Akademia Duchowości Maryjnej i duchowości kobiety /strona o. Mieczysława Łacka OSPPE/

MATKA BOŻA LEŚNIAŃSKA - "NIEZŁOMNA OBROŃCZYNI I JEDNOŚCI WIARY"
("Kobieta niezłomna obrończyni wiary w rodzinie i w społeczności")

Prof. Jan Adamowski, kierownik Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

W kulturze tradycyjnej Matka Boska, jak też w ogóle sacrum, jest odbierana niemal dosłownie: obraz jest utożsamiany z postacią. Matkę Bożą wierni traktują jak swoją najlepszą matkę. I jak do matki społeczność zwraca się z prośbą o opiekę. W pieśniach, które analizowałem, można odnaleźć specyficzne określenia i sposoby zwracania się do Maryi, jak „nasza matka”, „matuchna” czy wiele innych zdrobnień czy spieszczeń, a więc określeń familiarnych.

Maryja jest również opiekunką i orędowniczką - wyprasza łaski w różnych sytuacjach. Mówią o tym charakterystyczne dla sanktuariów zapiski znane jako tzw. księgi łask, dokumentujące różne cudowne zdarzenia. Można tam odnaleźć efekty owego opiekuństwa: podziękowania za zdrowie, za uzdrowienie z fizycznych dolegliwości, ale też przykłady uzdrowienia duchowego. To kolejna funkcja Matki Boskiej wynikająca z traktowania Jej jako matki w ogóle, a matki Boga w szczególności. Matkę Bożą Leśniańską nazywa się też „królową Podlasia”, „królową podlaskiego kraju”, „skarbem Podlasia”. Oczywiście, w szerszym kontekście Matka Boża jest również „królową Polski”, „królową królestwa polskiego”. Pieśni, które zebrałem, ale też opowieści przekazywane ustnie, z pokolenia na pokolenie, odzwierciedlają także Jej rolę w historii: utrwalają np. przekonanie, że objawienie obrazu w 1683 r. ma związek ze zwycięstwem pod Wiedniem. Matce Bożej Leśniańskiej przypisuje się także opiekę nad prześladowanymi unitami.

    - 12.IX.1683 Zwycięstwo Króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem (Obrona przed Islamem)

     - 26.IX. 1683 Zjawienie się Maryi na gruszy w Okopach Leśnej (Obrona Unitów wiernych Stolicy Apostolskiej)


Wykuwaj dłutem wiary niezłomnej w sobie obraz Oblicza Maryi i Jezusa: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo-2012-38-dlutema.html