ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ เชิญแวะเยี่ยมชม พูดคุย ทักทาย
และแสดงความคิดเห็นได้เลยครับ

อัครเดช  สุพรรณฝ่าย
 
 
**********************************************************************************************Fxifmik
**โปรดทราบ
1. งานที่ให้ส่งทางอีเมล์กรุณาส่งทาง akkharadet_supan@hotmail.com  เท่านั้น
2. ใช้อีเมล์ของตัวเองเท่านั้น พร้อมบอกชื่อและนามสกุล หมู่เรียนมาด้วยทุกครั้ง
3. กรุณาตรวจสอบงาน ดูความถูกต้องให้ดีก่อนส่ง 
4. มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ Hi5 แล้วผมจะเม้นกลับให้
*************************************************************************************
 
วันที่ 28 มีนาคม 2553
            
                งดบรรยายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แต่ให้ทำแบบฝึกหัด 2 ข้อ และส่งมาที่เมล  akkharadet_supan@hotmail.com
      
 แบบฝึกหัด
1. สุดารัตน์ติดต่อสั่งซื้อสตรอว์เบอร์รีสดจากเชียงใหม่มาขายในร้านมินิมาร์ตของเธอที่กรุงเทพฯโดยสั่งซื้อในราคากิโลกรัมละ 30 บาท และ
    จะขายในราคากิโลกรัมละ 60 บาท สุดารัตน์ไม่มั่นใจว่าจะสั่งซื้อเป็นจำนวนวันละ 20 กิโลกรัม, 25 กิโลกรัม, 30 กิโลกรัม หรือ 35 กิโลกรัม
    จึงจะดี แต่ก็คาดว่าความต้องการของลูกค้าที่จะซื้อสตรอว์เบอร์รีจากร้านของเธอนั้นอาจจะเป็นวันละ 20กิโลกรัม หรือ 25กิโลกรัมหรือ30 กิโลกรัม หรือ 35 กิโลกรัม สตรอว์เบอร์รีที่ซื้อมาแล้วขายไม่หมดในวันนั้น ๆ จะขายต่อให้ร้านที่ทำผลไม้กวนในราคากิโลกรัมละ 10 บาท

    ก) สร้างตารางการตัดสินใจของสุดารัตน์

    ข) ถ้าสุดารัตน์ทราบว่าโอกาสที่จะเกิดความต้องการวันละ 20 กิโลกรัม, 25 กิโลกรัม, 30 กิโลกรัม หรือ 35 กิโลกรัม คิดเป็น 0.2, 0.4,     0.3         และ 0.1 ตามลำดับ ให้ทำการคำนวณเปรียบเทียบการตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ค่าคาดคะเนกับค่าเสียโอกาส

    ค) ถ้าสุดารัตน์ไม่สามารถระบุโอกาสที่จะเกิดความต้องการในระดับต่าง ๆ ดังข้อ ข) ได้เธอจะตัดสินใจอย่างไร ถ้าใช้เกณฑ์การตัดสินใจต่อไปนี้

                - แมกซิแมกซ์

                - แมกซิมิน

                - มินิแมกซ์ รีเกรต

                - เกณฑ์ของเฮอร์วิกซ์ (ใช้ค่า α= 0.7)

    ง)  น้องชายของสุดารัตน์รับอาสาหาข้อมูลโดยสอบถามลูกค้าของร้านเกี่ยวกับความต้องการซื้อสตรอว์เบอร์รี สุดารัตน์ควรให้ค่าตอบแทนอย่างสูงที่สุดในการหาข้อมูลนี้เป็นเงินเท่าไหร่ ถ้าจะสั่งสตรอว์เบอร์รีมาขายเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม กุมภาพันธ์ เท่านั้น

 
2.  ร้านสหกรณ์แห่งหนึ่งกำลังพิจารณาเปิดซุ้มจำหน่ายโยเกิร์ตยี่ห้อ Natural Taste ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตจะจัดส่งโยเกิร์ตให้ตามปริมาณที่สั่ง
        ทุกๆวันจันทร์ โดยสินค้าจะมาเป็นกล่องใหญ่ ๆ กล่องละ 10 กิโลกรัม และเพื่อคุณภาพที่ดีของสินค้า ทางบริษัทผู้ผลิตแนะนำว่าไม่ควร
        ขายสินค้าที่มีอายุเกินหนึ่งสัปดาห์ และสินค้าที่ขายไม่หมดนั้นทางบริษัทจะไม่รับคืน ทางสหกรณ์จะต้องแจ้งจำนวนโยเกิร์ตที่จะ
         สั่งให้ทางบริษัทมาส่ง ทั้งนี้ ประมาณว่าความต้องการของลูกค้าในหนึ่งสัปดาห์จะอยู่ระหว่าง 200-400 กิโลกรัม โดยจะขายได้ในราคา
         กิโลกรัมละ 150 บาท จากราคาทุนกิโลกรัมละ 100 บาท ร้านสหกรณ์แห่งนี้ควรจะตัดสินใจสั่งซื้อสัปดาห์ละกี่กล่อง

    ก)  สร้างตารางแสดงการตัดสินใจของปัญหาข้างต้น

    ข)  เปรียบเทียบการตัดสินใจเมื่อใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

            -  แมกซิแมกซ์

            -  แมกซิมิน

            -  มินิแมกซ์ รีเกรต

            -  เกณฑ์ของลาปลาซ

            -  เกณฑ์ของเฮอร์วิกซ์ (ใช้ค่า α= 0.9)

 

คุณอภิสิทธิ์ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์

 

ประกาศล่าสุด

  • วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค วันที่ 22 มีนาคม 2552         เอกสารการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค บทที่ 1 และ 2 เอาขึ้นเว็บแล้วในรูปแบบ PowerPoint บางข้อความฟร้อนอาจผิดเพี้ยน นักศึกษาคนไหนที่ต้องการต้นฉบ ...
    ส่ง 22 มี.ค. 2552 03:00 โดย อัครเดช สุพรรณฝ่าย
  • วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประกาศด่วน !! สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณในวันเสาร์ คาบเรียนที่ 4-6  ให้ทำข้อสอบในเรื่องของมาร์คอฟ ดังโจทย์ด้านล่างนี้     *ส่งมาทางอ ...
    ส่ง 3 มี.ค. 2552 03:15 โดย อัครเดช สุพรรณฝ่าย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เอกสารการสอน