รำซิมารำท่ารำส่าย


ตัวอย่างการรำเพลงรำซิมารำ

เนื้อเพลงรำซิมารำ

                                                คำร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์)

                                                ทำนอง อาจารย์มนตรี ตราโมท

                                                ท่ารำ  รำส่าย

                                                             รำซิมารำ                      เริงระบำกันไห้สนุก
                                            ยามงานเราทำงานอย่างจริงจัง     ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขุก
                                            ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น                 ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์
                                            ตามเยี่ยงอย่างตามยุค                  เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
                                            เล่นอะไรให้มีระเบียบ                    ให้งามให้เรียบจึ่งจะคมขำ
                                            มาซิเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ                   มาเล่นระบำของไทยเราเอย.
                            


ความหมายเพลง

     

         ความหมาย      ขอพวกเรามาเล่นรำวงกันให้สนุกสนานเพลิดเพลิน ในยามว่างจะได้ผ่อนคลายจาก

                        ความทุกข์ เมื่อทำงานเราก็จะทำงานกันด้วยความอุตสาหะ เพื่อจะได้ไม่ลำบาก

                        การรำก็จะรำอย่างมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมไทยของเรา ดูแล้วงดงาม

                                                      
อธิบายท่ารำ


                                   แขนทั้งสองตึงโดยมือซ้ายอยู่ระดับไหล่ มือขวาคว่ำอยู่ระดับเอว

                มือซ้ายวาดแขนลงอยู่ระดับเอว พร้อมกับพลิกมือขวาหงายขึ้นระดับไหล่

                สลับกันเช่นนี้จนจบเพลง ส่วนเท้าก้าวตามจังหวะเมื่อถึงเนื้อเพลงที่ว่า"เล่นอะไร

                ให้มีระเบียบให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ"ให้ฝ่ายหญิงกลับหลังหันตามจังหวะเพลง

                หมุนตัวทางซ้ายเดินเปลี่ยนที่กับฝ่ายชายเป็นรูปครึ่งวงกลมเมื่อถึงเนื้อเพลง

                "มาซิมาเจ้าเอ๋่ยมาฟ้อนรำมาเล่นระบำของไทยเราเอย"ให้ฝ่ายหญิงหมุนตัวกลับหลัง

                หันทางด้านขวาเดินกลับที่เดิม ฝ่ายชายก็เดินตามฝ่ายหญิงต่อไป
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ที่มา....http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/art04/15/htmls/index10.html

   

งามแสงเดือน ชาวไทย รำซิมารำ คืนเดือนหงาย ดอกไม้ของชาติ ดวงจันทร์วันเพ็ญ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ

Comments