Festmények‎ > ‎

Új festmények

                                           

Olaj-akril-vászon, 60x60cmOlaj-akril-vászon, 60x60cm
Olaj-akril-vászon, 60x60cmOlaj-akril-vászon, 60x60cm
           

  Olaj-akril-vászon, 30x25 cm

    karácsonyi1     

      Olaj-akril-vászon, 30x25 cm

    


     Olaj-akril-vászon, 30x25 cm
               
 Téli virágok,  2019. olaj-akril-vászon, 90x30 cm

Feliratok:


- "ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· 
 ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ οὗτος σώσει αὐτήν."
 "qui enim voluerit animam suam salvam facere perdet illam,
  nam qui perdiderit animam suam propter me salvam faciet illam."
 "Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét énérettem, az megtartja azt."
Lukács (9.24.)

- "Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν·
 οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν"
"pacem relinquo vobis pacem meam do vobis,
 non quomodo mundus dat ego do vobis."
 "Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja." (János 14.28.)

 -"ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου. "
 

"ubi enim est thesaurus tuus ibi est et cor tuum

."
Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Máté 6:21)

 -"Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. "
"Ignem veni mittere in terram et quid volo si accendatur."Tüzet gyújtani jöttem erre a földre, s mi mást akarnék, mint hogy égjen.” (Lk 12,49)Comments