Ainoa Roa Ameigidez. 2n de Batxillerat A

Portafolis, què és?
Un portafolis, segons Jordi Adell, "és una col·lecció d'objectes reunida per una persona per un propòsit determinat", és a dir, una persona adjunta una sèrie de documents, imatges, etc. amb la fi de mostrar-ho a altres persones.
Pot ser un portafolis d'un alumne, com és el cas d'aquest, que el desenvolupa per entregar-ho a un professor i obtenir una qualificació. És una forma moderna i interactiva per agrupar les diferents informacions per poder-les consultar en qualsevol moment senzillament i ràpidament. Hi ha diverses eines per crear un portafolis, un Word Press, Blog, Google Sites... Però sense cap mena de dubte la més adequada és Mahara.
Un dels aspectes més positiu del portafolis és que l'alumne pot veure la seva evolució al llarg del seu treball i té la capacitat de mostrar només allò que li interessa.