Bez názvu

školní rok 2017/2018

Č E R V E N E C - S R P E N 2018

Uzavření tělocvičen a zákaz vstupu

Č E R V E N 2018

Konec roku

Deset měsíců uletělo a jsou tu prázdniny. Školáci užívají první dny klidu, zaměstnanci školy se snaží o totéž.

Každý den školního roku se něco dělo, poslední dny byly hektické. V pátek jsme se ráno sešli na nádvoří, počasí přálo a nic nebránilo tomu, abychom se s uplynulým školním rokem rozloučili a ocenili ty, kteří úspěšně reprezentovali naši školu.

Všechny nás přivítal a popřál hezké prázdniny místostarosta Kopřivnice Mgr. Lumír Pospěch, který si stoupl na svůj důlek, který si za léta, jak řekl, co tu byl ředitelem, vystál. Přivítali jsme také Ing. Věru Šablaturovou z Odboru školství, kultury a sportu, která si tyto slavnostní chvíle s námi zažila naopak poprvé. Poprvé to bylo i pro naše prvňáky a poprvé fotografoval Ing. Madecký ze střech spojovacích chodeb...

Letos bylo ředitelkou školy odměněno 14 žáků. Mezi oceněnými Byli:

za úspěchy v matematických soutěžích

Adéla Nguyenová, Tomáš Janák, Tomáš Klusák, Jana Cao Thanh Huyen, Lucie Chromečková, Alice Miroszková, Jan Buček, Vendula Štefaníková a Michaela Sopuchová,

za recitační a literární soutěže

Sára Knapcová a Adam Kollega,

za výtvarné soutěže

Petra Tobolová, Andrea Čípová a Mila Stanojković.

Jana Cao Thanh Huyen si přišla pro odměnu ještě jednou, protože ta bodovala i v Olympiádě z anglického jazyka a Olympiádě z dějepisu.

Přišla i chvilka loučení. Poděkovali jsme paní učitelkám Pešové a Valašíkové za zastoupení - dnes už maminek - pí uč. Kudělové a Chalupové, na jiná působiště odchází pí uč. Brodíková a pan Slovák, asistent pedagoga.

A pak přišlo okénko deváťáků. Sympatické, shrnující, vtipné i dojímající. Sami si vyzkoušeli, že - byť připraveni - to není taková legrace stoupnout si před 400 posluchačů, zvládnout emoce a sdělit, co mají na srdci. Ale oni to zvládli a mně se moc líbilo, že nezapomněli ani na paní učitelky z 1. stupně, které už sice nepůsobí v naší škole, ale byly to právě ony, které jim daly dobré základy. Takže se děkovalo i paní učitelkám Kostelníkové, Lípové a Markové. Největší dík sklidily pochopitelně a zcela zaslouženě paní učitelky třídní, které toho se svými žáky za uplynulých 5 let prožily opravdu hodně.

Žáci potom ve třídách dostali vysvědčení, paní kuchařky vydaly poslední obědy, umlkl zvonek, na chodbách bylo ticho. Ne na dlouho. Protože už v pondělí žáky vystřídají řemeslníci, kteří se v nové budově pustí do stavby výtahu.

Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem zaměstnancům, víme, že jejich každodenní práce je náročná.

Přeji vám všem slunné a odpočinkové prázdniny, naberte sílu, vítr do plachet a v novém školním roce zase na shledanou.

L. Poledníková

Vyznamenaní

Každý rok jsou zaměstnanci Odboru školství, kultury a sportu zváni na slavnostní setkání deváťáci, kteří si i na konci školní docházky odnesli na vysvědčení vyznamenání. Na osm našich byli pyšní nejen rodiče, ale i třídní učitelky. Blahopřejeme.

Vzpomínka na Miladu Horákovou

Ve středu (27. 6.) jsme vzpomněli 68 let od popravy JUDr. Milady Horákové. Za pozornosti všech přítomných, mezi nimiž bylo i celé vedení města, se moderování ujal Mgr. Ladislav Cvíček. Na statečnou ženu vzpomněl za politické vězně pan Zdislav Zíma a starosta města Ing. Miroslav Kopečný. Milé bylo vystoupení dětí našeho sborečku pod taktovkou paní učitelek Galové a Stočkové.

...a výlet na závěr

V posledním týdnu školního roku se děti z družiny už tradičně vydávají na závěrečný výlet. Zpravidla je podpoří i spolužáci, takže je to vlastně společný výlet mnoha tříd dětí z 1. stupně. Není to jen výlet, je to takové soutěžní dopoledne. Nebylo tomu jinak ani letos. Co se ale lišilo, tak to byla trasa - od školy po rovince, do kopečku, do kopce, z kopce a po rovince zase do školy... 4 zastávky, 3 soutěže a 1 odměna...

A kde to vlastně ty děti byly?

Od školy si to děti namířily na koupaliště, tam se soutěžilo poprvé, 2. soutěž proběhla na lyžařské chatě, 3. část se konala ve skautském centru Vanaivan. A ta odměna? Tak tu si naši výletníci vychutnali kousíček od cíle cesty - před "kulturákem", protože tam prodávají fakt dobrou zmrzlinu.

Nazdar, sláva výletu, nezmokli jsme, už jsme tu...a to si asi zapěly hlavně paní vychovatelky a učitelky, protože to "nezmokli jsme" bylo dnešní den dost důležité. A z prvních reakcí po návratu bylo jasné, že vyšlo nejen počasí...Ono najednou nebylo vůbec důležité, kdo vyhrál, co získal. Důležitý byl ten zážitek. A ta radost z dopoledního programu čišela ze všech...

Evropský svátek hudby

Ani ten se letos neobešel bez našich zpěváků (22. 6.). Novinkou bylo vystoupení žáků 6. A za doprovodu Mgr. Moravčíkové, prostor dostali i finalisté KoprStar, takže si pozornosti užila i Jana Rašková, a společné vystoupení Kopřivky by se bez našich zpěváků také neobešlo, ale to už je zase parketa paní učitelek Galové a Stočkové...

Atletický víceboj

Sportovní klání každoročně uzavírá atletický víceboj, který je určen pro sportovce z 1. stupně. Do bojů nastoupilo 49 žáků, kteří ve dvou kategoriích vybojovali celkem 30 medailí - 13 zlatých, 9 stříbrných a 8 bronzových. Medaile se rozdávaly za běhy, skok daleký a hod míčkem.

Nejlépe si vedli:

Bára Kahánková 1. B

Vojtěch Douda 2. A

Nikola Špačková 3. A

Nela Štefková 4. B

Za celkové pořadí si přinesli naši sportovci také poháry za 2. a 3. místo. Blahopřejeme.

FOKUS odměňoval

Slavnostní vyhlášení výsledků předmětových soutěží MŠMT je každoročně akcí, na kterou se sjíždějí z celého okresu jen ti nejlepší. Do naší školy přišly pozvánky dvě - pro Janu Cao Thanh Huyen a Vendulu Štefaníkovou. První z nich vyhrála okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce, druhá se propočítala v matematické olympiádě k 1. - 4. místu, v případě Matematické pythagoriády pak k 1. - 2. místu. Oběma blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Reportéři v KTK

Nemají to lehké - reportéři. O své práci našim dětem, začínajícím reportérům, v prostorách KTK vyprávěl pan Monsport. A nejen vyprávěl, také na "svém" pracovišti mnohé ukázal. Děti tak měly možnost podívat se do natáčecího studia, střižny, prohlédnout si natáčecí techniku. A aby toho nebylo málo, s dětmi nakonec natočil pozdrav, na který se ihned mohly podívat.

Děkujeme.

Sešity pro školní rok 2018/2019

Připomínám, že sešity pro další školní rok si mohou žáci 1. - 8. ročníků nakoupit v respiriu školy 14. a 15. 6. 2018.

Ceny za sady žákům sdělí třídní učitelé.

A máme další čtenáře

Paní učitelka Grygaříková napsala:

"Naši prvňáčci byli pozváni do knihovny, aby ukázali, jak se naučili číst. Paní knihovnice za přítomnosti čarodějnice Agáta si vyzkoušela čtení písmen, čarodějnických a pohádkových jmen a slovní kvíz, ve kterém naši žáci překonali rekord v počtu vytvořených slov. Pak každý přečetl kousek pohádkového příběhu a za odměnu byl pasován na čtenáře. Teď už bude záležet na nich, jak se s knihami skamarádí."

Nabídka práce - hledáme

Pozice: školní psycholog

Požadované vzdělání: v souladu s § 19 zákona 563/2004 Sb.

o pedagogických pracovnících - akreditovaný magisterský

studijní program psychologie

Úvazek: 50%

Nástup: 1. 1. 2019

Kontakt: motivační dopis s životopisem zasílejte na adresu

Nabídka práce - hledáme

Pozice: asistent pedagoga, vzhledem ke klientovi - muž

Nástup: 1. září 2018

Trvání: na dobu určitou

Požadované vzdělání: absolvent školy pedagogického směru,

nebo kvalifikačního kurzu pro asistenty

Schopnosti a předpoklady: kladný vztah k dětem, empatie, umění komunikovat

s rodiči žáků, schopnost pracovat pod vedením učitele,

trpělivost a důslednost

Kontakt: motivační dopis s životopisem zasílejte na adresu

reditel@zsmilhor.cz

Reportéři v akci

Tak tomu bylo zejména ve čtvrtek (7. 6.), i když nějaké otázky padaly už dříve. V družině děti kreslily plakáty, po škole nám chodili reportéři z různých médií a zjišťovali, jak se těšíme na prázdniny, jaký jsme měli dnes den, co budeme o prázdninách dělat, kde je budeme trávit. Reportéři z rádia Chocoland za odměnu rozdávali čokoládu. Přišla vhod :o) Myslím, že nakonec jim každý z oslovených rád informace poskytl a reportéři se tak dozvěděli, co potřebovali. O rozhovor poprosili, za rozhovor poděkovali - hotoví profesionálové...

A co se naši malí reportéři dozvěděli? Tak na to si budete muset chvíli počkat, reportáže se zpracovávají :o)

reditel@zsmilhor.cz

Akce pro děti ve školní družině

ČERVEN - MĚSÍC REPORTÉRŮ

7. 6. Reportéři v akci

11. 6. Bijásek - MINI ŠÉF

14. 6. Návštěva KTK

21. 6. Předprázdninová reportáž

26. 6. Družinový výlet

K V Ě T E N 2018

Nabídka práce - hledáme - místo obsazeno

Pozice: učitel/učitelka

Aprobace: 1. stupeň, znalost AJ

Požadované vzdělání: v souladu s § 7 a § 8 zákona 563/2004 Sb.

o pedagogických pracovnících

Nástup: 1. 9. 2018

Kontakt: motivační dopis s životopisem zasílejte na adresu

reditel@zsmilhor.cz

Nabídka práce - hledáme

Pozice: asistent pedagoga, vzhledem ke klientovi - muž

Nástup: 1. září 2018

Trvání: na dobu určitou

Požadované vzdělání: absolvent školy pedagogického směru,

nebo kvalifikačního kurzu pro asistenty

Schopnosti a předpoklady: kladný vztah k dětem, empatie, umění komunikovat

s rodiči žáků, schopnost pracovat pod vedením učitele,

trpělivost a důslednost

Kontakt: motivační dopis s životopisem zasílejte na adresu

reditel@zsmilhor.cz

Wolfram

Tentokrát není řeč o kovu, ale o branné soutěži čtyřčlenných smíšených družstev žáků 8. tříd orientované vedle dalších i na vojenské disciplíny a znalosti historie paravýsadku Wolfram.

Naši osmáci tedy museli něco nastudovat, oprášit vědomosti ze zdravovědy a u sportovních disciplín být připraveni vydat ze sebe vše. Všechno klapalo, až na tu zdravovědu. Ta je nakonec odsunula na pořád krásné 5. místo, ze kterého už se ale do krajského kola nepostupuje. Možná příští rok. Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pythagoriáda

Okresní kolo této matematické soutěže se konalo v pondělí a v úterý (28. - 29. 5.). V pondělí odjela do Nového Jičína Adéla Nguyenová (7. ročník), v úterý Vendula Štefaníková a Barbora Jalůvková (5. ročník). A všechny tři uspěly a staly se úspěšnými řešitelkami. Vendula obsadila 1. - 2. místo, Barbora 11. - 16. místo, Adéla 4. - 6. místo. Blahopřejeme.

Kletné znovu zabydleno

I naši druháci už našli dočasný domov. Dorazili na místo, ubytovali se, měli dobrý oběd a hned vyrazili ven, kde je krásně a teploučko...

Další zprávy najdete na stránkách třídy.

Western a koně očima dětí

IX. ročník dětské výtvarné soutěže měl téma Život v přírodě. V každé kategorii pak bylo téma ještě zúženo. Naši žáci soutěžili ve 2. kategorii (1. - 3. třídy), jejich téma znělo - život na louce. Z 255 zaslaných prací postoupilo do dalšího kola 20 prací, z nichž tři patřily našim žákům. Ve finále, které se koná 16. 6. 2018 od 14 hodin ve westernovém areálu Malá skála, Kletné, se bude rozhodovat i o pracích Barbory Čajánkové, Adama Kollegy a Petry Tobolové. Držíme palce.

Sport a já

Ve čtvrtek (24. 5.) se ve školní družině zase sportovalo. Děti měly příležitost představit svým kamarádům sport, kterému se věnují ve volném čase. Každý měl možnost o tom svém sportu popovídat, ale také ukázat, co se už naučil. Možná byli i někteří překvapeni, kolika druhům sportu se děti věnují. Na řadu přišel fotbal, plavání, gymnastika, atletika, box, judo, capoeira, show dance, pole dance, mažoretky a další. Možná se okruh zájemců o sportování v příštím školním roce rozšíří...

Děti mají chuť sportovat, ale bez podpory rodičů by to určitě nešlo. A moc nás potěšilo, že někteří rodiče podporují i naše děti v družině. Pan Mojmír Kahánek jim dnes (25. 5.) donesl opět nový míč. A jak vidím, už je mezi dětmi na hřišti :o))) Děkujeme.

Kletné se hlásí

Vlastně se po celou dobu pobytu nic nezměnilo. Děti jsou spokojené, stále venku, počasí nádherné. Paní kuchařka jim dělá pomyšlení a dětem chutná. Jen klíšťata trochu zlobí. Děti v pořádku. Návrat dnes (25. 5.) podle plánu.

Pohár rozhlasu

Žáci 3. A na místě

V 50. ročníku této atletické soutěže postoupili do okresního kola naši mladší sportovci dodatečně. Ostudu neudělali a shodně - děvčata i chlapci - vybojovali 4. místo. Blahopřejeme.

Kletné přivítalo další účastníky, tentokrát žáky 3. A. V 11:42 h. volal paní učitelka - jsou na místě, ubytovaní, před obědem ještě vyrazili ven. Všichni jsou v pořádku, je teplo (až moc), obloha v azurové barvě.

Velká cena Kopřivnice v šachu

Letos nás zastupovalo méně šachistů, protože souběžně probíhal odložený Pohár rozhlasu. Nejlépe si vedl Jan Trávníček, který v kategorii starších žáků obsadil 5. místo, 8. místo ve stejné kategorii získal Vojtěch Stacha. Blahopřejeme.

Královna družiny

Měsíc kreativních dovedností se posunul do dalšího kola. Tentokrát se ve školní družině všichni (17. 5.) zapojili do soutěže Královna družiny. Některé dívky soutěžily, chlapci byli v porotě a část dětí se stala fanoušky. A co bylo potřeba k vítězství? Vydat ze sebe všechno - soutěžilo se v tanci, zpěvu, sportovních disciplínách i vědomostním kvízu. Nejlepší získaly vytouženou korunkou pro královnu a sladkou odměnu. Ale bavili se všichni.

Výlet do Vídně

Ve čtvrtek 17. května 2018 se vydala většina žáků 9. tříd na jednodenní výlet do Vídně.

Tentokrát byla na programu prohlídka královského zámku Schönbrunn, bývalé letní rezidence Habsburků. Areál zámku a zahrady nechala Marie Terezie po roce 1743 od základů přestavět. Zámek Schönbrunn dnes díky svému historickému významu, jedinečné poloze a nádhernému vybavení patří do světového kulturního dědictví UNESCO. Rezidence má celkem 1 441 pokojů, z toho 45 je možné navštívit. Vnitřní vybavení je ve stylu rokoka. V Zrcadlovém sále zámku Schönbrunn muzicíroval jako šestileté zázračné dítě malý Mozart. Schönbrunnský zámecký park je pro návštěvníky otevřen celoročně zdarma a nabízí působivé kašny, sochy, památníky, stromy a květiny, stejně jako nádherný Gloriet (romantická stavba otevřené besídky).

K zámeckému areálu patří také nejstarší existující zoologická zahrada na světě, kterou nechal založit císař František I. Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie. K nejvyhledávanějším zvířatům v ní patří pandy a koaly. Našim žákům se také velmi líbila expozice mořského vodního světa.

Třetím a posledním navštíveným místem se stal zábavní park Prátr. Nejznámější atrakcí je Obří kolo Riesenrad z roku 1897. Je jedním ze symbolů města a nejstarší atrakcí svého druhu

na světě. K dalším atrakcím lunaparku patří autodromy, rozličné kolotoče, střelnice, horské dráhy, strašidelné hrady či kabinet voskových figurín.

Program výletu se dětem velmi líbil, jedinou vadou na kráse bylo deštivé počasí.

Mgr. Jana Neničková

V okrese konečná

Okresní finále McDonald´s Cupu, kat. "B", které se konalo ve středu (16. 5.) v Bílovci, nepřineslo, přes veškerou snahu a bojovnost, překvapení v podobě postupu. Naši fotbalisté obsadili 5. místo. Za bojovnost ale zaslouží pochvalu.

Svět pohádek, dobrodružství a fantazie

I 13. ročník výtvarné soutěže byl pro nás úspěšný. V kategorii plošné práce - kresba a grafika byl oceněn Martin Kalický ze 3. B. Blahopřejeme.

Jen krůček chyběl

Dnes (15. 5.) odjelo družstvo žáků z 1. stupně, aby se zúčastnilo vysněného krajského finále Štafetového poháru, do kterého postoupilo 10. nejlepším časem. Vítkovický tartan našim svědčil, třetímu v pořadí běžci dýchali na záda. Čas 8:49,7 naše zařadil na 4. místo. Nádherný výkon zaslouží blahopřání a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Tak toto je vstupenka na celorepublikové finále matematické soutěže PANGEA. Kde se dá koupit? Nikde. Tu si musíte vybojovat. Možná bych měla napsat - vypočítat. U nás se to podařilo Alici Miroszkové, která odjela 11. 5. do Prahy, kde se finále v nové budově Národního muzea konalo. Co k tomu potřebovala? Určitě talent. A pak pracovitost. Bez té by to nešlo. Možná - při pohledu do obrovského sálu plného neznámých lidí - i odvahu. A když se tyto tři ingredience spojí, je z toho 10. místo v republice. Dalších 39 soupeřů nemělo na Alici šanci. Co dodat? Velká gratulace Alici, ale také vyučující Mgr. Kapsové, která má na úspěchu určitě také svůj podíl.

Kreativní činnosti

Ve čtvrtek (10. 5.) byl možná pro mnohé odpolední program ve školní družině programem poznávacím. Děti měly možnost svým kamarádům ukázat, čemu se věnují ve volném čase. Zpěv, tanec, hra na klavír, housle, ale i ukázka toho, co se děje v technickém kroužku. Zkrátka - pro mnohé inspirace, jak svůj volný čas třeba do budoucna využít jinak, než tomu bylo dosud..

Canisterapie

O akci napsala paní učitelka Stočková:

"Ve dnech 9. - 11. 5. navštívila školu paní Libuše Kulawiak z centra pro výcvik psů Alfa.

Děti z 1. - 4. tříd se zúčastnily programu. Poznej svého psa a Canisterapie. Byly poučeny, jak se k psovi chovat, co dělat, když se psa bojí, jak zabránit útokům psa a co dělat, když na ně pes zaútočí. Zjistily, co je to canisterapie a vyzkoušely, jak psi "léčí". Čtyři cvičení psi byli připraveni na mazlení, hlazení, polohování, ale i ukázku výcviku.

Pro děti byla hodina se psy příjemným zážitkem."

Krajské kolo je naše

To, o čem jsem psala na konci dubna, se podařilo. Čas (desátý nejlepší) posunul naše družstvo ve Štafetovém poháru až do krajského finále. Snad bude 15. května vítkovický tartan našim sportovcům svědčit. Držíme palce.

Dopravní soutěž

Naši cyklisté se zúčastnili ve dvou kategoriích. A tak nějak se stalo, že oba týmy skončily na nepopulárním 4. místě. Mezi námi - musíme prostě trošku přidat. Nakonec všichni jsme účastníky silničního provozu.

Píší z Kletné...

Mohla bych sice reprodukovat, co mi napsala paní učitelka Galová, ale proč originál SMS zprávy (3. 5.) nepřepsat. Cituji:

"Slunickovy pozdrav z Kletne posilaji indiani. :o) Včera prima den i vecer. Stale objevujeme, hrajeme, zpivame, kamaradime, proste pohoda a veselo :o) vse v pohode :o)" Konec citace :o))))

Kletné ožilo

Akce pro děti ve školní družině

V ČEM JSEM NEJLEPŠÍ?

2. 5. Bijásek - POJAR DĚTEM

10. 5. Kreativní aktivity

14. 5. Bijásek - DUKÁTOVÁ SKÁLA

24. 5. Sportovní aktivity

28. 5. Bijásek - EARTH - DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

D U B E N 2018

Rej čarodějnic

Těsně před polednem (2. 5.) se ozvali naši malí indiáni z 2. B. Zrovna se chystali na oběd a pak zase hurá do terénu. Pozdravují, mají se dobře a jsou v pořádku.

A to se zase ve školní družině (27. 4.) vyřádili. Ještě před dny volna stihli hledat čarodějnice, cestu k hadím ocáskům přes tajemný začarovaný les, také si čarodějnice namalovali, vařili lektvary a nakonec v družstvech bojovali o zisk čarodějnického koštěte. Vskutku veselé odpoledne...

Štafetový běh

Do okresního finále (27. 4.) odjelo 20 běžců z 1. stupně. Mezi 13 účastníky vybojovali nádherné 2. místo. Dosažený čas 9:13,8 jim dává naději k dalšímu postupu. Na rozhodnutí si naši reprezentanti budou muset chvíli počkat. Budeme držet palce, aby je tento čas opravdu posunul do dalšího kola.

A je tady zase fotbal

Okrskovým kolem začala cesta fotbalových nadějí z prvního stupně tradičním turnajem McDonald´s Cup. Ti starší (ze 4. a 5. tříd) dostali možnost se předvést 24. dubna a svými výkony nenechali nikoho na pochybách, kdože vládne mladé fotbalové Kopřivnici. Tři utkání pod dirigentskou taktovkou skvělého Lukáše Géryka - plný počet bodů, skóre 16 : 1, nejlepší střelec turnaje (Matěj Sváček) – co víc bychom si mohli přát? Doufejme, že se stejnou chutí pojedou odehrát okresní finále a že se v něm neztratí.

O den později nastoupili ke své misi také mladíci z 1. až 3. tříd. Tato kategorie je vždy nevyzpytatelná, a tak jsme toho až tolik neočekávali. Ve velmi vyrovnaném turnaji si nakonec postup do finále vystříleli borci z Alšovky, na naše zbylo zaslouženě 4. místo. Doufejme, že na sobě budou v dalších letech trochu více pracovat.

Ing. Jiří Madecký

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice vyhlašuje podle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, na pondělí 30. dubna 2018 a pondělí 7. května 2018 pro žáky školy volný den (tzv. ředitelské volno).

V tyto dny nebude zabezpečena školní družina.

Nabídka práce

Hledáme asistenta pedagoga, vzhledem ke klientovi - muže.

Nástup: 1. září 2018

Trvání: na dobu určitou

Požadované vzdělání: absolvent školy pedagogického směru, nebo kvalifikačního kurzu pro asistenty

Schopnosti a předpoklady: kladný vztah k dětem, empatie, umění komunikovat s rodiči žáků, schopnost pracovat pod vedením učitele, trpělivost a důslednost

V piaristických zahradách

V rámci Mezinárodního dne památek a sídel se konal v příborských piaristických zahradách koncert (21. 4.), v jehož rámci se představila i část našeho pěveckého sboru 2. stupně. Sbor vystoupil již poněkolikáté s hudební skupinou EVAMORE, kterou tvoří paní učitelka Eva Moravčíková a kytarista Tomáš Njumen Nováček. Slunečný den přilákal mnoho návštěvníků, kterým se vystoupení velmi líbilo. A tak jsme rádi, že se pěvecké umění našich sboristek dostalo i za hranice města Kopřivnice a posluchače potěšilo.

Den Země

V naší škole probíhaly akce a soutěže v pátek 20. 4. Žáci 6. - 8. ročníků většinou vyrazili za poznáním do přírody, deváťáci pod vedením paní učitelky Čajánkové připravovali soutěžní dopoledne pro žáky 1. - 5. ročníků. Tradičním doprovodným programem byl sběr papíru. Na regulérnost soutěží dohlíželi netřídní učitelé, v roli sčítacích komisařů působily paní učitelky Šmiřáková a Pisařovicová. Vše běželo jako po másle, za což zaslouží pochvalu nejen paní učitelky, pan učitel Hykl a pan školník, ale také deváťáci, kteří byli příjemnými a spravedlivými "zkoušejícími". Soutěžící se snažili ze sebe vydat naprosto vše, a to jak na stanovištích, kde bodovali znalostmi, tak také tam, kde bodovali svou rychlostí, mrštností nebo přesností. Dá se říct, že letošní Den Země byl dnem družstev. Protože nejen na hřišti, ale i ve sběru papíru se tentokrát soutěžilo v rámci tříd. A tady jsou výsledky:

Ještě bych měla dodat, že celkem se nasbíralo 5 376,5 kg papíru.

Den Země ve městě

Naši žáci 1. stupně se zúčastnili soutěže Kopřivnická Ekologiáda, která byla pořádána u příležitosti Dne Země (19. 4.). A žáci z 2. - 5. tříd nenechali nic náhodě. Žáci z 2. stupně pomohli s transparentem, děti, které přišly soutěžící podpořit, přidaly pokřik a výsledek se dostavil. Družstvo ve složení Radim Hývnar, Stanislav Jabůrek, Karolína Wika Geryková, Jana Matyášková, Michal Šrámek a Sofie Štěpánová pod taktovkou Mgr. Masudové zvítězilo. Soutěžící si odnesli krásné ceny a pro školu vybojovali poukaz na nákup v hodnotě 5 000,-Kč. Děkujeme všem, kteří se na úspěchu podíleli. Po celou soutěž bylo naše slyšet: "Na Den Země soutěžíme, nikoho se nebojíme. Chceme vyhrát, zvítězit, do všech her se zapojit. Heja, heja, hej, my to dneska vyhrajem!" ...a stalo se :o)

Volejbal

Veselí zavládlo v naší výpravě volejbalistek, které se poprvé vydaly do okresního finále (18. 4.). O co menší zkušenost, o to větší chuť a bojovnost. 3. místo si holky určitě zaslouží. Blahopřejeme.

Mé toulky za zvěří

I letos vyhlásila Českomoravská myslivecká jednota, z. s., literární i výtvarnou soutěž. Posláním je zachytit zážitky při toulkách přírodou. V rámci okresu obsadila ve výtvarné sekci Mila Stanojković 3. místo a Petra Tobolová 7. místo. V literární části uspěl Adam Kollega. Za svou báseň vystoupal na 3. příčku. Všechny práce budou zaslány do republikového kola. Blahopřejeme.

Matematické okénko

Matematická olympiáda

V krajském kole kategorie Z9 jsme měli 2 zástupce. Jana Cao Thanh Huyen i Lucie Chromečková sice skončily pod čarou úspěšných, ale v konkurenci s gymnazisty ostudu rozhodně neudělaly. Už jenom účast v krajském kole je úspěchem. Blahopřejeme.

Matematická olympiáda

V úterý 17. dubna odjely 3 nejlepší žákyně do Nového Jičína, kde se konalo okresní kolo. V kategorii Z6 si nejlépe vedla Michaela Sopuchová, která obsadila 4. - 14. místo, v kategorii Z7 vybojovala Adéla Nguyenová 5. - 6. místo. Blahopřejeme.

Pythagoriáda

Ve čtvrtek (12. 4.) proběhlo školní kolo Pythagoriády. Soutěž je určena žákům 5. - 8. ročníků. Síly změřilo celkem 53 matematických nadějí. Nejlépe si vedli:

Okresní kolo proběhne ve dnech 28. - 29. května. Budeme držet palce.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek (19. 4.) proběhnou informativní třídní schůzky. 1. - 4. ročník dle informací třídních učitelek, pro 5. - 9. ročník je vyhrazen čas 15.00 - 18.00 h. Po tuto dobu se můžete u jednotlivých vyučujících informovat o prospěchu a chování svých dětí.

Recyklohraní

Ve čtvrtek (12. 4.) proběhlo ve školní družině RECYKLOHRANÍ. Taková malá příprava na Den Země. A s čím si děti hrály? Vyráběly vážky z plastu, nesmrtelné růžičky, autíčka a roboty z plastu, ale také soutěžily v třídění odpadu. Takové prima odpoledne :o)

Vážení rodiče,

den zápisu je tady. Ve čtvrtek – 12. dubna 2018 - se budeme těšit na budoucí školáky, které jistě rádi doprovodíte.

Nezapomeňte vzít s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis do 1. třídy bude probíhat od 13:00 – 18:00 h.

V únoru jsem informovala o matematické soutěži PANGEA s tím, že se k soutěži vrátím, až budou známy výsledky. Zpráva končila otázkou, zda budeme mít ve finále v Praze svého zástupce. A tady je odpověď:

...všem blahopřejeme k velmi pěkným výsledkům a Alici budeme držet palce, aby se mezi padesáti pozvanými propočítala mezi nejlepší...

Měsíc bezpečnosti

Duben není jen měsícem probouzení přírody, je i měsícem bezpečnosti. A to byl podnět k tomu, aby si děti ve školní družině o bezpečnosti na silnicích nejen povídaly, ale pod vedením paní vychovatelek se také pustily do výroby strážce silničního pořádku. Jak se jim to podařilo, na to se můžete podívat ve fotogalerii.

Vyhlášení soutěže

Akce pro děti ve školní družině

POMÁHAT A CHRÁNIT

5. 4. Práce s kartonem - Policista

12. 4. Recyklohraní

16. 4. Bijásek - VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ

20. 4. Den Země

30. 4. Bijásek - POJAR DĚTEM

B Ř E Z E N 2018

Jarní koncert

Letos zažíváme zatím jen náznaky jara. V družině se se zimou rozhodli zatočit upálením Moreny a naši zpěváčci jaro přivítali tradičním koncertem (27. 3.). Představilo se 46 zpěváků, mnoho z nich zažilo atmosféru takového koncertu poprvé. Ale všichni zvládli 3 náročná vystoupení. Zpívali s chutí a byli platnými "členy" celé Kopřivky (společné vystoupené všech sborů kopřivnických škol). Pochvalu si určitě zaslouží všichni. Děkuji paní učitelce Galové a paní učitelce Stočkové, které zvládly celodenní maraton také na jedničku.

Recitace

V okresním kole, které se konalo v pondělí 26. 3. v Novém Jičíně, jsme měli jedno želízko. Sára (9. A) sice do krajského kola nepostoupila, ale podala svou báseň ve velkém stylu. Věříme, že ji láska k recitaci vydrží i v dalších letech.

Anglický jazyk

Krajské kolo se konalo ve čtvrtek 22. 3. v Ostravě. Jana Cao Thanh Huyen (9. B) nezklamala a v krajské konkurenci vybojovala krásné 5. místo. Blahopřejeme.

Na skok školákem ještě jednou

Ve čtvrtek (22. 3.) využili rodiče dalších šesti dětí možnosti posadit své děti do lavic. Scénář byl obdobný, vyzkoušet si před zápisem takovou jednu netradiční školní hodinu. Všichni se snažili a paní učitelka rozdala za samostatnou práci první pochvalná razítka. Každopádně se na všechny předškoláky těšíme. Doba zápisu se blíží :o) 12. dubna se opět uvidíme...

...je to ale společnost, ta parta matematiků...Sotva se jedni zabydlí, už jim šlapou na paty následovníci. Loňské maximum 101 bodů je historií, letošních 99 bodů páťáka Denise je příslibem...K celkovému obrazu matematické soutěže KLOKAN musím dopsat, že letos "bojovalo s matematikou" 165 žáků z 2. - 9. tříd. Byli tradičně rozděleni do čtyř kategorií, ty nejlepší najdete v tabulce. Ale pochvalu zaslouží všichni, protože se opravdu snažili. Děkuji také všem vyučujícím, kteří se na realizaci soutěže podíleli.

Na skok školákem

A ve čtvrtek (15. 3.) to nebyla ve škole jediná akce. V odpoledních hodinách se tu začaly v doprovodu rodičů pohybovat děti, které ještě neznáme. 22 budoucích školáků si přišlo vyzkoušet, jak jim to bude slušet ve školních lavicích. Ale ono to nakonec nebylo ani o sezení v lavicích, jako o "práci". Děti zpívaly, tleskaly, počítaly, hrály si se slovy. Došlo i na interaktivní tabuli, to se dětem moc líbilo. Pracovní listy vyplnily celkem hravě. Ale paní učitelky, které akci pečlivě připravily, nejen úkoly zadávaly, ale také bedlivě sledovaly, jak to těm předškolákům jde. Zda poznají barvy, jestli hezky vyslovují, jak drží tužku, umí-li počítat, jak jsou samostatné. Hodina utekla jako voda a za dveřmi už čekali rodiče. Nejen na své děti, ale také na první informace o tom, jak si jejich dítě vedlo, co je potřeba ještě dopilovat.

A jestli byly na začátku sem tam nějaké slzičky, tak na konci už odcházeli budoucí prvňáčci nejen se svou první samostanou prací, ale i drobnými dárky - a hlavně s úsměvem. :o)

Hry s vitamíny

Ve čtvrtek (15. 3.) proběhly ve školní družině hry s vitamíny. Dobře načasované, protože chřipková vlna je tu a vitamínů proto není nikdy dost. Pro děty paní vychovatelky připravily soutěže, hry, ale také plné talíře ovoce. A tak se v jednom oddělení vyráběla ovocná strašidla, v dalším se jen podle chuti (se zavázanýma očima) poznávaly druhy ovoce a mezi tím se soutěžilo a hrálo.

Akce se dětem velice líbila a paní vychovatelky věří, že se dětem díky přísunu vitamínů chřipka vyhne :o)

Vybíjená

Ve čtvrtek (15. 3.) odešli naši hoši-vybíjenkáři bojovat o postup do dalšího kola. Loňské vítěze ale neporazili, obsadili 2. místo, které však není postupové.

O recitaci

Nějak jsme si zvykli na postup z okrskového do okresního kola. Letos nebylo nic jisté. Největší šanci na postup měla Sára Knapcová. Jenže onemocněla. Sára to nakonec nevzdala, okrskového kola se zúčastnila, zabojovala a vyhrála. Milým překvapením bylo v konkurenci recitátorů vystoupení Petry Tobolové v kategorii 2. - 3. tříd. Vybojovala krásné 3. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. A Sáře budeme v okresním kole držet palce.

Vybíjená 2018

Úspěch v minulém roce ( 4. v republice) mohl svázat holkám ruce. Nestalo se. Nová sestava, boj o postup... Podařilo se. Okrskové kolo (7. 3.) naše vybíjenkářky vyhrály. A prémie? Byla. Laura Klemparová byla vyhlášena nejlepší hráčkou tohoto kola. Blahopřejeme.

Rodičům budoucích prvňáčků

Ani se tomu nechce věřit, že uplynul rok. Ale je to tak a zápis do 1. tříd klepe opět na dveře.

Budoucí prvňáčci mají možnost, stejně jako vloni, vyzkoušet si, jaké to je, být školákem. Máte-li, vážení rodiče, o tuto akci zájem, přihlaste své dítě v termínu, který vám vyhovuje, a to do 8. 3. 2018.

Akce pro děti ve školní družině

MĚSÍC PLNÝ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

1. 3. Náš svět

5. 3. Bijásek - MŮJ ŽIVOT CUKETKY

15. 3. Hra s vitamíny

19. 3. Bijásek - PŘÁNÍ K MÁNÍ

Náš svět

Hned první březnový den se děti ve školní družině "prošly" po světě. V každém oddělení trošku jinak. V jednom oddělení děti poznávaly světadíly a evropská města, ve druhém si povídaly, vyplňovaly kvízy a malovaly plakáty, v jiném se věnovaly četbě a o kousek dál si lámaly hlavy nad slepými mapami či křížovkami. A věřte, že se při té procházce světem všichni dobře pobavili a nasmáli.

Ú N O R 2018

KOPRSTAR 2018 - tentokrát bez finálové účasti

Nakonec 11 semifinalistů (Nikol Musilová a Adéla Trojáková získaly postup přes DDM) dnes zasáhlo (28. 2.) do bojů o finále. Loňský úspěch se nepodařilo zopakovat, konkurence byla veliká. Ale naši bojovali a určitě u diváků i poroty zanechali výraznou stopu.

Nejlépe si nakonec vedla v kategorii 7. - 9. tříd Jana Rašková, která si vyzpívala 3. místo.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Děkuji i všem vyučujícím, které žáky připravovaly, zejména pak paní učitelce Galové a paní učitelce Moravčíkové, která zpívající podpořila klavírním doprovodem.

Recitační střípky podruhé

Po včerejším defilé recitátorů 2. stupně se téměř totéž odehrávalo dnes (28. 2.) na stupni prvním. Do boje o postup se s vervou pustilo 28 recitátorů.

V kategorii 1. - 3. tříd poslala porota do dalšího kola Petru Tobolovou (3. B) a Beátu Štalmachovou (3. A). Na 3. místě se umístila Zuzana Polívková (2. B).

V kategorii 4. - 5. tříd bylo rozhodnutí poroty složitější. Nakonec si postup vybojovaly Eliška Mojdlová (4. A) a Stella Petrášová (5. B). Třetí příčku obsadil Daniel Grulich (4. A).

Postupujícím blahopřejeme. Pochvalu však zaslouží všichni recitátoři.

Recitační střípky

Dnes (27. 2.) se sešlo celkem 15 recitátorů z 2. stupně, kteří se přece jen snažili porotu přesvědčit, že recitace není na ústupu. Porota zavzpomínala na doby, kdy se recitátoři téměř nevešli do třídy a o postup se sváděl nelítostný boj. Přítomní se ale snažili, za což zaslouží velkou pochvalu, a porota rozhodla o postupujících.

V kategorii 6. - 7. tříd postoupily do okrskového kola Vendula Schneiderková a Veronika Kahánková, obě ze 7. B, v kategorii 8. - 9. tříd pak dostala zelenou za suverénní výkon Sára Knapcová z 9. A. K postupu blahopřejeme a určitě budeme držet palce...

Konverzace v anglickém jazyce

Adéla s Janou si řekly - dosti bylo matematiky - a ve čtvrtek (15. 2.) odjely do okresního kola vyzkoušet své jazykové schopnosti. Ve vyrovnané soutěži prokázaly svou všestrannost. Adéla Nguyenová (7. B) si vybojovala v kategorii I. A 7. místo.

Jana Cao Thanh Huyen (9. B) šla v kategorii II. A do boje jako poslední a všechny přesvědčila, že je nejlepší.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a k úspěchu blahopřejeme.

První v republice

Týmová soutěž Matematický expres (MatX) je určena žáků základních škol a osmiletých gymnázií v České a Slovenské republice. Letos se do online soutěže (14. 2.) přihlásilo 429 týmů, které mezi sebou bojovaly v šesti kategoriích. Všichni soutěžící řešili 90´ netradiční matematické příklady. My jsme měli zastoupení ve dvou kategoriích a v obou naše týmy slavily mimořádný úspěch. V České republice vyhrály.

Naši sedmáci - Adéla Nguyenová, Hana Pištěláková, Tomáš Janák a Tomáš Klusák (7. B) obsadili celkově 7. místo. Soutěžilo 66 týmů a naše družstvo předběhlo 6 týmů ze Slovenska.

Deváťáci - Jana Cao Thanh Huyen, Lucie Chromečková, Alice Miroszková a Jan Buček (9. B) - byli o příčku lepší. Porazili 73 týmů, podlehli 5 týmům Slováků a celkově získali 6. místo.

Soutěžícím blahopřejeme k mimořádnému úspěchu, za kterým stojí i vyučující - Mgr. Kapsová a Mgr. Lukešová.

Pangea

Celkem 41 žáků ze 4. - 9. ročníku se zapojilo do řešení 15 úkolů různé obtížnosti. Pokud chtěli uspět, museli si poradit. Oficiální výsledky přijdou koncem března. Do finále, které se bude konat v Praze, bude pozváno 50 nejlepší z celé republiky. Uvidíme, zda tam budeme mít i našeho zástupce...

KOPRSTAR 2018

Sotva se prvňáčci vrátili, už se chystala, tentokrát ve škole, další akce - oblíbená KOPRSTAR. Paní učitelky to měly hezky rozdělené - celou akci řídila paní učitelka Galová, fotodokumentaci zajistila paní učitelka Špačková a do poroty zasedly paní učitelky Grygaříková, Chalupová, Moravčíková a Stočková. Jejich úkol byl nelehký. Ze 41 soutěžících (30 z 1. stupně, 11 z 2. stupně) vybrat osm, kteří budou v semifinále 24. ročníku bojovat o další postup. Porota pečlivě naslouchala, zasedla a rozhodla.

Nejprve pochválila všechny vystupující za zpěv a odvahu vystoupit, pochválila všechny muzikanty, kteří se podíleli na hudebním doprovodu a nakonec padlo i osm tak očekávaných jmen. Nakonec ale byly uděleny i divoké karty a v semifinále soutěže nás budou reprezentovat:

Tereza Tomšů a Nela Čubová (2. B), Nikola Kollegová (3. B), Stella Petrášová (5. B), Denis Bezděk (5. B), Ema Zátopková (6. A), Anna Trienkiewitzová (7. A), Jana Rašková (9. A), a Adéla Šindlerová (9. B).

Pokud nechcete zpěvákům jen držet palce, ale chcete je i podpořit, přijďte se na semifinále podívat. Proběhne 28. 2. v kinosále KDK. Začátek je stanoven na 15:00 h.

...a aby to nebylo líto dětem ve školní družině, protože ne všichni se akce mohli zúčastnit, uspořádaly pro ně paní vychovatelky veselé odpoledne s názvem Tvoje tvář má známý hlas. Prima nápad.

Výlet do Ostravy

V úterý odjeli naši prvňáčci do Ostravy. Co se tam dělo? Tak o tom už píše paní učitelka Stočková:

"Dne 6. 2. 2018 se vydali žáci prvních tříd do Ostravy do Velkého a Malého světa techniky. Program a vstup hradila firma BROSE a tento výlet byl pro děti odměnou za 1. školní vysvědčení, za což děkujeme.

V Malém světě techniky se žáci zúčastnili programu „Dopravní prostředky“. Už jen vstup do U6 byl pro mnohé zážitkem. V učebně se děti dozvěděly mnoho zajímavého z historie a dopravní prostředky rozdělily do 4 základních skupin, podle toho, kde a po čem se pohybují. Následovala pak prohlídka exponátů, simulace řízení automobilu, motorky či autobusu, tahání vozíků po různých typech kolejnic, ale i třeba návštěva ponorky.

Velký svět techniky má 4 trvalé expozice. Stihli jsme navštívit jen Svět vědy a objevů a Svět přírody. Expozice, které jsou zde pro návštěvníky nachystány se nesou v duchu poznání a hry. Snad si tedy děti kromě zážitků odnesly i nějaké vědomosti.

Čas nám nedovolil navštívit Svět civilizace a Dětský svět. Třeba to bude důvod se sem vypravit znovu, ať už se školou nebo s rodiči."

Akce pro děti ve školní družině

MĚSÍC TALENTŮ

6. 2. KOPRSTAR

12. 2. Bijásek - MAXINOŽKA

L E D E N 2018

Stolnímu tenisu dominuje 6. A

Tak nadepsal svůj komentář pořadatel turnaje a autor fotografií Ing. Jiří Madecký. A dále píše:

"Zatímco dospělí volili prezidenta, žáci druhého stupně se v sobotu sešli v tělocvičně, aby opět po čase předvedli svůj kvalitativní pokrok nad pingpongovými stoly.

Oproti minulým turnajům se objevily dvě nové tváře – Josef Čajánek z devítky a malý šesťák Petr Vosmík. Oba předvedli nadstandardní výkony, přičemž druhý jmenovaný doslova zářil nejen svým oranžovým tričkem, ale i výkonem. Postupně bez problémů prošel kvalifikační skupinou, aby pak svou dominanci předvedl i ve vyřazovacích bojích. Ve finále dvou spolužáků ze třídy pak svým útočným pojetím hry smetl vítěze všech loňských turnajů Šimona Růčku a vystřídal ho na pomyslném trůnu. Na třetím místě se pak umístila naše stálice „v sukni“ – Adéla Kutáčová z 8. A, která po boji udolala Pepu a poslala ho domů bez ceny."

U chovatelů

Ve čtvrtek (25. 1.) navštívily děti ze školní družiny chovatelský kroužek v DDM Kopřivnice a také Zverimex. Žádná zvířátka si sice nepřinesly, ale přišly spokojené a nadšené.

Konverzace v anglickém jazyce

Školní kolo proběhlo ve čtvrtek (25. 1.) a je třeba napsat, že pochvalu zaslouží všichni. Porota ale musela výkony soutěžících přece jen ocenit a vybrat nejlepší.

V kategorii mladších žáků (6. - 7. ročník) si nejlépe vedly žákyně 7. B - Adéla Nguyenová, Jana Vymazalová a Alice Merendová. V kategorii 8. - 9. tříd porotu přesvědčili Jana Cao Thanh Huyen, Michal Kutáč a Marek Starý (všichni 9. B).

První z každé kategorie postupují do okresního kola. A to budeme rozhodně držet palce.

Matematická olympiáda

Okresní kolo se konalo ve středu (24. 1.) v Novém Jičíně. Ze šesti nejlepších ve školním kole uspěly 4 žákyně, které se staly úspěšnými řešitelkami.

V kategorii 5. tříd (nepostupové) si v konkurenci 41 řešitelů nejlépe vedla Vendula Štefaníková (5. B), která obsadila 1. - 4. místo, Jana Matyášková (5. A), úspěšná řešitelka, skončila na 9. - 11. místě, mezi dalšími řešiteli (o jeden bod) figuruje jméno Barbory Jalůvkové (5. A).

V kategorii 9. ročníků bojovalo 27 řešitelů o postup do krajského kola. I v této kategorii máme dvě úspěšné řešitelky. Na 6. - 8. místě skončily Jana Cao Thanh Huyen a Lucie Chromečková (9. B), opět o bodík toto uteklo Alici Miroszkové (9. B).

Blahopřejeme, poděkování patří i vyučujícím. Mgr. Kapsové a Mgr. Lukešové

Sněhuláci

Sníh je "hmota", kterou v níže položených oblastech nevyrobíme a musíme čekat, až napadne. Očekávání zimy a sněhu se v minulosti naplňovala pravidelně, v posledních letech zimu a sníh nějak postrádáme. A letos? Vždyť to vidíme. Jeden den +5°C, druhý -8°C. Šikovné paní vychovatelky to ale bedlivě sledují a podařilo se najít chvilku, kdy se na hřišti objevila alespoň troška očekávané "hmoty". A to je výsledek...:o)

Dějepisná olympiáda

47. ročník se nesl v duchu 1. republiky. Správné odpovědi na téma To byla 1. republika aneb ČSR 1918 - 1938 se v okresním kole (17. 1.) snažili najít naši dva zástupci. A mezi 46 účastníky si nevedli vůbec špatně. Jana Cao Thanh Huyen (9. B) obsadila 7. místo, Jan Buček (9. B) 18. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Stonožka

I tentokrát píši o hnutí Na vlastních nohou, které v loňském školním roce vyhlásilo ve spolupráci se Západočeskou universitou v Plzni a Fakultní nemocnicí Plzeň (spolupracují na výzkumu Crohnovy choroby) výtvarnou a literární soutěž Medicína v historii. V obou kategoriích byli naši žáci úspěšní. Ve výtvarné soutěži uspěli a Čestné uznání získali - Jan Bartoň, Adam Kollega, Nikol Kollegová, Štěpán Trávníček a Josef Tušl (všichni nyní 3. B). Ocenění za literární práce přišla až nyní. Dostali jsme 6 čestných uznání, která patří dnes už rovněž žákům 3. B - Tomáši Janovi, Adamu Kollegovi, Marku Kremlingovi, Vojtěchu Liškovi, Matyáši Rusňákovi a Radimu Šimůnkovi.

Blahopřání je nejen od nás, ale přišlo i od paní Jensen. Je určeno nejen těmto oceněným žákům, ale i paní učitelce Pešové.

Pomoc ptáčkům

Letos je zima k ptáčkům milosrdná, ale není všem dnům konec. Děti ze školní družiny chtějí být připravené, a tak se pustily do výroby krmítek - k tomu využily klestí - a závěsů na stromy, které vyráběly ze zrní a tuku. Mezi tím si všichni stihli o ptáčcích popovídat a také vyplnit pracovní listy, které na povídání navazovaly.

Vážení rodiče,

ani žáci naší školy letos nejsou ušetřeni opakovanému výskytu pedikulózy (vši dětské). Třídní učitelé, jsou-li o výskytu informováni zákonnými zástupci (právě oni až v 95% případů tuto skutečnost objeví), informují ihned na stránkách třídy všechny rodiče.

Prosíme vás, abyste tyto informace nebrali na lehkou váhu a opravdu doma kontrolu provedli, a to opakovaně a u všech členů rodiny. Kontrolu provádějte každé 2 dny. Jen tak můžeme dalšímu šíření zabránit.

Co je veš dětská?

Veš dětská (Pediculus capitis) je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6–15 let. Bodá a saje krev. Samička klade vajíčka (asi 0,8 mm dlouhá), zvaná hnidy, která přilepuje pevným tmelem na vlasy, těsně u pokožky. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které začínají ihned bodat a sát krev. Čerstvě vylíhlé larvy vší jsou světle zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Než dopějí, třikrát se svlékají. Celý jejich vývoj proběhne za 17–25 dní, samičky se dožívají 3-5 týdnů a během života naklade každá z nich 50-150 vajíček. Larvy i dospělé vši sají krev nejméně 3krát denně.

Jak se veš dětská přenáší a projevuje?

K přenosu vší dochází při těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky rodiny, mezi sourozenci, spolužáky ve škole nebo při letních a zimních rekreačních pobytech dětí (veš nelétá ani neskáče). K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob, spon, apod.

Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy, případně lechtáním, které je způsobené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Napadené děti bývají neklidné, trvale nevyspalé, ve škole nepozorné. Veš dětská v našich podmínkách sice nepřenáší žádné choroby, ale zavšivenost je především problém společenský, napadené děti se cítí nečisté, ponížené a vyloučené nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i dospělých.

Jak se lze vši dětské zbavit?

Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů. Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima. Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené, které zakoupíte v lékárnách i bez lékařského předpisu.

Na internetu jsem našla také „babské rady“, které podávají návody, jak se vší zatočit, ale to už je zcela na vás, rodičích, kterou variantu léčby zvolíte. Společným cílem nás všech je, aby byl problém vyřešen.

Jak postupuje škola?

Škola má povinnost bezprostředně zákonné zástupce žáků dané třídy o výskytu informovat. Učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby pedikulózu nerozšířili na další dítě. Odvšivení je povinností zákonných zástupců žáka.

Shrnutí:

1. základem je prevence,

2. v případě nálezu neposílejte dítě do školy a zahajte léčbu,

3. informujte o dané skutečnosti třídního učitele,

3. úkony s léčbou spojené (mechanické odstranění hnid, použití přípravků…) je potřeba provádět opakovaně (i 1 hnida představuje nebezpečí dalšího zavšivení),

4. kontrolu a případné odvšivení je potřeba učinit u všech příslušníků rodiny,

5. léčebnou kúru opakujte po 8 – 10 dnech, aby byly zničeny i larvy,

6. vyperte veškeré použité prádlo (pokrývky hlavy, šály, gumičky do vlasů, čelenky, ložní prádlo…),

7. v případě, že se výskyt opakuje, obraťte se na ošetřujícího lékaře dítěte, který vám doporučí další postup.

Ze svahu 2

Dnešní (6. 1.) předposlední den výcviku byl ve znamení zdokonalování a hodnocení. Dvoufázový trénink neabsolvovali jen ti, kteří se necítili dobře. Večer byly vyhlášeny výsledky celotýdenní hry, někteří jednotlivci byli oceněni za výjimečné výkony v různých disciplínách.

Zítra naše lyžaře čeká poslední návštěva svahu, oběd a ve 14:00 h. přijede autobus, který je dopraví domů. Ale to už se děti určitě vám, rodičům, ozvou.

Ze svahu 1

Uplynuly 2 dny a vše je jinak. Začátečníci sjíždějí i větší kopce, jezdí na vleku. Lyžaři brousí techniku. Snouborďáci sjíždějí sjezdovky bez zbytečných pádů. Dnešní odpoledne (5. 1.) je odpočinkové. Kdo chtěl, navštívil centrum Velkých Karlovic. Ostatní sbírají sílu na večerní hry, srovnávají se s nečekaným přísunem kyslíku a společně se připravují na zítřejší opět dvoufázový trénink. Tak hodně sil, čas se krátí...

Ze svahu

Dnes (3. 1.) byly děti rozděleny do družstev a nebojácně se vrhly na svah. Kvalita sněhu se v průběhu dne zlepšila, protože nasněžilo. Problémy dělal jen silný vítr, ale když se ten utišil, bylo to prý super. Děti i instruktoři se snaží. Z některých by snad mohla být další Ledecká, či třeba Bank (tedy z těch našich dětí).

Po večeři troška zábavy a pak spánek, protože zítra všechny čeká perný den. Toť volný překlad SMS zprávy od paní učitelky Machynové...ta, jen tak mimochodem, bude mít zítra premiéru na snowboardu; profesionálům trvá roky, než sladí tělo s prknem, ale všichni věříme, že udrží krok se svými žáky... a na to má už jen 4 dny :o))

Adventní zájezd se vydařil

Na poslední dva školní dny roku 2017 (jak jsem již informovala) připravily paní učitelky dějepisu - Mgr. Neničková a Mgr. Šmiřáková - žákům 9. ročníku vánoční výlet. Zdá se, že všechny plány vyšly, jen počasí objednat zapomněly :o)... O samotném zájezdu píše Mgr. Neničková:

"První den dopoledne navštívilo 24 žáků 9. ročníku jedno z nejstarších polských měst Vratislav, navečer si všichni prohlédli historické jádro německého města Zhořelec, které se nyní nazývá Görlitz. Následovalo ubytování v pěkném hotelu na okraji Děčína. Další den, který celý strávili v Německu, začal návštěvou zámku Moritzburg, kde je muzeum pohádkového filmu Tři oříšky pro Popelku, který se na zámku natáčel. Zbytek dne patřil překrásnému městu Drážďany. Všichni si prohlédli historické centrum města, adventní trhy a stihli i nákup v oblíbeném Primarku. Výlet se vydařil, jen počasí mohlo být 1. den lepší."

Akce pro děti ve školní družině

MĚSÍC VELKÝCH SKUTKŮ

11. 1. Soutěž o největšího sněhuláka

15. 1. Bijásek - BALERÍNA

25. 1. Pomoc ptáčkům v zimě

P R O S I N E C

Účastníkům lyžařského výcviku

Připomínám - v úterý 2. ledna 2018 sraz před školou ve 13:00 h., doma nic nezapomeňte, v ruce si nechejte průkaz zdravotní pojišťovny (nebo kopii) a rodiči podepsané potvrzení o bezinfekčnosti. Budete odevzdávat před nástupem do autobusu.

Vánoční besídka

Ve čtvrtek (21. 12.) panovala ve školní družině jasně předvánoční atmosféra. Povídání o vánočních zvycích, zpívání koled, ochutnávání cukroví a nakonec nechybělo ani rozbalování dárků, které děti hned vyzkoušely.

U pejsků

Dnes (21. 12.) navštívily hlavní aktérky akce "pro pejsky" psí útulek ve Vlčovicích. Natalie Dorňáková, Sára Kladivová a Karolína Činčalová (6. A), kterým se podařilo ve škole na Vánočním jarmarku vybrat 4 000,-Kč, vyjely v doprovodu paní učitelky Mertové do Vlčovic. S sebou vezly konzervy a pamlsky za 2 500,-Kč. Dárek holky předaly a také si vybraly pejska, kterému se chvíli věnovaly (ostatní byli tentokrát moc velcí). Za zbývajících 1 500,-Kč pak nakoupily krmivo pro psy a tablety na odčervení do soukromého útulku pro psy v Albrechtičkách. Tam jsou nemocní psi z kopřivnického útulku.

Snad se nám všem, kteří přispěli, i těm, kteří se podíleli na dokončení celé akce, podařilo alespoň na chvíli opuštěným pejskům jejich nelehký osud zpříjemnit...Děkujeme.

Adventní zájezd

Všech 24 účastníků adventního zájezdu už nabralo (21. 12.) směr Drážďany, Moritzburg, Vratislav. Po sedmé hodině se pohybovali na polské dálnici, děti v pořádku, většina pospává...

Vánoční čekání

V úterý (19. 12.) odešlo 67 zpěváků na tradiční předvánoční akci, která pro ně prezentuje 3 náročná vystoupení. Těšívají se hlavně na své spolužáky, kterým mohou ukázat, co nového se naučili, a pak na podvečerní vystoupení, kde jsou v roli diváků rodiče, sourozenci, prarodiče a vůbec všichni, kteří se na předvánoční vystoupení sborů těšívají.

Leccos bylo letos nového. K paní učitelce Galové a Stočkové se přidala paní učitelka Moravčíková, malí zpěváci, na které jsme ve sboru zvyklí, měli oporu ve starších kamarádech z 2. stupně a když se spojily všechny kopřivnické sbory, zpívalo najednou 273 dětí a ty už se opravdu na pódium jednoduše nevešly.

Co zůstalo při starém? Nadšení, výdrž, krásný a bezchybný výkon, za který sklidili nejen naši zpěváci zasloužený potlesk. Není proto divu, že už se všichni těší na jarní koncert. Děkuji za vzornou reprezentaci školy...

Olympiáda z českého jazyka

Devět žáků 8. a 9. ročníku se pustilo do boje s nástrahami mateřského jazyka. S úkoly si nejlépe poradila Julie Šaňková a Jana Rašková (9. A), které postoupily do okresního kola, třetí v pořadí - Karla Bučková (8. B) - je momentálně na nevděčné pozici náhradnice. 1. února budeme držet palce.

O jarmarku

Memoriál Otakara Michálka ještě nebyl u konce a už se ve škole chystal Vánoční jarmark. Stoly pro "prodejce" v respiriu nachystali pan Doubrava s panem Chechelským. Šikovné paní učitelky už věděly, jak vše zorganizovat, a tak se za chvíli začaly stoly plnit výrobky, které děti připravily a mnohdy byly pro rodiče velkým překvapením. Z žáků se stali pyšní prodejci a sotva vstoupili první návštěvníci, výrobky mizely před očima. A to je to kouzlo tradičního jarmarku. A ještě jedna tradice byla zachována. Nezapomnělo se ani na pejsky v útulku. Částka vybraná na jarmarku byla ještě doplněna příspěvky od zaměstnanců a já věřím, že za 4 000,-Kč, které byly vybrány, bude pejskům zase chvíli hej.

Děkuji všem, kteří se na realizaci jarmarku podíleli, děkuji správním zaměstnancům, kteří pomohli při jeho zabezpečení. Děkuji také vám všem, kteří jste finančně podpořili opuštěné pejsky.

Memoriál Otakara Michálka

Již 5. ročník soutěže, dříve známé pod názvem Kopřivnická laťka, se letos konal opět v hale VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice ve čtvrtek 14. 12. Důkladná příprava organizátorů přinesla své ovoce. Akce se zúčastnilo 136 závodníků z 12 základních a 1 střední školy, měla hladký průběh a soutěžící pořadatele odměnili dobrými výkony. Sady medailí, diplomů a odměn byly nakonec rozděleny v 9 kategoriích a odvezeny do 10 škol. Jediná kategorie, která letos nebyla obsazena, byla kategorie dorostenců. A to je škoda, protože dorostenky a dorostenci jsou každoročně ozdobou akce a dobrým příkladem zejména pro nejmladší skokany.

Ráda bych poděkovala organizátorům akce - Ing. Madeckému, Mgr. Hořákové, zaměstnancům ZŠ dr. M. Horákové panu Doubravovi a Chechelskému, vedení VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice za zapůjčení haly, vedení města za finanční podporu a panu T. Slezákovi z AŠSK za zajištění medailí.

Závodníkům děkuji za sportovní zážitek, jejich učitelům a trenérům za přípravu i doprovod na samotnou soutěž. Určitě nemohu zapomenout na diváky, kteří závodníkům vytvořili opravdu skvělou atmosféru.

Nezbývá než si přát, aby se za rok setkali závodníci z více škol, vzrostla konkurence, která zpravidla dělá soutěž zajímavější a závodníky "nutí" k ještě lepším výkonům. Těšíme se.

Mezinárodní soutěž Náboj Junior

I tato soutěž proběhla v listopadu. O ní i výsledcích napsala paní učitelka Kapsová následující:

"Je to soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh.

V pátek 24. listopadu odjelo do Ostravy na tuto soutěž družstvo našich deváťáků ve složení Jan Buček, Lucie Chromečková, Jana Cao Thanh Huyen a Alice Miroszková (všichni z 9.B) s cílem získat co nejvíce bodů. V konkurenci především žáků z gymnázií se ziskem 19 bodů se umístili na 15. místě (z 33 družstev). V rámci České republiky získali krásné 9. místo ze všech zúčastněných základních škol. Za úspěšnou reprezentaci školy jim patří dík." Blahopřejeme.

Dějepisná olympiáda

Ještě v listopadu (20. 11.) se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo 11 žáků 8. - 9. ročníků. Nejlépe si vedla Jana Cao Thanh Huyen z 9. B - získala 48 bodů, druhé místo se 46 body obsadil Jan Buček (9. B), na 3. místě skončila Jana Rašková, žákyně 9. A (42 bodů). V okresním kole nás budou reprezentovat první dva jmenovaní. Blahopřejeme k postupu.

Futsalová liga letos skončila v Třinci

V pondělí 11. prosince se žáci 6. a 7. třídy vydali až do Třince, aby se pokusili probojovat do krajského finále školské futsalové ligy. Na domácí palubovce nádherné sportovní haly je přivítali domácí žáci ZŠ D. a E. Zátopkových a po urputném boji jim uštědřili porážku 4 : 2 (zase ti Zátopci!). Ve druhém zápase se naši utkali s výběrem ZŠ Stěbořice (přijeli až od Opavy), který po kolektivním výkonu nakonec udolali v poměru 7 : 5. Protože do finále mohl jen vítěz turnaje (a tím byla domácí parta), futsalová sezóna našim hochům právě skončila.

Ing. Jiří Madecký

Pozvánky

Mikulášský den

V úterý (5. 12.) se ve škole konal i mikulášský den. To je vždy parketa deváťáků a nebylo tomu jinak ani letos. V dopoledních hodinách, upraveni a vyzbrojeni potřebnými informacemi, navštívili jednotlivé třídy, kde chválili, ale věnovali se i neposlušným. Odpoledne pak navštívili děti ve školní družině. Tam se společné chvíle nakonec změnily v radostné skotačení, které všechny potěšilo a udělalo za mikulášským dnem krásnou tečku. Děkujeme.

Stříbrná Karviná

V úterý (5. 12.) odjela naše děvčata do Karviné s přáním vylovit ze zdejšího bazénu medaili. Díky jejich nasazení se vše vydařilo. Neporazitelná byla jen děvčata z ostravské plavecké třídy. Na úspěchu se podílely: Šárka Jadrníčková, Amálie Polívková a Simona Lakomá (6. A), Daniela Csapaiová a Michaela Štefková (7. A) a Jana Richterová ze 7. B.

Ke stříbrné medaili blahopřejeme.

Akce pro děti ve školní družině

MĚSÍC PLNÝ PŘEKVAPENÍ

4. 12. Bijásek - STRAŠIDLA

5. 12. Mikulášská besídka

14. 12. Vánoční jarmark

18. 12. Bijásek - ŠPUNTI NA VODĚ

21. 12. Vánoční besídka

L I S T O P A D

Pozvánka - Memoriál Otakara Michálka

Plavání družstev

V úterý (28. 11.) odjeli naši plavci do Frenštátu pod Radhoštěm, kde se konalo okresní kolo. Holky nedaly nikomu šanci a zvítězily, kluci si doplavali pro 3. místo. Holky si vítězstvím vyplavaly postup na kraj a těšíme se, že i z Rožnova dovezou nějakou mikulášskou nadílku :o) Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Vážení rodiče,

ve středu 29. 11. se konají informativní třídní schůzky. O průběhu na 1. stupni vás informovaly paní učitelky třídní. Vyučující na 2. stupni vám budou k dispozici od 15:00 - 18:00 h.

Od prvních chvil, co začaly kaštany padat, si je děti hlídaly jako oko v hlavně. Bylo jasné, že letos bude úroda slabší, ale pro zvířátka je potřeba udělat maximum. A to se dětem z 1. stupně podařilo. Celkem odevzdaly 664 kg. Nejvíce se snažily děti z 2. A (135 kg), těsně za nimi skončili žáci 3. A (131 kg), na 3. místě pak děti z 3. B (119 kg).

Myslivci si pro kaštany přijeli ve čtvrtek (23. 11.) a byli mile překvapeni. Všem dětem moc děkují. Já děkuji paní učitelce Galové, která akci tradičně zorganizovala, ale i našim deváťákům, kteří všech 664 kg pomohli naložit.

Lampa svaté Cecílie

O této soutěži jsem na stránkách naší školy dosud nikdy nepsala. Zasvěcení vědí, že svatá Cecílie je patronkou muzikantů, zpěváků, básníků a slepců a že Lampa Sv. Cecílie je setkání kopřivnických hudebníků. Co ale určitě nikdo nevěděl, že se letos v této společnosti objeví i naši žáci. Stalo se. V úterý 21. 11. vystoupil na pódiu Katolické besedy se svou paní učitelkou sbor složený z žáků 2. stupně, který se rozhodně nenechal zahanbit. Za dvouměsíční úsilí sklidilo 26 zpěváků, z nichž tři žákyně se předvedly i jako hudebnice, zasloužený potlesk a paní učitelka Moravčíková obdiv, co za tak krátkou dobu s žáky dokázala. Všem patří poděkování a my si přejeme, abychom takových vystoupení viděli v příštím roce více :o)

Fotky, které uvidíte ve fotogalerii, jsou z velké části dílem paní Stanislavy Slovákové, která dala k jejich zveřejnění souhlas. Děkujeme.

Barevný podzim 2017

Tak to je název výtvarné soutěže, která byla v letošním roce vyhlášena po třiadvacáté. Z prací, které byly zaslány z naší školy, bodovala ta, kterou vytvořila Andrea Čípová, žákyně 6. A. Andrea obsadila v kategorii 6. - 7. tříd 2. místo. Blahopřejeme.

K ukázce její práce přidávám i pozvánku na vernisáž.

Vánoce se blíží

...a tomu odpovídal i čtvrteční (16. 11.) družinkový program. V každém oddělení se bylo na co dívat. V jednom se chystaly perníčky, v jiném háčkovaly čepičky, další skupinka vyráběla vánoční ozdoby, či vánoční stromečky. Víc neprozradím. Jak se to dětem povedlo? Tak to uvidíte 14. 12. na Vánočním jarmarku...

Plochonožky

Tak se jmenovala soutěž, kterou absolvovaly ve čtvrtek (9. 11.) všechny děti ve školní družině. A protože byla zaměřena na procvičení chodidel, mohla se klidně jmenovat třeba pro zdravé nožky :o) A pro ty děti udělaly tento den opravdu hodně - nejprve nožky procvičily, pak se pokoušely napsat své jméno, prsty na nohou lovily třeba kostky... K soutěži patří porota a v té se tentokrát objevili naši asistenti. Vítězem nakonec vyhlásili děti z 1. oddělení - na papíře měly nejvíce čitelných podpisů. Soutěže pak probíhaly i v jednotlivých odděleních, a protože byla celé odpoledne u her legrace, věřím, že si děti na své nožky vzpomenou každý den a něco pro jejich zdraví udělají...

Halová kopaná - kategorie H III

Naši fotbalisté zahájili halovou sezónu a pochopitelně toužili po postupu. K tomu jim chybělo 5 minut - více napsal pan učitel Madecký:

"Ve středu 8. 11. se ve sportovní hale ZŠ Emila Zátopka za účasti kopřivnických škol doplněných ZŠ Frenštát Záhuní uskutečnilo okrskové kolo v halové kopané. Naši borci vstoupili do turnaje impozantně, evidentně gólově naladění, což se projevilo i na průběžných výsledcích, když po třech odehraných utkáních měli plný počet bodů a uznání zasluhující skóre 9 : 0. V posledním zápase s pořadatelskou školou stačilo našim borcům neprohrát a slavili by velký úspěch v podobě postupu do okresního finále. Vědomi si své síly, chlapci na soupeře vletěli a záhy vedli 1 : 0. Jenže soupeř zvýšil otáčky svého motoru, usadil se před naší brankou a bylo otázkou času, kdy se stav změní. Po srovnání skóre se hra opět vyrovnala, naši se dostávali znovu do šancí, výsledkem snažení však byla pouze nastřelená tyč. V závěru pak soupeř v zoufalém tlaku přece jen rozhodl ve svůj prospěch… Je to škoda, ale přesto, chlapci, díky."

Kopretina

V každoroční přehlídce lidových písní bývají naši žáci úspěšní. Jinak tomu nebylo ani letos (7. 11.). Ze čtyř zástupců si nejlépe vedla Nela Čubová ze 2. B, která obsadila 3. místo. Blahopřejeme.

Škoda, že svou příležitost zahodili další 4 zpěváci, kteří boj vzdali dřív, než vůbec začal...

Akce pro děti ve školní družině

MĚSÍC PŘEDVÁNOČNÍCH RADOSTÍ

9. 11. Plochonožky

16. 11. Příprava na vánoční jarmark

20. 11. Bijásek - LETÍME

30. 11. Vánoční dílny

Ř Í J E N

Karolína vítězkou

Až z Kopřivnických novin jsme se dověděli o celostátní soutěži Rekordy handicapovaných hrdinů 2017, kterou vyhlásil časopis Vozka. V prvním ročníku byla mezi úspěšnými i naše žákyně Karolína Dejová. Stala se absolutní vítězkou v kategorii Hrdinové handicapu. Protože ji známe jako velkou bojovnici, ocenění, které převzala z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, jí moc přejeme a blahopřejeme.

Bez dýní by to nešlo

Řeč není o ničem jiném než o Halloweenu. Nikdo se neměl bát, ale z některých masek šel opravdu strach. Mnohé si děti ve školní družině vyráběly (24. 10.) samy, kostýmy přinesly z domu, k tomu troška strašidelných dekorací a atmosféra byla tu. Bez soutěží a her by to ale určitě nešlo, protože v družině je vždycky veselo. A co se neslo celým odpolednem? No přece úprava dýní, o kterých byla řeč. Pod šikovnýma rukama našich dětí se z nich staly hezké dekorace. A za to si všichni zasloužili sladkou odměnu.

Podzim a příšery naruby

...v družině bylo zase veselo. Dětem se podařilo parádně využít podzimních darů - v kurzu byly hlavně listy, šišky a kaštany, které si děti poctivě nasbíraly. A nebylo to všechno. Pobavilo odpoledne nazvané Příšery naruby. A věřte, že to byla jízda. Malování na obličej, oblečení naruby, oběd naruby, soutěže na školním hřišti....a nakonec došlo i na strašidelné básničky...

"Příšera má velké rohy, každý den i rychlé nohy.

Straší u nás v domově, často loví v obchodě.

Je to zvíře hotové, miluje jen fazole." :o)

V rámci třídních schůzek proběhla akce pro "STONOŽKU". Děkujeme všem, kteří si zakoupili drobné dárky a přispěli tím na dobrou věc. Na konto hnutí Na vlastních nohou nakonec bude odeslána částka 3 050,-Kč.

Děkuji také Mgr. Pešové a Mgr. Tománkové za přípravu této akce.

Šek je ve škole

Slibovaný šek za vítězství v doprovodné soutěži Běhu rodným krajem Emila Zátopka (jak jsem již informovala) dnes (6. 10.) přinesl do školy místostarosta Mgr. Lumír Pospěch. A měl velkou radost, že zvítězila právě naše škola...

Vážení rodiče,

ve středu 4. 10. se konají třídní schůzky, tentokrát společné s třídními učiteli, kteří Vám podají informace týkající se tohoto školního roku. Začátek v 15:30 h. Přítomni ale budou všichni vyučující, kteří Vás - v případě zájmu - budou v době od 16:00 - 17:30 h. informovat o prospěchu a chování Vašich dětí.

Akce pro děti ve školní družině

MĚSÍC PLNÝ PŘÍŠER

2. 10. Bijásek - LEGO BATMAN FILM

12. 10. Příšery naruby

16. 10. Bijásek - DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK

26. 10. Halloween

30. 10. Bijásek - PŘÍŠERY POD HLADINOU

Z Á Ř Í

Vážení rodiče.

Ředitelka Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice vyhlašuje podle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, na pátek 29. září 2017 pro žáky školy volný den (tzv. ředitelské volno).

Školní jídelna a školní družina nebudou v tento den v provozu.

Vítězný tým

Vypadá to sice na sraz našich zpěváků, ale tito žáci "zazpívali" v soutěži o nejpočetnější tým, která byla součástí Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Odměnou jim bylo vítězství, dobrý pocit, tato slušivá trička a snad dorazí i slibovaný šek, který by pokryl nákup sportovních potřeb pro naše zejména malé sportovce, kteří se na vítězství v soutěži podíleli největší měrou...

Běh dětí Kopřivnicí

Doprovodný závod, který je už po osmé součástí Běhu rodným krajem Emila Zátopka, se konal v sobotu 16. září. I když počasí nebylo právě ideální, zaběhat si přišlo 424 dětí, které byly rozděleny tentokrát do kategorií podle věku narození. Tři třetí místa patřila našim žákům - Marku Hoďákovi z 1. B, Michalu Matulovi z 8. B a Adéle Hrnčárkové z 9. B. Někteří zůstali těsně pod stupněm vítězů. Co je ale velmi příjemné - našich 76 závodníků (nejvíce /12/ jich bylo ze třídy 2. A) zvítězilo v soutěži o nejpočetnější školní tým. Blahopřejeme.

Určeno rodičům

I v letošním roce pořádají pracovníci MÚ Kopřivnice vzdělávací akce pro rodiče, na které se můžete přihlásit.

Zátopkova pětka a desítka

Štafetových běhů se naši žáci zúčastňují každoročně. Letos se sestava štafet upravovala do poslední chvíle, nastoupit museli i náhradníci. Běžecké boje si nenechala ani ve svých 95 letech ujít paní Dana Zátopková. Její přítomnost všechny potěšila a nikdo ze závodníků se nechtěl nechat zahanbit. Naši mladší žáci obsadili 4. místo, starší žáci nakonec vybojovali místo třetí. Všem, kteří do bojů zasáhli, děkujeme za reprezentaci školy.

Recyklace hrou

Ve středu (13. 9.) proběhla v naší škole akce pro 1. stupeň, která byla připravena v rámci ekologického programu Recyklojízdy. A tak se přemýšlelo, kam s daným odpadem, jak ho třídit, co udělat, abychom neničili přírodu. Někdy to dalo trošku práce, ale protože máme žáky šikovné, všichni to zvládli...

Festival medu

V pátek (8. 9.) se v rámci tohoto festivalu konala soutěž týmů ze základních škol. Medové téma bylo jasné, soutěž se skládala z vědomostního kvízu i ze zkoušek zručnosti a dovednosti. A tak se sestavovaly úly, stloukaly rámky, zdobily perníčky...Tým složený z žáků 6. A (Natálie Křepelková, Tereza Formánková, Simona Lakomá, Michaela Sopuchová, Martin Červenka a Šimon Růčka) nebyl vůbec špatný. Ale každé zaváhání se v soutěži trestá, takže možná malé zklamání, které trošku napravila medová odměna.

První zkouška

První velká zkouška čekala ve čtvrtek (7. 9.) na nové děti ve školní družině. Procházely zkouškou orientace v naší škole. Podle plánku museli všichni projít stanovišti, na kterých plnili zadané úkoly. Starší kamarádi jim pomohli, takže se všichni setkali zase v družině, dostali sladkou odměnu a my doufáme, že se v naší škole opravdu neztratí :o)

...a bylo vítání...

Po dvou měsících odpočinku zasedlo do lavic téměř 400 žáků. Z toho 37 prvňáčků. Na chodbách se ráno míjeli malí i velcí, viděli jsme i dospělé, kteří doprovázeli své děti. Byli tu i naši bývalí žáci, tentokrát v roli rodičů.

Kamarádi z vyšších ročníků se radostně vítali. Prvňáčci šli sice s úsměvem, ale pořád pod křídly rodičů. Ve třídě už to ale byli žáci, kteří si pozorně prohlíželi nejen své nové kamarády, ale i krásně vyzdobenou třídu. A pak také zvědavě pokukovali po nové paní učitelce, která jejich první krůčky ve světě školáků povede. Na chvilku je navštívila i paní ředitelka s místostarostou panem Šimíčkem a popřáli jim to, co máme na srdci všichni - aby se dětem v naší škole nejen líbilo, ale i dařilo, a dělaly tak radost sobě i svým rodičům. To přejeme i žákům vyšších ročníků, kteří vstoupili do naší školy poprvé, ale i žákům, kteří jsou už v naší škole jako doma.

První den ve škole byl krátký, ale přinesl mnoho zážitků. Měli jsme ze zahájení školního roku dobrý pocit. A přejeme si, aby nás všechny tento pocit provázel po celý školní rok...

Akce pro děti ve školní družině

MĚSÍC PŘÁTELSTVÍ

7. 9. Den orientace ve škole a na hřišti

14. 9. Navázání přátelství s dětmi ve ŠD ZŠ E. Zátopka

18. 9. Bijásek - Pes RO(C)KU

BIJÁSEK- podzim 2017

S R P E N

PRÁZDNINY KONČÍ

... A V PONDĚLÍ 4. 9. 2017 ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.

V 8:00 h. - na vás ve třídách budou čekat třídní učitelé...

Nabídka práce - hledáme - místo obsazeno

Pozice: asistent pedagoga

Požadované vzdělání: v souladu se zákonem

o pedagogických pracovnících

Nástup: září 2017

Kontakt: motivační dopis s životopisem zasílejte na adresu

reditel@zsmilhor.cz

Seznamy nových žáků

Seznamy žáků, kteří nastupují do 1. třídy, jsou vyvěšeny na vchodových dveřích školy.

V pátek 1. 9. najdete na stejném místě i informace o zařazení žáků jiných ročníků, kteří se přistěhovali, změnili školu apod.