ŠKOLNÍ  ROK   2018/2019 


Č E R V E N E C   2019


Informace pro rodiče strávníků


Č E R V E N   2019


...na závěr

Jiné roky tu byl ještě 25. června pěkný frmol. Letos jsme vše do tohoto data museli stihnout. Žákům to ale moc nevadilo. Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení v nové budově a výměny linolea ve všech odděleních školní družiny jsme letos předávali vysvědčení už v úterý 25. 6.

Předpovědi meteorologů vyšly a opravdu nás ráno na nádvoří školy, kde se tradičně rozloučení s uplynulým školním rokem koná, vítalo sluníčko. Pan Chechelský měl připravené mikrofony, aby všichni dobře slyšeli, takže vše šlo jako po másle. Paní ředitelka přivítala vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Michaelu Raškovou a už se začali představovat ti, kteří v minulém školním roce úspěšně hájili barvy naší školy. Ředitelka školy letos odměnila 17 žáků školy.

Za aktivity a úspěchy v oblasti výtvarné, sportovní a recitační byla odměněna Zuzana Polívková (3. B). 

Stanislav Jabůrek (4. A), Šárka Jadrníčková, Simona Lakomá, Amálie Polívková (7. A), Daniela Csapaiová, Michaela Štefková (8. A) a Jana Richterová (8. B) si odnesli ocenění za výborné plavecké výkony.

Aneta Babincová, Nela Štefková (5. B) a Karolína Krupníková (5. A) nás reprezentovaly hlavně v atletických soutěžích.

Matematické talenty tentokrát zastupovali Adam Drgáč (5. A), Simona Lakomá, Michaela Sopuchová (7. A) a Adéla Nguyenová (8. A).

Adéla Lišková (9. A) byla oceněna za devítiletou píli a Radek Kunc (9. A) za úspěch v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce.

Andrii Tereshchuk (6. B) si přišel pro ocenění za mimořádnou píli, díky které zvládl za půl roku český jazyk a vyučované předměty natolik, že si odnesl na vysvědčení zcela zaslouženě vyznamenání.

Odměnu pro tým Benešovců (8. B) připravily autorky vědomostního kvízu Mgr. Machynová a Mgr. Špirková. Benešovci, jak se soutěžní družstvo pojmenovalo, nezaváhali a všech 5 kol, přičemž v každém z nich museli odpovědět na 50 otázek, s přehledem vyhráli.

V tomto bloku jsme se také rozloučili s těmi pedagogy, kteří již nebudou v příštím školním roce v naší škole působit. Za práci jsme poděkovali paní učitelce Šárce Pisařovicové, paní asistentce Anně Dočkalové, Petře Škývarové a Nikole Vavrošové - vychovatelkám ve školní družině.

A pak přišli na řadu deváťáci. 39 absolventů zavzpomínalo a poděkovalo všem, kteří měli podíl na jejich přerodu prvňáčků v absolventy.

Paní ředitelka na závěr poděkovala všem zaměstnancům, bez kterých by škola nebyla školou, a pak - hurá do tříd pro vysvědčení.

 

Ticho, které se po odchodu žáků v budovách rozprostřelo, trvalo opravdu asi jen hodinu. Děti ihned vystřídali řemeslníci a věřím, že žáci 2. stupně budou po návratu z prázdnin překvapeni.
Tak hezké prázdniny všem. L. Poledníková
        24. 6. 2019                     25. 6. 2019

PS

...a víte, kdo byl první prázdninový den prvním návštěvníkem hřiště? Neuhádnete :o)


A to už je opravdu tečka za školním rokem 2018/2019.


Výlet do ZOO

V pondělí (24. 6.) vyrazily 2 autobusy plné dětí - směr Lešná. Cíl nebyl vybrán náhodně. ZOO je zaměřena tematicky na různé světadíly, a to byl právě projekt našich dětí ve školní družině na měsíc červen. Všichni si výlet náramně užili. Největším zážitkem pro děti byla možnost pohladit si rejnoka a krmit zvířata. Krásné počasí, příjemní řidiči, hodné a spokojené děti, které nakonec obdržely i vysvědčení ze školní družiny, na kterém nebyla jediná dvojka. Úsměv na tvářích dětí - to byla zase největší odměna pro paní vychovatelky a asistentky, které program dětem připravily.

 Vzpomínka na JUDr. Horákovou

V pondělí (24. 6.) se před školou konal pietní akt k 69. výročí úmrtí Milady Horákové. Moderování se ujal Mgr. Ladislav Cvíček. V krátkých projevech vyjádřili své myšlenky pan Zdislav Zíma (za politické vězně) a starosta města Ing. Miroslav Kopečný. Na vzpomínkové akci jsme přivítali i další hosty a členy vedení města, zúčastnili se ho žáci 9. A naší školy. Kulturní část zajistily paní učitelky D. Galová a H. Stočková, které s částí sboru nacvičily několik písní. Na závěr Mgr. Jana Neničková, ředitelka školy, pan Z. Zíma a Ing. Kopečný položili k pamětním deskám kytice květů.

 Evropský svátek hudby

Každoročně patří dopoledne zpěvákům ze základních škol. Ani letos jsme nechyběli. Program zahajoval náš sbor složený hlavně z žáků 7. A a 8. A. Kolem jedenácté se představili naši malí zpěváčci z 1. stupně. Závěr patřil Kopřivce - sborům všech základních škol v Kopřivnici. Hezká myšlenka, hezká akce. Děkujeme za reprezentaci školy.Děti světa

Ve školní družině se ve čtvrtek (20. 6.) vydali do světa. Po pečlivé přípravě z minulého týdne prezentovaly děti z jednotlivých oddělení své poznatky o životě dětí žijících v jiných kontinentech. Mluvilo se o škole, rodině, hrách i životních podmínkách. A tak všichni mohli porovnat, jak žijí děti u nás ve srovnání s dětmi v Africe, Americe, Asii či Austrálii...

 
Nela Štefková šestá

Nela je velká sportovkyně a bojovnice. O tom, že se probojovala na Čokoládové tretře do semifinále, to už jsem psala. Ale nebyl všem dnům konec. V semifinále zaběhla tak dobře, že nakonec jela do Ostravy i na finále (20. 6.). A tam v závodě se třemi chybnými starty, které jistě pohodě nepřidaly, zaběhla na trati 300 m svůj osobní rekord 47.70 a získala nejlepší umístění ze všech startů v této soutěži - 6. místo. Blahopřejeme.

  

Wolfram

Branné soutěže se zúčastnily 2 týmy osmáků (20. 6.). Vloni osmáci obsadili 5. místo. Letošní osmáci toužili po postupu. Tým ve složení Jana Richterová, Jana Vymazalová, Lukáš Klusák a Lukáš Vyvial (všichni 8. B) se připravil opravdu dobře. A kromě střelby zabodoval. Postup si vybojovali 3. místem a 13. 9. 2019 je čeká krajské kolo na Libavé. Blahopřejeme a budeme držet palce.

  Čokoládová tretra

Poprvé bylo umožněno školám (dříve doména atletických klubů) přihlásit své žáky na tuto atletickou akci. Ve dvou dnech se na ostravském tartanu v každé disciplíně vystřídalo 170 závodníků z Moravskoslezského kraje. Mezi nimi i 15 našich, kteří do čtvrtfinále postoupili na základě výsledků ve školním kole. Mladé atlety si vzal "pod svá křídla" Jiří Mužík, český rekordman v běhu na 400 m překážek z roku 1997 a halový mistr Evropy ve štafetě 4 x 400 m z roku 2000.

Paní učitelka Hořáková všechny pochválila za velkou bojovnost, kterou projevili v samotných závodech i v boji s počasím. Teploměr ukazoval ve stínu 33°C.

V běhu na 100 m si nejlépe vedla Nela Rečková, (12. místo v kategorii A), v běhu na 200 m - kat. B - obsadila Bára Kahánková 7. místo, Lukáš Šrámek - ve stejné kategorii chlapců - 27. místo. V běhu na 300 m - kategorie C - se prosadily Nela Štefková (2. místo) a Aneta Babincová (6. místo), na stejné trati mezi chlapci doběhl Stanislav Jabůrek devátý. V doprovodném programu - hodu raketkou - skončila Nela Štefková druhá. Bojovné výkony však ukázali i ostatní - Markéta Kalická, Stela Štalmachová, Zuzana Polívková, Nela Čubová, Marek Hoďák, Jakub Jaroš, Kiara Šumná, Lukáš Wolf a Matěj Bortlík. Pro všechny účastníky to byl velký zážitek. Pro Nelu Štefkovou vše tímto závodem neskončilo. Probojovala se totiž do semifinále, které v Ostravě proběhne 19. 6. Držíme palce a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
2. A a 2. B v terénu

Poslední letošní ozdravný pobyt včera (17. 6.) zahájily děti z 2. A a z 2. B. Dočasným domovem se jim staly Velké Karlovice. Děti jsou spokojené, zdravé a plné očekávání, co jim to ty paní učitelky připravily za překvapení...Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice vyhlašuje podle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, na 26. – 28. června 2019 pro žáky školy volné dny (tzv. ředitelské volno).

Vyučování ve školním roce 2018/2019 bude ukončeno v úterý 25. června 2019. V tento den bude žákům předáno vysvědčení.

 Provoz školní družiny

Stavební práce, které budou ve škole probíhat, neomezí provoz školní družiny. Pokud máte zájem, aby vaše dítě v době ředitelského volna navštěvovalo školní družinu (platí pro žáky, kteří ŠD pravidelně navštěvují), sdělte tuto skutečnost paní vychovatelce do 7. 6. 2019. Termín přihlášení je závazný. Současně sdělte, zda budete mít zájem o obědy ve školní jídelně. Pokud ano, je nutné obědy do 14. 6. 2019 doplatit – viz níže.

 Provoz školní jídelny

Stavební práce neomezí ani provoz školní jídelny. Vzhledem k ředitelskému volnu bude všem žákům na dny 26. – 28. června oběd automaticky odhlášen.

Pokud budete mít zájem, aby se vaše dítě i ve dnech ředitelského volna stravovalo, pak je nutné:

1. ke stravování dítě na dny 26. – 28. 6. (nebo některý z dnů) přihlásit, a to nejpozději do 14. 6. 2019,

2. vzhledem k tomu, že neprobíhá výuka, oběd uhradit v plné výši, což znamená běžná cena, kterou za oběd hradíte + doplatek 26,-Kč/1 oběd,

3. doplatek do 14. 6. 2019 uhradit v kanceláři školní jídelny.

Případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny paní Pavlínová.


Vodní bitka

V babytenisu může vyhrát jen jeden. Ve školní družině pořádali ve čtvrtek (11. 6.) vodní bitvu a při té se děti nejen osvěžily, ale zároveň všechny vyhrály:o))

  Babytenis

Tato informace se ke mně dostala ze školní družiny spolu s fotografií Davida Drlíka (2. A). David se věnuje babytenisu a na Oblastním přeboru, který se konal začátkem června, vyhrál. Blahopřejeme.

Pro ty, kteří slyší slovo babytenis poprvé. Babytenis hrají děti od osmi let, používají k tomu střední rakety, změkčené míče, ale už hrají na velkém kurtu.

Takže je to takové přechodné období mezi minitenisem a velkým tenisem.


Prodej sešitů

V úterý a ve středu (11. - 12. 6.) budou mít žáci 1. - 8. ročníků možnost zakoupit sešity pro příští školní rok. Prodej se uskuteční v respiriu školy. Ceny sad pro jednotlivé ročníky sdělí žákům třídní učitelé.


FOKUS odměňoval

Každoročně zvou na konci daného školního roku zaměstnanci SVČ FOKUS v Novém Jičíně žáky, kteří se nejlépe umístili (okresní a krajská kola) v soutěžích, které vyhlašuje MŠMT, na závěrečné setkání spojené s odměnou za jejich úsilí. Mezi pozvanými byli letos i 3 naši žáci. Za 2. místo v Matematické olympiádě (kat. Z7) byla oceněna Michaela Sopuchová (7. A), 3. místo Radka Kunce (9. A) v Olympiádě v anglickém jazyce (kat. II. A) bylo také vstupenkou mezi pozvané. Adéla Nguyenová (8. B) pak bodovala dvakrát. Poprvé v Matematické olympiádě (kat. Z8), tam se dělila o 1. - 3. místo, a nakonec jí ocenění neuniklo ani v Pythagoriádě, ve které mezi osmáky vybojovala druhé místo. 

Všem k úspěchu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.I v 1. B už jsou čtenáři

Čarodějnice Agáta vyzkoušela i děti z 1. B. Ty se nenechaly zaskočit a i ony byly pasovány na čtenáře. Z toho máme pochopitelně radost a přejeme si, aby jim chuť číst zůstala co nejdéle. A v knihovně se zase těší na nové malé čtenáře...
Akce pro děti ve školní družině


ČERVEN - DĚTI  SVĚTA
  3. 6.   Bijásek - PSÍ DOMOV
 13. 6.  Příprava prezentace o dětech z různých světadílů
20. 6.  Prezentace
            1. oddělení - Afrika
            2. oddělení - Amerika
            3. oddělení - Asie
            4. oddělení - Austrálie
24. 6.  Výlet do ZOO Lešná

K V Ě T E N   2019


Atletický trojboj

V pátek (31. 5.) se do Opavy, kde se konalo krajské kolo, vypravili 4 atleti. A uspěli. Z 10 zúčastněných družstev skončili na krásném 3. místě. Dvě první místa v jednotlivcích získala Nela Štefková (sprint a dálka) výkony, kterými porazila i kluky. Třetí místo v hodu kriketovým míčkem si odvezl Stanislav Jabůrek. Pochvalu ale zaslouží všichni.

 
V 1. A už jsou čtenáři

Nechci tím říct, že by v 1. B čtenáři nebyli. Žáci 1. A už to mají ale od čtvrtku (30. 5.) "oficiálně" potvrzeno. Pracovnice knihovny pro žáky připravily pěkný program. Každý musel nejprve čarodějce Agátě dokázat, že čtení už je hrou, a pak byl za čtenáře teprve pasován. Děti to zvládly. A protože byly šikovné, dostaly nabídku chodit si půjčovat knihy celý rok zdarma. Jedinou podmínkou je, přijít se do konce prázdnin přihlásit. A to děti ve spolupráci s rodiči určitě zvládnou :o)

 
Výlet na lyžařskou chatu

On to byl výlet, ale výlet plný činností a práce. V úterý (28. 5.) se vydaly děti z družiny, které doplnily i jejich spolužáci, na lyžařskou chatu. Samotná cesta už vyžadovala zdatnost. A to naše děti ještě plnily různé úkoly - hledaly ukryté dopisy, sbíraly odpadky, držely bobříka mlčení (v lese se přece nekřičí), také sbíraly přírodniny, které se jim hodily k dalším úkolům. U chaty všichni chvíli oddechli a pak přišly na řadu pracovní listy - poznávání zvířecích stop, lesních zvířátek, hledání rozdílů. Taky si všichni zahráli několik míčových her, aby zase odpočinuli u tvořivé práce, při které využili nasbírané přírodniny.

Jak to dopadlo, kdo vyhrál, to se děti doví zítra. Určitě bude i nějaká odměna, protože si ji za snahu zaslouží.

 Krajské finále Poháru rozhlasu

...bojovné, leč na konci trochu smutné - píše Ing. Madecký. A pokračuje dále:

"V pondělí (27. 5.) vyrazili naši mladší hoši do Opavy, aby poměřili síly se stejně starými atlety v rámci krajského finále nejprestižnější školní sportovní soutěže. Přestože k zápolení přijeli s až třetím bodovým hodnocením z okresních finále s poměrně velkou ztrátou na favority, chtěli se pokusit o malý zázrak v podobě takového vylepšení svých výkonů, aby je to vyneslo až do republikového finále.

A tak se stalo, že celý den proháněli favority, až své výkony proměnili v krásných 4 830 bodů, což na jednu stranu znamenalo vylepšení okresního výsledku o 299 bodů a zisk stříbrných medailí, ale na druhou stranu smutek, protože k postupu do závěrečné fáze soutěže chybělo pouhých 51 bodů (pro představu to znamená např. 0,2 s v běhu na 60 m nebo 20 cm ve skoku dalekém – obojí v součtu 2 závodníků).

Druhé místo v kraji a celkově desáté v republice však vůbec není špatný výsledek. A to ve svých řadách nemáme žádného atleta. Na velmi dobré reprezentaci školy se podíleli: Manuel Hidalgo, Jiří Hanzelka a Petr Vosmík ze 7. A, Jan Dubec, Tomáš Klimíček a Patrik Babinec ze 7. B, Marek Bystroň a Radek Mikeska z 8. A, Tomáš Janák s Lukášem Vyvialem z 8. B. Hoši, děkujeme."

 Festival volnočasových aktivit

Této akce se naši žáci účastnili na 3 frontách. Naši malí prezentovali svou tvorbu pomoci keramické hlíny, ti starší za pomoci hlasivek a hudebních nástrojů. A tu třetí skupinu tvořili diváci, kteří všechny přišli podpořit.

Paní učitelka Moravčíková o hudební chvilce napsala:

"Třídy 7. A  a  8. A z naší školy vystoupily v neděli 26. 5. 2019 ve 12 hod. v parku E. Beneše v Kopřivnici v rámci 1. ročníku Festivalu volnočasových aktivit, přehlídce hudebních, sportovních, tanečních a praktických kroužků z Kopřivnice a okolí. V podání našeho sboru jste si mohli poslechnout písně americké skupiny Imagine Dragons, Pokoj v duši od Jany Kirschner, ale také We are the Champions od kapely Queen či Oscarovou píseň Shallow zpěvačky Lady Gaga. Na housle hrála žákyně 7. A Simona Lakomá, na cajon doprovodila sbor Romana Klubalová z 8. A a paní učitelka Eva Moravčíková doprovázela žáky na klavír." 

Děkujeme všem, kteří na festivalu vystoupili.

 


Živá voda

Tématem v letošním kole výtvarné soutěže byla živá voda. V každé věkové kategorii bude ohodnoceno 6 prací. Tři vybírá odborná porota, tři vítězové vzejdou z internetového hlasování. Nejlepší práce budou v červnu vystaveny v prostorách Mléčného baru NAPROTI v Ostravě. Porota už vybrala a my víme, že v pátek si pro ocenění mohou do Ostravy přijet 2 žákyně 5. B - Daniela Petrášová a Nela Štefková. Tři další práce našich žáků v této kategorii (10 - 11 let) byly vybrány pro internetové hlasování, jedna další práce pak v kategorii 12 - 13 let. Tady můžete zasáhnout i vy. Vše o soutěži najdete na adrese:

https://www.balonek.cz/souteze/vytvarne-souteze/vytvarna-soutez-ziva-voda.html

Vítězkám blahopřejeme.

 


Malovaná písnička

V krajském kole výtvarné soutěže obsadili naši 2 malíři 3. místo. Jsou to Karolína Jašková a Adam Kollega, dnes žáci 4. B. Slavnostní předávání cen, na které budou autoři s rodiči pozváni přímo pořadateli, se uskuteční 5. 6. 2019 v Ostravě - Porubě. Úspěch žáků potěší určitě nejen je samotné, jejich rodiče, ale i vyučující a paní učitelku Pešovou, která s dětmi práce do soutěže připravila. 

 
Western a koně očima dětí

Naši žáci se zúčastnili i 10. ročníku této výtvarné soutěže. Tentokrát bylo zadáno téma Koně, kovbojové, Indiáni.

Slavnostní finále, do kterého se svými pracemi probojovalo 5 našich žáků - Nikol Musilová, Zuzana Polívková, Adam Jašurek (všichni 3. B), Denis Bezděk (6. B) a Adéla Nguyenová (8. B), se uskuteční 15. 6. 2019 od 14:00 h. ve westernovém areálu Malá skála, Kletné - Suchdol nad Odrou. V rámci  Dětského westernového dne bude slavnostně vyhlášeno 12 nejlepších prací (z cca 80 semifinalistů), jejich tvůrci budou odměněni. Diplom a drobný dárek dostanou i semifinalisté, kteří sice do finále nepostoupí, ale zúčastní se vyhlášení soutěže na Malé skále. Semifinalistům blahopřejeme, budeme držet palce, aby byly do finále vybrány právě jejich práce. Jinak je to ale pro všechny námět na hezké odpoledne... 

 
Den Země - sběr

V těchto dnech jsme dostali oficiální výsledky letošního sběru. Celkem bylo odevzdáno 5 550 kg papíru. Absolutním vítězem se stali žáci 5. A. Na 2. místě se umístili žáci 4. B, třetí byli žáci 3. B. Vyhlásili jsme také vítěze pro 2. stupeň - tím se stali žáci 7. B. Ti nejlepší obdrželi příspěvky na školy v přírodě či výlety.

Vzhledem k tomu, že se stále mění podmínky firem, které sběr odebírají, rozhodli jsme se v této aktivitě v příštím roce nepokračovat. Budeme hledat jiný způsob, jak vyjádřit vztah k životnímu prostředí.


Kletné 2

Když čtu SMS od paní učitelky, je to tak podobné. Žáci 4. A a 4. B jsou na různých místech, asi 50 km od sebe, každá třída v jiném okrese, ale počasí je na obou místech stejné. I tady se hry uvnitř střídají s hrami venku. Děti jsou zdravé, spokojené, unavené, ale připravené řádit na závěrečné diskotéce...Pstruží 3

Ve 12:45 h. (23. 5.), kdy telefonovala paní učitelka, byly děti po obědě a odpočívaly. Včera odpoledne se počasí umoudřilo a děti mohly pokračovat s programem venku. Dnes vše jako přes kopírák. Dopoledne pršelo, děti měly připravený program v suchu, ve 14:16 h. už byly zase venku.

Všichni jsou v pořádku, zdraví, spokojení a chutná jim...
Pstruží 2

V 10:40 h. (22. 5.) volala paní učitelka Borovičková. Včera nádherný den, děti byly do večera venku. Uspávání proto nebylo potřeba, pohyb a čerstvý vzduch udělaly své :o) Dnes od rána prší, proto byl posunut i budíček. Pro děti je připravena celodenní hra v prostorách ubytování. Všichni jsou zdraví, spokojení a v pořádku...
Kletné zabydleno

Na ozdravný pobyt vyrazili (22. 5.) i žáci 4. B. V 10:28 h. přišla SMS, že jsou na místě, v pořádku, jen počasí zlobí...Pohár rozhlasu

Dlouhý sportovní den čekal na atlety, kteří odešli bojovat o postup do dalšího kola. Pan učitel Madecký o tom napsal:

„Celkem 30 děvčat a chlapců bylo 21. 5. vysláno, aby poměřili síly v atletických disciplínách v rámci okresního finále Poháru rozhlasu. Pouze vítězové jednotlivých kategorií se mohli těšit z pozvánky do krajského finále, které bude příští týden v Opavě.

Drtivá většina oslovených deváťáků odmítla reprezentaci školy, a tak nebylo divu, že nominovaní osmáci mezi staršími žáky díru do světa neudělali. Chvályhodné však je, že předvedli bojovnost a získali zkušenosti, které mohou zúročit příští rok.

Mladší žáci naopak nastoupili v nejsilnější sestavě. Protože do puntíku splnili pokyny vedoucího, radovali se při závěrečném ceremoniálu z postupu do krajského finále. Určitě jim budeme 27. 5. držet palce.

V kategorii dívek jsme z důvodu absence děvčat pobývajících na zájezdu v Anglii postavili do bojů pouze ty mladší, které po tuhých bojích braly stříbro za 2. místo. Pěkné, leč nepostupující.“

Souboje se opravdu protáhly, takže ještě je potřeba poděkovat nejen vyučujícím za přípravu soutěžících, soutěžícím za bojovné výkony, ale také zaměstnankyním školní jídelny, které na vyhládlé sportovce počkaly s obědem.

 


Škola v pohybu

Dne 21. 5. se žáci 1. stupně zapojili do projektu Škola v pohybu, který pořádá Okresní fotbalový svaz Nový Jičín. Cílem je organizovat hodiny TV tak, aby se děti co nejvíce pohybovaly a získaly kladný vztah ke sportu. Během dopoledne se postupně v tělocvičně vystřídaly všechny třídy 1., 2. a 3.ročníku. Každá třída měla hodinu jinou a děti kromě vytrvalostních, posilovacích a postřehových her prošly průpravou buď na fotbal, házenou nebo ragby. 

Všichni se do her s radostí a chutí zapojovali a po hodině bylo vidět, že pohybu rozhodně neměli málo. Děkujeme panu Mgr. Radimovi Dreslerovi za organizaci celého dopoledne.

                                                                           Mgr. H. StočkováPstruží se hlásí

Na ozdravný pobyt dnes (21. 5.) odjeli žáci 4. A. V 11:50 h. volala paní učitelka, že jsou na místě, cestu všichni zvládli, teď se vybalují, čeká je oběd a první seznamování s okolím. Všichni jsou v pořádku.
Pozdrav z Anglie
Velká cena Kopřivnice v šachu

Přebor škol jednotlivců se konal v DDM v pátek (17. 5.). Sedm našich šachistů se po bojích rozprostřelo v listině výsledků. Do první desítky se dostal Jiří Musil (5. místo), 9. místo obsadil Lukáš Vyvial. Pochvalu ale zaslouží všichni (i A. Tereshchuk, J. Wojkowský, M. Bystoň, V. Němec a F. Voksa).

  Anglie

O dvě hodiny později (16. 5.) se na stejném místě sešlo 15 žáků, kteří nabrali směr Anglie. Měli před sebou dlouhou cestu. Na území království vstoupili druhý den v 6:00. Podle zpráv jsou všichni v pořádku, počasí je chladné, ale bez deště. Všichni si již stihli prohlédnout Londýn, Pourtsmouth, Chelsea, Hamton Court a další památky. Dnes (20. 5.) nastanou chvíle loučení a autobus nabere směr Kopřivnice. 

Krakow

Hodně přivstat si museli žáci, kteří odjížděli na exkurzi do Polska (16. 5.). Autobus byl přistaven ve 4:30 h. Ale všichni včas dorazili, prožili hezký den a také v pořádku se vrátili. Paní učitelka Šmiřáková o tom napsala:

Ve čtvrtek 16. 5. se děti, které měly zájem zúčastnit se jednodenní historické exkurze do Polska, sešly v brzkých ranních hodinách u Interhotelu Tatra. Odjezd byl naplánován na 4.30 hod. Nikdo nezaspal, a tak těsně po půl páté autobus vyjížděl.

V osm hodin ráno již děti vstupovaly do podzemí královských solných dolů (na seznamu UNESCO). Měly možnost prohlédnout si např. solné jezero, kapli sv. Kingy, která je celá vytvořená ze soli – od lavic až po lustry - a další sochařskou výzdobu.

Před polednem již náš autobus ujížděl směrem na Krakov, kde žáky čekala krátká procházka městem. Nejprve kolem Dračí jeskyně na hrad Wawel, poté se pokračovalo městem na Hlavní náměstí. Zde se také děti dočkaly volného rozchodu.

O půl páté odpoledne se autobus vydal na cestu domů.

Jménem svým i jménem paní učitelky Čajánkové bych chtěla všechny děti pochválit za to, že byly hodné, poslušné a vždy včas na místě.


Den radostí

Takto pojmenovaly paní vychovatelky čtvrteční odpoledne (16. 5.). V každém oddělení to žilo a radost vykukovala opravdu z každého místečka. V jednom oddělení děti vyráběly a zpracovávaly marcipán, v jiném vznikaly pozoruhodné stavby z kostek a tvořilo se z hlíny, v dalším slavili narozeniny křečka a z vedlejšího oddělení se linula vůně vaflí - prostě den radostí...

 
Štafetový pohár

Krajské kolo se konalo ve středu (15. 5.) v Ostravě. Počasí moc nepřálo, ale naši sportovci do toho dali vše. Osudným na ostravském tartanu se jim stala hlavně stejná barva dresů s jiným družstvem, které mělo vedlejší dráhu, díky čemuž došlo k chybné předávce. Dosažený čas 9:11,10 byl lepší než v okrese, ale stačil "jen" na 6. místo. Sportovcům děkujeme za bojovnost a reprezentaci školy.

 

Ozdravné pobyty začaly

Letos je zahájili ti, kteří pobyt absolvují poprvé - naši prvňáčci. V 11:22 h. (13. 5.) přišla SMS zpráva - pozdrav z Velkých Karlovic. Ve zprávě se dále píše:

"Uz jsme se zabydleli a tesime se na lesni skolu! Po obede vyrazime prozkoumat teren, počasí se drzi!" Snad dětem bude přát počasí.

Štafetový pohár

Okresní finále se konalo v pátek (10. 5.) v Novém Jičíně. Naši odjížděli s přáním postoupit do krajského kola. Ale stejné přání měli žáci dalších 13 škol. Našim se to po bojovném výkonu nakonec podařilo a z druhého místa do kraje postoupili. Blahopřejeme.Vtipálek školní družiny

Po semifinálových kolech, která proběhla v jednotlivých odděleních, se ti nejlepší pustili do boje o vítězství. Ve čtvrtek (9. 5.) se to v družině vtipy jen hemžilo a nakonec se ukázalo, že nejlepšími vypravěči vtipů jsou kluci. Vítězství si odnesl Tomáš Zahrádka, na 2. místě se umístil Deniel Kostelník, 3. místo si vybojoval Jakub Kvita. K nim se připojila i Zuzana Polívková, která dostala divokou kartu. Všichni soutěžící byli za svou snahu odměněni sladkostí, ti nejlepší pak čokoládové medaile.

 Nereprezentuje jen školu

V pondělí (6. 5.) za mnou přišla paní učitelka Morysová, tentokrát s lístkem v ruce a s úsměvem na tváři. Řeč se točila okolo Lucie Kremlingové. Víme, že nás Lucka reprezentuje v atletice, je dobrou skokankou do výšky, nezalekne se ani dopravní soutěže, byla členkou družstva vybíjenkářek, které v republikovém finále v Pecce obsadily 4. místo. Její srdce však patří především mažoretkovému sportu.

Lucka se v dubnu zúčastnila Mistrovství ČR v Hranicích. Téměř 800 vyznavaček tohoto sportu výkonnostní třídy B soutěžilo ve 4 věkových kategoriích. A co bylo napsáno na vzpomínaném lístku?

Mistryně ČR – sólo

Mistryně ČR – miniformace

Vícemistryně ČR – duo


Na oficiální výsledkové listině to pak vypadá takto:

  


Co dodat? Určitě to, že za strohým sdělením jsou hodiny dřiny. Lucko, blahopřejeme, a ať se Ti daří i dál.
Akce pro děti ve školní družině

KVĚTEN - MĚSÍC  PŘÍRODY
  6. 5.   Bijásek - KRÁLÍČEK PETR
  9. 5.   Vtipálek družiny
16. 5.  Den plný radostí
20. 5.  Bijásek - COCO
30. 5.  Výlet k lyžařské chatě


D U B E N   2019


Mc Donald´s Cup - kategorie B

Poslední dubnový den se měli sejít na našem hřišti hráči skupiny E, aby bojovali o postup do dalšího kola. Zpočátku se zdálo, že vše bude jako u skupiny A před pěti dny. Ale opak byl pravdou. Do poslední chvíle se měnila sestava našich, nepřálo počasí, padalo méně gólů, každým zápasem se měnilo pořadí. Nakonec se vše vyřešilo. Sestava našich byla ráno definitivně vyřešena, pomocnou ruku s nabídkou haly podalo vedení ZŠ Štramberk (za což děkujeme) a "vyřešilo" se i pořadí. 1. kolo skupiny E vyhráli hráči ZŠ Štramberk, naši získali - stejně jako mladší hráči - místo třetí. A třešnička na závěr? Nejlepším hráčem turnaje byla vyhlášena naše Karolína Krupníková. Děkujeme hráčům za nasazení při hře a také všem, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu sportovní akce. 

 


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice vyhlašuje
podle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona,
na 2. – 3. května 2019 (čtvrtek a pátek) pro žáky školy volný
den (tzv. ředitelské volno).

V tyto dny nebude zabezpečena školní družina, v provozu nebude ani školní jídelna.


Den Země

22. duben letos připadl na pondělí, což byl ale den velikonoční. Proto se všechny akce přesunuly na pátek 26. 4. Do města vyrazily děti z 1. stupně, aby povzbudily žáky, kteří nás reprezentovali v soutěži základních škol. Boj to byl opět urputný, povzbuzovala vedoucí týmu paní Masudová, spolužáci, paní učitelky, k úspěchu jistě přispěl i krásný transparent, který pod vedením paní učitelky Tománkové vyráběli žáci z 2. stupně. Naši vybojovali krásné 2. místo a za svou snahu dostali nejen dárky, diplom, ale přinesli i šek na 3 500,-Kč, za které budou nakoupeny věci, které si děti v průběhu dalšího období užijí. K úspěchu blahopřejeme.

Tradiční akcí ke Dni Země byl i sběr papíru. Vzhledem k určitým technickým problémům s odvozem mohu zatím jen naznačit. Zvítězila třída z 1. stupně. Co je potěšující, letos sběr odevzdali žáci všech tříd, za což si děti i třídní učitelé zaslouží pochvalu.

Výsledky budou zveřejněny po odvozu a oficiálním převážení. Pak také odměníme ty nejlepší. 

         


Další akcí v rámci Dne Země byla dopravní soutěž. Zastoupení jsme měli v obou kategoriích. Po pečlivé přípravě obsadili naši žáci v I. kategorii 3. místo, ve II. kategorii 4. místo. Blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci. Děkuji také paní učitelce Hořákové, která žáky na soutěž připravovala, a paní asistentce Žáčkové, která se tentokrát ujala role vedoucí družstev.
 Mc Donald´s Cup zahájen

První kolo 21. ročníku (skupina D) proběhlo  na našem hřišti právě dnes (25. 4.). Organizačně poprvé zajišťovala tuto sportovní akci paní učitelka Hořáková a vše klapalo na jedničku. Krásné počasí, se samotnou přípravou pomohl pan Chechelský a na dodržování pravidel dbal pečlivě v roli rozhodčího pan Jan Slezák. Odměnou za přípravu bylo pro paní učitelku 3. místo našich fotbalistů. Do dalšího kola ale postupuje jen jeden. Fotbalisté ZŠ Alšova tomuto kolu vládli a jsou právě těmi, kteří postupují. Radost hráčům udělaly medaile a diplomy, které přivezl z AŠSK pan Antonín Slezák. Děkujeme hráčům za dobré výkony a také všem, kteří se podíleli na organizaci akce.

  
Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

ve středu 24. dubna 2019 proběhnou v naší škole informativní třídní schůzky. V 1. - 4. třídách dle pokynů třídních učitelek, v 5. - 9. ročnících v době od 15:00 - 18:00 h. 
Jarní koncert

Včera (16. 4.) měli naši zpěváci svůj jarní svátek. Paní učitelky, které je na vystoupení pečlivě připravovaly, o tom napsaly:

"Večerní koncert pro veřejnost byl vyvrcholením celodenních příprav na toto vystoupení. V dopoledních koncertech pro školy se děti oťukávaly s prostředím, secvičovaly se písničky Kopřivky a celé toto snažení vyvrcholilo v 17 h., kdy všechny sbory, včetně našeho, předvedly své jarní snažení. A zvládly to na jedničku s hvězdičkou. Děkuji zpěvákům za vytrvalost a jaro může začít :) " 

D. Galová, H. Stočková


PS

...i my děkujeme dětem a paní učitelkám...
Výlet

Štramberk se stal cílovou stanicí pro naše děti z družiny. Na výlet se vydaly (11. 4.) za hezkého počasí, ale průběžně byli všichni vyzkoušeni nejen z vytrvalosti v pěší chůzi, ale i v odolnosti, protože se v průběhu výletu značně ochladilo. Ale výletníci to zvládli. Cestou přes Bílou horu hledali obálky s úkoly, které bylo nutné splnit, pak navštívili jednu z výroben Štramberských uší, které si mohli i nakoupit, a nakonec byli odměněni sladkostí. Zasloužili si...

 


Pythagoriáda

Začátkem dubna se konalo školní kolo, kterého se zúčastnilo 40 žáků 5. - 8. ročníků. Z nich se 9 stalo úspěšnými řešiteli. V okresním kole nás budou reprezentovat:

5. ročník

    Adam Drgáč

6. ročník

    Denis Bezděk

7. ročník

    Šárka Jadrníčková

    Michaela Sopuchová

    Simona Lakomá

8. ročník

    Adéla Nguyenová

Držíme palce.
Zápis do 1. tříd

Zápis je minulostí a my už se těšíme na naše nové prvňáčky. Někteří ještě něco maličko dopilují, připraví aktovky a 2. září se z nich stanou opravdoví školáci.

Děkujeme rodičům, kteří zavítali se svými dětmi právě do naší školy. Poznali jsme nové tváře, ale setkali se i s rodiči, kteří mají děti ve vyšších třídách, rádi jsme viděli naše bývalé žáky, kteří přivedli k zápisu své děti.

Na tvářích dětí bylo z počátku patrné očekávání, troška napětí, to ale po chvíli rozptýlily naše šikovné paní učitelky. Nakonec se na tvářích dětí objevil úsměv a radost ze zvládnutých úkolů. A co si budeme povídat. I dárky potěšily. "Medaile" vyrobily paní učitelky, obrázky do omalovánek nakreslily v Informatice šikovné děti z 5. a 6. tříd, pexesa a něco na zub jsme dostali z Revírní bratrské pokladny, lega a drobnou sladkost dodala firma SUN CE TRADING PRAGUE, s.r.o. Všem moc děkujeme.

  
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd klepe na dveře. Ve čtvrtek – 11. dubna 2019 - se budeme těšit na budoucí školáky, které jistě rádi doprovodíte.

Nezapomeňte vzít s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis do 1. třídy bude probíhat od 13:00 – 18:00 h.Matematická olympiáda

Včera (9. 4.) odjely 4 matematické naděje do Nového Jičína, kde se konalo okresní kolo Matematické olympiády. Denisovi Bezděkovi se v kategorii Z6 moc nedařilo. Úspěch ale přišel. V kategorii Z7 obsadila Michaela Sopuchová krásné 2. místo, Simona Lakomá ještě dosáhla na pozici úspěšné řešitelky. V kategorii Z8 obsadila Adéla Nguyenová 1. - 3. místo (shodný počet bodů).

Míša s Adélou zaslouží velkou pochvalu, ale poděkování za reprezentaci školy patří určitě všem.Na exkurzi

V úterý 9. 4. se vydali někteří žáci 9. A a 9. B třídy na exkurzi do automobilky Hyundai. Prohlídka začala prezentačním filmem společnosti, poté následovala samotná prohlídka závodu, kterou děti absolvovaly v autovláčku. Žáci měli možnost prohlédnout si všechny výrobní haly. Výjimku tvořila pouze hala lakovny.

Dalším cílem naší cesty pak byla malá zastávka na náměstí ve Frýdku, kde jsme se prošli kolem zámku a poslechli si základní informace o historii města.

Jako poslední nás čekala exkurze ve firmě Marlenka. Součástí této prohlídky byla i malá ochutnávka „marlenkovských“ výrobků. Tato sladká tečka na závěr mnohé děti potěšila. A určitě jim chutnala, protože na talířcích většiny z nich nezůstal ani drobeček.

                                                                                                            Mgr. Marcela Šmiřáková

  

Celorepubliková matematická soutěž je určena pro žáky 4. - 9. ročníků a probíhá ve dvou kolech. První kolo je školní, ti nejlepší jsou pak pozváni do Prahy na finále. Tam se letos naši žáci neprobojovali, přesto jejich umístění stojí za pozornost.Akce pro děti ve školní družině

DUBEN - MĚSÍC  PLNÝ  HUMORU
  1. 4.   Bijásek - ŠPALÍČEK
11. 4.   Vtipálek družiny
15. 4.  Bijásek - GORDON A PADDY
25. 4.  Finále vtipálka
V průběhu  dubna bude uskutečněn (dle počasí) výlet do Štramberku.B Ř E Z E N   2019

Bylinkové vaření

Tato akce se udála také ve čtvrtek 28. 3. Ono i po obědě vyhládne, takže tentokrát si děti ve školní družině připravily odpolední zdravé svačinky. K pomazánkám, které byly nazdobeny pažitkou, petrželkou nebo také třeba ředkvičkou, přišel vhod čaj z rýmovníku, máty, pomeranče, heřmánku, či dětské mojito. A věřte, že dětem opravdu chutnalo :o)

  Matematický expres

Ve čtvrtek (28. 3.) se žáci naší školy již potřetí zúčastnili online soutěže MatX, což je mezinárodní internetová týmová soutěž v matematice pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií. 90 minut logického uvažování, na kterém je soutěž založena, přivedlo naše 2 týmy opět na stupně vítězů.

Sedmáci (M. Červenka, Š. Jadrníčková, S. Lakomá, M. Sopuchová) se v rámci České republiky umístili na 3. místě, osmačky (A. Nguyenová, J. Richterová, J. Vymazalová) byly ještě o stupínek lepší. Blahopřejeme.Vybíjená

Ve čtvrtek (28. 3.) odjelo 12 dívek ze 4. a 5. tříd do Nového Jičína s cílem pokračovat v tradici vítězství. Chyběl malý krůček a postup do kraje byl i v letošním roce náš. Poslední krůček bývá ale často ten nejtěžší. A tak se letos naše vybíjenkářky musely sklonit před výkonem dívek ze Starého Jičína, které okresní kolo vyhrály.  

Recyklujeme - upcyklujeme

Ve čtvrtek (28. 3.) přišla do školy obálka s diplomem za účast v soutěži, který byl určen žákům 3. A. Do soutěže, kterou pořádaly společnosti Avion Shopping Park Ostrava a IKEA, bylo celkem zapojeno 79 tříd, škol, občanských sdružení a dětských domovů.

K diplomu bylo připojeno pár hezkých slov a poděkování, což si žáci 3. A i s paní učitelkou určitě zaslouží.


Školní kvíz 2

Ve středu 27. 3. se v naší knihovně znovu sešly čtyři týmy, které soutěží ve školním vědomostním kvizu.

I v tomto kole si s padesáti otázkami nejlépe poradili Benešovci  (žáci 8. B), kteří tak stojí na špici tabulky.A znovu tu byl předškolák

Dnes (27. 3.) využili další rodiče možnosti podívat se se svými dětmi do školy. A nejen podívat. Před zápisem si děti měly možnost vyzkoušet, jak to chodí ve škole. Paní učitelky byly opět připraveny. Děti byly podle jejich slov šikovné, takže práce šla hezky od ruky. Dětem přeji, aby se jim dařilo u zápisu a od 1. září z nich byli řádní školáci.

Paní učitelkám Galové a Špačkové děkuji za obě hodinky, které s předškoláky strávily.

  

Matematický KLOKAN

Dnes se ke mně dostaly výsledky školního kola, kterého se zúčastnilo (22. 3.) celkem 179 žáků 2. - 9. ročníků. S úkoly si nejlépe poradili tito žáci:


 Kategorie CVRČEK   2. – 3. ročník

1.     David Zelinka             3. B      68 b.

2.     Petra Tichavská         3. B      66 b.

3.     Robin Samek              3. B      57 b.    

 Kategorie KLOKÁNEK   4. - 5. ročník

1.     Adam Drgáč               5. A     103 b.

2.     Eliška Mojdlová         5. A      90 b.

3.     Radim Šimůnek         4. B      89 b.

 Kategorie Benjamín   6. – 7. ročník

1.     Simona Lakomá         7. A     74 b.   

2.     Denis Bezděk             6. B     73 b.   

3.     Šárka Jadrníčková      7. A    72 b.   

3.  Jakub Pobořil              7. B    72 b.   

 Kategorie KADET   8. – 9. ročník

1.     Adéla Nguyenová      8. B      93 b.

2.     Lukáš Podolský         9. A      75 b.

3.     Klára Tománková       8. A     72 b.

Pochvalu zaslouží nejen ti nejúspěšnější, ale všichni, kteří se zúčastnili. Děkuji vyučujícím za organizaci celé akce.

  


RAP ve škole

Další workshop v naší škole vzbudil mezi našimi osmáky úspěch. Paní učitelka Moravčíková napsala:

"Žáci tříd 8. A a 8. B se v pondělí 25. 3. 2019 zúčastnili hudebního workshopu RAP JE ART, jejž vedl ostravsko-bohumínský rapper Patrik Moravec alias PROFESSOR CASS -https://rapzzz.com/cs/umelec/professorcass/. Rappeři prý skrze texty sdělují své postoje k životu, své hodnoty i myšlenky. Žáci slyšeli nejen přednášku o rapu jako o umění, ale také si sami zarapovali a zjistili, jak mladé lidi tento hudební žánr ovlivňuje a ukazuje jim, čím v životě jsou. 

Moc děkujeme za hodnotné poznatky... "

https://rapjeart.cz/

  
Vynášení Morény

Děti ve školní družině  (21. 3.) ještě zakončily celý slunečný jarní den upálením Morény. Zimy už bylo dost. Na výrobě Morény se podílely děti ze všech oddělení a odpoledne se se zimou rozloučily se slovy:

"Zima letos krásná byla

i sněhem nás překvapila!

Dneškem se s ní loučíme

a Morénu pálíme.

Čas jara teď nastává -

ó to bude paráda."

 Ponožkový den

21. březen je zvláštním dnem. Je Mezinárodním dnem zdravého spánku, Mezinárodním dnem za odstranění rasové diskriminace, Světovým dnem poezie, 1. jarním dnem a také Světovým dnem Downova syndromu. Vyjádření podpory všem s Downovým syndromem, který způsobuje ztrojený 21. chromozom, je v naší škole již tradiční záležitostí. A tak v tento den každá nožka - jiná ponožka...

 Koprstar - semifinále

Už ve školním kole bylo jasné, že letošní ročník nebude patřit z naší strany k těm nejsilnějším. Ale jak napsala paní učitelka Galová - naši tři zpěváci zazpívali v semifinále (20. 3.) se ctí. Celková úroveň soutěže šla hodně nahoru a je dobře, že písničky stále žijí a žije i touha dětí zpívat. V tuto chvíli máte rok na výběr písničky i ladění hlasu. Paní učitelky pomohou, poradí. Pak už stačí maličkost - nebát se, přihlásit se a zabojovat...

 Síla bylinek

S nástupem jara vítáme sluníčko, probouzení přírody, ale jaro je také obdobím nachlazení a chřipek. A právě tomu se chtějí naše děti ze školní družiny vyhnout. Pomoci jim mohla čtvrteční akce (14. 3.). V jejím průběhu děti zkoumaly moc přírodní lékárny - bylinek. Nejprve bylinky poznávaly, pak ochutnávaly bylinkové čaje, míchaly si vlastní směsi, vyráběly papírové bylinky a pak vše završily soutěžemi, kvízy a luštěnkami…

  


Titanik

Ve středu 13. 3. se žáci 8. A a 8. B třídy vydali na cestu do Brna, aby zde zhlédli výstavu, která nese název „Pravdivý příběh Titaniku“.

Ranní cesta vlakem rychle uběhla a před desátou hodinou už děti vstupovaly do prostor výstaviště. Atmosféru Titaniku všem přiblížily rekonstrukce kajut, kavárny, ale i třeba části kotelny. Děti si mohly prohlédnout nábytek, porcelán i osobní předměty cestujících, např. šperky, kabelky a oblečení. Při vstupu do prostor výstavy dostali žáci do rukou palubní lístek se jménem skutečného pasažéra Titaniku. V závěru celé expozice si pak mohli na tabuli najít dané jméno a zjistit, zda by plavbu přežili.

Po zhlédnutí celé výstavy se děti se svými vyučujícími ještě vydaly na krátkou procházku Brnem. Pak už všechny čekala jen zpáteční cesta vlakem, která utekla stejně rychle jako ta ranní.

                                                Mgr. Marcela Šmiřáková2 x 3. místo

Další kolo recitační soutěže (okrskové) se konalo včera (13. 3.) v KDK. Podle sdělení paní učitelek recitovaly všechny naše děti opravdu moc pěkně. Přesto to na přímý postup do okresního kola nestačilo. Zuzana Polívková (3. B) a Samuel Mráz (6. A) obsadili ve svých kategoriích 3. místa. V tuto chvíli jsou na pozici náhradníků.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.
Setkání

Nečekané setkání mi dnes (13. 3.) připravila paní učitelka Morysová. Přišel s ní její žák José Manuel Hidalgo. Ve tváři rozpačitost, v ruce pohár. Co se stalo tak mimořádného? Jen to, že Manuel se stal mistrem republiky :o) Trošku jsem zapátrala:

Sportovní disciplína - box, kategorie - školní mládež, váha - do 46 kg, místo konání - České Budějovice 2019, datum - 10. 3., účastníků - 26, vítězství na body - 4:0.

Co k tomu dodat? K mimořádnému úspěchu všichni blahopřejeme a já věřím, že to nebyl Manuelův úspěch poslední...

 Vybíjená chlapců

Dnes (13. 3.) se do bojů o postup ve vybíjené pustili i naši hoši. Nechybělo nadšení a snaha. Jediný zásah je připravil o prvenství. Z krásného 2. místa se bohužel do dalšího kola nepostupuje...

  


Předškoláci poprvé

Rodiče jedenácti budoucích prvňáčků využili možnost této "zkoušky" a přišli na skok do naší školy. Paní učitelky měly pro děti připravenou netradiční hodinu, v průběhu které vyzkoušely, jak děti cítí rytmus, jestli správně vyslovují, jak drží tužku, jestli se orientují v pojmech nahoře - dole, vlevo - vpravo apod. Rodiče, kteří měli zájem, mohli slyšet první postřehy a do zápisu mají možnost ještě dopilovat, co je potřeba. 

  Ještě jednou o recitaci

Školním kolem prošli v pondělí i žáci 1. stupně. O průběhu napsala tentokrát paní učitelka Stočková:

"Dne 11. března 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže i pro žáky 1. stupně, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Účast byla velká. 30 dětí potěšilo porotu velmi pěkným výběrem básniček, do okrskového kola však mohli postoupit jen ti nejlepší. A těmi byli:

 1. kategorie (2. – 3. třídy)

1. místo  Zuzana Polívková ze 3. B

2. místo  Elen Surovcová ze 2. A

3. místo  David Zelinka ze 3. B ( náhradník)

 2. kategorie (4. – 5. třídy)

1. místo  Vojtěch Liška ze 4. B

2. místo  Simona Štefková z 5. A

3. místo  Petra Tobolová ze 4. B (náhradník)

Všem recitátorům děkujeme za účast a postupujícím budeme držet palce ve středu 13. března v okrskovém kole, které se uskuteční od 14:30 hod. v malém sále KD."

  


 Rodičům budoucích prvňáčků
Vybíjená

Jako první se do bojů o postup zapojily (6. 3.) naše žákyně 4. - 5. tříd. Sestava se měnila každou chvíli a nebylo proto divu, že holky odcházely s lehkou nervozitou. Ta je ale opustila ve chvíli, kdy nastoupily na hřiště. A pak už nedaly soupeřkám šanci. V základním kole vybojovaly postup a budou se připravovat do kola okresního, kde budou obhajovat prvenství. Držíme palce.

 


O recitaci

Školní kolo proběhlo na 2. stupni hned po prázdninách (5. 3.). O průběhu napsal pan učitel Schmidt toto:

"Dne 5. března se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže (2. stupeň). Celkem se zapojilo deset recitátorů, kteří přišli ukázat svůj talent. Všichni předvedli krásné výkony, avšak postoupit mohli jen ti nejlepší. Tříčlenná komise se nakonec shodla a vybrala následující žáky:

1. Samuel Mráz (6. A)

2. Radim Adamský (6. B)

3. Vendula Schneiderková (8. B)

Náhradník: Jan Musil (6. A)

Všem postupujícím blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdaru v okrskovém kole."Akce pro děti ve školní družině

BŘEZEN - MĚSÍC  BYLINKOVÝ
  4. 3.   Bijásek - PŘÍBĚH KOČEK
14. 3.   Síla bylinek
18. 3.  Bijásek - POHÁDKY NARUBY
28. 3.  Bylinkové vařeníÚ N O R   2019

Zeměpisná olympiáda

Ještě před jarními prázdninami (20. 2.) se v Novém Jičíně konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Zástupce jsme měli ve 3 kategoriích. V kategorii A nás reprezentoval Denis Bezděk (6. B), který obsadil 20. místo. V kategorii C skončil Michal Matula (9. B), kterému se nejlépe vedlo v praktické části, na 24. příčce. Nejlépe si vedl v kategorii B Tomáš Čabla (7. A), ten si vybojoval 13. místo. Jeho parádní disciplínou byla práce s atlasem - v té porazil všechny své soupeře.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.Školní kvíz

O novince v naší škole paní učitelka Machynová napsala:

"Pub kvíz je týmová vědomostní soutěž probíhající v desítkách podniků po celé republice každý týden. Soutěžícím je během večera položeno 50 otázek, na které týmově odpovídají. Otázky prostupují napříč celým lidským věděním a otestují, co si soutěžící pamatují ze školních lavic, či jaký mají aktuální přehled. Paní učitelky Špirková a Machynová se touto soutěží inspirovaly a vytvořily kvíz školní. Jednou měsíčně proběhne kvízové kolo, kde budou týmy složené z žáků osmých a devátých ročníků odpovídat na 50 otázek z deseti oborů. Včerejší den (19. 2.) byl premiérový a vydařil se. Do soutěže se přihlásila čtyři družstva - Benešovci, Budulínci, Dubínci a Elektrický banány."

  


Koprstar 2019

První možnost vybojovat si postup do semifinále měli zpěváci včera (19. 2.) a sešlo se jich přesně 26. Snaha a touha postoupit byla patrná u každého vystupujícího. Někde ale potrápila tréma, někde nachlazení, někde neznalost textu, někdy vystupující trošku přecenili své síly a vybrali si píseň, která se jim sice líbí, ale ještě na ni hlasově nedosáhnou.

Porota nakonec rozhodla a do dalšího kola poslala:

Anetu Purmenskou (1. B), Kristýnu Veřmiřovskou (2. B), Nikol Musilovou (3. B) a Karolínu Dejovou (5. B).

Ti, kteří se nemohli zúčastnit školního kola, nebo vystoupili, ale byli indisponovaní, mohou využít ještě další šanci. Tou je casting v DDM, který se bude konat 7. března od 16.00 h.

Postupujícím blahopřejeme a v semifinále, které proběhne ve středu 20. března v kinosále KDK, budeme držet palce. 

  


Konverzace v AJ

Do Nového Jičína se včera (14. 2.) vydal s Mgr. Neničkovou Radek Kunc (9. A). Tam se konalo OK Konverzační soutěže v anglickém jazyce a Radek nás reprezentoval v kategorii II. A určené pro žáky 8. - 9. ročníků. Průběh soutěže byl jako přes kopírák s našimi "piškvorkáři". V první části Radek držel mezi 24 soutěžícími 2. místo, v konečném pořadí obsadil krásné 3. místo. Blahopřejeme.


Při čtvrté účasti to cinklo

Naše ESA, jak se kluci (T. Klusák a L. Vyvial - 8. B, M. Matula, J. Musil a J. Trávníček - 9. B) pro soutěž družstev pojmenovali, vyrazila ve čtvrtek (14. 2.) v doprovodu Mgr. Michalíkové do Příbora, kde se konal 5. ročník oblastního turnaje základních škol v piškvorkách. Ze své skupiny postoupili z 2. místa, celkově pak v dramatickém závěru vybojovali místo třetí. Blahopřejeme.

  
Srdce na dlani

"Otevřít své srdce, potěšit a poděkovat" - tak o to se snažily naše děti ve školní družině (7. 2.) v předvalentýnském období. A jak to udělat? "Návod" daly paní vychovatelky, ostatní už bylo na dětech. Srdce na dlani tak vyplulo na povrch v různých podobách - čokoládové, papírové, vyšívané, malované...  Cíl byl ale stejný - potěšit rodiče, známé, kamarády... A ať ta podoba byla jakákoliv - cíl byl určitě splněn...

 Akce pro děti ve školní družině

ÚNOR - MĚSÍC  KAMARÁDSTVÍ
  7. 2.   Srdce na dlani
 11. 2.  Bijásek - UŽASŇÁKOVI 2
19. 2.  KOPRSTARL E D E N   2019

Zimní radovánky trochu jinak

Původní plán počítal s haldami sněhu a pobytem venku. Po té trošce sněhu, která napadla, už ale není ani památky. A tak musely paní družinářky sáhnout po záložním plánu. V každém oddělení děti něco tvořily (31. 1.), vše mělo vztah k zimním radovánkám, ale tentokrát v teple školní družiny. V 1. oddělení děti vyšívaly na tašky sněhuláky, ve druhém oddělení si všichni vyráběli krabičky na drobnosti - jak jinak - s motivem sněhuláků, ve třetím to byli sněhuláci z vatelínu a hned vedle vznikaly koláže - hlavními "hrdiny" se stali Eskymáci v iglú. A tak se dá říct, že si děti čtvrtečního odpoledne užily i bez sněhu.

 


Matematická olympiáda

Tentokrát byla olympiáda určena žákům 5. tříd. V okrese nás reprezentovali 2 žáci a paní učitelka Kapsová o soutěži napsala:

"Nelehké úkoly školního kola matematické olympiády řešilo v našem okrese 196 žáků. Z nich 32 postoupilo do okresního kola, které se konalo ve středu 30. ledna v Novém Jičíně.

Náš Adam Drgáč z 5. A se umístil na 13. – 17. místě, za což mu patří gratulace a poděkování za reprezentaci školy."


Olympiáda v anglickém jazyce

O průběhu školního kola paní učitelka Machynová napsala:

"V úterý 29. 1. proběhlo v odpoledních hodinách školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (6. - 7. tříd) a (8. - 9. tříd). Přestože soutěžilo pouze devět žáků, měly paní učitelky velký problém vybrat toho nejlepšího z každé kategorie. Nakonec si první místo v 1. kategorii vybojoval Dan Pokusiňski (6. B) a v 2. kategorii Radek Kunc (9. A). Ten také postupuje do okresního kola. Držíme mu palce a všem účastníkům olympiády gratulujeme."


Na zkušené

Včera (29. 1.) ráno odjeli dva žáci 9. A (Lukáš Podolský a Jan Horkel) do Příbora soutěžit v oblastním kole turnaje v anglické verzi hry Scrabble. Pro ty, kdo se s hrou ještě nesetkal, uvádím:

Scrabble je desková slovní hra pro 2 až 4 hráče. Obsahuje herní plán o velikosti 15×15 polí a 100 písmen. Úkolem hráčů je vytvářet vzájemně na sebe navazující slova za co možná nejvyšší počet bodů. Nutno dodat, že je to hra, která není vůbec snadná ani v mateřském jazyce.

Chlapci se snažili a ve veliké konkurenci žáků základních škola a gymnázií obsadili 19. místo. 

  

Olympiáda v českém jazyce

V pondělí 28. 1. 2019 se v Novém Jičíně uskutečnilo okresní kolo olympiády v  českém jazyce a paní učitelka Špirková, která dvě soutěžící doprovázela, poznamenala následující:

"Barvy naší školy zastupovaly žákyně 9. A postupující jako nejlepší z kola školního. A neztratily se ani v okrese. Adéla Lišková obsadila v konkurenci 68 soutěžících krásné 9. - 11. místo, Elen Horatiová se dělí o 22. - 24. místo.

Oběma děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy."Informace pro rodiče

Elektronická podoba dotazníku: www.koprivnice.cz/dotaznikBoby a lopaty

Zatímco si naši lyžaři a snowboardisté užívali sněhové nadílky na horách, děti ze školní družiny využily příležitosti, kdy se alespoň na chvíli objevil sníh i u nás. Jeden týden to vyzkoušely na bobech, druhý na lopatách. Všichni si to moc užívali a rádi by si ty chvíle zimních radovánek i zopakovali. To už ale bude záležet jen a jen na sněhových podmínkách...

 


Ze svahu 3

Dnes (17. 1.) přišla ve večerních hodinách ještě jedna zpráva o našich lyžařích. Pan učitel Madecký napsal, že "dnes už řádili i "nelyžaři" na kotvě a na velkém svahu. Na pomě už vyjedou úplně všichni...".

Dále zmínil, že jsou sice všichni unaveni, ale závěrečnou diskotéku si nenechal ujít nikdo. No a zítra ještě 2 hodinky na svahu, sbalit, poslední oběd a všichni nabírají směr Kopřivnice.

 Ze svahu 2

Dnes (17. 1.) přišel rychlý pozdrav před ranním odchodem na svah. Všichni jsou v pořádku, obloha modrá, teplota nad nulou, sníh těžkne. Fotky jsou ze středy (16. 1.), zachyceno v 11:03 h. a 11:07 h. = ještě horké :o)

  Ze svahu 1

Další informace přišly ještě v noci (15. 1.). Podle sdělení instruktorů máme extrémně šikovné děti. Už 1. den jezdili i začátečníci na vleku, což se ještě v historii nestalo. Sněhová nadílka je velmi bohatá, v některých místech pod sněhem zmizely ploty, svahy jsou však upraveny a poskytují našim lyžařům luxusní podmínky. Děti jsou v pořádku, sice trochu unavené, ale spokojené. 

  


Ze svahu

V 11.51 h. (15. 1.) cinkla zpráva, ráda předávám:

"Stále sněží a sněží, místní nešťastní, my šťastní...Všichni jsou v pořádku, jen pár modřin z nechtěného brzdění :o)))) Vše v pohodě, jídlo vynikající..."

  Lyžaři se činí

První zprávy o tom, že jsou na místě, přišly už včera. Dnes (14. 1.) poslala paní učitelka krátké video s komentářem, který přetlumočím asi takto:

"...právě máme polední klid po dobrém obědě, prvním dnešní lyžování děti úspěšně zvládly, všichni jsou v pořádku, venku sněží a sněží..."Akce pro děti ve školní družině

LEDEN - MĚSÍC MRAZIVÝ
  7. 1.   Bijásek - BELLA  A  SEBASTIAN 3
 17. 1.  Zimní výšlap
 21. 1.  Bijásek - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE
 31. 1.  Zimní radovánkyP R O S I N E C   2018

Dozvuky

V době, kdy jsem vás informovala o Vánočním jarmarku, jsem ještě tak úplně přesně nevěděla, jak to dopadlo s akcí zaměřenou na opuštěné pejsky. Teď už to vím a mohu proto napsat následující:

Celkově jste přispěli částkou 4 600,-Kč. Paní učitelka Mertová nakoupila konzervy za 2 100,-Kč, 2 000,-Kč bylo po domluvě předáno na potřebné výdaje pro opuštěné psy, a to vše putovalo včera (20. 12.) do útulku ve Vlčovicích. Zbývajících 500,-Kč bylo zasláno na účet soukromého útulku v Albrechtičkách, ve kterém se starají o nemocné a staré pejsky.

Ve Vlčovicích včera nebyla paní učitelka Mertová sama, tradičně ji doprovázela trojce milovnic psů - Karolína Činčalová, Natalie Dorňáková  a Adéla Špačková. Dárky nejen předaly, ale dopřály psím kamarádům i trochu pohybu.

Děkuji všem, kteří přispěli, i těm, kteří nakonec celou akci dotáhli do konce.


Šestý ročník Memoriálu Otakara Michálka je minulostí. Ředitel závodu Ing. Jiří Madecký o akci napsal:

"Na vědomost se dává, že ve středu 19. 12. 2018 proběhla ve sportovní hale VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice již po osmadvacáté soutěž ve skoku vysokém pořádaná ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice jako klání pro žáky základních škol a studenty středních škol, nazvaná Kopřivnická laťka – Memoriál Otakara Michálka. Letos přijeli změřit své síly zástupci 14 škol v hojném počtu 142 chlapců a děvčat.  Příjemná divácká kulisa a prostředí sportovní haly umožnily závodníkům předvádět vskutku kvalitní výkony. V celkovém součtu konečných výkonů dosáhli účastníci závodu až do výše 177 metrů a 25 centimetrů. Medaile si nakonec odvezli zástupci 11 škol, nejvíc (5) jich vybojovali žáci ze ZŠ Emila Zátopka a z pořádající ZŠ dr. Milady Horákové. Organizátoři děkují za podporu a přízeň a již nyní se těší na 29. ročník."

Přehled vítězů podle kategorií:

Přípravka dívky:

Michaela Polášková (ZŠ Emila Zátopka) – 105 cm

Přípravka hoši:

Jakub Cahlík (ZŠ Lichnov) – 115 cm

Nejmladší žákyně:

Vendula Jeřábková (ZŠ Komenského Odry) – 125 cm

Nejmladší žáci:

Libor Raška (ZŠ Emila Zátopka) – 130 cm

Mladší žákyně:

Adéla Tkáčová (ZŠ Emila Zátopka) – 150 cm

Mladší žáci:

Daniel Hanzelka (ZŠ Alšova) – 155 cm

Starší žákyně:

Alžběta Rečková (ZŠ Emila Zátopka) – 155 cm

Starší žáci:

Tomáš Gazda (ZŠ a MŠ 17. listopadu) – 170 cm

Dorostenky:

Vendula Janošová (VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice) – 120 cm

Dorostenci:

Jakub Ševčík (VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice) – 145 cm

  Vánoční besídka

V úterý odpoledne se ve školní družině konala malá zkouška na Vánoce. Vánoční besídka se vším všudy. Nechyběl stromeček, který si děti nazdobily, pod stromečkem dárky a před jejich rozbalováním zpěv koled, vystoupení některých dětí, které zazpívaly, zahrály na flétnu a pomohly tak navodit tu správnou atmosféru...A pak už přišla ta chvilka radosti. Děti z každého oddělení našly pod stromečkem nové hry a stavebnice, které jim zpříjemní pobyt v družině i po Vánocích...

  
Vánoční čekání

Kopřivnické sbory se tradičně v předvánočním období spojily a zaplnily (14. 12.) velký sál KDK. Paní učitelka Galová o tom napsala:

"Čekání na Vánoce je možno si každý rok zpříjemnit návštěvou koncertu dětí kopřivnických škol v KDK. Letos připadl na úterý 18.12. Všichni účinkující se na něj pečlivě připravovali a myslím si, že se všem také povedl. Patřili mezi ně i naši zpěváčci  1. – 5. tříd, kteří letos navíc překvapili i jednoduchým hudebním nástrojem – kazoo. Děti příprava bavila a moc se na koncert těšily. Hlediště se naplnilo do posledního místečka  a diváci odměňovali zpěváky velkým potleskem. Všem dětem děkujeme za jejich výkony na všech  úterních koncertech a Vánoce můžou pomalu začít!" J 

 Vánočně i nevánočně

...a všechno se dělo ve 2. A :o)

13. 12. má svátek Lucie.  Podle pranostiky Lucie noci upije a dne nepřidá. Slunce tedy sice zapadne o chviličku později, protože ale ještě nenastal slunovrat, noci jsou pořád dlouhé.

V tento den v minulosti Lucky, jak se jim říkalo, kontrolovaly pořádek, neposlušné děti, dodržování půstu a zvyku, že se 13. prosince nesmí drát peří ani příst. Kdo zákaz porušil, toho přišly Lucie klepnout přes prsty vařečkou a pocuchat mu přádlo. Nic takového se ve 2. A nedělo, ale přesto se i tady přišly Lucky ještě před jarmarkem podívat, jestli někdo náhodou opravdu nezlobí...

O 4 dny později si předvánoční radovánky děti užily v rámci plaveckého výcviku - bazén plný her, vodních atrakcí a na závěr - jako kalorné - cukrová vata. Dětem se to moc líbilo :o)

    


19. prosince pořádáme

Vánoční jarmark

Tradice se mají dodržovat. Toho se snažíme držet, a tak ani letos nemohl v předvánočním období chybět v naší škole stromeček a Vánoční jarmark (13. 12). Jarmark je tradičně doménou dětí z 1. stupně a dětí ze školní družiny. Příprava byla pečlivá a dlouhá, ale jak jste se mohli přesvědčit, přinesla opět své ovoce. Už před druhou hodinou se stoly začaly plnit hezkými výrobky, které čekaly na "kupující". Nervozita rostla zvláště u našich prvňáčků, kteří tuto atmosféru zažívali poprvé.  A rodiče, prarodiče i známi je nenechali dlouho čekat, opravdu za chvíli přišli, procházeli kolem jednotlivých stánků a nevěřili vlastním očím. Děti nejen vyráběly, ale také své výrobky nabízely a prodávaly. A protože se jim zase moc povedly, nebylo se co divit, že se stoly začaly rychle vyprazdňovat a k radosti dětí se plnily kasičky. Peníze, které si takto vydělaly, se jim budou ve školách v přírodě či na výletech určitě hodit. 

Nezapomněli jsme ani na pejsky, pro které byla opět uspořádána sbírka, která bude doplněna penězi z prodaného punče a financemi, které přidají zaměstnanci školy. Na prodeji punče se podílely žákyně deváté třídy a těm se tak dařilo, že byl punč brzy vyprodán. Příští rok ho budou muset paní kuchařky asi navařit více.

Musím ještě zmínit jednu doprovodnou akci - a to vystoupení žáků 7. A a sboru žáků z 2. stupně. Ti pod vedením paní učitelky Moravčíkové zazpívali několik vánočních písní. Celé vystoupení jen podtrhlo příjemnou atmosféru středečního odpoledne.

Ale i letošní jarmark musel skončit. Když jsem odcházela, potkala jsem jen pana školníka, který schovával stoly a upravil nakonec respirium tak, že druhý den nebylo po jarmarku ani památky.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na letošním jarmarku podíleli. Paní učitelky zaslouží pochvalu za nápaditost a trpělivost, paní kuchařkám děkuji za přípravu punče, panu školníkovi pak za přípravu i úklid prodejních míst. Pochvalu zaslouží samozřejmě i děti, které se podílely na krásných výrobcích, naši zpěváci, kteří pod taktovkou paní učitelky potěšili, a nesmím zapomenout na děvčata z 9. A, která se hezky otáčela ve školním bufetu. Tak zase za rok.

   Návštěva Příbora

Příbor navštívili v předvánočním období žáci 5. B a paní učitelka Šmiřáková o tom napsala:

"V úterý 11. 12. se žáci 5. B třídy vydali na cestu do Příbora, aby ve zdejším Muzeu Novojičínska absolvovali interaktivní program „Vánoce za starých časů“. Celý pořad se věnoval vánoční a zimní době. Děti si poslechly vyprávění o tradicích a životě nejen dospělých, ale zejména dětí během zimního období v minulosti.

Vyprávění bylo doplněno praktickými ukázkami tradičních činností, které jsou spjaté s tímto časem. Mnozí ocenili možnost některé činnosti si sami vyzkoušet.

Cesta zpátky proběhla bez problémů a všechny děti si tento malý předvánoční výlet užily."Perličky z Rožnova

Do Rožnova pod Radhoštěm se vydali naši druháci a čtvrťáci. Jejich pocity shrnula paní učitelka Grygaříková takto:

"Vánoce na dědině byly opravdu romantické, protože nám začal padat sníh. Program jako vždy super, myslím, že se dětem v chaloupkách našich pradědečků líbilo. Přijeli jsme sice mokří a trochu od bláta, zato s novými poznatky o vánočních zvycích a životě na Valašsku."Na návštěvě

Naše děti ze školní družiny byly pozvány na městský úřad. Nebyla to ledajaká návštěva. Tentokrát se nepovídalo, ale pracovalo. Děti měly za úkol nazdobit vánoční stromeček. Moc se snažily a stromeček nazdobily opravdu pěkně. Podívat se přišel i pan místostarosta a zdálo se, že je s jejich prací spokojen :o)

 


13. prosince pořádámeMikulášská besídka

Ve čtvrtek (6. 12.) bylo od rána jasné, že svátek má Mikuláš. Naši deváťáci to vzali do svých rukou a poctivě obešli všechny třídy, ve kterých bylo jasné, že čertíci musí trošku pozlobit.

Ve školní družině se děti představily společnou říkankou:

"Malí čerti, ti se mají, celý den si s uhlím hrají. Večer pak jdou spát, nemusí se umývat."

Jenže na návštěvu přišli velcí čerti. A ti si udělali pořádek.  Andělé a Mikuláš to sice jistili, ale děti zpívaly, recitovaly, tancovaly, prostě ukázaly, co umí... a jak to skončilo? Kamarádstvím. Čerti, Andělé i Mikuláš s dětmi společně řádili, tancovali i zpívali. Co více si přát...Podívejte se do fotogalerie.

Tady už jen foto čertíků z výstavy (MÚ), které se naše děti ze školní družiny také zúčastnily.

 Mikulášská akce pro hnutí "STONOŽKA"

Naši žáci tvoří každoročně přáníčka, která se zasílají paní Jensen, patronce hnutí, která zprostředkuje jejich prodej. Finance jsou pak využity pro humanitární činnost a věnovány tam, kde  je třeba. Letos bylo paní učitelkou Tománkovou zasláno takových přání, která namalovali naši žáci, 132.

A nebyla to jediná aktivita. V době třídních schůzek jste i vy, rodiče, přispěli na toto konto částkou 2 400,-Kč. Děkujeme.

                                                      


Zvítězily i v kraji

Naše mladší plavkyně dnes (5. 12.) vyrazily do Karviné, kde se konalo krajské kolo v plavání družstev. Škoda, že se v této kategorii nepostupuje do dalšího kola, protože naše družstvo ve složení D. Csapaiová, Š. Jadrníčková, S. Lakomá, A. Polívková, J, Richterová a M. Štefková vyhrálo. Blahopřejeme.

 
  Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
ve středu 5. prosince proběhnou v naší škole informativní třídní schůzky. V 1. - 4. třídách dle pokynů třídních učitelek, v 5. - 9. ročnících v době od 15:00 - 18:00 h. Zvolení zástupci tříd se sejdou v pracovně přírodopisu v 15:00 h., kde budou ředitelkou školy informováni o aktuálním dění ve škole.


POZVÁNKY

Přijměte pozvání na dvě prosincové akce:
19. prosince

 13. prosince

 


Akce pro děti ve školní družině

PROSINEC - MĚSÍC NADĚJE
  3. 12.  Bijásek - ČERTOVINY
  6. 12.  Mikulášské odpoledne
 13. 12. Vánoční jarmark
 20. 12. Vánoční besídka


L I S T O P A D   2018

Vánoční dílny

Poslední listopadový čtvrtek proběhly ve školní družině a ve školní jídelně oblíbené Vánoční dílny. Setkání dětí a rodičů, kteří se na chvíli zastaví a spolu s dětmi tvoří, je vždy vítanou částí předvánočního období. Bylo to hezké, milé a veselé zastavení...

  Týden ve znamení fotbalu

Ve sportovním kalendáři se sešla dvě poměřování sil v práci s kulatým nesmyslem. Mladší žáci absolvovali 27. 11. ve sportovní hale ZŠ Emila Zátopka okresní kolo halové kopané, ve kterém nestačili na své vrstevníky z kopřivnických škol a Frenštátu. V konfrontaci 5 družstev obsadili nelichotivou 4. příčku. Budiž jim ke cti, že bojovali ve všech utkáních, ale v sestavě jich bylo tak málo, že na soupeře nestačili fyzickými silami.

Starší žáci odjeli o den později do Třince, kam byli nasazeni do druhého kola školské futsalové ligy. V krásné sportovní hale se svých početně silnějších soupeřů nezalekli, ale stejně jako mladí dojeli na nedostatečný fyzický fond a do dalších bojů již nezasáhnou. Zajímavé je, že po obou akcích jediný, kdo byl smutný, byl jejich doprovod…

                                               Ing. Jiří Madecký

  


Olympiáda z českého jazyka

V pondělí 26. 11. zasedlo odpoledne do lavic 11 dívek (chlapci nějak chyběli). Tentokrát se porovnávaly vědomosti z českého jazyka. S mateřským jazykem si nejvíce rozumí Adéla Lišková a Elen Horatiová (obě z 9. A). Třetí příčku obsadila Karla Bučková (9. B), která se bude do okresního kola připravovat jako náhradnice.
Není náboj jako Náboj

Matematicko-fyzikální mezinárodní klání - tedy Náboj - se konalo v pátek 23. listopadu. 286 družstev (každé má 4 členy) z České republiky, 486 družstev ze Slovenska a 197 z Polska. Dohromady 969 družstev a mezi nimi naše 2. Družstvo A (Adéla Nguyenová, Natálie Václavíková, Michal Matula a Patrik Slabý) obsadilo v ČR celkově 37. místo, v absolutním pořadí 491. místo. Družstvo B (Elen Horatiová, Kristýna Vidláková, Vojtěch Janoš a Lukáš Podolský) si v ČR vybojovalo 28. místo, v absolutním pořadí pak 403. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.Dějepisná olympiáda

V pondělí 19. 11. se sešlo 18 žáků z 8. a 9. ročníku. Plnou hlavu měli historie a před sebou cíl - stát se úspěšnými řešiteli, k čemuž každý potřeboval získat ze 70 bodů více než 60%. V sázce byl také postup do okresního kola dějepisné olympiády. 

Úspěšnými řešiteli se nakonec staly 4 žákyně:

Adéla Nguyenová (8. B) - 51 bodů, Adéla Lišková (9. A) - 50 bodů, Jana Vymazalová (8. B) - 43 body a Mila Stanojković (8. A) se 42 body.

V lednovém okresním kole nás budou reprezentovat dvě nejlepší - Adéla Nguyenová a Adéla Lišková. Budeme držet palce.
...tak to je jen část plodů, které děti nanosily do školy. Kaštany a žaludy byly u vchodu všude. Nakonec je deváťáci pod dohledem paní učitelky Galové sesypali do pytlů a převezli před školu, kde je naložili myslivci do aut a odvezli (19. 11.). Pochvalu zaslouží všichni, kdo přispěli třeba jen trochou, protože i to se cení. Děti 1. stupně a 6. B nasbíraly dohromady rekordních 1 449 kg.
A kdo nasbíral nejvíce?
1.    žáci 4. B    275 kg
2.   žáci 2. B    262 kg
3.   žáci 3. A    197 kg

Já bych ještě zvlášť pochválila naše prvňáčky, protože se opravdu snažili. V 1. A nasbírali 153 kg, v 1. B 110 kg. A to není rozhodně málo. Děkuji také třídním učitelům a zejména paní učitelce Galové, která se tradičně ujala organizace. Tak zase za rok...
A abych nezapomněla - myslivci vám všem moc děkují :o)
  
Přípravy vrcholí

Ve školní družině i ve třídách hlavně 1. stupně vrcholí přípravy na Vánoční jarmark. Každý chce přijít s něčím novým, překvapit. Do "kuchyně" příprav nás nechaly nahlédnout děti ze školní družiny. Jak vznikaly jejich andělé, stromečky, věnce ze šišek či betlémy se můžete podívat ve fotogalerii. Jak se jim výrobky nakonec povedly, tak to uvidíte na Vánočním jarmarku, který se bude konat ve čtvrtek 13. 12. 2018.

  Plavání družstev

Ve čtvrtek (15. 11.) odjelo 12 děvčat do Frenštátu pod Radhoštěm bojovat o postup do krajského kola. Paní učitelka Hořáková měla jasno - mladší děvčata vyhrají, starší do třetího místa. A jak řekla, tak se stalo :o). Mladší děvčata nedala ve 3. dráze nikomu šanci a postoupila (V. Bůžková, D. Csapaiová, Š. Jadrníčková, S. Lakomá, J. Pilátová, J. Richterová) do krajského kola, které se bude konat 5. 12. v Karviné. Starší děvčata doplavala třetí (A. Merendová, A. Rýcová, M. Štefková, K. Tománková, K. Vidláková, E. Zátopková).

Blahopřejeme a 5. 12. budeme držet palce.

  U Hezounů

Ve čtvrtek (8. 11.) využily děti z 2. A nádherného počasí a vydaly se pěšky na exkurzi do pekárny U Hezounů. Kdo by nechtěl vědět, jak se vyrábí štramberská pochoutka... Nejprve všichni poslouchali a sledovali mistry oboru a pak si sami vyzkoušeli výrobu Štramberských uší. A jak napsala paní učitelka, co si upekli, to si také snědli. Moc se všem v pekárně líbilo a děti děkují panu majiteli, že jim exkurzi umožnil.

  Kopretina 2018

V úterý (6. 11.) proběhla v DDM přehlídka lidové písničky Kopretina. Do boje o vítězství se zapojily i naše dvě zpěvačky - Bára Kahánková (2. B) a Beáta Štalmachová (4. A). Jak napsala paní učitelka Galová - zazpívaly obě krásně, ale na špičku mezi 33 dětmi nedosáhly. Za své výkony si ale určitě zaslouží pochvalu.

   Osvětim

V úterý 6. 11. 2018 se 10 žáků 9. ročníku zúčastnilo exkurze do Osvětimi. Tuto akci pro žáky kopřivnických škol uspořádal Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Novém Jičíně.

Odjezd z Kopřivnice byl naplánován na 8.30 hod. Ráno bylo slunečné, a jak se později ukázalo, i po zbytek dne výletníky provázelo nádherné počasí.

Cesta proběhla bez problémů a kolem 10.30 hod dorazili účastníci exkurze na místo. Jako první si žáci prohlédli koncentrační tábor Osvětim II. Birkenau (Březinka). Tento koncentrační vyhlazovací tábor byl největším z celé sítě německých koncentračních táborů, především zde se realizovalo „Konečné řešení židovské otázky“ (masové vyvražďování Židů z celé Evropy) a zde byli zároveň systematicky vyhlazováni také antinacisté a „podlidé“ (Romové, Slované, homosexuálové, mentálně postižení…).

Poté, co si žáci prohlédli rozlehlý areál s „baráky“ a železniční vlečkou, zamířil autobus do hlavního tábora. Ten byl vybudován v bývalých kasárnách polské armády a původně měl být jen „průchozím“ táborem pro polské vězně. Zde měli naši žáci možnost vidět pověstné bloky 10 a 11 (osvětimské vězení), „stěnu smrti“, krematorium.

V odpoledních hodinách celá výprava zamířila domů.

Jedinou chybou, ovšem dost podstatnou, se ukázala nedostatečná organizace celé akce, kdy po příjezdu na místo bylo dětem i pedagogickému doprovodu sděleno, že není zajištěn průvodce, který by všechny zúčastněné koncentračním táborem provedl a zajistil jim k dané problematice výklad na profesionální úrovni.

                                                    Mgr. Marcela Šmiřáková

   Zdraví a kvalitní život

Toto téma zpracovávaly naše děti ve školní družině a pečlivě se připravovaly na prezentaci, která proběhla ve vstupních prostorách MÚ (6. 11.), kde byly vystaveny i jejich práce, které k tématu vyrobily. Opravdu to naše děti zvládly skvěle a určitě zaslouží velkou pochvalu.
 Halloween

Letošní Halloween si děti užily převlečeny za duchy, kostlivce, dýně, čaroděje i upíry. A k tomu přidaly i činnosti, které k tomuto svátku patří. Mezi dlabáním dýní si všichni povídali nejen o Halloweenu, ale i o Dušičkách, vyráběli duchy a netopýry, procházeli se strašidelným lesem, kde hledali netopýry i poklad. A tak není divu, že odměna čekala na všechny.
  
Akce pro děti ve školní družině

LISTOPAD - MĚSÍC PŘÍŠER
  1. 11.  Halloween
  5. 11. Bijásek - PRAČLOVĚK
 15. 11. Příprava na Vánoční jarmark
 19. 11. Bijásek - PŘÍŠERÁKOVI
 29. 11. Vánoční dílnyŘ Í J E N   2018


Akce pro školáky k 70. výročí Kopřivnice

Soutěžní dopoledne nedopadlo pro naše žáky zrovna nejlépe. Ale v doprovodných akcích, které se týkaly oblasti výtvarné a literární, uspěli.
Za své práce byli oceněni:
Adam Antonín Chroust, Adam Konůpka, Tomáš Šánek - 2. B; práce byly vytvořeny ve školní družině,
Sarah Borucinská - 3. B
Marek Kremling - 4. B
Oceněným blahopřejeme.
 


Experimentální archeologie

Dne 25. října se žáci 6. ročníku zúčastnili exkurze do Vsetína. Ve zdejším zámku jsme se v rámci Mezinárodního dne archeologie mohli seznámit s experimentální archeologií. Společně jsme se přenesli do doby kamenné a měděné. V ateliérech zámku nám byly představeny různé nástroje z pazourku a mědi. Žáci a žákyně si dokonce vyzkoušeli práci měditepců, ale i samotných archeologů. Poté jsme navštívili templářský sál a také jsme vystoupali do nejvyšší věže na zámku, odkud byl nádherný výhled. Výlet se celkově vydařil a byl i přínosem vědomostí pro naše žáky a žákyně.

                                                                                                                                  Mgr., Bc. et Bc. Radek Schmidt

  Uspávání ježků
Ve čtvrtek (25. 10.)  jsme v odpoledních hodinách zaznamenali mimořádný pohyb na školním hřišti. Naše děti ze školní družiny se rozhodly, že je čas připravit ježkům zimní pelíšky. A pustily se do toho opravdu s vervou.
V družině si "připravily ježky", k čemuž použily přírodní materiály a barevný papír, krabice, do kterých hrabaly listí, a notnou dávku nadšení, aby úkol splnily. A věřte, že ve čtvrtek ježečkům nahrabaly tolik listí, že jim bude určitě celou zimu teplo. Protože je zima dlouhá, rozloučily se s nimi říkankou:
"Ježku, ježku, tiše spi, ať tě nikdo neslyší.
Na jaře si budeš hrát, se všemi jsi kamarád."
 Školní futsalová liga zahájena

Ve čtvrtek 25. 10. se naši futsalisté naplno zapojili do nového ročníku školní futsalové ligy a hned v úvodním kole se přesvědčili, jak je tato soutěž náročná, zejména po fyzické stránce. Mladší hoši (6. a 7. třídy) nastoupili do turnaje pouze v 6 lidech (víc jich bohužel nebylo k dispozici), starší (8. a 9. třídy) dali dohromady hned 8 hráčů. A tak se stalo, co se stát muselo. Zatímco mladíci běhali, až se uběhali, protože neměl kdo střídat a na početnější soupeře bohužel nestačili, starší dokázali díky svému počtu lépe rozložit síly a přes prvního soupeře přešli celkem v pohodě a těší se na druhé kolo soutěže. Tam lze již očekávat i zvýšenou herní kvalitu soupeřů, přesto jim budeme držet palce a doufat v další úspěch.
                                        Ing. Jiří Madecký

 


Soutěž žáků kopřivnických škol
...chcete sledovat přímý přenos soutěže žáků kopřivnických škol? Tady je odkaz:

https://www.youtube.com/embed/tA5QRM863_s?ecver=2Podzimní  sklizeň

Ve čtvrtek (11. 10.) byly ve školní družině podzimní hody. Sklízelo se všechno - jablka, hrušky, kaštany, skořápky ořechů, šišky, šípky, listy. Zkrátka vše, co k podzimu patří. A naše děti, jako správní hospodáři, také vše důkladně zužitkovaly. Z jablek a hrušek uvařily přesnídávku, kaštany a ořechy posloužily k výrobě ježčí rodiny, ze šišek, šípků a větviček vznikly podzimníčci a z listů pak na výkresech postavičky a zvířátka.

Aby se děti mohly bavit, muselo být dostatek materiálu. A tak paní vychovatelky tentokrát odměnily ty nejšikovnější sběrače.

   


Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
ve středu 3. října proběhnou v naší škole třídní schůzky. V 1. - 4. třídách dle pokynů třídních učitelek, v 5. - 9. ročnících začnou společné schůzky ve třídách v 15:30 h. Po skončení společné části se můžete na prospěch a chování informovat i u jednotlivých vyučujících. Přítomni budou do 17:30 h.Akce pro děti ve školní družině

ŘÍJEN - BAREVNÝ MĚSÍC
  1. 10.  Bijásek - MY LITTLE PONY FILM
 11. 10. Podzimní sklizeň
 15. 10. Bijásek - PADDINGTON 2
 25. 10. Uspávání ježků

Z Á Ř Í   2018

Přespolní běh - družstva
Na konci září (27. 9.) se konal ve Frenštátě pod Radhoštěm tradiční přespolní běh. I tentokrát s naší účastí. Mladší dívky vybojovaly 5. místo, mladší hoši obsadili 8. místo, na starší hochy pak čekala příčka desátá.
V jednotlivcích skončila Mila Stanojković (mladší dívky) na krásném 8. místě (90 běžkyň), ještě úspěšnější byl v kategorii mladší hoši Lukáš Vyvial, který si doběhl pro medaili za 3. místo (z 95 účastníků). Blahopřejeme.
  

Projekt o zdraví v ŠD
Každé oddělení mělo své téma a to děti v družině zodpovědně naplnily. V 1. oddělení šlo o pohyb - jeho význam v životě, zapojení svalů, ve 2. oddělení se děti zajímaly o vodu - pitný režim, ochranu vodních  zdrojů a vyráběly čističku. Ve třetím oddělení děti zpracovávaly téma zdravé výživy, ochutnaly zelený ječmen, vyplňovaly pracovní listy. Ve čtvrtém oddělení se vyráběl model dýchací soustavy, povídalo se o důležitosti čistého vzduchu a jeho vlivu na zdraví. Všechny děti se svého úkolu zhostily na jedničku a určitě si z tohoto projektu něco pro sebe odnesly.
 


Běh Emila Zátopka

V pátek 21. 9. se na dráze ZŠ Emila Zátopka konaly tradiční štafetové běhy pro žáky základních škol známé pod názvem Zátopkova pětka a Zátopkova desítka. Skoro se  zdálo, že pořadí škol zůstane také tradiční. Ale mladším žákům se podařilo tradici prolomit a úžasným finišem získali 2. místo. Starší žáci získali diplom za 3. místo. Běžecké nadšení sledovala i Dana Zátopková, která se radovala se všemi, kteří se do bojů zapojili.
V sobotu pak proběhl 9. ročník Běhu dětí Kopřivnicí, kterého se celkem zúčastnilo 482 mladých běžců. Zásluhou našich 58 žáků, kteří neváhali přijít i v sobotu na start, se naše škola probojovala na 2. místo. Povzbuzování paní učitelek k tomu jistě dopomohlo.
Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
 
...tak se radovala paní učitelka s Danou Zátopkovou
                                 z úspěchu našich žáků...
                                                        

...a už je tu zase podzim, chvíle, kdy začínáme myslet na zvířátka v lese. Plody, které mají tak ráda, začínají padat. Při sběru kaštanů a žaludů dbejte na svou bezpečnost, plody sušte v jedné vrstvě. Nesmí být plesnivé. V listopadu je potom donesete usušené do školy a myslivci je, jako každý rok, dovezou zvířátkům v zimě do lesa...S přehledem a s úsměvem
Tak proběhla první akce ve školní družině. Naši prvňáčci "pod dozorem" starších kamarádů zkoumali školní prostory, učili se, jak a kde získat informace, které jim zadaly paní vychovatelky. Nikdo se neztratil, informace byly získány. A za to si všichni zasloužili pochvalu. V odděleních se pak děti připravují na projekt vyhlášený MÚ v Kopřivnici - Příprava na zdravý a kvalitní život. V 1. oddělení zpracovávali informace o pohybu, ve druhém o vodě, třetí oddělení se zabývalo stravou, děti ze 4. oddělení vzaly do parády informace o vzduchu. Všichni se pobavili, ale dověděli i něco nového...
  Malířské dozvuky
Ještě v průběhu minulého školního roku zasílaly paní učitelky Pešová a Tománková práce žáků do dvou soutěží. V obou, jak jsme se dověděli, byli naši žáci úspěšní.
V mezinárodní soutěži "Krásná jako kvítka je ta země naše..." se práce našich žáků neztratily - a to mezi konkurencí 1 314 hodnocenými obrázky. Své zástupce jsme měli ve 3. a 5. kategorii. 
3. kategorie (zasláno 272 prací)
V Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově-Podlesí jsou vystaveny práce Báry Kahánkové, Martina Kalického, Adama Kollegy a Petry Tobolové (dnes žáci 4. B).
5. kategorie (zasláno 336 prací)
Ve stejné výstavní síni je i práce Mily Stanojković (dnes žákyně 8. A).

Zástupce budeme mít i ve výstavních prostorách Městské knihovny Havířov, Šrámkova 2, kde najdete práce Martina Kalického (4. B) a Karly Bučkové (9. B).
Blahopřejeme autorů i jejich vyučujícím.

Druhou soutěží byla Výtvarná soutěž v rámci XXVI. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě. 189 prací bylo zasláno z 26 škol. Odborná komise vybrala v každé kategorii 3 obrázky. Mezi vybranými byly i práce Radima Šimůnka (obrázek O koze) a Báry Kahánkové (obrázek O létajícím koni) - oba jsou žáky 4. B.
Ocenění převezmou  3. října v Multifunkční aule Gong v Ostravě-Vítkovicích. 
Blahopřejeme a nebudeme se vůbec zlobit, když se úspěchy ve výtvarných soutěžích budou opakovat i v roce letošním :o)

   


Školní rok 2018/2019 zahájen

...a nebudete tomu věřit, už je to týden...
Prvňáčci byli přivítání 3. září ředitelkou školy Mgr. Janou Neničkovou, pozdravit je a jejich rodiče přišel i místostarosta Mgr. Lumír Pospěch. Pak už naše prvňáčky čekaly chvíle očekávání. Nové paní učitelky, nové prostředí, nový režim a první úkoly :o). Ale jsou prý šikovní, tak si jen přejeme, aby našim prvňáčkům vydrželo nadšení, zvídavost i radost z poznávání nového.
Chvilky setkání jsme zažili i u žáků, kteří prostředí školy znají. Radost, úsměvy a hlavně štěbetání - bylo co o prázdninách vyprávět. A ti, co přišli zamračení, se nakonec přidali k těm usměvavým :o)
Ke konci 1. týdne už se vše rozběhlo, zamávali jsme prázdninám a směřujeme ke školní práci. A všichni věříme, že školní rok 2018/2019 bude v poklidu plynout. Sem tam se tok určitě zčeří, ale to společnými silami zvládneme...
  


Akce pro děti ve školní družině

ZÁŘÍ - MĚSÍC ZDRAVÉHO A AKTIVNÍHO STYLU
 13. 9.  Zdravý styl - příprava projektu
 17. 9. Bijásek -LEGO NINJAGO
 27. 9. Zdraví - realizace projektu

...prázdniny končí...

Už je to tak. V pondělí 3. září se opět rozezní zvonek a v 8:00 h. začne školní rok 2018/2019.