Reports


Tiến sĩ Stephan Ortmann đánh giá cao vai trò tư vấn phản biện cuả VACNE trong việc tạo lập các chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam

posted Jun 29, 2013, 8:31 PM by Stephan Ortmann   [ updated Jun 29, 2013, 9:33 PM ]

(VACNE) - Tới Văn phòng VACNE tại Hà Nội ngày 29/5/2013, tìm hiểu về vai trò của tổ chức NGOs trong việc tạo lập chính sách ở Việt Nam, Tiến sĩ Stephan Ortmann, giảng viên trường Đại học Thành đô cuả Hồng Kông: đánh giá cao vai trò của Hội, sau khi nghe ông Chủ tịch giới thiệu về hoạt động này của VACNE trong 25 năm qua.

Về vai trò của Hội trong tạo dựng, sửa đổi các văn bản luật pháp, cũng như thẩm định các Dự án liên quan tới môi trường, TS. Nguyễn Ngọc Sinh đánh giá rất cao sự cầu thị của các cơ quan quản lý nhà nước và tâm huyết của giới khoa học trong nước . Nhờ đó, Việt Nam đã có bộ Luật tương đối hoàn chỉnh và hệ thống, theo kịp trình độ quản lý môi trường của thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế , nâng cao đời sống nhân dân.
 


Ông Chủ tịch cho biết thêm: VACNE và các nhà khoa học của Hội cũng thường xuyên được các cơ quan quản lý, các cơ quan truyền thông yêu cầu tư vấn về luật pháp (hoặc thẩm định các dự án) cũng như phản hồi những vấn đề “nóng” liên quan tới khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường...
 
Đề cập tới sự khác biệt về ý kiến giữa các nhà khoa học, các phóng viên trong Diễn đàn các nhà báo môi trường trực thuộc Hội, TS Nguyễn Ngọc Sinh cho rằng: đó là tín hiệu đáng mừng của nền dân chủ. Hội luôn coi trọng những ý kiến đa chiều, những luận điểm có cơ sở khoa học. Nhờ đó, Hội luôn thống nhất, lớn mạnh và có nhiều tập thể, cá nhân trong cả nước xin tham gia ./.

Report about my visit to Political Science Institute, ECUPL

posted Nov 3, 2009, 3:49 PM by Stephan Ortmann   [ updated Aug 11, 2010, 6:28 AM ]

德国哈根大学欧特曼博士访问我院
发布者:admin  加入时间:2010-7-23 21:31:44  点击数:71次


   2010年7月17日上午,哈根大学斯蒂芬·欧特曼博士(Stephan Ortmann )访问我院,我院院长李路曲教授,副院长袁峰教授及其他教师与欧特曼博士进行了愉快而友好的交流。
   作为目前德国唯一一位对新加坡进行研究的学者,欧特曼博士提出了在新加坡这样一个威权政体下为什么可以实现现代化的转型、中国要向新加坡学习什么、中国的 “新加坡研究”的规模和现状如何以及中国和新加坡在政治领域的异同等问题,李路曲教授和袁峰教授分别作了回答。整个会谈,热烈而友好。
http://202.121.166.25/Article/ArticleShow.asp?ArtID=242

My diary

posted Nov 3, 2009, 3:48 PM by Stephan Ortmann   [ updated Jun 29, 2013, 8:33 PM ]

This is my new "diary" ... a place where I will add all sorts of reports written about me.

1-3 of 3

Comments