Kiknek való az Alapozó Terápia?

Idegrendszer érését, újrastrukturálását elősegítő terápia mozgásügyetlen, megkésett beszédfejlődésű, figyelemzavaros, hiperaktív, autisztikus óvodások és kisiskolások számára.

  Az alapozó és készségfejlesztő terápiák a fejlődésben elmaradt, készséghiányos gyermekek  idegrendszerének fejlesztésére szolgálnak.

    Az Alapozó Terápia megalapozza a gyerekek fejlődésben elmaradt idegrendszerének fejlődését és annak funkcióit, hogy aztán ezekre ráépíthetők legyenek az ún. magasabb funkciók, mint például beszéd, olvasás, írás.

    Ha egy gyermek nem tud megtanulni beszélni, írni, olvasni, akkor érdemes megvizsgálni, hogy a mozgásfejlődésében és a humán mozgásfejlődési mintáiban nincs-e elmaradottsága. Ha észlelünk mozgásfejlődési, ezáltal idegrendszeri, érésbeli elmaradottságot és azt speciális gyakorlatokkal beérleljük, alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének.

A terápia során fejlesztünk 5-16 éves gyerekeket, akik az alábbi problémákkal küzdenek:

  • 1. megkésett vagy hibás beszédfejlődésű óvodásokat
  • 2. diszlexia veszélyeztetett óvodásokat
  • 3. mozgásfejlődésben elmaradt óvodásokat
  • 4. olvasás-és írásproblémákkal küszködő általános iskolásokat (diszlexiások, alaki diszgráfiások)
  • 5. túlmozgásos (hiperaktív)  gyerekeket
  • 6. enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekeket
  • 7. autisztikus gyerekeket

Comments