek kéri. Sohasem szabad közölni a gyerekkel, ha valami rosszat mondott. Mindig nyugodt körülmények között, csendben fejlesszük a gyereket. Kisebb gyerek vagy testvér nem lehet jelen a fejlesztésné, főleg ha az kisebb és lány. A terápia célja az elmaradott illetőleg zavart beszédmegértés korrekciója, az életkornak megfelelő  működés kialakítása, a következményes problémák megelőzése és fejlesztése. A rehabilitációs tevékenység GOH-GMP diagnosztikára épül. Tartalma verbális feladatok megoldása egyénileg esetleg kisebb csoportban. A fejlesztés menetét meghatározó tényezők: életkor, beszédprodukció, beszédészlelési és beszédmegértési zavar mértéke, a következményes problémák megértése ( olvasási és helyesírási nehézségek).

A beszédészlelési, beszédmegértési zavarok tünetei:
 1. csecsemőkorban,kisdedkorban:
 • hiányzott-e a "kifejező sírás",
 • megváltozott-e az alvás-ébrenlét ritmusa, 
 • 2 éves kora után kezdett-e beszélni
 1. óvodás korban:
 • volt-e tartósan hangejtési zavara,
 •  jobban torzította-e az átlagosnál a szavakat,
 •  használt-e tartósan hibás beszédszerkezetet,
 •  szegényes volt-e a szókincse,
 • az óvodában nem, vagy keveset beszélt,
 •  az óvodában állandóan "locsogott",
 • sokszor visszakérdezett,
 • nem szeretett telefonálni,
 •  gyakran úgy érezték nem figyel oda,
 •  a feladatokat lassan, megkésve hajtotta végre,
 • nem kötötte le a mesehallgatás,
 • szeretett egyedül játszani,
 •  sokat rendetlenkedett,
 •  könnyen megsértődött, elpityeredett
 1. iskoláskorban:
 • gyakran figyelmetlen,
 • nehezen követi az óra menetét,
 • lassú, a dolgozatnál sokszor kevés az idő,
 •  az önállóságot igénylő feladatot nehezen oldja meg,
 •  teljesítménye ingadozó-e,
 •  jó meglátásai vannak  olykor teljesen leblokkol,
 •  iskolai teljesítménye évente romlott,
 •  tartós írási problémái vannak,
 •  nem érti mindig az olvasott szöveget(hangokat hagy ki, hangzókat felcserél, nem tartja a szóhatárokat, egy szónak többször nekirugaszkodik),
 • tollbamondásnál sokat hibázik,
 •  nehezen fogalmaz,
 •  nem tanul otthon egyedül,
 •  nem aktív az órákon,
 •  külalak rendetlen forma,
 • sokszor radíroz,
 •  számolási zavarok,
 • szöveges feladatok számolásainak nehézsége,   

Érdekes cikk az alábbi linken: http://www.hetek.hu/eletmod/200505/suket_ez_a_gyerek_vagy_mi_van


Proetz-kezelés


 
Magazinok és internetes fórumok orvosi rovatait olvasgatva, betegtársakkal vagy gyermekes szülőkkel beszélgetve gyakran kerül megemlítésre a Proetz-kezelés –  a köznyelvben „pröccölés” – , mint a melléküreg-gyulladás egyik szelíd és hatékony gyógymódja.
Mivel Magyarországon ez a kezelés részletesen nem szerepel az ún. szakmai protokollban, így azt viszonylag kevés helyen és néha a névadó professzor útmutatásaitól eltérően végzik, és a módszerről szóló leírások és beszámolók is igen változatos tartalmúak.
A pontos tájékozódás érdekében érdemes tehát visszanyúlni a tiszta forráshoz, Arthur W. Proetz 1931-ben megjelent alapművéhez.
Folytatás:http://www.jumed.hu/proetz-kezeles.html

Az alábbiakban öten számolnak be önmaguk, illetve gyermekük kezelése kapcsán szerzett személyes tapasztalataikról és a módszer eredményességéről.
Folytatás:http://www.jumed.hu/proetz-kezeles-referencia.html
Proetz

Az emberek beszéd útján kommunikálnak, vagyis az információ átadása beszéddel történik. A XXI. században az információ átadás jeletősége felértékelődött, ezért egyre fontosabb a hallott információk pontos megértése.
Folytatás:http://www.freeweb.hu/bns/proetz.htm


1 elem látható
Rendezés 
 
Proetz-eljárás 
1 elem látható