Λίγα λόγια από μένα ...


 Δημιουργήθηκε νέο ιστολόγιο με ανανεωμένο υλικό στη διεύθυνση: 

http://akisambelas.wordpress.com/


Ιωάννης - Παναγιώτης Αμπελάς
Φιλόλογος
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
akisambelas@gmail.com