Diszlexia, Diszgráfia

Idegrendszer érését, újrastrukturálását elősegítő terápia mozgásügyetlen, megkésett beszédfejlődésű, figyelemzavaros, hiperaktív, autisztikus óvodások és kisiskolások számára.Diszlexia, diszgráfia-Az olvasás-írás zavarai

Diszlexiának nevezzük az olvasás és írás nehézségét. Diszlexiás az a gyermek, aki jó értelmi képességgel rendelkezik, azonban az általános iskolában átlagos idő alatt és az ott szokásos gyakorlás mellett nem tanul meg olvasni.
Az olvasás, az írás és a helyesírás zavarai (a diszlexia és a diszgráfia) szorosan összetartoznak. Olyan képességek fejletlenségére vonatkoznak, amelyek az írott szókép felismeréséhez, a szókép elemei (betűk) közötti kapcsolatok (sorrendiség) percepciójához, illetve a szókép írott megjelenítéséhez szükségesek.
Az írás zavarai nem az írás külalakjára, hanem a szótest felépítésére vonatkoznak.

Mi okozza?

Oka lehet a beszédközpont szervi vagy működéses sérülése, mely elsősorban a látási, hallási ingerek felfogásának és azok kapcsolatainak zavarában jelentkezik. A sérülés bekövetkezhet a születés előtt, a szülés alatt vagy után is. Ennek oka lehet az anya terhesség alatti megbetegedése vagy veszélyeztetett terhesség, nehéz, elhúzódó vagy rohamos szülés, illetve szülés után hosszan tartó sárgaság, középfülgyulladás, agyhártyagyulladás. További oka lehet még az örökletesség is.Diszlexiára utaló jelek:


Az iskolás kor előtti / 5-6 éves/ jelek:

 • A gondolkodása gyorsabb, mint a cselekedetei.
 • Feltűnően nagy különbség van a jó és rossz napjai között.
 • Vagy kimaradt, vagy nagyon rövid ideig tartott a kúszó-mászó időszaka a járni tudás előtt.
 • Másokhoz képest késve indult el, és mozgása bizonytalan, koordinálatlan.
 • Nehezen köti meg a cipőfűzőjét, és sokszor van problémája a gombolással.
 • Bizonytalanul mozog a lépcsőn.
 • Gyakran olyan dolgokban is elesik, amelyek nincsenek is ott.
 • A fent és a lent, a jobbot és a balt nem tudja megbízhatóan megkülönböztetni.
 • Nehezen bánik a késsel, villával, ollóval.
 • Ha fest, gyakran túlmegy a papír szélén, nehezére esik az ecsetkezelés.
 • Nehezen tanul meg kerékpározni, síelni, vagy úszni.
 • Saját szavakat kreál, több létező szó összevonásából,
 • Másokhoz képest késve tanul meg beszélni, és beszédhibái vannak,
 • Nem szívesen tanul mondókákat, gyerek dalokat, de egyébként könnyen megjegyzi az őt érdeklő dolgokat.
 • Felszólításra sem tudja a bemutatott egyszerű ritmust lekopogni.
 • Nem szereti a memória, illetve puzzle játékokat, vagy saját "szabályokat" állít fel.
 • Gyakran kapkod, máskor pedig feltűnően lassú.

.
Iskolakezdés utáni tünetek:

Iskolakezdés

 • Nem tanulási szituációkban feltűnően éber, figyelmes és érdeklődő.
 • Játék közben teljes figyelmével arra koncentrál.
 • Könnyen eltéríthető a figyelme, mindent meghall, meglát, a nem fontosat a fontostól nehezen tudja megkülönböztetni, elválasztani.
 • Álmodozó, gyakran csak testben van jelen.
 • Görcsös, görnyedt, vagy más módon rossz a tartása 
 • Feltűnően nehezen jegyzi meg a betűket és/vagy szavakat számokat.
 • Gyakran dörzsöli a szemét, pislog, és arra panaszkodik, hogy nem lát jól.
 • Elmosódottnak látja a betűket vagy számokat.
 • Nehezen tanul verseket, és más szó szerint megtanulandó szöveget
 • Problémái vannak az 1x1 megtanulásával. 
 • Nehezen ért meg hallott dolgokat, mintha baj lenne a hallásával. 
 • A térben rosszul tájékozódik, bizonytalan az időérzéke.
 • A feladatokat gyakran félbe hagyja, azok befejezését a végtelenségig halogatja. 
 • Kerüli a kihívásokat.
 • Gyakran zaklatott a beszéde, szószátyár, locsogó, időnként túlmozgásos és mozgás kényszert mutat. 
 • Nehezen érthető, elmosódó a beszéde, mintha keresné a szavakat, szókincse szegény.
 • Gyakran agresszíven reagál, dühkitörések gyakran előfordulnak
 • Alacsony az önértékelése, kisebbrendűségi érzései vannak.
 • Visszahúzódó, bátortalan.

Viselkedésben jelentkező figyelemfelhívó jelek

A diszlexiás gyerekek egy részénél a viselkedésükkel is van probléma, kisgyermekesek, játékosak, a figyelmük csapongó, a tanulásban nem kitartóak. Ez már sok gyermeknél megfigyelhető óvodás korban is. Az iskolai kudarcok tovább növelik a nyugtalanságukat, maguk is érzik, hogy gyengébb a teljesítményük, mint ami az intelligenciájukhoz méltó lenne. Egyesek ezt bohóckodással próbálják áthidalni. A tartós kudarcok pedig másodlagosan pszichés problémákat okoznak a gyermeknél, akinek a viselkedésére még több panasz lesz, s ez tanulási teljesítményét is tovább rontja, s ebből a körből nehezen szabadul.
Ezért fontos a logopédiai terápia mellett - mely az egyes részképességek fejlesztése mellett tanulási technikákra is tanít - a pszichológiai megsegítés is a viselkedési problémák csökkentése érdekében.Az iskolarendszer által kitermelt ál-diszlexia 3 hónap alatt maradéktalanul megszüntethető 3 hónapos terápiával, a szülő aktív közreműködésével, napi 10 perces gyakorlással.


 
Diszgráfiára utaló jelek

Tünetei :

 • az íráskészség gyengesége,
 • helyesírási hibák.
 • az íráskép rendezetlen,
 • a betűk formája szálkás, szögletes.
 • sokszor nem tudja követni a füzet vonalait, hol alá, hol fölé csúszik a ceruza.
 • a szavak egymás közötti távolsága változó. Néha majdhogynem összeérnek a szavak, máskor viszont nagy távolság van közöttük.
 • a betűk formája ugyanolyan betűnél is különböző lehet.
 • a sorok időnként fölfele haladnak, vagy éppen lefelé, az egész sor hullámzik.
 • görcsös, sok esetben hibás a ceruzafogás. A diszgráfiás rányomja az írószert a papírra. Gyakran fölöslegesen felkapkodja a ceruzát.
 • a vonalvezetésben egymáshoz hasonló betűket összetéveszti (v-u; a-o; b-h), ugyanazt a számára nehezebben leírható betűt különbözőképpen alakítja.
 • a hosszú és rövid mássalhangzókat nem tudja egymástól megkülönböztetni - kettőz ott, ahol nem kéne, és rövid mássalhangzót ír ott, ahol hosszút kéne. Ugyanez vonatkozik a magánhangzókra is - elfelejti kitenni az ékezetet (ez a gyakoribb), vagy éppen fölöslegesen használja.
 • a hagyományos írásmód (ly-j megkülönböztetése, cz, y, th, eö...) használata a tulajdon személynevekben, alkalmazása, megkülönböztetése, különösen nehéz a számára.
 • másoláskor betűnként, jobb esetben 2-3 betűnként írja le a szöveget. Írástempója ilyenkor még lassabb, mivel hol a másolandó szöveget, hol a füzetét nézi.
 • diktáláskor gondolkodnia kell a hallott betű formáján, nem mindig tudja az adott hangot azonosítani annak írott képével, nehezen idézi fel annak a betűnek az alakját, amit le kell írnia. Mivel lassan dolgozik, lemarad.
 • a szavak végét elhagyja, belőlük betűk, szótagok maradnak ki; a mondat egy része is hiányozhat. Máskor viszont a leírandó szóba az előzőekben hallott szótagokat illeszti be, megfordítja a szótagokat (lemegy-elmegy). A szavakat nem választja el szóközökkel, összeírja azokat.
 • a mondatokat, tulajdonneveket kis kezdőbetűvel kezdi. 
 • mind a mondatrészek között, mind a mondatok végén elmarad a központozás.
 • a nyelvtani műveletek megértése, megjegyzése, alkalmazása is problémát jelenthet. Mivel kevés a gyermek sikerélménye, idegesen kezd az íráshoz, ez a további hibák oka lehet.
A Fenyvesi Program

Jeneiné Fenyvesi Erzsébet

2006. április 15.

A diszlexia terápiája a Fenyvesi Programmal.

Számtalan módszerrel, technikai eszközzel próbálnak a szakemberek segíteni a diszlexiás gyermekeken. Magyarországon a többé-kevésbé sikeres eljárások a logopédia oldaláról közelítik meg a problémát. Ez nem véletlen, hiszen ma a diszlexiáról a főiskolán a logopédushallgatók tanulnak, a pedagógusok nagy része azonban tanfolyamokon ismerkedik ezzel a tanulási zavarral.

Gyakorló pedagógusként, logopédus végzettséggel, én mégis az olvasás oldaláról közelítem meg ezt a problémát. A betűk kapcsolása, a folyamatos olvasás, a szövegértés közelebb áll a tanítói gyakorlathoz, mint a logopédiához. A jó tanító azonban legfőképpen a gyermekre tekint, így módszer nem lehet sikeres anélkül, hogy helyreállítaná a gyermek önbizalmát.

Vissza kell térnie forráshoz, hogy a gyermek visszanyerje hitét önmagában, tanítójában, s abban, hogy érdemes. S bizony, meg kell tanulnia elviselni a sorozatos kudarcokat, amelyek még az elkövetkező hetekben érik. A gyermek tisztában lesz problémájával, és azzal, mit és hogyan kell tennie, hogy megszabaduljon a diszlexiától.

Így az évek során kidolgoztam egy olyan tanítói gyakorlaton alapuló terápiát, amely mindezt figyelembe veszi: ez a Fenyvesi Program.

A diszlexia kialakulásának első és legfontosabb tünete a betűk felcserélése. Ha az olvasás tanulásánál nem rögzülnek megfelelően a tanult betűk, a gyermek fejében zűrzavar lesz. Leggyakoribb a b-d felcserélése, nem véletlenül, hiszen ezek a betűk egymásnak tükörképei; az optikai képük nagyon hasonló, s akinél a jobb-bal differenciálása nem tökéletes, ez a probléma törvényszerűen megjelenik. Tovább nehezíti a felismerést, hogy a cserével gyakran új értelmes szó jön létre (bal-dal). Gyakran előfordul az egymáshoz közel képzett magánhangzók cseréje: ö-ü, á-e, f-v. A felcserérés itt is a b-d cseréjéhez hasonló problémákat okoz: öt-üt.

A gyermek, ha értelmetlen szót kap, megpróbálja értelmezni; újra és újra olvassa. Az idő telik, s a többiek már a következő mondatoknál tartanak. Ha olyan értelmes szó jön létre a cserével, amely nem illik a mondatba, folytatja a találgatást.

Közben ráébred, hogy lemaradt a többiektől. Megpróbálja megoldani a helyzetet a maga módján: kihagy, betold szótagokat, sőt egész mondatokat. Szeretné utolérni a többieket, de ez természetesen nem sikerül, mert közben fogalma sincs arról, mit olvas. Mivel saját próbálkozásai nem eredményesek, belekerül abba spirálba, ahonnan segítség nélkül kijönni már nem tud.

Nem érti az olvasott szöveget, nem érzékeli a magyar nyelvben oly fontos ékezeteket, toldalékokat. Ezek a hibák, s az ö-ü felcserélése az írásában is megjelenik, a helyesírása értékelhetetlenné válik. Sok esetben nem érzékeli a szavak, mondatok kezdetét és végét, ezért összeírja azokat, nem használja a mondatok írásjeleit.

Ez a folyamat a második osztályban kezd elindulni, s az ötödik osztályra már olyan problémákkal küszködik, hogy vagy az utolsók között kullog az osztályban.

A Fenyvesi Programmal a diszlexia javítása egyéni foglalkozás keretében zajlik, heti egy alkalommal. A foglalkozás ideje 60 perc. Ehhez járul hozzá az otthoni gyakorlás, ami naponta 20 perc.

Magyarországon soha nem látott mértékben van jelen a tanulási zavar. Ezért létrehoztuk az Ábécé Egyesület a Gyermekekért egyesületet, melynek keretein belül a történik a program terjesztése. Az Egyesületben már dolgozunk a csoportos foglalkozások (3-4 gyermek) módszereinek kidolgozásán.

Olvasás

Speciális gyakorlatokat állítottam össze, amelyekkel a betűk felcserélése 4-5 foglakozás alatt kijavítható. Tévesztés néha még ezután is előfordulhat, de ezzel a javítás során már külön nem foglalkozunk, mert a gyermek már menetközben érzékeli, javítja.

A gyermek kezdi megérteni, amit olvas; bár lassan, tagolva, de már azt olvassa, ami oda van írva. Napi gyakorlással az olvasási technikája erősödik és olvasása egyre dinamikusabbá válik. Ráérez arra, hogy képes megtanulni olvasni és társaival együtt dolgozni.

Amennyiben a gyermek elvégzi az otthoni feladatait és együttműködő, akkor 2-3 hónap alatt megtanul olvasni, s csak a szorgalmán és a képességein múlik, milyen eredményt ér el az iskolában.

Az olvasás hiánya a többi tantárgyat is sújtja, ezért bizony ezekkel is foglalkozni kell, sok a feladat:

 • A szövegértésnek kifogástalannak kell lenni.
 • A nyelvtani szabályok gyakorlása sok időt visz el: itt nagyon komoly a lemaradása, még akkor is, ha a szabályokat tudja, csak alkalmazni képtelen azokat.
 • Meg kell tanulnia a matematikában szöveges feladatokat értelmezni. Gyakori, hogy a műveletek elvégzésénél nincs gondja, de a szöveges feladatokat a olvasás miatt nem képes megoldani.
 • Szókincsük szegényes, az összefüggéseket nem ismerik fel, nem tudnak véleményt alkotni az olvasott szöveggel kapcsolatban.
 • Meg kell tanulniuk hangosan olvasni. Jellemző a diszlexiás gyermekekre, hogy bár már régen tisztában vannak a dolgokkal, tudják a leckéjüket, de képtelenek megszólalni. Izzadó tenyérrel ülnek, gombócot éreznek a torkukban, amikor meg kell szólalni. Meg kell barátkozniuk saját hangjukkal.
 • Meg kell tanulniuk az olvasott szöveget saját szavaival elmondaniuk. Ez nagyon komoly feladat annak a gyermeknek, aki ezen a téren gyűjtötte be a legtöbb kudarcot (társai kinevették, a tanárai jobb esetben leültették, rosszabb esetben megalázták).

A terápia eredményességét segítheti, vagy késlelteti az iskola hozzáállása.

Magyarországon jellemző a pozitív diszkrimináció, a leggyakoribb segítség a felmentés. A felmentés azt jelenti, hogy az idegen nyelv tanulása alól, valamint az írásbeliség alól felmentik a gyermeket. Az órán jelen kell lennie, de munkáját a tanár nem értékelheti. Ez akkor lenne segítség, ha ez idő alatt a gyermek terápiás foglalkozáson venne részt; enélkül azonban, ott ülve az órán, a feleslegesség, a kisebbrendűség érzése még erőteljesebben jelenik meg.

A felmentés nem a gyermek érdekeit szolgálja. Struccpolitika csupán, elbújás a problémák elől. Ezek a gyermekek előbb-utóbb kirekesztődnek, s a szülők többségükben kimenekítik őket a diszlexiás osztályokba.

A diszlexiás osztályoknak az az előnye, hogy itt a gyermeket nem érik megkülönböztetések, hasonló problémával küszködnek a többiek is. A tanárok felkészültek, ismerik a tanulási zavarokat, emberségesen bánnak diákjaikkal. Hátrányuk, hogy csak az ország bizonyos részein, és a városokban is kevés helyen működnek, ezért nagy távolságokat kell beutazni, nagy áldozatot kell a szülőnek vállalni még akkor is, ha az iskolai oktatás ingyenes.

Magyarországon az Oktatási Törvény a fogyatékkal élők közé sorolja a diszlexiásokat, ezért a köztudatban is egyértelműen fogyatékossággá válik. Ezzel a besorolással a legnehezebb megküzdeni, mert a sok kudarc után a gyermek és a család is hajlamos beletörődni ebbe az állapotba, mivel érdemi segítséget csak kevés helyen kap. Az alkalmazott módszerek legnagyobb hiányossága, hogy éveket vesznek igénybe, miközben a gyermeknek naponta kell megfelelni a tanítási órákon. Ez késztetett arra, hogy olyan gyakorlatsort állítsak össze, amely rövid idő alatt biztosítja a kiutat és a siker élményét a gyermek számára.

Írás

Írásuk hibáktól zsúfolt, gyakran olvashatatlan. Feladataink:

 • Megtanulni másolni.

A diszlexiás gyermekek többsége szavanként másol, vagy csak egy-két szót képes megjegyezni és lemásolni. Ezért ideje nagy része azzal megy el, hogy újra és újra fel kell emelnie fejét és a táblára figyelni. Ilyenkor már az is sok időt vesz el tőle, míg megtalálja, hol van az a szövegrész, ahol folytatnia kell.

 • Gyakorolni az ékezeteket.

Az ékezeteket a magyar nyelvben megtanulni nagyon nehéz. Ezért arra kell rávezetni a gyermeket, hogyan érezzen rá, hogy mikor, milyen ékezetet kell használnia.

 • Gyakorolni a tollbamondást.

A másolásokkal párhuzamosan végezzük a tollbamondásokat. Kezdetben szavakkal kezdjük, majd rövid, egyre hosszabbodó mondatokkal. A tollbamondás mellett tanulnak fogalmazást, vázlatírást, s hogy hogyan kell olyan mondatokat leírni, amelyek segítségével a témáról hosszabban tud beszélni.

 • Javítani az ellenőrzést, a helyesírást.

Megtanulja ellenőrizni és észrevenni önmaga és mások szövegében a helyesírási hibákat.

Fejlesztő gyakorlatok

A diszlexia kezelése természetesen nem csupán az olvasás és írás javításából áll. A kezelés monotóniáját fejlesztő gyakorlatokkal, játékokkal színesítjük. Ezek a gyakorlatok az eddigiekben leírtakat erősítik, de mindig más formában, ezért a kicsik játéknak, a nagyobbak rejtvényeknek tartják ("ez nagyon mókás" jegyezte meg egy harmadikos kislány, miközben az egyik legnehezebb differenciálási feladatot végezte).

A program mellé egy kifejezetten erre a célra összeállított játékgyűjtemény van, ami a betűk differenciálásán keresztül felöleli az emlékezet, a gondolkodás, a szókincsbővítés, mondatalkotás fejlesztését, a nyelvtani fogalmakba való bevezetést, a helyesírás szabályainak gyakorlását.


*

Mindez csupán egy nagyon rövid ismertetése annak a programnak, ami az elmúlt hat év alatt bebizonyította, hogy működőképes. Elérkezettnek látom hát az időt, hogy megismerjék a hazai és a külföldi gyakorló szakemberek.

Magyarországon először Dr. Meixner Ildikó irányította a figyelmet a diszlexiás gyermekekre, s kidolgozott egy programot, amellyel ma is dolgoznak a magyar logopédusok. Programjának egyetlen hiányossága, hogy a terápiát években határozza meg. Ha még közöttünk lenne, minden bizonnyal átdolgozná módszerét.

Meixner Ildikó azt mondta: "a szakembernek nem az a dolga, hogy az okokat kutassa, hanem az, hogy minél előbb segítsen a gyermeken."

Miközben tisztelettel adózom emlékének, igyekszem megismertetni a szülőkkel, pedagógusokkal, határainkon belül és határainkon kívül azt a terápiát, amely a kezelési időt jelentősen lerövidítve juttatja el a gyermeket ahhoz, hogy megfeleljen az iskola és élet állította követelményeknek, s megismertesse az olvasás élményével.

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Megtekintés Letöltés
  18 kB verziószám: 1 2010. jan. 29. 10:21 Csilla Zsdánszki
Comments