Par mums

NĀC! DOMĀ! PIEDALIES!

„Alternatīvā izglītības reforma” – ir portāls, kurā izteikt priekšlikumus par Latvijas izglītības attīstību
un profesionāli tos apspriest.

Portāla mērķis ir palīdzēt izglītības reformu plānošanā valdībai un panākt, lai reformas izglītībā būtu pamatotas, demokrātiski apspriestas un pietiekami detalizēti izstrādātas. Nosaukums „Alternatīvā izglītības reforma” nozīmē nevis pretstatu valdības reformu plāniem, bet gan to papildināšanu un paplašināšanu, jaunu ideju un risinājumu meklējumus.

Portāla idejas autore un uzturētāja ir biedrība „Latvijas Pedagogu dome” (LPD), kas apvieno vairākas pedagogu profesionālas asociācijas. Tā sadarbojas ar Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Jauno zinātnieku apvienību un citām nevalstiskām organizācijām. LPD savas pastāvēšanas 17 gados ir konsultējusi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju un Izglītības un zinātnes ministriju, piedalījusies dažādu izglītības problēmu risināšanā.

Latvijas Pedagogu dome vēlas ievirzīt diskusijas sabiedrībā par izmaiņām izglītībā – racionālā gultnē. Tas nozīmē veicināt tādas reformas, kas, pirmkārt, būtu vērstas uz izglītības satura un kvalitātes pilnveidi.

Ikviens ir aicināts dalīties ar savām idejām vai novērtēt iestrādnes, kuras šajā portālā ievietojuši LPD biedri vai citi portāla lietotāji. Katru mēnesi iesūtītos ierosinājumus apspriedīs LPD darba grupas un LPD valde, lai vēlākais 2013. gada februāra beigās iesniegtu valdībai priekšlikumu kopumu: kuros virzienos un kā nepieciešams reformēt Latvijas izglītības sistēmu.

Portālā ir ievietota arī Valdības deklarācijas izglītības sadaļa. Par deklarācijā pausto ideju īstenošanas ceļiem ir iespējams izteikt viedokļus un tos izvērtēt.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju pēc krīzes, LPD aicina visus, kuri piedalīsies viedokļu apmaiņā un problēmu apzināšanā, meklēt visefektīgākos veidus kā ar salīdzinoši mazāku finanšu ieguldījumu varētu  panākt vislabākos rezultātus.

Katrā sadaļā, kuras nosaukums atrodas lapas kreisajā pusē, ir iespējams ienākt, lasīt ievietotos priekšlikumus, iesniegt savus ierosinājumus un par priekšlikumiem – balsot (izņemot pirmās divas un pēdējās divas sadaļas). Plašākas publikācijas, prezentācijas, rakstus un saites uz resursiem iespējams iesniegt sadaļai "Raksti".

Sākotnējā portāla ideja bija nedaudz citādāka, taču LPD nav resursu programmēšanas darbu apmaksai. Tāpēc būsim gandarīti par profesionālu datorspeciālistu padomiem un nesavtīgu palīdzību portāla dizaina un iespēju pilnveidē.
Pateicamies Edmundam Andersonam par darbu portāla izveidē!