about me


                                                                                                                                                                           english/francais

                       
                                                       
                  
                                                                                 


 A I S T Ė    J  U  R  G  I  L  A  I  T  Ė


  Gimimusi 1971 m. Trakuose (Lietuva).
  Vilniaus Dailės Akademijos magistro diplomas.
  Lietuvos Dailininkų sąjungos narė, tapytojų sekcija (nuo 2000 m.)
  Suteiktas meno kūrėjo statusas (nuo 2005 m.).
  
  Nuo 1998 metų dalyvauju dailės parodose ir parodų organizavime 
  Lietuvoje bei užsienyje.
  2007m. iki 2013m. dirbau tapybos ir piešimo dėstytoja meno 
  akademijoje Crosne, Prancūzijoje. Šiuo metu kuriu Lietuvoje.
  15 metų gyvenimas Prancūzijoje mane praturtino kultūrine ir socialine         prasme, bendravimas su įvairių sričių menininkais bei skirtingų                     kultūrinių aspektų pažinimas, neabejotinai atsispindi mano kūryboje .      
  Pagrindinė mano kūrybos sritis yra tapyba, tačiau neretai kuriu ir
  kompiuterinės grafikos darbus.     
  Menas kaip ir gyvenimas man yra nenuilstantis virsmas, tai nuolatinis         savęs ieškojimas...