ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021S R P E NČ E R V E N E CNabídka


Č E R V E N

Školní rok 2019/2020 skončil

30. června 2020 bylo předáno žákům vysvědčení. A jak jinak v tomto školním roce - netradičně. Vzhledem k hygienickým opatřením si žáci přišli pro svá vysvědčení postupně po třídách. Tradice společných setkání a odměňování na nádvoří byla porušena. Což asi nejvíce chybělo deváťákům, kteří se tady každoročně loučí. Chybělo i loučení s těmi, kteří z naší školy odcházejí a v příštím školním roce budou působit jinde, či se třeba věnovat svým novým potomkům. Věříme, že příští školní rok už bude probíhat bez překvapení, komplikací i mimořádných opatření.

Druhé pololetí nebylo jednoduché pro žáky, jejich rodiče, ale ani pro pedagogy. Již mnohokrát bylo řečeno, že jsme se všichni v této situaci ocitli poprvé a proto chvíli hledali ty nejlepší cesty, jak ve výuce pokračovat. V naprosté většině případů se našel způsob, který vyhovoval oběma stranám. U menších žáků to vyžadovalo větší pozornost a čas ze strany rodičů, u těch straších šlo hlavně o zodpovědnost žáků samých a někdy překonání nechuti. Troufám si říct, že snaha a pracovitost byla vyučujícími vždy oceněna. Na tuto skutečnost by naši žáci neměli zapomenout ani v průběhu "normálně" probíhajícího školního roku. Příležitost budou mít již za chvíli, protože prázdniny utečou jako voda...

Ráda bych ještě jednou poděkovala rodičům našich žáků, kteří se často poprvé pohybovali na půdě učitelské profese a mnohdy, jak sdělovali, teprve nyní poznali náročnost této práce, i když pracovali jen se svými dětmi. Děkuji i učitelům, kteří nejen hledali cesty, tvořili, připravovali, věnovali mnoho času přípravám, opravám, komunikaci s jednotlivými žáky, vyučující 1. stupně ráno učili, odpoledne se věnovali úkolům pro děti, které do školy nedocházely. Nemůžu zapomenout ani na paní vychovatelky a asistentky, které zabezpečovaly odpolední program pro děti. Děkuji správním zaměstnancům i zaměstnancům školní jídelny, kteří se v době pobytu žáků museli porvat se zvýšenými nároky na úklid a dezinfekci místností, děkuji panu školníkovi, který zajišťoval přísun dezinfekčních prostředků, vypomáhal při ranním nástupu jednotlivých skupin dětí, ale i panu Chechelskému, který se dobrovolně pasoval do role zahradníka a pečlivě se staral o zálivku květin v respíriu….

Takže hezké, klidné a ve zdraví prožité prázdniny....

                                            L. Poledníková


Výročí úmrtí JUDr. Milady Horákové

Ve čtvrtek 25. června se konal pietní akt k výročí úmrtí dr. Milady Horákové. Setkání bylo nepatrně ovlivněno situací způsobenou epidemií koronaviru, ale neztratilo na své důstojnosti. Vzpomínkové setkání k 70. výročí popravy M. Horákové proběhlo za účasti zástupců školy, města, ředitelů kopřivnických škol, členů Klubu Masarykova demokratického hnutí, Ing. Zdislava Zimy, člena Konfederace politických vězňů, i veřejnosti.

Setkání moderoval Mgr. Ladislav Cvíček. Památku dr. Milady Horákové ve svých vystoupeních uctili Ing. Miroslav Kopečný, starosta města, i Ing. Zdislav Zima. Celý akt byl obohacen vystoupením žaček 4. tříd – S. Borucińské, N. Čubové, E. Jadvidžákové a M. Sedláčkové, které s nimi připravila Mgr. H. Stočková.

Vzhledem k významnému výročí – 70 letům, které uplynuly od popravy, a 25 letům od chvíle, kdy byla škola přejmenována na ZŠ dr. Milady Horákové – se akce zúčastnil i redaktor Radiožurnálu pan Tomáš Pika, který se zajímal o historii školy, dobu, kdy byla škola přejmenována, a při té příležitosti vyzpovídal nejen dnes 95 letého pamětníka pana Zimu, ale i bývalého ředitele Mgr. Lumíra Pospěcha, který byl u přejmenování školy, a současnou ředitelku školy Mgr. Janu Neničkovou. Nezapomněl ani na vystupující žákyně a jejich paní učitelku. Vyznamenaní deváťáci

Na středu 24. června bylo pozváno do Ringhofferovy vily 19 žáků z devátého ročníku, kteří letos prospěli s vyznamenáním. Slavnostního setkání s vedením města, které akci pořádalo, se zúčastnilo 16 žáků – R. Filipová, R. Klubalová, M. Stanojković, M. Štefková, K. Tománková, A. Trinkewitzová, P. Čajánek a F. Voksa (všichni z 9. A), V. Kahánková, A. Nguyenová, H. Pištěláková, J. Richterová, A. Rozsívalová, J. Vymazalová, P. Vymazalová a V. Koudela (z 9. B). Doprovodili je rodiče, třídní učitelky Mgr. A. Špirková a Mgr. M. Lukešová, přítomna byla i paní ředitelka Mgr. Jana Neničková. Příjemné slavnostní chvilky tak završily úsilí, které naši žáci vynaložili po dobu studia v naší škole. Blahopřejeme.Nabídka práce - hledáme - místo obsazeno

Pozice:                                    učitel/učitelka

Aprobace:                              český jazyk (dějepis, tělesná výchova)

Požadované vzdělání:         v souladu se zákonem 

                                                 o pedagogických pracovnících

Nástup:                                  1. 9. 2020 

Kontakt:                                motivační dopis s životopisem zasílejte na adresu

                                               reditel@zsmilhor.cz

Nabídka práce - hledáme - místo obsazeno

Pozice:                                    učitel/učitelka

Aprobace:                              matematika

Požadované vzdělání:         v souladu se zákonem 

                                                 o pedagogických pracovnících

Nástup:                                  1. 9. 2020 

Kontakt:                                motivační dopis s životopisem zasílejte na adresu

                                               reditel@zsmilhor.czProvoz ŠD v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče,

na základě výsledku průzkumu, který provedl MÚ Kopřivnice, oznamujeme, že v průběhu hlavních prázdnin n e b u d e  provoz ve školní družině zajišťován.


Předávání vysvědčení - 30. června 2020

 

Nabídka práce - hledáme - místo obsazeno

Pozice:                                    učitel/učitelka

Aprobace:                              1. stupeň

Požadované vzdělání:         v souladu s § 7 a § 8 zákona 563/2006 Sb.

                                                 o pedagogických pracovnících

Nástup:                                  1. 9. 2020 

Kontakt:                                motivační dopis s životopisem zasílejte na adresu

                                               reditel@zsmilhor.cz


Prodej sešitů 

Vážení rodiče,

vzhledem k dané situaci jsme museli přesunout i každoroční službu, kterou nabízíme, prodej sad sešitů, které budou žáci potřebovat v novém školním roce. Žáci 2. - 9. ročníků si budou moci sešity zakoupit 7. - 8. září 2020 v respiriu školy. Cenu za sady v jednotlivých ročnících Vám sdělí na začátku roku třídní učitelé.


RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 


RODIČŮM ŽÁKŮ, KTEŘÍ K NÁM NOVĚ NASTOUPÍ OD 1. 9. 2020 


Nabídka práce - hledáme 

Pozice:                                    učitel/učitelka

Aprobace:                              1. stupeň

Požadované vzdělání:         v souladu s § 7 a § 8 zákona 563/2006 Sb.

                                                 o pedagogických pracovnících

Nástup:                                  1. 9. 2020 

Kontakt:                                motivační dopis s životopisem zasílejte na adresu

                                               reditel@zsmilhor.czK V Ě T E N


RODIČŮM ŽÁKŮ přípravné třídy a žáků 1. - 5. ročníku, kteří od 25. 5. (1. 6. - PT) nastoupí do školy

Další podrobnější informace o organizaci výuky najdete na stránkách třídy, do které chodí vaše dítě. Upřesňující informace týkající se obědů a odchodu žáků domů dostanete po zítřejší poradě - budou zveřejněny rovněž na stránkách jednotlivých tříd.


Termín přihlášek do přípravné třídy prodloužen

I ve školním roce 2020/2021 počítáme s otevřením přípravné třídy. Bližší informace najdete v záložce O škole. 

Do přípravné třídy mohou být přijaty děti, kterým bylo v základní škole vystaveno Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, a to bez rozdílu, ve které kopřivnické škole u zápisu byly.

Pokud budou mít rodiče dětí, kterým bylo vydáno Rozhodnutí ředitelky/ředitele školy o odkladu povinné školní docházky, zájem, aby jejich dítě navštěvovalo přípravnou třídu, vyplní Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Rodiče dětí, které byly u zápisu v jiné ZŠ, s sebou přinesou také Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, které jim bylo v dané škole vystaveno.

Formuláře k podání žádosti o přijetí do přípravné třídy si můžete stáhnout na stránkách školy (Zápis do 1. tříd/Přípravná třída) nebo vyzvednout v úředních hodinách ve vstupních prostorách školy.

Vyplněné formuláře odevzdejte v úředních hodinách na sekretariátu školy do 29. 5. 2020.

Mimo úřední hodiny je nutné se vzhledem ke krizovým opatřením předem telefonicky domluvit (tel.: 556 802 288, 556 802 292, 737 263 891; e-mail: sekretarka@zsmilhor.cz).


Úřední hodiny od 11. 5. 2020

               pondělí, úterý           9.00 – 11.00 h.

               středa                         13.00 – 15.00 h.          

V jiném termínu jen po předchozí domluvě.
(tel.: 556 802 288, 556 802 292, 737 263 891; e-mail: sekretarka@zsmilhor.cz)
Do školy mohou dospělé osoby vstoupit pouze k vyřízení úředních záležitostí, nikoliv jako doprovod dětí.


RODIČŮM ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Dle sdělení MŠMT dochází k rozvolňování nařízení. Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná (princip dobrovolnosti) osobní přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. První informace najdete na stránkách třídy 9. A a 9. B. Je nutné, abyste své dítě k tomuto vzdělávání přihlásili u třídních učitelů,  a to do 6. 5. 2020. Následně pak budou na stránkách tříd podrobné informace o organizaci, protože výuka bude probíhat za mimořádných hygienických podmínek. Před nástupem musí žák odevzdat Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Toto Čestné prohlášení si můžete vyzvednout ve vestibulu školy nebo stáhnout na stránkách školy v levé liště - v záložce Dokumenty ke stažení.


RODIČŮM ŽÁKŮ 1. - 5. ROČNÍKŮ

Dle sdělení MŠMT dochází k rozvolňování nařízení i u žáků 1. - 5.  ročníků. Vláda rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná (princip dobrovolnosti) osobní přítomnost žáků 1. - 5. ročníků. První informace najdete na stránkách jednotlivých tříd. Je nutné, abyste své dítě k tomuto vzdělávání přihlásili u třídních učitelů, a to do 16. 5. 2020. Následně pak budou na stránkách tříd podrobné informace o organizaci. Ranní družina nebude v provozu. Časové vymezení pobytu dětí ve škole bude součástí podrobnějších informací, které budou zveřejněny po uzavření přihlášek. Sdělte třídním učitelům, zda budete mít zájem, aby se vaše dítě opět stravovalo ve školní jídelně. Provoz jídelny bude pro přihlášené žáky obnoven 25. 5. Před nástupem musí žák odevzdat Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Toto Čestné prohlášení si můžete vyzvednout ve vestibulu školy nebo stáhnout na stránkách školy v levé liště - v záložce Dokumenty ke stažení.


Přípravná třída

I ve školním roce 2020/2021 počítáme s otevřením přípravné třídy. Bližší informace najdete v záložce O škole. 
Pokud budou mít rodiče dětí, kterým bylo vydáno Rozhodnutí ředitelky/ředitele školy o odkladu povinné školní docházky, zájem, aby jejich dítě navštěvovalo přípravnou třídu, vyplní Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy a Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Formuláře k podání žádosti o přijetí do přípravné třídy si můžete stáhnout od 8. 4. 2020 na stránkách školy (Zápis do 1. tříd/Přípravná třída) nebo vyzvednout v úředních hodinách ve vstupních prostorách školy. Vyplněné formuláře s doporučením poradenského zařízení odevzdejte v úředních hodinách na sekretariátu školy do 15. 5. 2020.
Mimo úřední hodiny je nutné se vzhledem ke krizovým opatřením předem telefonicky domluvit (tel.: 556 802 288, 556 802 292, 737 263 891; e-mail: sekretarka@zsmilhor.cz).


Úřední hodiny do 7. 5. 2020

                            pondělí                     9.00 – 11.00 h.

                            středa                        9.00 – 11.00 h.          

V jiném termínu jen po předchozí domluvě.
(tel.: 556 802 288, 556 802 292, 737 263 891; e-mail: sekretarka@zsmilhor.cz)
Do školy mohou dospělé osoby vstoupit pouze k vyřízení úředních záležitostí.D U B E N
  

                             Úřední hodiny od 16. 3. 2020

                            pondělí           9.00 – 11.00 h.

                            středa              9.00 – 11.00 h.          

V jiném termínu jen po předchozí domluvě.
(tel.: 556 802 288, 556 802 292, 737 263 891; e-mail: sekretarka@zsmilhor.cz)


Přípravná třída
I ve školním roce 2020/2021 počítáme s otevřením přípravné třídy. Bližší informace najdete v záložce O škole. 
Pokud budou mít rodiče dětí, kterým bylo vydáno Rozhodnutí ředitelky/ředitele školy o odkladu povinné školní docházky, zájem, aby jejich dítě navštěvovalo přípravnou třídu, vyplní Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy a Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Formuláře k podání žádosti o přijetí do přípravné třídy si můžete stáhnout od 8. 4. 2020 na stránkách školy (Zápis do 1. tříd/Přípravná třída) nebo vyzvednout v úředních hodinách ve vstupních prostorách školy. Vyplněné formuláře s doporučením poradenského zařízení odevzdejte v úředních hodinách na sekretariátu školy do 15. 5. 2020.
Mimo úřední hodiny je nutné se vzhledem ke krizovým opatřením předem telefonicky domluvit (tel.: 556 802 288, 556 802 292, 737 263 891; e-mail: sekretarka@zsmilhor.cz).
B Ř E Z E N

Přijímací řízení na střední školy

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. MŠMT předpokládá, že termín otevření škol pro prezenční výuku bude znám s určitým časovým předstihem, tudíž že kroky směřující k přípravě realizace přijímacího řízení bude možno konat ještě před samotným otevřením škol (například vyhlášení konkrétního data konání jednotné přijímací zkoušky ministerstvem). Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy.

Celé znění zákona naleznete na stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterymVedoucí školní jídelny informuje

Informace pro rodiče, kteří mají zadáno placení stravného prostřednictvím inkasa ze svého účtu

 1. Dne 20. 2. 2020 byla provedena zálohová srážka na obědy měsíce března.

Žáci se v měsíci březnu stravovali jen dva dny a pak byla vyhlášena karanténa.

V tomto měsíci vzniklo 15 odhlášek za neodebrané obědy, které budou vyúčtovány

v měsíci květnu.

 2. Dne 20. 3. 2020 byla provedena zálohová platba ve výši 19 obědů na měsíc duben, 

protože v době, kdy se sestavuje zálohové stravné, nebylo ještě upřesněno, 

že žáci nebudou v tomto měsíci chodit do školy.

 3. V období od 20. dubna do 30. dubna bude provedena zálohová platba na měsíc

květen. Myslíme si, že žáci v měsíci květnu ještě nebudou chodit do školy, a proto

by zde mělo dojít jen k vrácení zálohy z měsíce března ve výši 15 neodebraných

obědů.

 4. V období od 20. května do 29. května bude provedena zálohová platba na měsíc

červen. V tomto měsíci by žáci již měli chodit do školy, ale budou platit jen

3 obědy, protože měsíc červen má 22 stravovacích dnů a všichni mají 19 odhlášek

z měsíce dubna.

 

Omlouváme se, že byla provedena celá zálohová platba na měsíc duben, ale v době zálohové platby jsme ještě neznali rozhodnutí vlády. Zpracované údaje byly proto v řádném termínu odeslány do bank. V této fázi již nelze srážky z účtů zastavit.

  

S pozdravem

                                                                           Jana Pavlínová

                                                                     vedoucí školní jídelny
Vážení rodiče, milí žáci, kolegové.

Situace, ve které se ocitáme, je pro všechny z nás nová. Vyučující se snaží, aby žáci dostávali úkoly v podobě, kterou jsou schopni pochopit a zpracovat. Není to jednoduché, ale vidíme, že to jde. A za to chci poděkovat žákům, rodičům (a prarodičům), bez kterých by to nyní určitě nešlo, i vyučujícím. Žáci si zvykají a pomaličku zapomínají na slovíčka nevím, nerozumím :o))))) Už přišli na to, že někdy stačí zadání jen dvakrát pozorně přečíst. Vzhledem k tomu, že si děti mohou den přizpůsobit podle svého, možná omezily i spojení - nechce se mi :o)))

Jak denně vidíte, ani vyučující nezahálejí. Ba naopak. Připravit pro vás (žáky) práci, zpracovat vaše odpovědi – to je časově velmi náročné. Proto jsou všichni rádi, že jejich úsilí odměňujete tím, že s nimi spolupracujete, posíláte vypracované úkoly a snažíte se.

Jsou mezi našimi žáky ale pořád i takoví, kteří mají pocit, že jsou prázdniny. Tak ty jen upozorňuji, že školní rok neskončil, stále vyučujeme, i když jinou formou. Takže je čas se svým vyučujícím ozvat a opravdu začít pracovat. Čas běží, úkolů přibývá…

Těšíme se, až se zase uvidíme ve škole a školní režim se vrátí do svých kolejí. Do té doby vydržte. Rozdělte si den na dobu práce, odpočinku i zábavy. A takto nastavený režim dodržujte. Zítra je sice také den, ale to už těch úkolů bude 2x tolik.

Nezapomeňte pomáhat rodičům. Vaše pomoc je určitě potěší. Dávejte na sebe pozor a věřte, že s úsměvem jde všechno líp…

A všem kolegům přeji k dnešnímu svátku zdraví, pohodu, hodně sil a mnoho nápadů. Věřím, že i tuto situaci společně zvládneme a brzy se uvidíme i s žáky v běžném provozu školy.

                                                    L. Poledníková
Z á p i s   d o   1.  t ř í d - pro školní rok 2020 - 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

O přesném termínu i formě budete včas informováni.


Dva dny švadlenkami

Asi netřeba slov, jen se sluší poděkovat. Čtyři desítky roušek našily v průběhu dvou dnů. Nemluvily o tom, rozdělily si práci a šily. Taková malá manufaktura. Roušky byly předány do nemocnice, obchodu a řidičům. Takže ještě jednou díky. Na fotkách "šičky" určitě poznáte, chybí jen autorka fotek - pí Najvarová.
Vloženo 16. 3. 

Na základě vzniklé situace a pokynů vlády upozorňujeme:

1. Školní hřiště

Z důvodu nařízení vlády o zákazu volného pohybu uzavíráme od 16. 3. 2020 školní hřiště. Zákaz vstupu trvá do odvolání.

2. Provoz sekretariátu

 Potvrzení o ošetřovném bude na sekretariátu vydáváno v úřední hodiny. V jiném termínu jen po předchozí domluvě (tel.: 556 802 288, 556 802 292, 737 263 891; e-mail: sekretarka@zsmilhor.cz)

                                 Úřední hodiny od 16. 3. 2020

                                 pondělí           9.00 – 11.00 h.

                                 středa              9.00 – 11.00 h.          

3. Úkoly pro žáky

I nadále budou úkoly do jednotlivých předmětů předávány prostřednictvím stránek daných tříd. Proto stránky pravidelně sledujte a úkoly průběžně dle pokynů do stanovených termínů vypracovávejte. 

     V přípravě mohou pomoci i televizní programy:

     A) ČT 2

    Pořad UčíTelka (pro 1. stupeň) – ve všední dny 9.00 – 12.00 h.

B) ČT 2

     Pořad Odpoledka (pro starší děti) – ve všední dny 12.00 – 15.00 h.

C) ČT 1

     Pořad Škola doma (přijímací zkoušky) – úterý a čtvrtek od 14.00 h.Vloženo 11. 3. 

Další informace k uzavření škol

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká se všech žáků a studentů - včetně žáků přípravné třídy.

Školní družiny jsou po dobu mimořádného opatření rovněž uzavřeny.

Školní jídelna nebude po tuto dobu poskytovat školní stravování. Obědy není nutné dětem jednotlivě odhlašovat, automaticky provedla vedoucí školní jídelny.

Tato opatření platí do odvolání.

Ošetřovné
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci. Ošetřovné lze čerpat 9 dní, rodič samoživitel až 16 dní. Zaměstnanec - rodič  má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Tiskopisy Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení, které potvrzuje i školské zařízení, jsou k dispozici na sekretariátu školy, který bude fungovat v omezeném režimu.

Provoz na sekretariátu:

11. – 12. 3. 2020      od 8 do 12 hodin.

Psát můžete také na e-mail: sekretarka@zsmilhor.cz

Prosíme o průběžné sledování stránek školy a hlavně stránek jednotlivých tříd, kde budou mít žáci zadány úkoly, témata k samostudiu a pokyny k plnění zadaných úkolů.

Podrobnější informace včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici také na:

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Komunikace se školou

Sekretariát

e-mail:          sekretarka@zsmilhor.cz                                               

telefon:         556 802 288, 556 802 292, 737 263 891

úřední hodiny:        pondělí          13.00 – 15.00 h.

                                         úterý              13.00 – 15.00 h.

                                         středa            10.00 – 12.00 h.

                                         V jiném termínu po předchozí telefonické domluvě.

                                  Platí od 16. 3. 2020 do odvolání.

 Vedení školy

e-mail:          reditel@zsmilhor.cz   

                        zastupce@zsmilhor.cz                                         

Pedagogičtí zaměstnanci školy

e-mail:          příjmení zaměstnance (bez diakritiky)@zsmilhor.cz

                        příklad: polednikova@zsmilhor.cz

Všechny plánované akce - kino, preventivní programy, ekologické programy, akce pro předškoláky apod. - byly zrušeny.


Recitační soutěž

Poslední akcí, která se konala před uzavřením škol, bylo včera (10. 3.) okrskové kolo recitační soutěže. Děvčata Gabriela Urbaníková ze 3. A, Kristýna Veřmiřovská ze 3. B, Magdaléna Sedláčková ze 4. A a Beáta Štalmachová z 5. A předvedla moc pěkné výkony. Porota ocenila 3. místem Magdalénu Sedláčkovou a doporučila její postup do okresního kola. Gratulujeme! 

I v kategorii 6. – 7. tříd podali naši sedmáci Klára Strejčková a Samuel Mráz (oba 7. A) dobré výkony, ale na postup to tentokrát nestačilo.

Děkujeme za reprezentaci školy.
Vloženo 10. 3. 

   ŠKOLY  DO  ODVOLÁNÍ  UZAVŘENY

Na základě výstupů z tiskové konference po dnešním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu Vás informuji o nových mimořádných opatřeních přijatých vládou.

 1) Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod.:

· divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření

 2)  Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

·     osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních 

·     osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole

Přílohou tohoto e-mailu je "Mimořádné opatření" vydané Ministerstvem zdravotnictví, které prosím poskytněte i rodičům dětí. V případě, že rodiče využijí k zajištění péče o své děti formu "ošetřovného", toto je zatím doklad.

Ministerstvo školství oznámilo, že opatření se týká jen žáků, ale nikoli pedagogických pracovníků, kterým by měla být umožněna práce z domova, jako je zadávání úkolů žákům pomocí elektronické korespondence, příprava na výuku a pod. Pokud není možné přidělit práci pracovníkům nepedagogickým, jakými jsou např. uklízečky, školníci a pod. jedná se o překážky na straně zaměstnavatele a mělo by jim tak náležet 100 procent mzdy.

V tuto chvíli vycházíme stejně jako Vy z veřejně přístupných zdrojů, další informace Vám poskytneme dle aktuálních možností. 

Prosím o důsledné informování rodičů všech žáků elektronicky i jinými dostupnými způsoby. 

Děkuji.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne

 

Mgr. Dagmar Rysová
místostarostka

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení

Žádáme zákonné zástupce našich žáků, aby respektovali níže uvedená doporučení.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 důrazně žádáme řídit se obecným doporučením k aktuální epidemiologické situaci, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, vydaným Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jehož naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli.

V případě školských zařízení doporučujeme apelovat na zletilé žáky a studenty a nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali.

Zároveň školským zařízením doporučujeme využít všech dostupných informačních kanálů (např. BAKALÁŘI) k předání doporučení zákonným zástupcům.

Děkujeme za spolupráci a za respektování doporučení.

Obezřetnost je na místě, panika nikoliv.

 Pracoviště krizového řízení

  Obecné doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě:

 http://www.koprivnice.cz/urad/aktuality/Informace_ke_koronaviru.pdfP o z v á n k a - akce zrušena


Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

zásadních doporučení a opatření pro školy a školská zařízení v našem kraji nám zaslal PaedDr. Libor Lenčo,
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. Uvádíme v plném znění:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, Vám zasíláme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji. V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme ředitele škol a školských zařízení o realizaci a důsledné dodržování následujících doporučení pro školy a školská zařízení na území Moravskoslezského kraje:

1. Doporučujeme apelovat na zletilé žáky a studenty a nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Ředitelům škol doporučujeme neúčast ve vzdělávání dětem, žákům a studentům omluvit.

2. V návaznosti na doporučení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje zrušit akce pro více než 500 lidí, doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při organizaci školních akcí s větším počtem účastníků a účasti na nich, i když počet účastníků nebude dosahovat 500 osob.

3. Doporučujeme nekonat veškeré školní akce v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy.

4. Doporučujeme omezit veřejnosti přístup do prostor, v nichž se realizuje činnost školy či školského zařízení na nezbytné minimum.

5. Doporučujeme zrušit či omezit pracovní cesty do rizikových oblastí a oblastí se zvýšeným výskytem nákazy.

6. Doporučujeme u zaměstnanců škol a školských zařízení, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy a u nichž nebylo orgánem ochrany veřejného zdraví rozhodnuto o karanténě, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti nedocházeli na své pracoviště preventivně. Za tímto účelem zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout práci z domu, dohodnout čerpání dovolené, pedagogickému pracovníkovi určit dobu čerpání volna k samostudiu, případně rozhodnout o dočasném nepřidělování práce zaměstnanci z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele. Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení.

Buďme, prosím, obezřetní, nevyvolávejme však paniku.

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala

obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně

jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

 NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

 Okres Bruntál 554 774 128

 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

 Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255

 Okres Nový Jičín 556 770 384-386

 Okres Opava 553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se

ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru,

případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky

onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových

stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK

a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním

zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.

(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných

horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez

nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství)

bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou

vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

 

Vážená paní, Vážený pane,

Žádáme Vás, abyste tyto informace předali svým podřízeným s tím, že toto doporučení KHS

MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.

Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení:

Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.

Doporučení pro školská zařízení:

Předání veškerému personálu a žákům.

Doporučení pro ostatní (např. ORP):

Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený

hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

 http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-

vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

KHS MSK:

http://www.khsova.cz/

Zdravotní ústav v Ostravě:

https://www.zuova.cz/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:

https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/


 

Zeměpisná olympiáda

Okresní kolo se konalo 26. února v Novém Jičíně. Příprava byla důkladná a výsledky velmi pěkné. V kategorii C nás zastupoval Tomáš Čabla (8. A), který mezi 30 soutěžícími obsadil 12. místo. V kategorii A se sešlo 24 žáků. Ondřej Martinák (6. C) nezklamal a obsadil krásné 3. místo. Blahopřejeme.

 


Akce pro děti ve školní družině

BŘEZEN - čistota a zdraví nadevše
    12. 3.    Předcházení nemocem lidského těla
    16. 3.   Bijásek - ANGRY BIRDS VE FILMU 2
    26. 3.  Zdravé smoothie
    30. 3.  Bijásek - HODINÁŘŮV UČEŇ


Ú N O R  

Dne 26. 2. 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže. 

V I. kategorii ( 2. a 3. třídy) recitovalo 13 dětí a do okrskového kola, které proběhne 11. 3. 2020 v malém sále Kulturního domu v Kopřivnici, postoupila Gabriela Urbaníková ze 3. A a Kristýna Veřmiřovská ze 3. B. Náhradnicí je Adéla Odložilíková ze 2. B.

Ve II. kategorii (4., 5. třídy) jsme měli možnost slyšet 8 recitátorů. Reprezentovat naši školu bude Beáta Štalmachová z 5. A a Magdaléna Sedláčková ze  4. A . Náhradnicí je Nela Čubová ze 4. B.

Děkujeme všem za účast a přejeme úspěch v dalších kolech.

                                                           Mgr. Hana Stočková

 
Ve stejný den probíhalo školní kolo i na 2. stupni. Ze 7 účastníků ve III. kategorii porota poslala do dalšího kola Kláru Strejčkovou a Samuela Mráze (oba 7. A). Ve IV. kategorii recitovalo 5 žáků. Bohužel žádný z nich na požadovanou úroveň nedosáhl, takže tuto kategorii v okrskovém kole neobsadíme.


Módní přehlídka

Kolem 14.00 h. ( 20. 2.) se začaly před školní jídelnou objevovat žíněnky, které se ale spojením během chvilky změnily v přehlídkové molo. Diváci byli na svých místech, přehlídka mohla začít. Modelky a modelové ze všech oddělení postupně scházeli ze schodů a předváděli parádní kousky určené ke sportování, společenským událostem či  jarním vycházkám. To vše za doprovodu hudby  a komentářů, kterými přehlídku zpestřila paní vychovatelka. Chyběly snad jen reflektory. Úsměvy padaly na všechny strany, občas byly k vidění i taneční kreace a sportovní výkony. Spokojenost panovala i na straně diváků, kteří nešetřili potleskem, kterým jednotlivé výkony odměňovali. Sladká odměna ale patřila všem účastníkům. Opravdu si ji zasloužili. A to ještě musím prozradit, že některé předváděné modely vznikaly přímo v "šicí dílně" školní družiny...


 


Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dnes (19. 2.) přišly výsledky okresního kola, které se konalo včera v Novém Jičíně. V kategorii I. A nás reprezentoval Dan Pokusiňski (7. A), který obsadil 11. místo. V kategorii II. A pak vybojovala Adéla Nguyenová (9. B) místo sedmé.

Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy.KOPRSTAR 2020

Dne 18. 2. 2020 proběhlo školní castingové kolo soutěže KOPRSTAR. Zúčastnilo se celkem 15 dětí z 1. stupně. Žáci 5. – 9. tříd se tentokrát nezapojili, což je veliká škoda a velmi nás to mrzí.

Porota ve složení I. Grygaříková, J. Machová a P. Smolanová do dalšího kola poslala:

I.   kategorie (1. a 2. třídy)

Markétu Sigmundovou (2. B)

 II. kategorie (3. a 4. třídy)

Nelu Čubovou (4. B)

Elen Surovcovou (3. A)

Elišku Jadvidžákovou (4. B)

 Semifinále se uskuteční 11. 3. 2020 v kinosále kulturního domu. Děkujeme všem účastníkům a postupujícím přejeme mnoho štěstí v dalších kolech.

                                Mgr. Hana Stočková

 

Ze svahu 3

Pátý den pobytu pomaličku naznačoval, že se přece jen blíží doba odjezdu. Dopoledne žáci ladili formu na malém svahu, odpoledne se všichni přesunuli na modrou sjezdovku, které si užívali plnými doušky. Večer byl tradičně věnovaný předávání cen a diskotéce. V pátek už byla na našich lyžařích vidět značná únava, ale poslední lyžovačku si nenechal nikdo ujít. Teď už víme, že jsou děti doma a určitě budou mít na co vzpomínat...

 


Ze svahu 2

Naši sportovci se na svahu stále zlepšují. Včerejší den (12. 2.) byl rozdělen na 2 části. Dopoledne byly děti na svahu, odpoledne bylo odpočinkové, a to patřilo procházce a nákupům. Cestou sice "turisté potkali" chumelenici, ale v pořádku se vrátili do svého dočasného domova. Zajímavé jsou informace z dopoledního lyžování - už opravdu všichni účastníci kurzu (i úplní začátečníci) sjeli svah. A 3 žáci udělali takové pokroky, že byli zařazeni do prvního družstva a půjdou si zajezdit na modrý svah. Paní učitelka Lukešová a Machynová opět připravily večerní program, který ukončil 4. den pobytu na horách.

A jak píše pan učitel Schmidt dále - počasí je skvělé, lyžařské podmínky výborné a zpráva pro rodiče - děti jsou v pořádku.Padli před cílem

Ve středu (12. 2.) odjelo družstvo složené z žáků 8. a 9. tříd na turnaj v piškvorkách. Zpočátku vypadalo vše idylicky a naši Lenochodi (jak se pojmenovali) kromě počátečního zaváhání poráželi jednoho soupeře za druhým a svou skupinu vyhráli. Jenže turnaj pokračoval a tolik potřebné štěstí naše hráče opustilo. Tentokrát se vrátili bez ceny, ale příští rok může být všechno zase jinak...

 


Ze svahu 1

I na svahu se dějí věci. Děti dělají, dle slov pana učitele Schmidta, který mě pravidelně o dění informuje, velké pokroky. První družstvo už v úterý (11. 2.) jezdilo na červené sjezdovce. Počasí zatím vychází. Večerní programy jsou pestré a děti si je patřičně užívají. Děti jsou v pořádku, nikdo není zraněn. 

 Florbal

Letos poprvé byli žáci 4. - 5. tříd přihlášeni do florbalového turnaje. Byť na turnaji začátečníci, hned bojovali o vítězství. V rozhodujícím souboji však měli ostříleného soupeře - hráče ZŠ Alšova. Ti nakonec naše florbalisty porazili 9:6. Naši hráči skončili na krásném 2. místě a zaslouží si zejména za bojovnost pochvalu. Paní učitelka Hořáková, která žáky na turnaji vedla, vyzvedla výkon brankáře Daniela Lisse (5. A), který má na umístění našich sportovců velký podíl.

 


Ze svahu

V neděli odpoledne (9. 2.) odjeli naši lyžaři a snowboardisté do hor. Kyčerka je přivítala s otevřenou náručí, u nohou adeptů lyžování ležel sníh. Skoro zázrak. Ubytovali se a chvilka sněžné poezie byla vystřídána chvilkou pravidel a zásad, kterými je potřeba se řídit.  1. noc a dnes dopoledne 1. lekce. Po ranní rozcvičce zaostřilo na lyžaře oko instruktorů a rozdělilo žáky do družstev. Počasí bylo pestré - chvilku sluníčko, chvilku pod mrakem a chvilku i pršelo. Vítr se ale nekonal. Odpoledne už všichni trénovali na svahu a instruktoři nešetřili chválou. Věříme, že to takto bude pokračovat i další dny....

 Dáme rytmus naší škole

O hudebním workshopu napsala paní učitelka Petra Smolanová:

"Poslední tři dny tohoto týdne (5. – 7. 2.) se naší školou linulo veselé bubnování. Z Olomouce k nám zavítal Ivo Batoušek - profesionální bubeník, učitel, muzikoterapeut a zakladatel souboru Jumping Drums. Děti prvního i druhého stupně si zabubnovaly na bubny z různých koutů světa a poslechly si meditační zvuky linoucí se z vizuálně překvapivého bubnu Handpan. Všichni si z lekce odnesli nadšení a spokojené úsměvy a některé děti si na památku koupily i paličky."

…a paní učitelka Moravčíková, která s žáky 2. stupně strávila na workshopu téměř celé dopoledne, dodala:

„Workshop byl pro žáky velmi přínosný, neboť se podíleli nejen na hře na bubny a perkuse z různých částí světa, ale také se naučili koncentraci, spolupráci či možnosti zvládat stres pomocí rytmických nástrojů. Děti si také vyslechly příběhy o stinných stránkách internetových sociálních sítí, dozvěděly se však i o možnosti studia na bubenické škole v Olomouci.

Během jedné vyučovací hodiny si děti poslechly, jak hraje profesionální muzikant, naučily se základní rytmy, kdy využily nejrůznější perkuse, a poslechly si mini koncert na nástroj Handpan, který jim připomínal „UFO“.  Pan Batoušek  si u žáků dokázal okamžitě vytvořit přirozenou autoritu, byl velmi vtipný, kamarádský. Děkujeme mu za příjemně strávený čas a věříme, že podobné dílny přimějí žáky k aktivitě ve škole a motivují je ke kreativitě v hodinách hudební výchovy.“

   


Výuka společenského chování

Návštěva Ladislava Špačka v Kopřivnici, známého popolarizátora společenské etikety, inspirovala naše paní vychovatelky. Ve čtvrtek (6. 2.) se společenské chování "vyučovalo" i ve školní družině. V prvním oddělení se děti zaměřily na stolování v restauraci, ve druhém to bylo o vzájemném chování - kamarádství, spolupráci, týmové práci, děti modelovaly z plastelíny plesové šaty, vyráběly koláže. Ve 3. oddělení si připravili divadelní představení, které bylo zaměřené na stolování, a ve 4. se zase zaměřili na kvízy. Děti se pobavily, ale hlavně poučily...

 Sarah jede do Prahy

Výtvarná práce Sarah Borucińské (4. B) putovala z krajského kola, kde byla vyhodnocena jako 3. nejlepší, do kola republikového. A i tam uspěla. V těchto dnech přišla pro Sarah pozvánka na slavnostní vyhlášení a předávání cen soutěže Zpomal, prosím!, které proběhne 7. února v Muzeu Policie České republiky v Praze. Sarah soutěžila ve II. kategorii a obsadila 5. místo. Blahopřejeme.

    


Akce pro děti ve školní družině

ÚNOR - plesový měsíc
     6. 2.    Výuka společenského chování podle L. Špačka
    10. 2.   Bijásek - UGLYDOLLS
    20. 2.  Módní přehlídka
    24. 2.  Bijásek - POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU


L E D E N  2020 

Matematická olympiáda

Ve středu 29. ledna odjela Adéla Nguyenová (9. B) a Radim Šimůnek (5. B) do Nového Jičína, kde se konalo okresní kolo Matematické olympiády. Adéla tentokrát neměla svůj den. Radim překvapil a stal se úspěšným řešitelem. Blahopřejeme.Pythagoriáda

V úterý 28. ledna 2020 proběhlo za účasti 31 žáků školní kolo matematické soutěže "Pythagoriáda". Soutěž je určena pro žáky 5. - 8. tříd. Úspěšní řešitelé s nejvyšším počtem dosažených bodů nás budou v březnu reprezentovat v okresním kole.

Jsou to: R. Šimůnek (5. B), S. Jabůrek (5. A), E. Mojdlová (6. A), M. Jadrníček (6. C), D. Bezděk (7. B), M. Sopuchová (8. A) a  Š. Jadrníčková (8. A). Úspěšným řešitelům blahopřejeme, postupujícím budeme držet palce v dalším kole.

                                                                           Mgr. Zdenka KapsováDětská olympiáda

Ve dnech 19. - 24. ledna se na 14 sportovištích Karlovarského kraje bojovalo o vítězství v 11 sportovních disciplínách, které pak v součtu bodů určilo vítězný kraj Olympiády dětí a mládeže. Mezi startujícími byla i naše Karolína Krupníková (6. C), jinak také kopřivnická hokejistka. Na olympiádě závodila v rychlobruslení. Na trati 333 m obsadila 8. místo. Svým výkonem pomohla i k zisku bronzové medaile v závodu štafet. Blahopřejeme. Moravskoslezský kraj obsadil nakonec páté místo.
Konverzace v anglickém jazyce

Školní kolo se konalo ve čtvrtek (23. 1.). 13 soutěžících bojovalo ve dvou kategoriích o postup do okresního kola. V kategorii 6. - 7. tříd si postup vybojoval Dan Pokusiňski (7. A), v kategorii 8. - 9. tříd Adéla Nguyenová (9. B). Postupujícím blahopřejeme a 18. 2. budeme držet palce v okresním kole.

Pochvalu ale zaslouží všichni soutěžící.Sněhulakiáda

Ve čtvrtek (23. 1.) se děti ve školní družině těšily na Sněhulakiádu. Co ale udělat s těšením, když sněhu je venku jen poprašek? Paní vychovatelky to vymyslely - v 1. oddělení stavěly děti Ledové království z lega, děti z 2. oddělení na poprašku sněhu "postavily" sněhuláka pomocí obručí a kaštanů, ve třetím oddělení stavěli sněhuláky z ruliček papíru a ve 4. z papírových kapesníků. I bez sněhu se tak děti pobavily...

 


Firma BROSE nadělovala

Ve středu (22. 1.) měly děti ve školní družině třetí Vánoce. Před Vánocemi už byla jedna nadílka, doma se pod stromečkem určitě také něco našlo, no a ve středu je přišly navštívit zástupkyně firmy BROSE.  A nebyla to ledajaká návštěva. Nejprve byly na stole vidět menší tašky, které u dětí vzbudily trošku očekávání, a teprve po chvilce napětí se před nimi objevil velký kufr plný stavebnic LEGO. To bylo radosti. Děti si dárky převzaly, poděkovaly a naši návštěvu také obdarovaly. Úsměv na tvářích mluví za vše...Děkujeme :o)


 


Olympiáda v českém jazyce

Ve čtvrtek (23. 1.) se Romana Klubalová a Renata Filipová zúčastnily okresního kola olympiády v českém jazyce. Ze 68 zúčastněných obsadila Romana 14. - 16. místo a Renata 34. - 39. místo. Oběma děkujeme za reprezentaci školy.Bovýsek na návštěvě

V pátek (17. 1.) navštívil naši školu maskot firmy Bovys, která realizuje projekt Ovoce a mléko do škol. Bovýsek zašel mezi děti v přípravné třídě a zavítal i do 1. - 3. tříd. Návštěvy nebyly dlouhé, ale přesto si s dětmi v každé třídě stihl popovídat o ovoci a zelenině, kterou děti dostávají, zdůraznil význam mléka pro růst kostí a zubů. Potom přišly na řadu hádanky a úkoly. A protože byl Bovýsek spokojený, odměnil děti  pexesem s ovocnými motivy...Dějepisná olympiáda

V úterý (14. 1.) se v Novém Jičíně konalo okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 48 milovníků historie. Naši školu reprezentovali 2 žáci - Tomáš Čabla (8. A) a František Voksa (9. A). Úspěšnější byl druhý jmenovaný - František Voksa - který obsadil 27. místo.

Oběma chlapcům děkujeme za reprezentaci školy.Hravá zima

Sníh nikde, teploty nad bodem mrazu - a tak paní vychovatelky musely dát hlavy dohromady a připravit pro děti ve školní družině program, který by se mohl jmenovat třeba vzpomínky na zimu. Ale děti se vyřádily i bez sněhu a mrazu, protože nabídka byla bohatá. Některé děti vyráběly klíčenky s postavičkami z "Ledového království", v jiném oddělení skupinka dětí modelovala sněhuláky, vedle luštili všichni tajenky, ve kterých se také objevovaly postavičky z "Ledového království", o kousek dál tancovaly "vločky", pořádán byl bowlingový turnaj, házelo se na cíl. Aktivit bylo daleko více, takže i tentokrát děti odpoledne beze zbytku využily a hezky se pobavily...

 


Futsal potřetí

Již poněkolikáté se naši žáci zúčastnili populární školské futsalové ligy. Dosud jsme byli zvyklí, že pravidelně postupovali soutěží do 2. kola, kde jejich účinkování zpravidla končilo. Letos se naši borci poprvé probojovali až do kola třetího, v němž včera (9. 1.) bojovali v konkurenci čtyř týmů o právo účasti v krajském finále soutěže. To si měl zajistit vítěz turnaje. Naši na vlastní kůži poznali, že v tomto stadiu soutěže už je úroveň poněkud vyšší. Ačkoli bojovali, seč jim síly stačily, rozhodující okamžiky bohužel nezvládli a soutěž pro ně končí. Přesto však lze ocenit jejich neutuchající touhu po vítězství, která se projevila zejména v závěrečném utkání, ve kterém, i když už „o nic nešlo“, deklasovali svého soka z Ostravy desetibrankovým přídělem.

Za ojediněle dlouhým putováním soutěží stojí partička ve složení: Lukáš a Tomáš Klusákové, Petr Klozík, Lukáš Vyvial, Daniel Kahánek (všichni z 9. B), Petr Čajánek z 9. A, Petr Vosmík z 8. A, Patrik Babinec z 8. B a Pavel Buček ze 7. B.

Hoši, děkujeme…                           Ing. Jiří Madecký

 


Ani v kraji nezklamaly

První sportovní zápolení v roce 2020, kterého se naši žáci zúčastnili (8. 1.), proběhlo v karvinském bazénu. Ani v krajském kole nenašly naše holky přemožitelky a vyhrály. Je jen škoda, že družstvo ve složení - A. Polívková, S. Lakomá, Š. Jadrníčková (8. A), M. Štefková, D. Csapaiová (9. A) a Jana Richterová (9. B) - nemůže startovat v republikovém kole. K 1. místu blahopřejeme.

 

2019 / 2020
Akce pro děti ve školní družině
LEDEN - mrazivý měsíc
     9. 1.    Hravá zima
    13. 1.   Bijásek - OVEČKY A VLCI
    23. 1.  Sněhulakiáda
    27. 1.  Bijásek - PSÍ VELIČENSTVO
 

P R O S I N E C Ř Í J E N

Vánoční besídka

To byla poslední akce ve školní družině v roce 2019. A bylo na ní všechno, co k besídce před Vánocemi patří - stromeček, dárky, koledy i společné povídání o vánočních zvycích. Děti nakonec dárky rozbalily a nové hry a stavebnice hned vyzkoušely. Zaujaly i nové knihy. Děti byly spokojené a určitě jim vše zpříjemní chvíle strávené v družině i po Vánocích. :o)

 Adventní zájezd Český Krumlov a Linec

Ve dnech 19. a 20. 12. jsme se se žáky 8. a 9. ročníku vydali na dvoudenní zájezd do Českého Krumlova a Lince.

Vyjeli jsme ve čtvrtek ráno a do Českého Krumlova jsme dorazili kolem jedné odpoledne. Počasí bylo mlhavé, ale nepršelo. S paní průvodkyní jsme se prošli historickým centrem směrem k zámku. Po krátké prohlídce jsme se vrátili na náměstí, kde se konaly adventní trhy a kde děti dostaly volný rozchod. V podvečer jsme odjeli k Lipnu, k místu našeho ubytování.

Druhého dne ráno jsme vyrazili směr Linec. Toto hlavní město Horních Rakous bylo už za dob Rakouské monarchie spojeno s Čechami slavnou koněspřežkou. Při procházce jsme navštívili Nový dóm, největší katedrálu Rakouska, a pak nás tramvaj vyvezla na Pöstlingberg, známý kopec nad městem, odkud byl krásný výhled na celý Linec. Po návratu zpět do města dostaly děti opět osobní volno.

Na cestu domů jsme se vydali ve čtyři hodiny, v tu chvíli jsme měli před sebou téměř sedm hodin jízdy.

Chtěla bych všechny děti pochválit za to, že byly hodné a dbaly všech našich pokynů, a věřím, že jim tento výlet příjemně zpestřil předvánoční čas.                                                                                              Marcela Šmiřáková


Informace pro rodiče - platba ŠD

Vážení rodiče,

v minulých dnech jste byli písemně informováni o zvýšení poplatků za školní družinu. Vzhledem k tomu, že došlo k problémům se zadáváním variabilního symbolu, přistoupili jsme k následujícímu řešení:

Jelikož není možné při platbě použít jméno a příjmení jako variabilní symbol, vygenerovali jsme Vašemu dítěti číselný identifikační kód.

Údaje k platbě školného jsou tedy následující:

č. účtu:                           1767247329/0800

variabilní symbol:     kód dítěte (přinese dítě spolu s průvodním textem domů)

do poznámky:            jméno a příjmení dítěte.

 Přidělený kód si uschovejte, má platnost po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte.

Děkujeme za pochopení.

Ze života lišky

Ve středu 18. 12. na první stupeň zavítala návštěva ze vzdělávací agentury Pochop přírodu - liška Mia a její chovatel. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí nejen o životě lišky obecné, ale i přímo o ochočené lišce Mie, která s rodinou chovatele vyrůstá od svých 6 dní života. Na konci setkání si děti lišku i pohladily a věřím, že jim tento zážitek zůstane v paměti navždy.

                                                      Mgr. Petra Smolanová


Vánoční čekání

Dne 17. 12. patřil KD v Kopřivnici dětem. Jejich zpěv vánočních písní a koledování jste si mohli poslechnout ve dvou ranních a jednom večerním koncertu (vyprodaném do posledního místa) nazvaném Vánoční čekání. Žáci kopřivnických škol i letos všechny překvapili svými dovednostmi a pestrostí repertoáru.

55 dětí naší školy si zazpívalo české koledy Pozdraveno budiž světlo, Vánoční, Přišli jsme k vám na koledu, Bratře Kubo, Hoj, ty štědrý večere a Už jsme si koledu odbyli. Zazněl kánon i dvojhlasy za doprovodu klavíru, flétny, zvonkohry a trianglu. Koledování se jim podařilo a odměnou byl velký potlesk a chvála ze strany rodičů i sladká odměna. Co víc si přát. 

Děkujeme všem zúčastněným a přejeme krásné vánoční svátky.

 

       Hana Stočková, Drahomíra Galová a Eva Moravčíková 
 

Ani letos jsme nezapomněli na "Stonožku". V průběhu třídních schůzek jste, milí rodiče, přispěli na toto hnutí částkou 2 592,-Kč. Ta zítra poputuje na konto zmíněného hnutí. Děkuji všem, kteří i tentokrát přispěli. Akci s žáky zorganizovala paní učitelka Tománková. I těm patří poděkování.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v pondělí 16. prosince proběhnou v naší škole informativní třídní schůzky. V 1. - 4. třídách dle pokynů třídních učitelek, v 5. - 9. ročnících v době od 15:00 - 18:00 h. Zvolení zástupci tříd se sejdou v pracovně přírodopisu v 15:00 h., kde budou ředitelkou školy informováni o aktuálním dění ve škole.


29. ročník Kopřivnické laťky minulostí

29. ročník Kopřivnické laťky, již sedmým rokem s přívlastkem Memoriál Otakara Michálka, přilákal 12. prosince do sportovní haly v Husově ulici celkem 158 závodníků z 15 škol celého okresu. K vidění byly nejen vyrovnané a dramatické souboje přinášející celou škálu emocí, ale i řada velmi hodnotných výkonů.

Medaile a věcné ceny tentokrát byly rozděleny mezi zástupce 14 škol, mezi nimiž ziskem devíti cenných kovů dominovala pořádající ZŠ dr. Milady Horákové.

Přehled vítězů jednotlivých kategorií:

V součtu všech platných pokusů letos závodníci dosáhli výšky 194 m 55 cm.

A to je číslo hraničící s 200 metry, které se určitě pokusíme překonat už příští rok při výročním 30. ročníku soutěže.

                                                           Ing. Jiří Madecký 

 


NÁBOJ junior
Ještě v listopadu (22. 11.) se naši žáci zúčastnili v Ostravě 8. ročníku mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior, která je určena žákům ZŠ a víceletých gymnázií. Oficiální potvrzení výsledků přišlo minulý týden. Tým ve složení R. Filipová, R. Klubalová a A. Rýcová obsadil 30. místo. Druhý tým ve složení T. Klusák, A. Nguyenová a J. Vymazalová se umístil na 25. místě. A pokud jsem se dobře dívala, tak mezi základními školami byl tento tým první. Blahopřejeme.


POZVÁNKA

Na Fojtství
V úterý (10. 12.) navštívili žáci 3. B malý kurz enkaustiky, který se konal na Fojtství. Děti byly prací tak zaujaty. že skoro zapomněly i štěbetat :o)
 

Marie Terezie by se divila

Za její vlády děti dostaly 6. 12. 1774, tedy na Mikuláše, dárek - byl přijat Všeobecný školní řád, který zavedl školy triviální, hlavní a normální. Tehdy se děti se školou teprve seznamovaly, po 245 letech toho naše děti zvládly kromě učení opravdu mnoho. Posuďte sami:

Vánoce za starých časů

O návštěvě muzea v Příboru napsala paní učitelka Stočková:

"Dne 6.12. se třída 4. B (o den dříve 4. A) vypravila do příborského muzea na program Vánoce za starých časů.

Užili jsme si velice příjemné povídání o životě našich pra, či praprababiček a pradědečků v období zimy, v době adventu a Vánoc. Krom ukázky předení na kolovratu a draní peří děti viděly vyzdobenou světnici jak bývala na vesnicích běžně asi před 80 -100 lety, seznámily se s tehdejšími zvyky. Pak si zazpívaly koledu, pustily si lodičku ze skořápky, odlily si vosk pro štěstí a dostaly čaj a vánočku.

Program byl moc pěkně přichystaný a děti zaujal." 


Codeweek

Ve stejnou dobu se jen přes ulici v prostorách gymnázia konal Codeweek, na který byli pozváni i naši žáci z 9. ročníku. Cílem této akce je přiblížit žákům oblast programování.

60 účastníků bylo rozděleno do 3 skupin a ve 2 hodinových blocích prošli třemi workshopy, a to:

1. LEGO roboti - zde se seznámili se základy programování.

2. Google Assistent - tady zase viděli ukázku práce s hlasovým Assistentem, jak se dá ovládat chytrá domácnost.

3. Google aplikace - no a to už byla ukázka toho, co vše se dá v aplikacích GOOGLE zvládnout.

 Deset našich deváťáků, kteří akci s paní učitelkou Tichou navštívili, bylo nadšeno.


Andělská výstava

Výstava, do které přispěli svými pracemi i žáci z přípravné třídy, školní družiny, 1. tříd a 2. A, byla zahájena 4. prosince. Ale naše děti si nechaly prohlídku právě na Mikuláše. I tady se jejich snaha vyplatila. Práce  vystavené ve vestibulu MÚ jsou moc hezké.
 

Zpomal, prosím

Na Mikuláše také přišla dobrá zpráva od pořadatelů krajského kola výtvarné a literární soutěže „ZPOMAL, PROSÍM“.  Sarah BORUCIŃSKÁ  ze 4. B obsadila 3. místo. Blahopřejeme.

A aby byl výčet akcí opravdu úplný, tak ještě musím připsat, že děti z 3. A a 5. A absolvovaly pěkný program Čas vánoční. No a naši osmáci pak preventivní program Táhneme za jeden provaz.
Jak vidíte, byl to opravdu nabitý den.Mikulášská besídka
Ve čtvrtek (5. 12.) se už dopoledne objevil na chodbách Mikuláš, čerti i andělé. Musím říct, že to našim deváťákům slušelo. Jak už to bývá, všichni obešli třídy, kde napomenuli ty, co se ne vždy chovají, jak mají, a pochválili ty hodné.
Odpoledne je čekal program v družině. Děti si sladkou odměnu vysloužily za básničku, nebo písničku, pak si zazpívali společně s mikulášskou návštěvou. Na závěr nemohla chybět diskotéka a na té to všichni rozjeli. Zásluhu na tom měli právě Mikuláš, čerti a andělé a byli prý super :o)
 


O jarmarku
Ani letos nechyběl v naší škole v předvánočním období jarmark (3. 12.). Výrobky byly nápadité, vkusné a hezké. Také rychle ze stolů mizely. U některých kupujících byla patrná nerozhodnost - zastavili se, pak poodešli k jinému stolu, aby se nakonec vrátili a nakoupili tam i tam. Všichni byli spokojeni, zvláště zářili naši prvňáci, kteří tuto akci zažili poprvé. 
K dobré atmosféře přispělo i vystoupení zpěváků z 5. A, 8. A a 8. B třídy, které připravila paní učitelka Moravčíková. Chutnal i punč, ten zase připravily paní kuchařky. Taky se po něm, i díky prodávajícím, jen zaprášilo.
Předvánoční období je obdobím očekávání, chystání překvapení pro ty, které máme rádi.
Překvapením pro mnohé rodiče, prarodiče i známé bylo to, co na jarmarku viděli, co děti vyrobily. Děti byly překvapeny zase tím, jak byla jejich snaha oceněna - úsměvem, pochvalou, pusou i pohlazením - a nakonec i peníze, které zacinkaly v kasičkách jejich tříd, se budou hodit na akcích v dalším průběhu školního roku. Překvapením bylo i nečekané spojení našich zpěváků. Nebyl to sbor, bylo to opravdu spojení dětí ze tří tříd.
Dalším předvánočním překvapením bylo i množství nasbíraných plastových vršků na pomoc Karolíně. V tomto týdnu bylo odvezeno 120 kg. Velkou měrou se na tomto množství podíleli žáci ze ZŠ Mniší. A to není všechno.
Podpořili jsme i hnutí Stonožka. K prodeji bylo odesláno 143 přání, která nakreslili žáci 2. stupně. Přáníčka budou prodána a takto získané peníze "Stonožka" zašle tam, kde je potřeba. A i letos se pořádala sbírka pro pejsky v útulku. Peníze jsme získali díky štědrosti návštěvníků jarmarku, zaměstnanců školy a z prodeje punče. Celkem se vybralo 3 700,-Kč, za které budou do útulku nakoupeny a odvezeny potřebné věci.
Co říci závěrem?
Děkuji všem, bez kterých by se tato akce nemohla konat - dětem, vyučujícím, pí vychovatelkám, správním  zaměstnancům... Jsou to hodiny příprav, shánění, práce, trpělivosti i nejistoty. Před začátkem jarmarku trocha nervozity, zda pan školník  Doubrava s panem Chechelským stihnou včas připravit stoly, jestli paní učitelky a vychovatelky s dětmi stihnou pěkně naaranžovat výrobky, jestli přijdou všichni, které děti netrpělivě vyhlížejí, bude-li vystoupení sboru takové, jak si zpěváci představovali...A věřte, že pro ten konečný pocit radosti to všechno stojí za zopakování. Ale až za rok :o)
 
... a ještě k pejskům..
Do útulku byly dovezeny konzervy a pamlsky za 2 500,-Kč. Dobrá zpráva - opuštěných pejsků bylo v útulku jen pět. Konzervy a granule za 1 200,-Kč pak byly zakoupeny do útulku Bouda Budka v Albrechtičkách. A tak zbývá poděkovat tradiční sestavě, která celou akci zorganizovala a dotáhla až do konce - Mgr. H. Mertové, K. Činčalové, N. Dorňákové a A. Špačkové.
 


PANÍ ŠTĚSTĚNA  ÚŘADOVALA

 Se zvědavým očekáváním dalších soupeřů a současně s neskrývanou touhou postoupit odjeli naši futsalisté na turnaj 2. kola školské futsalové ligy. Poté, co ve vyrovnaném souboji s Bílovcem nešťastně padli těsně o 1 branku, v utkání se ZŠ Sudice nezopakovali výkon a díky chybám v obraně, po nichž soupeři 4x nastřelili tyč, utkání dovedli pouze k remízovému výsledku. Protože pak Bílovec porazil Sudice, díky lepšímu skóre se naši hráči v lednu poprvé v historii podívají do 3. kola soutěže.
                                       Ing. Jiří Madecký
 


POZVÁNKA


Akce pro děti ve školní družině
PROSINEC - "anděl v srdci"
     2. 12.  Instalace "Andělské výstavy"
     3. 12.  Vánoční jarmark
     5. 12.  Mikulášská besídka
     9. 12.  Bijásek - HLEDÁ SE YETTI
   19. 12.  Vánoční besídka


L I S T O P A D

Vila Tugendhat
Ve středu 27. listopadu se vydala skupina žáků devátých ročníků do Brna, aby v rámci projektového dne mimo školu strávila příjemné dopoledne prohlídkou brněnského centra, ale zejména Vily Tugendhat, která je zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. Žáci si prohlédli samotnou budovu, ale i technické zázemí a přilehlou zahradu. Udělali si obrázek o výjimečnosti stavby, která předběhla svou dobu a stala se právem perlou architektury 20. století.
                                        Mgr. Alena Špirková

Školní kolo olympiády z jazyka českého
V pondělí 25. listopadu se uskutečnilo školní kolo olympiády z jazyka českého. Své znalosti si do školní knihovny přišlo poměřit deset dívek a jediný hoch z 8. a 9. ročníků. Po vyhodnocení gramatické a slohové části můžeme představit letošní vítěze, kteří nás budou reprezentovat v okresním kole. Jsou to Romana Klubalová a Renata Filipová (obě z 9. A) a jako náhradnice nastoupí Simona Lakomá (8. A). Všem olympionikům děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole.
                                        Mgr. Alena ŠpirkováV angličtině s R&R
Žáci 6. B se zúčastnili soutěže, která probíhá v časopisu, který odebírají. Výsledky už známe a paní učitelka Linda Masudová o tom napsala:

"V měsíci říjnu se žáci 6. B Martin Hanzelka, Adéla Hruškovská, Karolína Kulhánková, Tereza Kružliaková a Nikola Czerneková zúčastnili soutěže v anglickém časopise R&R s názvem „My body“.  Žáci ve dvojicích správně vyluštili tajenku, doplnili báseň s tématem „Halloween“ a následně Martin, Adéla a Terka podle básně nakreslili obrázky příšery, což znamenalo správně porozumět anglickému textu. Jmenovaní žáci vyhráli a mohou se tak těšit na pěkné ceny od společnosti  Bridge Publishing House. Gratulujeme!"


Plavání družstev

Naši plavci obsadili v okresním kole tři kategorie. Mladší žáci dosáhli na 3. stupínek vítězů, mladší žákyně přivezly stříbrné medaile. Zlaté medaile se houpaly na krku starších žákyň, které vyhrály a ve složení A. Polívková, S. Lakomá, Š. Jadrníčková (8. A), M. Štefková, D. Csapaiová (9. A) a Jana Richterová (9. B) pojedou v lednu 2020 bojovat o prvenství do krajského kola. Blahopřejeme.

 
       
Sladké pečení

Vánoce se blíží, přichází čas pečení. Generálka pro děti byla ve čtvrtek (21. 11.). Plechy se začaly brzy plnit, pomohli i někteří rodiče, perníkového a lineckého těsta bylo dost. Paní kuchařky cukroví hned upekly, takže došlo i na ochutnávání a popíjení čaje. Zbytek cukroví byl schován, protože se blíží besídka a tam se bude cukroví opravdu hodit. Doma budete mít při pečení skvělé pomocníky :o) 

 

Vážení rodiče,

ani v letošním roce nejsou naši žáci ušetřeni opakovanému výskytu pedikulózy (vši dětské). Třídní učitelé, jsou-li o výskytu informováni zákonnými zástupci (právě oni až v 95% případů tuto skutečnost objeví), informují ihned na stránkách třídy všechny rodiče.

Prosíme vás, abyste tyto informace nebrali na lehkou váhu a opravdu doma kontrolu provedli, a to opakovaně a u všech členů rodiny. Kontrolu provádějte každé 2 dny. Jen tak můžeme dalšímu šíření zabránit.

Co je veš dětská?

Veš dětská (Pediculus capitis) je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6–15 let. Bodá a saje krev. Samička klade vajíčka (asi 0,8 mm dlouhá), zvaná hnidy, která přilepuje pevným tmelem na vlasy, těsně u pokožky. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které začínají ihned bodat a sát krev. Čerstvě vylíhlé larvy vší jsou světle zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Než dopějí, třikrát se svlékají. Celý jejich vývoj proběhne za 17–25 dní, samičky se dožívají 3-5 týdnů a během života naklade každá z nich 50-150 vajíček. Larvy i dospělé vši sají krev nejméně 3krát denně.

Jak se veš dětská přenáší a projevuje?

K přenosu vší dochází při těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky rodiny, mezi sourozenci, spolužáky ve škole nebo při letních a zimních rekreačních pobytech dětí (veš nelétá ani neskáče). K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob, spon, apod.

Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy, případně lechtáním, které je způsobené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Napadené děti bývají neklidné, trvale nevyspalé, ve škole nepozorné. Veš dětská v našich podmínkách sice nepřenáší žádné choroby, ale zavšivenost je především problém společenský, napadené děti se cítí nečisté, ponížené a vyloučené nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i dospělých.

Jak se lze vši dětské zbavit?

Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů. Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima. Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené, které zakoupíte v lékárnách i bez lékařského předpisu.

Na internetu jsem našla také „babské rady“, které podávají návody, jak se vší zatočit, ale to už je zcela na vás, rodičích, kterou variantu léčby zvolíte. Společným cílem nás všech je, aby byl problém vyřešen.

Jak postupuje škola?

Škola má povinnost bezprostředně zákonné zástupce žáků dané třídy o výskytu informovat. Učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby pedikulózu nerozšířili na další dítě. Odvšivení je povinností zákonných zástupců žáka.

Shrnutí:

1. základem je prevence,

2. v případě nálezu neposílejte dítě do školy a zahajte léčbu,

3. informujte o dané skutečnosti třídního učitele,

3. úkony s léčbou spojené (mechanické odstranění hnid, použití přípravků…) je potřeba provádět opakovaně (i 1 hnida představuje nebezpečí dalšího zavšivení),

4. kontrolu a případné odvšivení je potřeba učinit u všech příslušníků rodiny,

5. léčebnou kúru opakujte po 8 – 10 dnech, aby byly zničeny i larvy,

6. vyperte veškeré použité prádlo (pokrývky hlavy, šály, gumičky do vlasů, čelenky, ložní prádlo…),

7. v případě, že se výskyt opakuje, obraťte se na ošetřujícího lékaře dítěte, který vám doporučí další postup.Akce kaštany ukončena

Již dvanáctý rok sbírají žáci naší školy podzimní plody pro zvířátka. Za ta léta si myslivci odvezli 8 577 kg. V průběhu tohoto týdne se na určeném místě začaly objevovat sáčky, tašky, krabice a bylo jasné, že zase bude co nakládat. Celkem jste letos nasbírali 1 038 kg, což je 3. nejlepší výsledek za 12 podchycených let.

O tento výsledek se zasloužily hlavně děti z 1. stupně, ale zapojily se i děti z přípravné třídy, 6. C a 7. B - to potěšilo. Nesoutěžili jsme, ale přece jen musím dodat, že nejvíce plodů nasušily děti z 2. A (198 kg), 2. B (170 kg) a 4. A (162 kg). Škoda, že se do sběru nezapojili žáci 5. A, kteří v loňském roce skončili celkově na 4. místě...

Chtěla bych poděkovat dětem, které se do sběru zapojily (i jejich rodičům, kteří ta kila kaštanů obětavě do školy přinesli), žákům 9. B, kteří se podíleli na odvozu plodů, třídním učitelům, kteří akci podpořili, a také paní učitelce Galové - organizátorce akce. 
Kopretina

Dnes (12.11.2019) proběhla v DDM nepostupová soutěž a přehlídka lidových písní Kopretina. Zúčastnilo se jí cekem 26 dětí z kopřivnických základních škol, převážně žáků 1. stupně (23). Naši školu vzorně reprezentovaly Vendula Dvořáková z 1. B, Markéta Sigmundová a Stela Štalmachová ze 2. B, Gabriela Urbaníková a Elen Surovcová ze 3. A a Nela Čubová ze 4. B. 

Bylo to velmi příjemné odpoledne, zaznělo velké množství krásně zazpívaných lidových písniček a porota měla nelehký úkol. 

Nejlépe se vedlo Elence, která si v nejpočetněji obsazené kategorii 3. tříd vyzpívala písničkou Horo, horo, vysoká jsi krásné 2. místo.

Všem zpěváčkům děkujeme za účast a reprezentaci školy.

                                            Mgr. Hana StočkováFutsal
Ve čtvrtek (7. 11.) naši hráči odjeli do Bílovce, kde se odehrálo 1. kolo soutěže. Po bojovném výkonu obsadili 2. místo, prohráli jen s domácími hráči, ale i 2. pozice je posunula do dalšího kola. Všichni hráči byli pochváleni. Nejlepším hráčem byl jednoznačně Petr Klozík (9. B), který se do družstva nominoval jako poslední...


Uspávání ježků
Děti byly na tento den dobře připraveny (7. 11.). A měly toho stihnout opravdu hodně. Nejprve ježky vyrobily. Posloužil jim k tomu papír, přírodniny, listy i špejle. Potom se všichni vydali na nádvoří pro listí, aby mohli ježkům nachystat zimní pelíšek. A k uspávání složili i básničku:
Ježku, ježku, tiše spi,
ať tě nikdo neslyší,
zima bude dlouhá,
spi, jen spi, jen spi...
 

Z výsledků atletického víceboje

Pan učitel Madecký mi donesl detailní výsledky z atletického víceboje, který probíhal 6. listopadu. Zúčastnilo se ho 98 žáků 2. - 4. tříd. Nejlepší výkony ze všech zúčastněných podali:
   
Některé výsledky nejen těchto žáků jsou velmi dobré - a to jsme opravdu rádi.


Barevný podzim
Do základního kola 25. ročníku výtvarné soutěže bylo zasláno 4 288 prací ze 108 zařízení. Z nich porota vybrala a do oblastního kola zaslala 1 352 prací. Proto je úspěchem, že se mezi oceněnými objevilo jméno naší žákyně Báry Kahánkové z 5. B, která v kategorii 4. - 5. tříd obsadila 2. místo. Oceněné práce jsou vystavené v Domě dětí a mládeže Ostrava-Poruba od 20. 11. do 30. 11. 2019. Blahopřejeme.


Atletický víceboj

Včerejší program (6. 11.) byl pro žáky 2. – 4. tříd jasný. Část dne trávili v tělocvičně, kde plnili disciplíny atletického víceboje. Připraveno díky Mgr. Hořákové a Ing. Madeckému  bylo 6 stanovišť. Cílem tohoto víceboje není boj o nejlepší umístění, ale nalezení předností a zjištění předpokladů pro určitý sport. Jednotlivé disciplíny jsou zaměřeny na rychlost, ohebnost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky byly měřeny a poctivě zapisovány. Po zpracování údajů by měly být známy i výsledky.

Teď můžu napsat, že bojovnost a nadšení se projevily jednoznačně u všech. Možná k tomu dopomohlo i samotné nadšení pomocníků – žáků 9. B – kteří rozhodně přispěli k hladkému průběhu celé akce.

 


Výsledky soutěže vyhlášené MÚ Kopřivnice
V pondělí 4. listopadu byla ve vestibulu MÚ vernisáž výstavy prací, které byly oceněny v soutěži vyhlášené k 30. výročí sametové revoluce. Mezi oceněnými byly i naše žákyně.
Ve výtvarné části kategorie 8. - 9. tříd byla oceněna Míla Stanojković z 9. A, v literární sekci pak Karolína W. Geryková ze 7. B a v multimediální soutěži Renáta Filipová, Romana Klubalová a Klára Tománková z 9. A.  Škoda, že nebyla také zmíněna jména vyučujících, kteří své žáky vedli. Děkujeme tedy nejen oceněným za reprezentaci školy, ale také vyučujícím, kteří mají na jejich úspěchu nemalý podíl - Mgr. Moravčíkové, Mgr. Tománkové a Mgr. Schmidtovi.
 


Vážení rodiče,
I když se část pedagogů připojila k zítřejší (6. 11.) stávce, provoz školy je zajištěn. Školní družina bude otevřena v běžném režimu (od 6.00 h. do 16.00 h.).
Žáci 1. stupně (1. - 5. ročník) budou končit po 4. vyučovací hodině - 11.40 h., žáci 2. stupně ve 12.30 h.
Děkujeme za pochopení.

Akce pro děti ve školní družině
LISTOPAD - měsíc hýřící barvami
     7. 11.  Uspávání ježků
   11. 11.  Bijásek - MIA A BÍLÝ LEV
   21. 11.  Sladké pečení
   25. 11.  Bijásek - VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
 

Ř Í J E N

Halloween
Ve čtvrtek (31. 10.) se ve školní družině konala již tradiční halloweenská akce. V každém oddělení se něco dělo. V 1. oddělení vyráběli z dýně pavouka, ve druhém hrad se strašidelnými duchy, ve 3. oddělení se střídaly strašidelné prvky s veselými dýněmi a ve 4. oddělení děti tvořily z tácků halloweenská strašidla. A k tomu všemu patřily kostýmy a malůvky na obličeji. Opravdu strašidelné odpoledne...
 


Masterchef podzimu
Ve čtvrtek (17. 10.) se ve školní družině bojovalo o nejlepšího kuchaře. "Kuchaři" podávali vafle s ovocem, čokoládou a šlehačkou, jablka v županu, růžičky z listového těsta, jablkové kapsičky, štrúdl či párty tyčinky. Co bylo nejsložitější? Vybrat vítěze. A protože dobroty všem chutnaly, vyhráli jednoduše všichni. A můžu potvrdit, bylo to fakt dobré...
 


30. výročí sametové revoluce
 

Přespolní běh po cestě
Trošku nepochopitelný nadpis, ale tak to na krajském finále v Krnově opravdu vypadalo. Přespolní běh se běžel převážně po vozovce. To byla jedna kaňka a ta druhá přišla při vyhodnocení. Bronzová medaile nám utekla, holky (K. Geryková, K. Krupníková, J. Pilátová, L. Pobořilová, N. Štefková a K. Šumná) i paní učitelka byly smutné. Zůstalo na ně nepopulární 4. místo. Smutná mohla být i Karolína Krupníková - ta doběhla taky čtvrtá - jenže před ní byly už jen běžkyně z atletické školy z Opavy. Takže to bereme jako úspěch a věříme, že medaile zase přijdou...
 


Heraldická zvířata očima dětí
Tak se jmenovala výtvarná soutěž vyhlášená ZOO Praha ve spolupráci s hnutím "Stonožka". Šest zaslaných prací se líbilo a jako poděkování přišla Pamětní listina.


Děsivá kreativita
V každém oddělení školní družiny to ve čtvrtek (3. 10.) žilo, ale troška strašidelné atmosféry se přece jen objevila... V jednom oddělení vznikala halloweenská strašidla, v dalším potom strašidelné dekorace, děti ze 3. oddělení vyzdobily strašidelným hradem nástěnku u schodů  a ve 4. oddělení děti vyráběly strašidelné kelímky. 
Kromě toho děti z 1. oddělení pomáhaly s výrobou knihovničky. Samy by to ale nezvládly, a tak přiložili ruku k dílu ti nejpovolanější - pan školník Doubrava a pan správce Chechelský. Oběma děkujeme.
 

Nejen mistryně České republiky
O Lucii Kremlingové jsem psala v loňském školním roce. To, že se stala mistryní ČR v mažoretkovém sportu, mi tehdy prozradila její paní učitelka třídní Marcela Morysová. Nebylo tomu jinak ani při dalším úspěchu...
Lucka si vítězstvím na Mistrovství ČR vybojovala účast na otevřeném mistrovství světa, které se konalo v srpnu. A nebyla by to Lucka, aby se spokojila jen s účastí. Při první účasti na soutěži takovéto úrovně se stala mistryní světa hned ve třech kategoriích - BATON JUNIOR SOLO, BATON JUNIOR DUO-TRIO a BATON JUNIOR MINI.
K tomuto mimořádnému úspěchu Lucce blahopřejeme a věříme, že při její píli a nadšení se na stejný obrázek podíváme i za rok...
 


Přespolní běh
Ani v letošním roce si naši žáci nenechali ujít okresní kolo v přespolním běhu. Horečky přivítaly zástupce 20 škol. My jsme obsadili 3 kategorie a naši reprezentanti běželi s číslem 11. Starší žáci zůstali číslu 11 při doběhu "věrní", starší žákyně byly šesté. Družstvo mladších žákyň ve složení K. Krupníková, L. Pobořilová, K. Strejčková, N. Štefková a K. Šumná porazilo všechny soupeřky a holky okresní kolo vyhrály. Krajské kolo se bude konat v Krnově 9. října. K úspěchu blahopřejeme a 9. budeme držet palce.
 


Akce pro děti ve školní družině
ŘÍJEN - strašidelný měsíc 
     3. 10.  Děsivá kreativita
     7. 10.  Bijásek - KOUZELNÝ PARK
   17. 10.  Masterchef podzimu
   21. 10.  Bijásek - LEGO PŘÍBĚH 2
   31. 10.  Halloween
 

Z Á Ř Í 

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

ve středu 2. října proběhnou v naší škole třídní schůzky. Ve 2. - 4. třídách dle pokynů třídních učitelek, v 5. - 9. ročnících začnou společné schůzky ve třídách v 15:30 h. Po skončení společné části se můžete na prospěch a chování informovat i u jednotlivých vyučujících. Přítomni budou do 17:00 h.

Informace o postupech a možnostech souvisejících s volbou povolání rodiče žáků 9. ročníku získají na schůzce, která začíná v 16:00 h. ve školní jídelně. 


 

...a už je tu zase podzim, chvíle, kdy začínáme myslet na zvířátka v lese. Plody, které mají tak ráda, začínají padat. Při sběru kaštanů a žaludů dbejte na svou bezpečnost, plody sušte v jedné vrstvě. Nesmí být plesnivé. V listopadu je potom donesete usušené do školy a myslivci je, jako každý rok, dovezou zvířátkům v zimě do lesa...


Už tam budem?

„Už tam budem?“ je název dětského soutěžního pořadu, který navazuje na známější pořad České televize „U6 – Úžasný svět techniky“. Jedná se o soutěž, kde mezi sebou zápolí na dané téma dvě pětičlenná družstva dětí v disciplínách, jako jsou vědomostní kvízy, technická zdatnost a fyzická obratnost.  I žáci z naší školy vyrazili na natáčení do Ostravy poměřit síly s jiným družstvem. Soutěžící z 9. B – kapitánka Hana Pištěláková, Jana Richterová, Veronika Kahánková, Lukáš Vyvial a Lukáš Klusák se na soutěž pečlivě připravovali.  Astronomie bylo téma, které se ovšem dozvěděli až na místě v den natáčení pořadu. Jejich protivníky byl pilně připravovaný tým z Moravské Nové Vsi. Vědomostní test nebyl pro Janu Richterovou žádnou překážkou. Dobře si vedli i oba Lukášové při lezení do výšky nebo Veronika Kahánková při hledání potřebných indicií pro složení spektroskopu. Ve dvou dalších disciplínách na zdatnost už naši žáci bohužel tak šikovní nebyli a protihráči získávali potřebné body. Před poslední disciplínou byl stav bodů 48 : 30 ve prospěch protihráčů. Naši žáci ale nic nevzdávali a vsadili na svůj výkon nejvíce možných bodů. Do posledního boje kapitánka Hanka nominovala Lukáše Vyviala, který v neznámé osobnosti poznal astronoma Tycha Braha a získal pro tým potřebných 25 bodů. Ve finále žáci správně odpověděli na soutěžní otázky a mohli otevřít všechny bedny s cenami, mezi kterými byl i mobilní telefon. Pro žáky to byl silný zážitek nejen proto, že vyhráli, ale zúčastnili se celodenního natáčení, zjistili, jak se pracuje za kamerou a co takové natáčení obnáší. 

                                                           Mgr. Ludmila MichalíkováBěh dětí Kopřivnicí
10. ročníku se v sobotu (21. 9.) celkem zúčastnilo 486 dětí z kopřivnických škol. Mezi nimi i 62 našich (zejména žáků 1. stupně), kteří tím zajistili pro školu celkově 3. místo. Děkujeme...
 

Běh Emila Zátopka
Pátek (20. 9.) patřil našim běžcům. Ráno se ale nesešly původní sestavy, protože někteří naši sportovci onemocněli. A tak za ně nastoupili náhradníci. Mladší žáci vybojovali nádherné 2. místo. Starší žáci si v průběhu závodu řekli o místo první, ale nakonec se sklonili před běžci ze ZŠ Alšova.
Všem děkujeme za reprezentaci školy.


Hra na průzkumníky
S novým prostředím je potřeba se dobře seznámit. Naši prvňáčci měli první průzkumnou akci po škole s paní učitelkou třídní už za sebou. A tak přišla na řadu 2. zkouška (19. 9.). Děti byly rozděleny do skupinek, vybaveny papírem a tužkou, aby mohly zapisovat, co zjistily. A pro jistotu každou skupinku doprovázel starší kamarád, který už je ve škole jako doma. Úkolů bylo dost a děti musely projít skoro celou školu a zase se vrátit do družiny. U paní sekretářky třeba zjistily, že máme ve škole 375 dětí, na školním hřišti počítaly žluté židličky, v malé tělocvičně zase lavičky...
Všichni své úkoly splnili na jedničku a sladká odměna je neminula :o)


Wolfram 2019
Krajské kolo branné soutěže Wolfram proběhlo v pátek 13. září na Libavé. Vojenský výcvikový prostor byl na soutěžící patřičně připraven a 10 stanovišť na 2 750 m dlouhé trase budilo respekt. Z 12 oblastních kol postoupili vždy 3 nejlepší a mezi nimi i naši. Sestava doznala menší změnu, na poslední chvíli se měnil i post vedoucího. Naši v souboji vědomostí, dovedností, síly i přesnosti obsadili mezi 30 soupeři 10. místo. J. Richterová, bratři Klusákovi a L. Vyvial sahali po lepším umístění. Ve střelbě obsadili dokonce 2. místo, ale zdravověda je zase z předních pozic odsunula. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy, paní učitelce Michalíkové za přípravu žáků a paní učitelce Lukešové za vedení žáků v samotné soutěži.
 


Soutěž o nejlepšího hádankáře
První letošní akce ve školní družině oslovila všechny. Poprvé se do soutěží zapojily i děti z přípravného oddělení. Paní vychovatelky připravily luštěnky, hádanky, pracovní listy...V každém oddělení byli vyhlášeni vítězové za jednotlivé ročníky, odměněni byli ale všichni. A tak se mi zdá, že také všichni zvítězili... :o)
 Festival medu a písničky
I v této soutěži dětí kopřivnických škol patříme mezi každoroční účastníky. Letos se opravdu dařilo a družstvo, které připravila a doprovodila Mgr. Kapsová, ve složení A. Doubravová, J. Horkel, S. Kneblová, E. Mojdlová a J. Pilátová vybojovalo v soutěži vědomostí i zručnosti 3. místo. Ceny soutěžící převzali z rukou A. Langerové. Blahopřejeme.

Krásná jako kvítka...
Této mezinárodní výtvarné soutěže se naši žáci nezúčastnili poprvé. Téma 29. ročníku, který ještě spadá do minulého školního roku, znělo - Lidé a zvířata. Soutěže se zúčastnili žáci 14 zemí světa a nás těší, že i v takové konkurenci zaslané práce uspěly. Přišly 3 diplomy - "Diplom za výtvarné dílo vystavené mezi obrázky ze 14 zemí celého světa". Jejich držitelům - Lence Vrbancové, Janě Vymazalové a Lukáši Vyvialovi - k úspěchu blahopřejeme. Stejně tak i jejich vyučující Mgr. P. Tománkové.

Akce pro děti ve školní družině

ZÁŘÍ - měsíc plný hádanek
   12. 9.  Soutěž o nejlepšího hádankáře
   19. 9.  Hra na průzkumníky
   23. 9.  Bijásek - ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO
                                LEKTVARU


...zahájeno...
...někteří nedočkaví žáci už čekali před školou po 7. hodině. Počasí bylo nevlídné, ale zdálo se, že to vůbec nevadilo. Se změnami ve školní družině se některé děti seznámily už ráno a byly nadšené. Nový nábytek, nová linolea... Žáci 2. stupně zase spěchali do své budovy. Tam je čekali nejen spolužáci, ale zcela nečekaně zamířili do nových sociálních zařízení, která si hned prohlédli a okomentovali. I zde panovala spokojenost. Ve staré budově se sice nic nebudovalo, ale zase tam měli nové žáčky, naše prvňáčky. Ty přivítaly paní učitelky, podívat se ale přišla i paní ředitelka Mgr. Jana Neničková. Doprovodil ji člen Rady města Kopřivnice doc. Ing. arch. Kamil Mrva, PhD. I ten se s našimi novými žáky pozdravil a popřál jim, aby se jim ve škole líbilo i dařilo. Stejně tak oba přivítali i žáky v přípravné třídě, která je v naší škole novinkou. Pan Kamil Mrva, věren své profesi, si nakonec se zájmem prohlédl prostory naší školy. A zdálo se, že i jemu se u nás líbilo.
A děti? Ty dostaly od svých třídních učitelů první informace, v jídelně první oběd a pak hurá domů. Zítra už nastane školní provoz, a tak nezapomeňte, začínáme zase v 8:00  :o) 
Ještě bych se ale ráda vrátila k prázdninám ve škole. Celkové úpravy stály mnoho úsilí řemeslníků, nezastavili se ani pan školník Doubrava a pan Chechelský. Kus práce také "zůstal" našim paním uklízečkám. Všem touto cestou děkujeme a jen si přejeme, aby byl současný stav zachován nejen tento školní rok.
Poděkování však patří i zaměstnancům MÚ, Radě a zastupitelům města Kopřivnice, kteří celou rekonstrukci schválili a dohlíželi na realizaci.
 
Prázdniny skončily
Zpráva pro všechny naše žáky - škola volá... Užijte si poslední 2 dny prázdnin a v pondělí 2. 9. poprvé v tomto školním roce v 8:00 h. zazvoní. Těší se na vás všichni zaměstnanci školy, třídy jsou připraveny, žáci 2. stupně i  děti ve školní družině budou jistě překvapeni změnami, které ve škole v průběhu prázdnin nastaly. I prvňáčci už mají připraveny své lavice a paní učitelky se těší na své nové žáčky...