ผลงาน‎ > ‎

คำณวน BTU & ติดตั้ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องปรับอากาศ

BTU (ฺBritish Thermal Unit) คือ ขนาดทำความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ มีหน่วยดังนี้ 1 ตันความเย็น เท่ากับ 12000 BTU/hr. เราควรเลือกขนาด BTU ให้เหมาะสมกับขนาด ของห้อง ที่จะทำการติดตั้ง โดยสามารถเลือก ได้จากตารางด้านขวานี้
Btu/h
ห้องปกติ
ห้องโดนแดด
9,000
12-15 ตร.ม.
11-14 ตร.ม.
12,000
16-20 ตร.ม.
14-18 ตร.ม.
18,000
24-30 ตร.ม.
21-27 ตร.ม.
21,000
28-35 ตร.ม.
25-32 ตร.ม.
24,000
32-40 ตร.ม.
28-36 ตร.ม.
25,000
35-44 ตร.ม.
30-39 ตร.ม.
30,000
40-50 ตร.ม.

35-45 ตร.ม.

35,000
48-60 ตร.ม.
42-54 ตร.ม.
48,000
64-80 ตร.ม.
56-72 ตร.ม.
80,000
80-100 ตร.ม.
70-90 ตร.ม.


ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม ในการเืลือกซื้อ เครื่องปรับอากาศ
 1. จำนวนและขนาดของหน้าต่าง
 2. ทิศที่แดดส่องหรือทิศที่ตั้งของห้อง
 3. วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม
 4. จำนวนคนทีี่ใช้งานในห้อง
ทำไมต้องเลือก BTU ให้พอเหมาะ
     BTU สูงไป คอมเพรสเซอร์ทำงานตัดบ่อยเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพ ในการทำงานลดน้อยลง ทำให้ความชื้นในห้องสูง ไม่สะบายตัว และที่สำคัญราคาแพง และสิ้นเปลืองพลังงาน
     BTU ต่ำไป คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สิ้นเปลืองพลังงาน และเครื่องปรับอากาศเสียเร็ว
การคำนวณ BTU ของเครื่องปรับอากาศ
BTU = พื้นที่ห้อง (กว้าง*ยาว)*ตัวแปร
ตัวแปรความร้อน แบ่งได้ 2ระดับ

     700 ห้องที่มีความร้อนน้อยใช้เฉพาะกลางคืน

     800 ห้องที่มีความร้อนสูงใช้กลางวันมาก กรณีที่เพดานสูงกว่า 2.5 เมตร ให้บวกเพิ่มจากเดิม 5%

หลักการทำความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ

หลักการทำความเย็นเครื่องปรับอากาศก่อนที่เราจะเรียนรู้กลไกการทำงานของ เครื่องปรับอากาศ เราควรทราบก่อนว่า ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการทำการความเย็น (Refrigeration Cycle) มี

          1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ของแอร์ แอร์บ้าน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสารทำ ความเย็นหรือน้ำยา (Refrigerant) ในระบบ โดยทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิ และความดันสูงขึ้น

          2. คอยล์ร้อน (Condenser) ทำหน้าที่ระบายความร้อนของสารทำความเย็น

          3. คอยล์เย็น (Evaporator) ทำหน้าที่ดูดซับความร้อนภายในห้องมาสู่สารทำความเย็น

          4. อุปกรณ์ลดความดัน (Throttling Device) ทำหน้าที่ลดความดันและอุณหภูมิของสาร ทำความเย็น โดยทั่วไปจะใช้เป็น แค็ปพิลลารี่ทิ้วบ์ (Capillary tube) หรือ เอ็กสแปนชั่นวาล์ว (Expansion Valve)

ระบบการทำความเย็นที่เรากำลังกล่าวถึงคือระบบอัดไอ (Vapor-Compression Cycle) ซึ่งมีหลักการทำงานง่ายๆคือ การทำให้สารทำความเย็น (น้ำยา) ไหลวนไปตามระบบ โดยผ่านส่วนประกอบหลักทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องเป็น วัฏจักรการทำความเย็น (Refrigeration Cycle) โดยมีกระบวนการดังนี้

          1) เริ่มต้นโดยคอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่ดูดและอัดสารทำความเย็นเพื่อเพิ่มความดันและอุณหภูมิของน้ำยา แล้วส่งต่อเข้าคอยล์ร้อน

          2) น้ำยาจะไหลวนผ่านแผงคอยล์ร้อนโดยมีพัดลมเป่าเพื่อช่วยระบายความร้อน ทำให้น้ำยาจะที่ออกจากคอยล์ร้อนมีอุณหภูมิลดลง (ความดันคงที่) จากนั้นจะถูกส่งต่อให้อุปกรณ์ลดความดัน

          3) น้ำยาที่ไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดันจะมีความดันและอุณหภูมิที่ต่ำมาก แล้วไหลเข้าสู่คอยล์เย็น (หรือที่นิยมเรียกกันว่า การฉีดน้ำยา)

          4) จากนั้นน้ำยาจะไหลวนผ่านแผงคอยล์เย็นโดยมีพัดลมเป่าเพื่อช่วยดูดซับความร้อนจากภายในห้อง เพื่อทำให้อุณหภูมิห้องลดลง ซึ่งทำให้น้ำยาที่ออกจากคอยล์เย็นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น (ความดันคงที่) จากนั้นจะถูกส่งกลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อทำการหมุนเวียนน้ำยาต่อไป

หลังจากที่เรารู้การทำงานของวัฏจักรการทำความเย็นแล้วก็พอจะสรุปง่ายๆได้ดังนี้

          1) สารทำความเย็นหรือน้ำยา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางดูดเอาความร้อนภายในห้อง (Indoor) ออกมานอกห้อง (Outdoor) จากนั้นน้ำยาจะถูกทำให้เย็นอีกครั้งแล้วส่งกลับเข้าห้องเพื่อดูดซับความร้อนอีก โดยกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดการทำงานของคอมเพรสเซอร์

          2) คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวในระบบที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนน้ำยาผ่านส่วนประกอบหลัก คือคอยล์ร้อน อุปกรณ์ลดความดัน และคอยล์เย็น โดยจะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูงเกินอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ และจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องต่ำกว่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ ดังนั้นคอมเพรสเซอร์จะเริ่ม และหยุดทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิห้องให้สม่ำเสมอตามที่เราต้องการ

 
ค่าใช้จ่าย (พลังงาน) ในการใช้งาน เครื่องปรับอากาศ (แอร์ แอร์บ้าน)

เครื่องปรับอากาศ แอร์ แอร์บ้าน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงโดยเห็นได้จาก พลังงานไฟฟ้าโดยรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในบ้าน 50-80 เปอร์เซ็นต์ เป็นพลังงานที่ใช้กับ เครื่องปรับอากาศแต่อย่างไรก็ตามด้วยอุณหภูมิบ้านเราร้อนขึ้นเรื่อยๆ เครื่องปรับอากาศ แอร์ แอร์บ้านก็มีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเราควรจำเป็นทำความเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายพลังงาน เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการเลือกซื้อ เครื่องปรับอากาศ แอร์ แอร์บ้าน ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม และไม่เกินความจำเป็น

หน่วย บีทียู เทียบ หน่วยวัตต์ ได้คือ
เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 Btu/hr = 1 ton ทำความเย็น = 3.52 kW 
ต้องการทราบหน่วย Btu/hr ให้เอา 0.293071 หาร  ( 1 kW=1000 W )
1 บีทียู เท่ากับ 0.293071 วัตต์
1000 บีทียู เท่ากับ 293.1 วัตต์  

การแปลงหน่วย
12000 บีทียู  หารด้วย 1000 แล้วคูณด้วย 293 วัตต์   ได้เท่ากับ 3516 วัตต์ หรือ 3.52 กิโลวัตต์ ครับ
Type
Btu/h
Watt
จำนวนหน่วยที่ใ้ช้/1 ชั่วโมง
ระยะเวลา/วัน
หน่วย/เดือน
ค่าไฟ
ติดหน้าต่าง
9000
920
0.92
8 ชั่วโมง คอมเพรสเซอร์ทำงาน 6 ชั่วโมง
165.6
418.97
12000
1150
1.15
207.0
523.71
24000
2900
2.99
538.2
1,361.65
ติดผนัง
9000
680
0.68
122.4
309.67
12000
1130
1.13
203.4
514.60
24000
2490
2.49
448.2
1,133.92
ตั้ง/แขวน
12000
1330
1.33
239.4
605.68
24000
2710
2.71
487.8
1,234.13

สำหรับ เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 BTU ถ้าปรับอุณภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา (นับจาก 25 องศา) เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง/วัน ช่วยชาติประหยัดไฟได้วันละ 2บาท/วัน 60บาท/เดือน คิดเป็น 720บาท/ปี ต่อครัวเรือน
INVERTER   คือระบบที่ควมคุมการปรับอากาศ ให้เป็นอย่างราบเรียบ และคงที่ ด้วยการปรับเปลี่ยนรอบการหมุนของคอมเพรสเซอร์ โดยการเปลี่ยนความถึ่ของกระแสไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์แทนการทำงานแบบ ติด-ดับ-ติด-ดับ ใน เครื่องปรับอากาศ แบบเก่า ทำให้ระบบ Inverter สามารถควบคุมอุณภูมิได้แม่นยำมากขึ้น และที่สำคัญ คือ ประหยัด
PLASMACLUSTER ทำให้สุขภาพของผู้ใช้ เครื่องปรับอากาศ แอร์ แอร์บ้าน ดีขึ้น

ระบบฟอกอากาศที่ให้กับ เครื่องปรับอากาศ ทุกวันนี้

 • ระบบแผ่นฟอก หรือตะแกรงประจุที่อยู่ภายในเครื่อง
 • ระบบพ่นอนุภาคไฟฟ้าออกมานอกเครื่อง แบ่งเป็น (พ่นอนุภาคไฟฟ้า - เพียงอย่างเดียว, พ่นอนุภาคไฟฟ้า + และ - ทั้งคู่)

ระบบแผ่นฟอก หรือตะแกรงประจุ ที่อยู่ภายใน เครื่องปรับอากาศ แอร์ แอร์บ้าน จะดีสำหรับการดักจับฝุ่น ควัน เพราะจะถูกดูดเข้ามาในเครื่อง แต่ก็จะไม่ได้ผลในกรณีที่ผู้ใช้แอร์ไม่ยอมเปลี่ยนแผ่นฟอก หรือทำความสะอาดตะแกรงประจุบ่อยๆ สำหรับเชื้อโรคบางชนิดก็สามารถถูกดักจับได้เหมือนกัน แต่ก็ติดปัญหาที่ว่ามันไม่ตายและสะสมอยู่ภายในเครื่อง สังเกตุได้จากการมีกลิ่นอับชื้นตอนเปิดแอร์ ซึ่งเกิดจากเชื้อราภายในเครื่อง ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ เช่น จาม คัดจมูก หนักหน่อยก็พัฒนาเป็นโรคหอบหืด

ระบบพ่นอนุภาคไฟฟ้า - ออกมานอกเครื่อง จะมีผลทำให้ร่างกายสดชื่น ไม่มีผลต่อการฆ่าเชื้อโรค สลายกลิ่นอับชื้น
ระบบพ่นอนุภาคไฟฟ้า + และ - ออกมานอกเครื่อง (ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์) จะมีผลไปฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ที่ลอยในอากาศ ทุกซอกทุกมุมของห้อง ส่าสุดค้นพบว่าพลาสม่าคลัสเตอร์สามารถสลายสารก่อภูมิแพ้จากตัวไรฝุ่นได้ ประสิทธิภาพเหล่านี้ถูกรับรองจากสถาบันวิจัยนานาชาติ 8 แห่ง
ผู้ที่ควรใช้ระบบฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์
 • ผู้มีโอกาสหรือเป็นโรคภูมิแพ้
 • เด็กทารก เพราะภูมิต้านทานโรคต่ำ สังเกตุได้จากการเป็นหวัดบ่อย จามตอนเช้า
 • ผู้สูงอายุ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และ ควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้
 • ผู้สุบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้ เพราะสามารถกำจัดสารพิษก่อมะเร็งในควันบุหรี่ได้
 • ผู้ที่เป็นหวัดบ่อยๆ พลาสม่าคลัสเตอร์จะช่วยให้เป็นหวัดน้อยครั้งลงได้
 • คลีนิค โรงพยาบาล ย่านชุมชน ห้องอาหาร คาราโอเกะ เพราะสามารถกำจัดเชื้อโรค และสลายกลิ่นอับชื้น กลิ่นบุหรี่ต่างๆ ได้ดีชุดรางครอบท่อ

 ประโยชน์ของรางครอบท่อ

 1. เพื่อความสวยงาม
 2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของฉนวน ความร้อนที่หุ้มท่อ
 3. ป้องกันการกัดแทะของสัตว์ได้
 4. สีสันเข้ากับผนังของบ้าน

    สั่งซื้อแอร์พร้อมติดตั้ง 

               วันนี้

     Free! รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร


การติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน ที่ดีมี 6 ข้อที่ควรคำนึงถึง ดังนี้

1ควรติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต และคอนเดนซิ่งยูนิต ของเครื่องแบบแยกส่วนให้ใกล้ กันมากที่สุด จะทำให้เครื่องไม่ต้องทำงาน
 หนักในการส่งสารทำความเย็น ให้ไหลไปตามท่อ ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อ และหุ้มฉนวนตลอดจนลดโอกาส
การรั่วของสารทำความเย็น
2.หุ้มท่อสารทำความเย็น จากคอนเดนเซอร์ไปยังแผงท่อ ทำความเย็น (Cooling coil) ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ด้วย ฉนวนที่มีความหนา ประมาณ 0.5 นิ้ว หรือตามที่ ผู้ผลิตแนะนำ เพื่อป้องกันมิให้มีสารทำความเย็นภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายนอกตามเส้นท่อ
3.ตำแหน่งติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ควรอยู่ในที่ร่ม ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง
แต่อากาศ ภายนอกสามารถถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรอยู่ในที่ อับลม หรือคับแคบ ที่ว่างโดยรอบเครื่องต้องเพียงพอ
 ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
4.ในสถานที่ซึ่งมีการติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง)หลายๆ ชุด ต้องระวัง อย่าให้ลมร้อนที่ระบายออกจากเครื่อง ชุดหนึ่งเป่าเข้าหาเครื่องอีกชุดหนึ่ง ควรให้ลมร้อนจากแต่ละเครื่องเป่าออกได้โดยสะดวก
5.ในบางสถานที่ซึ่งมีลมพัดแรงตลอดเวลาในทิศทางเดียว ควรติดตั้งคอนเดนซิ่ง ยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ให้อากาศร้อนระบายออก จากตัวเครื่องอยู่ในทิศเดียวกับ กระแสลม อย่าให้ปะทะกับลมธรรมชาติ เพราะจะทำให้เครื่องระบายความร้อนได้ลำบาก
6.ตำแหน่งติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต (หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ต้องให้ลมเย็นที่จ่าย ออกจากตัวเครื่องสามารถกระจายไปทั่วทั้งห้อง


                     ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานการเจาะผนังคุณจึงมั่นใจได้เลย ผนังบ้านจะไม่แตกไม่ร้าวด้วยสว่าน Holesaw เจาะผนังหัวเพชรขนาด 3 นิ้ว (75 mm.)


บริการ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแอร์

อัตราค่าซ่อมรั่ว พร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ
ลำดับ
รายการ
ราคา
รับประกัน
ระยะเวลา
1
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000-20000 บีทียู
1,800 บาท
4 เดือน
2 ชั่วโมง
2
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 21000-28000 บีทียู
2,500 บาท
4 เดือน
2 ชั่วโมง
3
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000-38000 บีทียู
3,000 บาท
4 เดือน
2 ชั่วโมง
4
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 39000-48000 บีทียู
3,800 บาท
4 เดือน
2 ชั่วโมง
5
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 49000-60000 บีทียู
4,800 บาท
4 เดือน
2 ชั่วโมง
หมายเหต พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้น ไล่ระบบ/แว็คคั่ม/เติมน้ำยา R22 เต็มระบบ
อัตราค่าเปลี่ยนแค๊ปรัน (Capasitor) / แม็คเนติกคอนแทร็คเตอร์ เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน
แคปรัน  แม็คเนติก
แค็ปรัน
  
แม็คเนติก
ลำดับ
รายการ
ราคา
รับประกัน
ระยะเวลา
1
เปลี่ยนแค็บรันคาปาซิเตอร์ (Start Compressor) 30 / 45 MFD
1,800 บาท 
1 ปี
30 นาที
2
เปลี่ยนแม็คเนติกส์คอนแทร็คเตอร์
1,800 บาท
1 ปี
30 นาที
3
แค็บสตาร์ทคาปาซิเตอร์ (ช่วย Start Comperssor) 106 - 108 / 145 - 175 MFD
1,800 บาท
1 ปี
30 นาที
4
เปลี่ยนแค็ปรัน Start Mortor คอยล์ร้อน
900 บาท
1 ปี
30 นาที
อัตราค่าเปลี่ยนมอเตอร์ เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน

มอเตอร์คอยล์ร้อน
ลำดับ
รายการ
ราคา
รับประกัน
ระยะเวล
1
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/20HP 220V.
2,900 บาท
1 ปี
1 ชั่วโมง
2
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/8 HP 220V.
2,800 บาท
1 ปี
1 ชั่วโมง
3
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน1/6 HP 220V.
2,800 บาท
1 ปี
1 ชั่วโมง
4
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน1/4 HP 220V.
3,000 บาท
1 ปี
1 ชั่วโมง
5
ค่าเปลี่ยนใบพัด พัดลมคอยล์ร้อน ไม่เกิน 3 ตัน
1,200 บาท
1 ปี
1 ชั่วโมง
อัตราค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม รีโมทไร้สาย รีโมทมีสาย
รูมเทอร์โม
ลำดับ
รายการ
ราคา
รับประกัน
ระยะเวลา
1
เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย
1,800 บาท
1 ปี
1 ชั่วโมง
 
2
เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย ดิจิตอล LCD
2,700 บาท
1 ปี
1 ชั่วโมง
รูมเทอร์โม
3
เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล
2,900 บาท
1 ปี
1 ชั่วโมง
4
เปลี่ยนเบรกเกอร์ / ลูกเซอร์กิส
500 บาท
1 ปี
1 ชั่วโมง
อัตราค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ Rotary ใหม่/พร้อมแว็คคั่มอากาศ/เติมน้ำยา R22 เต็มระบบ
คอมเพรสเซอร์ Rotory
ลำดับที่
รายการ
ราคา
รับประกัน
ระยะเวลา
1
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 12500 บีทียู
7,500 บาท
1 ปี
2.5 ชั่วโมง
2
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 16000 บีทียู
8,800 บาท
1 ปี
2.5 ชั่วโมง
3
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 18000 บีทียู
9,900 บาท
1 ปี
2.5 ชั่วโมง
4
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 20000 บีทียู
11,000 บาท
1 ปี
2.5 ชั่วโมง
5
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 25000 บีทียู
12,300 บาท
1 ปี
2.5 ชั่วโมง
6
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 32000 บีทียู
15,000 บาท
1 ปี
2.5 ชั่วโมง
7
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 35000 บีทียู
17,500 บาท
1 ปี
2.5 ชั่วโมง
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามหน้างาน