Főoldal

    
 

        A mai világ felforgatta az értékrendszert. Egy olyan társadalomban, amelyben a bűn szétzilálta a harmóniát, beszennyezte az eredeti szépséget, az ifjúság nem találja helyét a világban és az egyházban.


        A Jó Pásztor Testvérek arra törekszenek, hogy a mai világban felforgatott értékrendszert imájukkal, életükkel és munkásságukkal valamilyen mértékben visszaállítsák a fiatalok körében.

        Tanúságot tesznek arról, hogy mindenki megértse: Isten végtelenül szereti az embert, és lehet másként is élni.

        Mindezt a szerzetes testvérek fogadalmaikkal (szegénység, tisztaság, engedelmesség) a világban köztünk élő Krisztus szorosabb követése által, és Istennek ajándékozott életünkkel szeretnénk megvalósítani. Valamint kötelességüknek érzik,hogy minden egyes fiatalt testvérükként fogadnak és szívükön viselik a sorsukat.

        Hivatásunkat a Szabadkai Egyházmegye főpásztorának Msgr. Dr. Pénzes János megyéspüspök jóváhagyásával gyakoroljuk.

        Példaképünk a jó Pásztor, aki felkeresi elveszett juhait és hazaviszi őket. (v. ö. Lk. 15, 1-7)

    „A vámosok és bűnösök is mindnyájan odamentek hozzá, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók azonban méltatlankodtak: „Ez bűnösökkel áll szóba és velük eszik.” Akkor ezt a példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egyet elveszít közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett után, amíg meg nem találja? Amikor megtalálja, örömében vállára veszi, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: „Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!” Mondom nektek: éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben is egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” (Lk 15, 1-7)


A Társaság neve: Fratres Boni Pastoris (A Jó Pásztor Testvérek)  http://jopasztortestverek.blogspot.com/


frontpage hit counter
2010. 07. 22. óta
Aloldalak (29): Az összes megtekintése
Comments