Akkujen koodaus

Uuden akun vaihdon yhteydessä on tärkeää huomata akun vaihtoon liittyvät konfiguroinnit ja väyläverkkojen sammuminen ennen akun vaihtoa. Eteemme on tullut useita tapauksia,
jossa akkua ei ole koodattu tai akku on vaihdettu ennen kuin väyläverkot ovat sammuneet.
Edellisen seurauksena induktiopiikit ovat tuhonneet ohjainlaitteita tai lataus ei ole toiminut oikein.

Auton energianhallinta
Energiahallinta laskee, kuinka monta varausyksikköä akusta on lähtenyt, ja kuinka monta varausyksikköä akkuun on tullut.

Energian hallintajärjestelmää tarvitaan, koska lepovirran kulutus on noussut, lisääntyneiden ohjainlaitteiden myötä ja koska lisälaitteiden määrä ja kulutus ovat kasvaneet. 
Edellisestä seuraa se, että akun kapasiteetin vähentyessä voidaan kuluttajia kytkeä pois päältä joko kokonaan tai osittain esim. pwm- pulssimodulaatiolla. Tehoa säätelevä toiminta voi tuntua asiakkaasta vialta, lämmityslaite, istuinlämmitin tai jokin muu kuluttaja voi toimia vain osateholla tai on kokonaan pois kytketty.
Useissa automerkeissä on energianhallintaan liittyviä vikakoodeja, sopeutuksia ja parametritaulukkoja, myös näitä tietoja kannattaa käyttää vianetsinnässä. Järjestelmätesteri on silloin erinomainen työkalu, kun tutkitaan vikoja ja toimintahäiriöitä akusta, latausjärjes-
telmästä, mukavuuskuluttajista tai energianhallinnasta.