ตำแหน่งทางการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ (Academic Titles) สังกัด สพฐ

 ชื่อเรียกตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูไทย "
เรียบเรียงและแปลโดย ดร. จันทร์พา ทัดภูธร
เรียบเรียงค้นคว้ามาแชร์เป็นวิทยาทานครับ
เคยสังสัยไหมครับว่า ค.ส. ย่อมาจากคำว่าอะไร และครู ค.ศ. 3 จะแปลเป็นภาอังกฤาว่าอย่างไร และ พนักงานราชการ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่า "Government Employee" ใช่หรือไม่
อยากรู้ ลองอ่านต่อสิครับ
ลองอ่านที่ผมค้นคว้า/เรียบเรียงมาสิครับแล้วจะกระจ่าง มากขึ้น
ผมอ้างอิงจากแหล่ง 3 แหล่ง คือ
1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2. ตามการระบุถึงใน พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุลลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3. พระ ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557
ตามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551นั้น ได้มีการระบุถึงตำแหน่งของข้าราชการที่ทำงานสายวิชาการ (Knowledge Worker Positions) เอาไว้พอสมควร ทว่าในส่วนของข้าราชการครูนั้น เราควรยึดเอาตาม พระ ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 นะครับ
คำว่า ค.ศ. คือ คำย่อของ "ครูและบุคลากรทางการศึกษา" ตาม พระ ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 (Government Teachers and Education Personnel Act B.E. 2547 )
เข้าเรื่องเลยนะครับ
ครูอัตราจ้าง (Contract Teachers)
ครูผู้ช่วย (Assistant Teachers)
ครู ค.ศ 1 (Practitioner Level) หรือ ครูระดับปฏิบัติการ (K 1 Teachers)
ครูชำนาญการ (ค.ศ. 2) Professional Level Teachers (K 2 Teachers)
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ. 3) Senior Professional Level Teachers (K 3 Teachers)
ครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ. 4) Expert Level Teachers (K 4 Teachers)
ครูเชียวชาญพิเศษ (ค.ศ. 5) Advisory Level Teachers (K 5 Teachers)
ส่วน พนักงานราชการ ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับคำแปลที่ว่า เป็น "government employee"
Would you like to be a government employee?
ส่วนครูผู้ช่วยคือ ครูประเภทหนึ่งครับ ผมและหลาย ๆ คน ขอแปลว่า assistant teacher 
ซึ่งจะแตกต่างจาก คำว่า teaching assistant หรือ teacher's aide (TA) บางครั้งฝรั่งจะใช้คำว่า education assistant (EA) แปลง่าย ๆ ว่า ผู้ช่วยครู ครับ ยังไม่ได้เป็นครู
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ก็มีตำแหน่งทางวิชาการเช่นกันครับ ที่ควรรู้มี
ตำแหน่งทางวิชาการ (Academic Titles)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Assistant Professor
รองสาสตราจารย์ Associate Professor
ศาสตราจารย์ Professor
ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Emeritus Professor
Dr. Janpha Thadphoothon


ตำแหน่งทางวิชาการ (Academic Titles)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Assistant Professor

รองสาสตราจารย์ Associate Professor

ศาสตราจารย์ Professor

ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  Emeritus Professor 
Comments