Fonaments Lèxics

Enllaços recomanats


Amb informació etimològica de cada paraula.

Paraules en català, castellà, anglés, francés i alemany a només un clic!

Consulta en línia de la segona edició d'aquesta obra.

Diccionari de neologismes del Termcat.

En aquesta pàgina també pots consultar altres publicacions de l'Acadèmia.

Inclou informació etimològica de cada paraula anglesa.

Indicat per a la consulta de sinònims i antònims en anglés.

Pàgina de consulta etimològica en anglés.

Definicions i etimologia de termes del lèxic de la medicina i la biologia.


 
Rebeu cada dia la història d'un mot al vostre correu! També podeu consultar l'arxiu de paraules.

Un servei semblant al Rodamots, en anglés.

Introducció a l'assignatura


El llenguatge (ΛΟΓΟΣ - VERBUM)


El cel (ΟΥΡΑΝΟΣ - CAELUM)


El lèxic del teatre antic (ΘΕΑΤΡΟΝ - THEATRUM)El cos (ΣΩΜΑ - CORPUS)Comments