ŠKOLNÍ  ROK   2018/2019 


Ř Í J E N   2018


Podzimní  sklizeň

Ve čtvrtek (11. 10.) byly ve školní družině podzimní hody. Sklízelo se všechno - jablka, hrušky, kaštany, skořápky ořechů, šišky, šípky, listy. Zkrátka vše, co k podzimu patří. A naše děti, jako správní hospodáři, také vše důkladně zužitkovaly. Z jablek a hrušek uvařily přesnídávku, kaštany a ořechy posloužily k výrobě ježčí rodiny, ze šišek, šípků a větviček vznikly podzimníčci a z listů pak na výkresech postavičky a zvířátka.

Aby se děti mohly bavit, muselo být dostatek materiálu. A tak paní vychovatelky tentokrát odměnily ty nejšikovnější sběrače.

   


Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
ve středu 3. října proběhnou v naší škole třídní schůzky. V 1. - 4. třídách dle pokynů třídních učitelek, v 5. - 9. ročnících začnou společné schůzky ve třídách v 15:30 h. Po skončení společné části se můžete na prospěch a chování informovat i u jednotlivých vyučujících. Přítomni budou do 17:30 h.Akce pro děti ve školní družině

ŘÍJEN - BAREVNÝ MĚSÍC
  1. 10.  Bijásek - MY LITTLE PONY FILM
 11. 10. Podzimní sklizeň
 15. 10. Bijásek - PADDINGTON 2
 25. 10. Uspávání ježků

Z Á Ř Í   2018

Přespolní běh - družstva
Na konci září (27. 9.) se konal ve Frenštátě pod Radhoštěm tradiční přespolní běh. I tentokrát s naší účastí. Mladší dívky vybojovaly 5. místo, mladší hoši obsadili 8. místo, na starší hochy pak čekala příčka desátá.
V jednotlivcích skončila Mila Stanojković (mladší dívky) na krásném 8. místě (90 běžkyň), ještě úspěšnější byl v kategorii mladší hoši Lukáš Vyvial, který si doběhl pro medaili za 3. místo (z 95 účastníků). Blahopřejeme.
  

Projekt o zdraví v ŠD
Každé oddělení mělo své téma a to děti v družině zodpovědně naplnily. V 1. oddělení šlo o pohyb - jeho význam v životě, zapojení svalů, ve 2. oddělení se děti zajímaly o vodu - pitný režim, ochranu vodních  zdrojů a vyráběly čističku. Ve třetím oddělení děti zpracovávaly téma zdravé výživy, ochutnaly zelený ječmen, vyplňovaly pracovní listy. Ve čtvrtém oddělení se vyráběl model dýchací soustavy, povídalo se o důležitosti čistého vzduchu a jeho vlivu na zdraví. Všechny děti se svého úkolu zhostily na jedničku a určitě si z tohoto projektu něco pro sebe odnesly.
 


Běh Emila Zátopka

V pátek 21. 9. se na dráze ZŠ Emila Zátopka konaly tradiční štafetové běhy pro žáky základních škol známé pod názvem Zátopkova pětka a Zátopkova desítka. Skoro se  zdálo, že pořadí škol zůstane také tradiční. Ale mladším žákům se podařilo tradici prolomit a úžasným finišem získali 2. místo. Starší žáci získali diplom za 3. místo. Běžecké nadšení sledovala i Dana Zátopková, která se radovala se všemi, kteří se do bojů zapojili.
V sobotu pak proběhl 9. ročník Běhu dětí Kopřivnicí, kterého se celkem zúčastnilo 482 mladých běžců. Zásluhou našich 58 žáků, kteří neváhali přijít i v sobotu na start, se naše škola probojovala na 2. místo. Povzbuzování paní učitelek k tomu jistě dopomohlo.
Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
 
...tak se radovala paní učitelka s Danou Zátopkovou
                                 z úspěchu našich žáků...
                                                        

...a už je tu zase podzim, chvíle, kdy začínáme myslet na zvířátka v lese. Plody, které mají tak ráda, začínají padat. Při sběru kaštanů a žaludů dbejte na svou bezpečnost, plody sušte v jedné vrstvě. Nesmí být plesnivé. V listopadu je potom donesete usušené do školy a myslivci je, jako každý rok, dovezou zvířátkům v zimě do lesa...S přehledem a s úsměvem
Tak proběhla první akce ve školní družině. Naši prvňáčci "pod dozorem" starších kamarádů zkoumali školní prostory, učili se, jak a kde získat informace, které jim zadaly paní vychovatelky. Nikdo se neztratil, informace byly získány. A za to si všichni zasloužili pochvalu. V odděleních se pak děti připravují na projekt vyhlášený MÚ v Kopřivnici - Příprava na zdravý a kvalitní život. V 1. oddělení zpracovávali informace o pohybu, ve druhém o vodě, třetí oddělení se zabývalo stravou, děti ze 4. oddělení vzaly do parády informace o vzduchu. Všichni se pobavili, ale dověděli i něco nového...
  Malířské dozvuky
Ještě v průběhu minulého školního roku zasílaly paní učitelky Pešová a Tománková práce žáků do dvou soutěží. V obou, jak jsme se dověděli, byli naši žáci úspěšní.
V mezinárodní soutěži "Krásná jako kvítka je ta země naše..." se práce našich žáků neztratily - a to mezi konkurencí 1 314 hodnocenými obrázky. Své zástupce jsme měli ve 3. a 5. kategorii. 
3. kategorie (zasláno 272 prací)
V Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově-Podlesí jsou vystaveny práce Báry Kahánkové, Martina Kalického, Adama Kollegy a Petry Tobolové (dnes žáci 4. B).
5. kategorie (zasláno 336 prací)
Ve stejné výstavní síni je i práce Mily Stanojković (dnes žákyně 8. A).

Zástupce budeme mít i ve výstavních prostorách Městské knihovny Havířov, Šrámkova 2, kde najdete práce Martina Kalického (4. B) a Karly Bučkové (9. B).
Blahopřejeme autorů i jejich vyučujícím.

Druhou soutěží byla Výtvarná soutěž v rámci XXVI. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě. 189 prací bylo zasláno z 26 škol. Odborná komise vybrala v každé kategorii 3 obrázky. Mezi vybranými byly i práce Radima Šimůnka (obrázek O koze) a Báry Kahánkové (obrázek O létajícím koni) - oba jsou žáky 4. B.
Ocenění převezmou  3. října v Multifunkční aule Gong v Ostravě-Vítkovicích. 
Blahopřejeme a nebudeme se vůbec zlobit, když se úspěchy ve výtvarných soutěžích budou opakovat i v roce letošním :o)

   


Školní rok 2018/2019 zahájen

...a nebudete tomu věřit, už je to týden...
Prvňáčci byli přivítání 3. září ředitelkou školy Mgr. Janou Neničkovou, pozdravit je a jejich rodiče přišel i místostarosta Mgr. Lumír Pospěch. Pak už naše prvňáčky čekaly chvíle očekávání. Nové paní učitelky, nové prostředí, nový režim a první úkoly :o). Ale jsou prý šikovní, tak si jen přejeme, aby našim prvňáčkům vydrželo nadšení, zvídavost i radost z poznávání nového.
Chvilky setkání jsme zažili i u žáků, kteří prostředí školy znají. Radost, úsměvy a hlavně štěbetání - bylo co o prázdninách vyprávět. A ti, co přišli zamračení, se nakonec přidali k těm usměvavým :o)
Ke konci 1. týdne už se vše rozběhlo, zamávali jsme prázdninám a směřujeme ke školní práci. A všichni věříme, že školní rok 2018/2019 bude v poklidu plynout. Sem tam se tok určitě zčeří, ale to společnými silami zvládneme...
  


Akce pro děti ve školní družině

ZÁŘÍ - MĚSÍC ZDRAVÉHO A AKTIVNÍHO STYLU
 13. 9.  Zdravý styl - příprava projektu
 17. 9. Bijásek -LEGO NINJAGO
 27. 9. Zdraví - realizace projektu

...prázdniny končí...

Už je to tak. V pondělí 3. září se opět rozezní zvonek a v 8:00 h. začne školní rok 2018/2019.