Pencemaran udaraSumber : http://www.youtube.com/watch?v=y4hqesHa6G4


Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan bandar-bandar dan pusat

industri,kualiti udara
telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini telah kering dan kotor. Perubahan ini berlaku adalah

disebabkan kemasukkan
bahan pencemar ke dalam udara. Bahan pencemar termasuklah pelepasan asap atau bahan-bahan cemar lain

daripada ekzos kenderaan, stesen penjana kuasa, kilang, loji serta pembakaran bahan ap
i.Gambar 1 : Pencemaran udara daripada pelepasan gas dari kilang

Comments