Lembaran kerja

Lembaran Kerja (Langkah 1)

 

Sila susun semula perkataan tersebut bagi membentuk ayat tunggal yang betul.

 

  1. Pemandangan gunung di  indah itu sekali

           ……………………………………………………………………………………….....

 

  1. Hutan habitat bagi merupakan hiwan di darat.

…………………………………………………………………………………………

 

  1. Udang hidupan merupakan laut.

………………………………………………………………………………………….

 

  1. Menanam pokok memelihara dapat alam sekitar.

………………………………………………………………………………………….

 

 

Lembaran kerja (Langkah 2)

 

Sila bina ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberikan.

 

  1.  Indah

…………………………………………………………………………………………

 

  1.  Laut

…………………………………………………………………………………………

 

  1.  Sampah

…………………………………………………………………………………………..

 

  1.  Pokok

…………………………………………………………………………………………..

 

  1.  Sungai

…………………………………………………………………………………………..

 

Comments