Φυσικές Επιστήμες στο Διαδίκτυο


Η σελίδα αυτή αποτελεί μια προσπάθεια οργάνωσης του υλικού που διατίθεται στο Διαδίκτυο για τις τάξεις του Γυμνασίου στο μάθημα της Φυσικής & της Γεωγραφίας και έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους μαθητές στην αναζήτηση δικτυακών τόπων σχετικών με την ύλη αυτών των μαθημάτων.