เรือสวยงาม

เรือสวยงาม งานแห่พระแข่งเรือ 2555

ณ  โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

11  ตุลาคม  2555

 


Comments