คืนเดือนหงาย
ท่ารำสอดสร้อยมาลาแปลงตัวอย่างการรำเพลงคืนเดือนหงาย


เนื้อเพลงคืนเดือนหงาย

                                        คำร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์)

                                            ทำนอง อาจารย์มนตรี ตราโมท

                                            ท่ารำ  สอดสร้อยมาลาแปลง

                           

                        ยามกลางคืนเดือนหงาย     เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา

                    เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต            เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา

                    เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วหล้า       เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอยความหมายเพลง

           ความหมาย       ในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นคืนเดือนหงาย มีลมพัดมากระทบผิวกายรู้สึกเย็นสบายใจ แต่ถึงแม้จะ

                           สบายกายแล้ว ก็ยังไม่เท่ากับการได้สบายใจจากการที่ได้ผูกมิตรกับผู้อื่น อีกทั้งการที่ร่มเย็นไป

                           ทั่วหัวระแหง ยิ่งกว่าน้ำฝนที่ตกโปรยปรายลงมาทั่วพื้นแผ่นดิน ก็คือการที่ประเทศไทยเป็น

                           ประเทศที่เป็นเอกราช มีธงชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ร่มเย็นทั่วไปอธิบายท่ารำ

        แปลงมาจากท่าสอดสร้อยมาลาในเพลงงามแสงเดือนท่าเตรียมโดยยืนเท้าชิดกันมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาจีบหงาย

ที่ชายพกศรีษะเอียงขวาพอเริ่มเพลงมือขวาที่จีบหงายที่ชายพกโบกขึ้นไปตั้งวงบนโดยไม่ต้องสอดหรือม้วนมือมือซ้ายลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนมาเอียงซ้าย มือซ้ายลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนมาเอียงซ้าย

มือซ้ายยกขึ้นไปตั้งวงบน มือขวาลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพกเอียงขวาทำเช่นนี้สลับกันจนจบเพลงการเก้าเท้าเริ่มก้าวเท้าขวาตรงคำว่า "คืน" ก้าวซ้ายตรงคำว่า"เดือน"เท้าขวาวางหลังด้วยจมูกเท้าตรงคำว่า"หงาย" เท้าขวาเหยียบหนักลงไปตรงคำว่า"เย็น"แล้วก้าวซ้ายตรงคำว่า "พระพาย" ก้าวขวาตรงคำว่า"พริ้ว"แล้วเท้าซ้ายวางหลังตรงคำว่า"มา"เอียงศรีษะข้างมือจีบ และเท้าที่วางหลังก็ข้างเดียวกับมือจีบเสมอ
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ที่มา...
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/art04/15/htmls/index11.html

   

งามแสงเดือน ชาวไทย รำซิมารำ คืนเดือนหงาย ดอกไม้ของชาติ ดวงจันทร์วันเพ็ญ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ

Comments