Service at Heart

การบริการด้วยหัวใจ

การบริการด้วยหัวใจ
(Service at Heart) คงไม่ต้องอธิบายว่าการบริการลูกค้าที่ดีเป็นอย่างไร?
แต่คงต้องตั้งคำถามว่า ทำไมการอบรมสัมมนาจึงไม่ทำให้การบริการลูกค้าดีขึ้นสักเท่าไร
ปัญหาคือ การบริการเป็นทักษะที่ไม่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฟังการบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องปลูกฝังเพื่อให้ซึมซับเข้าไปในความคิด ความรู้สึก ลึกถึงจิตใจ และ ทัศนคติ ด้วยเทคนิคการอบรมเชิงจิตวิทยา เพื่อให้เกิดการให้บริการที่มาจากใจ

  • โฮม
  • ... ประวัติวิทยากร...
  •  หรือวิธีการฝึกอบรม...
  •  หรือหลักสูตร...
  •  หรือความเห็นจากผู้รับการอบรม
  • สนใจติดต่อ
  • ห้องสังสรรค์ความคิด
  • แวะไปคุยกันที่ Hi5