Sarun Chantapalaboon

ศรัณย์  จันทพลาบูรณ์

ชื่อ   ศรัณย์  จันทพลาบูรณ์
เกิด   มีนาคม พ.ศ. 2505

เป็นนักค้นคว้าหาแนวทางการอบรมที่ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของการทำงาน และค้นคว้าวิจัยข้อมูลและความรู้ใหม่ทางการบริหารธุรกิจจากทั่วโลกมาประยุกต์เพื่อนำเสนอให้เข้ากับธุรกิจไทย เน้นการปฏิบัติและใช้ทฤษฎีสนับสนุน 

เป็นวิทยากรที่นำเสนอการอบรม ในลักษณะ Adult Learning โดยใช้เทคนิคการสอนในแนวทาง Active Training ที่ให้ผู้ร่วมอบรม คิดหาคำตอบด้วยตนเองการลองผิดลองถูกซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจในระดับที่สามารถนำมาใช้ในการทำงาน ได้โดยไม่ต้องเปิดตำราทบทวน

และยังคงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้คนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งChief Learning Officer (C.L.O.)  37.5 Degree Celsius Co., Ltd.


การศึกษา


 •MBA (with distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USA 

 •บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การศึกษาพิเศษ   ร่วมฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น
 •การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (Human Performance Improvement: HPI) จากสมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Training and Development: ASTD) 

 •Leadership and Team Development for Managerial Success โดย American  Management  Association : AMA 

 •การปลดปล่อยศักยภาพภายในบุคคล (Unleash the Power within) บรรยายโดย Anthony  Robbins ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 • เข้าร่วมสัมมนางาน  ASTD 2004 International Conference & Exposition, จัดโดย สมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Training & Development: ASTD) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. , สหรัฐอเมริกา

   สัมมนาด้านความคิดสร้างสรรค์ประจำปี 2006 ซึ่งจัดโดย CPSI (Creative Problem Solving Institute) เพื่อเรียนรู้เรื่องราวความคิดสร้างสรรค์ที่รวบรวมมาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกซึ่งมารวมตัวกัน และร่วมเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในหลักสูตร SPRINGBOARD TO CREATIVE PROBLEM SOLVING  , ชิคาโก  , สหรัฐอเมริกา

สมาชิกภาพ

 •สมาชิกสามัญสมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Training & Development, ASTD) 

 •สมาชิกสามัญศูนย์การศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Education Foundation: CEF) 

 การทำงาน
ปัจจุบัน  

 • วิทยากรรับเชิญให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆ อาทิเช่น

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  (PMAT) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TPA)  AIS, Shin Corp,  NECTEC,  Unilever, Toyota  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปูนซีเมนต์ไทย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  อิตัลไทย   TPI Polene  LG  ฮอนด้า  Sharp  วาโก้ ITV ไบเออร์ มติชน MK CPF ICC COTTO  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตร   สสว.  ตลาดหลักทรัพย์ Osotspa Central Pattana   Colgate  มิตรผล  Kurnia ไทยประกันชีวิต ทิพยประกันภัย Sony CAT Telecommunication dtac PTT Plc Familymart  และ Hitachi 

 • ผู้อภิปรายรับเชิญ

อภิปรายในแนวคิด “5 จิตคิดเพื่ออนาคต” ร่วมเวทีกับคุณพิชัย วาสนาส่ง และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ซึ่งอ.ศรัณย์เป็นผู้อภิปราย “จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creative Mind)”  จัดโดยศศินทร์ ในโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะ ด้านการจัดการทุนมนุษย์ 

 • CLO (Chief Learning Officer) บ.37.5 องศาเซลเซียส จำกัด

 อดีต

 •ผู้อำนวยการฝ่ายขายโฆษณาและสปอนเซอร์ บจก. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ยูบีซี) 

 •กรรมการผู้จัดการ บจก. สยามมาร์เก็ตติ้งโซลูชั่น  

 •Vice President บจก. สยามทีวี แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  

 •ผู้จัดการทั่วไป บจก.มีเดียพลัส  

 •ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.ฟูจิโฟโต้ฟิลม์ (ประเทศไทย) 

 •ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บจก.เนสท์เล่ โปรดักส์ (ประเทศไทย)  

 •ผู้บริหารงานวิจัย บจก.โอกิลวี่แอนด์เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง(ประเทศไทย) 
 ผู้ช่วยการตลาด บจก. สหวิริยา อินเตอร์เนชันเนล คอมพิวเตอร์

 • โฮม
 • ... ประวัติวิทยากร...
 •  หรือวิธีการฝึกอบรม...
 •  หรือหลักสูตร...
 •  หรือความเห็นจากผู้รับการอบรม
 • สนใจติดต่อ
 • ห้องสังสรรค์ความคิด
 • แวะไปคุยกันที่ Hi5