2019 / 2020

Z Á Ř Í 

Běh Emila Zátopka
Pátek (20. 9.) patřil našim běžcům. Ráno se ale nesešly původní sestavy, protože někteří naši sportovci onemocněli. A tak za ně nastoupili náhradníci. Mladší žáci vybojovali nádherné 2. místo. Starší žáci si v průběhu závodu řekli o místo první, ale nakonec se sklonili před běžci ze ZŠ Alšova.
Všem děkujeme za reprezentaci školy.


Hra na průzkumníky
S novým prostředím je potřeba se dobře seznámit. Naši prvňáčci měli první průzkumnou akci po škole s paní učitelkou třídní už za sebou. A tak přišla na řadu 2. zkouška (19. 9.). Děti byly rozděleny do skupinek, vybaveny papírem a tužkou, aby mohly zapisovat, co zjistily. A pro jistotu každou skupinku doprovázel starší kamarád, který už je ve škole jako doma. Úkolů bylo dost a děti musely projít skoro celou školu a zase se vrátit do družiny. U paní sekretářky třeba zjistily, že máme ve škole 375 dětí, na školním hřišti počítaly žluté židličky, v malé tělocvičně zase lavičky...
Všichni své úkoly splnili na jedničku a sladká odměna je neminula :o)


Wolfram 2019
Krajské kolo branné soutěže Wolfram proběhlo v pátek 13. září na Libavé. Vojenský výcvikový prostor byl na soutěžící patřičně připraven a 10 stanovišť na 2 750 m dlouhé trase budilo respekt. Z 12 oblastních kol postoupili vždy 3 nejlepší a mezi nimi i naši. Sestava doznala menší změnu, na poslední chvíli se měnil i post vedoucího. Naši v souboji vědomostí, dovedností, síly i přesnosti obsadili mezi 30 soupeři 10. místo. J. Richterová, bratři Klusákovi a L. Vyvial sahali po lepším umístění. Ve střelbě obsadili dokonce 2. místo, ale zdravověda je zase z předních pozic odsunula. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy, paní učitelce Michalíkové za přípravu žáků a paní učitelce Lukešové za vedení žáků v samotné soutěži.
 


Soutěž o nejlepšího hádankáře
První letošní akce ve školní družině oslovila všechny. Poprvé se do soutěží zapojily i děti z přípravného oddělení. Paní vychovatelky připravily luštěnky, hádanky, pracovní listy...V každém oddělení byli vyhlášeni vítězové za jednotlivé ročníky, odměněni byli ale všichni. A tak se mi zdá, že také všichni zvítězili... :o)
 Festival medu a písničky
I v této soutěži dětí kopřivnických škol patříme mezi každoroční účastníky. Letos se opravdu dařilo a družstvo, které připravila a doprovodila Mgr. Kapsová, ve složení A. Doubravová, J. Horkel, S. Kneblová, E. Mojdlová a J. Pilátová vybojovalo v soutěži vědomostí i zručnosti 3. místo. Ceny soutěžící převzali z rukou A. Langerové. Blahopřejeme.

Krásná jako kvítka...
Této mezinárodní výtvarné soutěže se naši žáci nezúčastnili poprvé. Téma 29. ročníku, který ještě spadá do minulého školního roku, znělo - Lidé a zvířata. Soutěže se zúčastnili žáci 14 zemí světa a nás těší, že i v takové konkurenci zaslané práce uspěly. Přišly 3 diplomy - "Diplom za výtvarné dílo vystavené mezi obrázky ze 14 zemí celého světa". Jejich držitelům - Lence Vrbancové, Janě Vymazalové a Lukáši Vyvialovi - k úspěchu blahopřejeme. Stejně tak i jejich vyučující Mgr. P. Tománkové.

Akce pro děti ve školní družině

ZÁŘÍ - měsíc plný hádanek
   12. 9.  Soutěž o nejlepšího hádankáře
   19. 9.  Hra na průzkumníky
   23. 9.  Bijásek - ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO
                                LEKTVARU


...zahájeno...
...někteří nedočkaví žáci už čekali před školou po 7. hodině. Počasí bylo nevlídné, ale zdálo se, že to vůbec nevadilo. Se změnami ve školní družině se některé děti seznámily už ráno a byly nadšené. Nový nábytek, nová linolea... Žáci 2. stupně zase spěchali do své budovy. Tam je čekali nejen spolužáci, ale zcela nečekaně zamířili do nových sociálních zařízení, která si hned prohlédli a okomentovali. I zde panovala spokojenost. Ve staré budově se sice nic nebudovalo, ale zase tam měli nové žáčky, naše prvňáčky. Ty přivítaly paní učitelky, podívat se ale přišla i paní ředitelka Mgr. Jana Neničková. Doprovodil ji člen Rady města Kopřivnice doc. Ing. arch. Kamil Mrva, PhD. I ten se s našimi novými žáky pozdravil a popřál jim, aby se jim ve škole líbilo i dařilo. Stejně tak oba přivítali i žáky v přípravné třídě, která je v naší škole novinkou. Pan Kamil Mrva, věren své profesi, si nakonec se zájmem prohlédl prostory naší školy. A zdálo se, že i jemu se u nás líbilo.
A děti? Ty dostaly od svých třídních učitelů první informace, v jídelně první oběd a pak hurá domů. Zítra už nastane školní provoz, a tak nezapomeňte, začínáme zase v 8:00  :o) 
Ještě bych se ale ráda vrátila k prázdninám ve škole. Celkové úpravy stály mnoho úsilí řemeslníků, nezastavili se ani pan školník Doubrava a pan Chechelský. Kus práce také "zůstal" našim paním uklízečkám. Všem touto cestou děkujeme a jen si přejeme, aby byl současný stav zachován nejen tento školní rok.
Poděkování však patří i zaměstnancům MÚ, Radě a zastupitelům města Kopřivnice, kteří celou rekonstrukci schválili a dohlíželi na realizaci.
 Prázdniny skončily
Zpráva pro všechny naše žáky - škola volá... Užijte si poslední 2 dny prázdnin a v pondělí 2. 9. poprvé v tomto školním roce v 8:00 h. zazvoní. Těší se na vás všichni zaměstnanci školy, třídy jsou připraveny, žáci 2. stupně i  děti ve školní družině budou jistě překvapeni změnami, které ve škole v průběhu prázdnin nastaly. I prvňáčci už mají připraveny své lavice a paní učitelky se těší na své nové žáčky...