6.klase‎ > ‎

Sociālās zinības

Anotācija 

„Tavas tiesības, pienākumi un atbildība”. Mācību stunda veidota atbilstoši vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta Sociālās zinības standartam (18.pielikuma „Sociālās zinības” 1.-9.klasei). Standarta prasmes, kuras šajā stundā iekļautas "prot pastāstīt par bērna tiesībām un pienākumiem, prot ilustrēt ar piemēriem saistību starp tiesībām, atbildību un pienākumiem"(12.35.,12.36.). 

Mācību materiāls veidots 6.klasei, bet stundās iekļauto mācību saturu var, patstāvīgi pilnveidojoties, apgūt arī jaunāki skolēni.

 Noskatoties video stundu, iepazīstoties ar prezentāciju, izlasot papildus literatūru:

  • noskaidrosi jēdzienus: tiesības, pienākumi, atbildība, cilvēktiesības, izvēle, rīcība, deklarācija, konvencija; 
  • pilnveidosi izpratni par galvenajām skolēnu tiesībām, pienākumiem un atbildību; 
  • iepazīsies ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu.Ċ
Akniste Samsung,
2015. gada 13. apr. 12:34
Ċ
Akniste Samsung,
2015. gada 13. apr. 12:34
Comments