Hola i benvingut a AJMC, una pàgina web creada per a millorar en el àmbit de les matemàtiques, especialment la Geometria. Més endavant hi ha un programa que t'ajudarà a solucionar els teus problemes de geometria, igual que la nostra app (disponible a Play Store). 
Primerament explicarem el funcionament d'aquesta pàgina i del programa ,després la creació del programa d'aquesta web i finalment l'app. 

Aquesta web consta de 4 apartats: La pàgina principal, les preguntes del concurs, els exercicis, i els vídeos explicatius. Els exercicis serveixen per practicar allò que hagis après aquí, o per provar el funcionament de l'app i del programa. Un cop feta la introducció, comencem: 

Aquí hi ha els apartats ordenats segons un "esquema": 
    Per a poder executar el programa, serà necessari descarregar-se el compilador: Download Dev-C++

Un cop instal·lat, podeu obrir el següent fitxer, copiar-lo i enganxar-lo en Dev-C++ i fer clic a F9 per executar-lo (i així el podreu tenir sempre que vulgueu) : AJMC

CREACIÓ DEL PROGRAMA: 

Per a la realització d'aquest programa s'ha utilitzat el llenguatge de programació C++, i el compilador anteriorment esmentat. Hem hagut de fer un esquema com el de la dreta per organitzar l'ordre de cada cosa ajustant-nos al model de la nostre app (fet amb App Inventor). Un cop acabat d'escriure, l'hem hagut de compilar i provar diverses vegades per trobar i solucionar els errors trobats. 

CREACIÓ DE L'APLICACIÓ:
Per a la realització de l'aplicació hem utilitzat l'app inventor (http://appinventor.mit.edu/), i les instruccions de la nostra professora d'informàtica. Un cop acabada, l'hem provat amb diversos mòvils i hem solucionat els problemes que hem trobat. Quan va estar totalment acabada, la vàrem penjar a Play Store (Google Play, disponible per a Tabletes i smartphones) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_alba_mas_garolera.AJMC

CREACIÓ DE LA PÀGINA WEB: 
Per a la creació de la pàgina web hem hagut d'aconseguir el domini de la nostra pròpia pàgina, i crear-la amb Google Sites (una eina molt útil de Google, per cert). 

Funcionament de la pàgina:
1.Àrees  
1.1.Àrea quadrat   
1.1.1.Àrea quadrat 
1.1.2.Perímetre quadrat 
1.1.3. Diagonal quadrat 
1.1.4.Costat a partir d'àrea 
1.2.Àrea rectangle 
1.2.1.Àrea rectangle 
1.2.2.Perímetre rectangle 
1.2.3.Diagonal rectangle 
1.2.4Hipotenusa Triangle 
1.3.Àrea Triangle 
1.3.1.Àrea Triangle 
1.3.2.Perímetre Triangle 
1.3.3.Altura Triangle 
1.3.4.Hipotenusa Triangle
1.4.Àrea Circumfèrencia 
1.4.1.Àrea Circumferència
1.4.2.Perímetre Circumferència
1.5.Àrea Trapezi
1.6.Àrea Trapezoide
1.7.Àrea Rombe
1.8.Àrea romboide
1.9.Àrea figures regulars
2.Volums
2.1.Volum cub
2.2.Volum prisma regular
2.3.Volum piràmide
2.4.Volum esfera