Teória uhlového útoku

 

Uhlová teória útoku je koncept, učený v určitej podobe v mnohých bojových umeniach. Základné pochopenie teórie útoku je nevyhnutné pre správne aplikovanie defenzívnej stratégie a taktiky. Ignorovanie zloženia, taktiky a stratégie útoku znamená nevyhnutnú porážku. V nasledujúcej časti sa pokúsime popísať teóriu útoku, aj keď je to ťažké.

 

 


                                                        Myšlienky Zenu

Najmäkšia vec naráža do najtvrdšej a víťazí nad ňou, a to, čo nemá hmotnú existenciu, preniká aj nepriestupným. Preto viem aké prospešné je konať bez úmyslu.       
Lao-C´


Zen sa stal známy ako "priame poukázanie na ľudskú podstatu". Priame poukázanie je živá skúsenosť s realitou, s tým čo je sám život, nesprostredkovaný myšlienkou či slovom.                 
Anne Bancroft

Štyri spôsoby (úrovne) ako cvičiť techniky Aikidó

Je životne dôležité aby si každý Aikidóka vybudoval solídne základy prostredníctvom KATAI tréningu predtým, než sa posunie ku KI-NO-NAGARE a neustále pokračoval v KATAI tréningu s cieľom nezabudnúť základy aikidó. Pokiaľ je cvičenec schopný vykonať techniku v KATAI, tak nebude mať problémy s KI-NO-NAGARE. Naopak pokiaľ trénuje len KI-NO-NAGARE, veľmi často nieje schopný sa vôbec pohnúť keď je pridržaný všetkou silou a je tak paralyzovaný.


   MISOGI - Očista tela i ducha

„Podstatou aikidó je očistiť sám seba od zlých úmyslov a činov a dostať sa do harmonickej zhody so svojim okolím a takto očistiť svoju cestu od všetkých prekážok a zábran.“ Morihei tiež často citoval nasledujúce verše, ktoré sa naučil pri nácviku Hózóinského umenia oštepu: „Nájsť cestu predpokladá priviesť do správneho stavu vlastné srdce. Pokiaľ toto zvládnete môžete čeliť akémukoľvek protivníkovi s dobrou vyhliadkou na víťazstvo.“ 

Pre Moriheia sa stali
misogi a aikidó v praxi skutočnými synonymami: „ ... očistenie tela a duše, žiarivý stav nedotknutej čistoty, dosiahnutie pravej harmónie a stavu    pulzujúcej láskavosti a vznešenosti.

   UKEMI

Učiť sa ukemi znamená učiť sa, ako ochrániť svoje telo pred zranením, musíte byť neustále pružní a bdelí. Mali by ste byť schopní vykonať pád z akéhokoľvek uhla v ktoromkoľvek neočakávanom okamihu. Takéto schopnosti vedú k majstrovstvu v pokročilých technikách. Rovnako by ste sa mali učiť vykonávať ukemi, keď držíte boken alebo džó. Súčasťou tréningu aikidó so zbraňami sú niektoré techniky, pri ktorých jeden partner odzbrojuje druhého. Mnohé z nich zahŕňajú hod a uke by naň mal byť pripravený. Naučiť sa chrániť sám seba pri ukemi je tiež vašou zodpovednosťou voči partnerom s ktorými cvičíte...

MASAKATSU AGATSU KATSUHAYABI        
                                                      


Pravé víťazstvo je zvíťaziť nad sebou.
Uveďte sa do súladu so srdcom vecí
a nájdite spásu priamo vo vlastnom tele a duši.

Keď premýšľam o tomto svete, musím niekedy bolestne povzdychnúť,
avšak potom pokračujem v boji, kúpem sa vo víriacom svetle, ktoré približuje Deň plného víťazstva.
                                                                                    Ó sensei M.Ueshiba

MUSUBI Aikidó je štúdiom múdrosti. Pokiaľ nieste schopní sebakontroly a nemáte dôveru v samých seba - pokiaľ nieste schopní nahliadať sami na seba neskreslene - nikdy nebudete poznať tých ostatných, nebudete im dôverovať a samozrejme tiež nebudete schopní ovládať ich. Účelom aikidó nieje vytvoriť agresívnych bojovníkov, ale pestovať múdrosť a sebaovládanie. Ako študent aikidó musíte pracovať na zlepšení a zušľachťovaní samých seba, nie však na súperení s ostatnými. Kľúčom k tomuto procesu a srdcom aikidó je "musubi". ...

28.9. 2009
Ako je vidieť z priloženej fotografie náš „hyperaktívny“ kolega Martin Surový zaznamenal vo svojej Budo kariére ďalší úspech. Ako člen univerzitného klubu Taekwon-do UKF Nitra 26.9.2009 na International taekwon-do cup-Hungary obsadil prvé miesto v kategórii seniori 6-3.kup v disciplíne Tul (zostava). viac tu:                        Maťo, Gratulujeme.
PREČO SA SENSEI HITOHIRO ROZHODOL OPUSTIŤ FEDERÁCIU AIKIKAI  ?

Uplynulo 10 mesiacov odkedy združenie Iwama opustilo federáciu Aikikai a stalo sa nezávislým. Dáva mi to obrovskú radosť povedať všetkým našim členom že som rozvíjal a rozvíjam svoje aktivity pomaly ale isto a s presvedčením. V tomto liste by som sa rád poďakoval z hĺbky svojho srdca všetkým ktorí ma podporovali a stále podporujú, ponúkajúc mi svoju oddanú spoluprácu.

Na úvod by som Vám chcel povedať o tom, čo sa stalo po tom ako môj otec Morihiro Saito zomrel 13.5.2002...

                                        AIKI alebo AIKIDÓ A SEX
Stevens uvádza: „Existuje ešte ďalší význam aiki, vyjadrujúci pravú harmóniu. Je to spojenie muža a ženy, blažený stav plnej fyzickej a duševnej intimity. (V čínskych sexuálnych učebniciach bol výraz aiki používaný pre vyjadrenie úplného sexuálneho vyvrcholenia).


Tu je pár dôvodov, ktoré potvrdzujú že aikidó = sex
  ...


DÓJO A ETIKETA

Pri vstupe do dójo sa stretávame s tradíciami a formami etiky, ktoré nie sú súčasťou dnešného životného štýlu a ktoré niekedy prekračujú medze západného spôsobu myslenia. Ich rola je však dôležitá nielen pri osobnom vývoji študentov ale tiež v zaistení ich bezpečnosti a minimalizácii rizika zranení. Aikidó nieje šport ani aerobik, aikidó je budó vyžadujúce disciplínu, pokoru a vzájomný rešpekt. Pravidelným tréningom študent získava nové skúsenosti a niekedy aj dávno stratené morálne a duchovné hodnoty, ktoré sa časom prejavia aj v jeho všednom živote.
Dójo je miesto určené pre neustále zlepšovanie bojových, morálnych a duchovných kvalít, vyžadujúce skromné a pokorné chovanie.

AIKI - Harmonizovanie a práca s energiou

Vykonávanie pohybov v aikide s rytmickým vydávaním fonetických zvukov harmonizuje a uľahčuje tok energie, pomáha tiež pôsobiť na správne tempo a harmonizovať dýchanie                              so svalovým napätím.

SEBAOBRANA, NÁZOR NA ŇU A ZÁKONNOSŤ

Takmer každý tréner sa stretol od svojich zverencov s otázkou, ako sa môže brániť a čo v prípade napadnutia útočníkom. Tých teórií na túto tému odznelo veľmi veľa. Pozrime sa na túto oblasť z niekoľkých uhlov.

Vývoj sebaobrany treba hľadať v dávnych dobách. Historicky sa vyvíjala po stáročia do súčasnej podoby. Najprv to bol boj o holý život o existenciu, ako takú. Dôkazom toho sú nielen dochované pamiatky v oblasti vývoja jednotlivých zbraní, ale i vývoja techník v bojových umeniach či už KARATE, JIU JITSU, AIKIDO, TAEKWONDO, JUDO, či ďalšie.

Na tému sebaobrany sa bavili rôzne známe osobnosti, ako : Bruce Lee, Chuck Noris, Fumio Demura, Dan Inosanto, Ron Taganashi, či ďalší. Pozrime sa, čo hovoria čínske pramene, protagonisti bojových umení i súčasná právna úprava t.j. Trestný zákon č.300/2005 Z.z.


    
    Je celosvetovo uznávaný a používaný systém dokonalého naťahovania. Najlepšie je cvičiť 2x denne a to ráno a neskoro popoludní. Pred začatím Suzukiho strečingu si dajte ešte rozcvičku na zahriatie svalov, aby svaly boli pekne rozohriate a pružné. Ako možno viete, keď posilňujete svaly (kľuky, šplh, sedy - ľahy), svaly sa nám skracujú. Preto je veľmi dôležité naťahovanie! Vedzte, že keď budete každý deň robiť zhyby na hrazde, cvičiť s činkami a kľukovať ako blázon 
a nebudete svaly naťahovať, je tu riziko, že jedného dňa nebudete schopný poriadne natiahnuť ruku ...

         DUŠEVNÉ PRINCÍPY BUDÓ

   
Počas vývoja japonských bojových umení boli postupne v duševnej sfére vymedzené niektoré kľúčové prvky, značne ovplyvnené koncepciami myšlienkových smerov Buddhizmu, Konfucionizmu, Taoizmu a Šintoizmu. Prevážil koncept ituitívneho poznania, ktoré je možno dosiahnuť iba rozsiahlou skúsenosťou či tvrdým tréningom. Nedá sa k nemu prepracovať intelektuálnym vysvetlením. Cieľom totiž nie je "vedomosť" ale "poznanie". V tejto súvislosti je treba rozlišovať medzi termínom vedieť a porozumieť:

- ten, kto o veci vie, môže o nej hovoriť
- ten, kto veci rozumie, môže ju aplikovať

TEN, KTO JEJ ROZUMIE ZVNÚTRA, môže ju aplikovať VŽDY A VŠADE.

                ETICKÝ KÓDEX BUSHIDO

Tieto postuláty, maximá sentencií sú kostrou mysliteľskej bázy Bushido. Tieto atribúty boli zapísané do samotného srdca každého Japonca. Bushido je srdcom Japoncov. Tak tomu bolo v historických dejinách Japoncov do konca feudalizmu a tak je to aj v modernej dobe. Tieto zásady platia aj v dnešnej modernej japonskej spoločnosti. Možno modifikované, ale horia v srdci každého Japonca. Mali by byť poučné aj pre nás,ktorí praktizujeme dnešné systémy Budó.  Aby sme počas tréningov a cvičení chápali, na akých hodnotách staviame naše snaženia a zdokonaľovanie Budo. Ak sa tak nestane /vieme že tieto učenia , filozofické sentencie nie sú doménou v našich dobách/ nášmu snaženiu bude vždy chýbať duchovný rozmer. Ku životu patria nielen praktické ale aj duchovné – spirituálne veci, ktoré nás môžu duchovne nesmierne obohacovať..

Csaba F. Kende


                                                                     SAMURAJSKÝ MEČ

    História japonského meča sa začala písať približne v 6. storočí p.n.l., keď cisár Jimmu Tenno dobyl väčšinu Japonska. V tomto období sa Japonci inšpirovali mečmi z Číny. Preto boli prvé japonské meče prakticky napodobeninami čínskych mečov s priamou  obojstranne brúsenou čepeľou. V Japonsku má od mýtických dôb meč postavenie zbrane a zároveň symbolu moci. V dochovaných japonských historických prameňoch sa stráca vznik meča v mýtických temnotách ale pôsobenie čínskeho vplyvu na jeho ranný vývoj je zrejmý. 


NAJ.sk  2009  © Frankie.PD


TOPlist
  
                    
        
   Pre Philippa Voarino         
(7. DAN a 5. Mokuroku), žiaka Majstra Saito, je učenie Aikikai takým učením, ktoré je kodifikované cez  Doshu, Kisshomaru Ueshibu, syna Zakladateľa. Ó Sensei Ueshiba však učil v Iwame umenie ktoré obsahuje 3 prvky:  Aiki-ken,  Aiki-jo a Tai-Jutsu. Preto Aikido odovzdávané prostredníctvom  Aikikai je neúplné Aikido.


EGO a konflikt

Konflikt je nevyhnutný a neodvratný prvok ľudského správania. Hrdosť a pýcha sú príčinou väčšiny týchto konfliktov. ... Čo vedie jednotlivca, skupinu alebo dokonca národ k tomu aby si myslel že je lepší či nadradený komukoľvek inému. Prečo je túžba dokázať túto nadradenosť tak silná a prevládajúca vo svete bojových umení ?

Tradičné MOKUROKU v Iwama Ryu

Mokuroku
v japonských bojových umeniach predstavujú rozhodujúce listinné dôkazy pre členov ryu (školy) ktorí ich obdržali, vypovedajú totiž o ich schopnostiach resp. dosiahnutej technickej úrovni. V systéme tradičného Aikida, Iwama ryu, je ich päť.
Zatiaľ čo Mokuroku je používaný ako “licencia či certifikát“ ( dosiahnutej úrovne bojového umenia), jednotlivé pozície v Mokuroku sa odvolávajú na konkrétnu schopnosť a zručnosť ich držiteľa. ...TRI VŠE OBSAHUJÚCE TECHNIKY

Ó sensei raz povedal, že sa žiak môže naučiť veškeré základy Aikida iba tým, že bude cvičiť len tri techniky: tai no henko, morotedori kokjuhó a suwariwaza kokjuhó. Ako je možné obsiahnuť Aikidó len týmito troma technikami, keď je v ňom zdanlivo nekonečný počet rôznych techník a ich variácií ?

  STRATÉGIA A TAKTIKA V AIKIDÓ
Stratégia – je celkový prístup k veci pri riešení bojových situácií. V japonských bojových umeniach sa rozlišuje na stratégiu útoku a stratégiu obrany. Ten, kto zvolí stratégiu útoku, musí zaútočiť skôr, než jeho protivník, a tým získať výhodu alebo víťazstvo. Stratégia protiútoku je založená naopak na útoku protivníka, ktorému sa obranca vyhne, prípadne ho kryje (alebo oboje) a až potom vyrazí k rozhodujúcemu úderu či porazu. Taktika – je spôsob riešenia dielčej situácie boja, súboja alebo zápasu. Nemôže sa však zaobísť bez technického prístupu, ktorým by bolo možné tohto cieľa dosiahnuť. Taktika je teda úzko spojená s technikou... „Technika je prostriedok k dosiahnutiu maximálneho účinku minimálnym úsilím.“ (Shioda, c.d., s.16) Dosiahnutie maximálneho účinku s minimálnym úsilím je predmetom skúmania taktiky. . .


        SHUGYÓ - STÁLY TRÉNING

Celoživotné sledovanie cesty sa japonsky označuje slovom
shugyó. Morihei radil: „Neponáhľajte sa vo svojom tréningu, nesnažte sa všetko zvládnuť čo najrýchlejšie: Trvá najmenej desať rokov, než môže človek zvládnuť základy a vystúpiť na prvú priečku rebríčka. Nikdy si o sebe nemyslite, že ste vševediaci, dokonalý majster. Musíte stále pokračovať s každodenným cvičením spoločne so svojimi priateľmi a žiakmi a snažiť sa spoločne postupovať cestou harmónie.“
                          RADY MNÍCHA TAKUANA

Ri alebo rozum znamená podľa Takuana totálnu kontrolu mysle pri zachovaní absolútneho odstupu od svetských problémov. Inými slovami sa to dá taktiež popísať ako stav bezvedomého vedomia alebo vedomého bezvedomia. V takom stave je myseľ schopná slobodne reagovať na akýkoľvek podnet. Ak stojí šermiar tvárou v tvár protivníkovi, je celkom nevyhnutné, aby oslobodil svoju myseľ najmä od myšlienok na víťazstvo alebo porážku. Premýšľanie totiž vedie k spomaleniu reakcie a tým k neúspechu. Jedine bezmyšlienková reakcia podporená vytrvalým nacvičovaním správnych techník waza, môže viesť k úspechu. Preto je podľa starých majstrov nevyhnutné, venovať sa obidvom oblastiam s rovnakým úsilím.


ČO JE TO  TAKEMUSU AIKI  A  IWAMA RYU

Takemusu označuje tréningový štýl ktorý bol vyučovaný zakladateľom - Aikido Ó senseiom Moriheiom Ueshibom (+1969) v posledných desaťročiach po 2 sv. vojne v Japonskej Iwame. Zakladateľ aikida v tejto súvislosti často hovorieval o tom, že Aikido bez Takemusu neexistuje .


Slabika “take “ v duchu Budó znamená odvážne konanie bez zaváhania a “musu “ tvorbu a rozvíjanie takých opatrení, ktoré v konfliktnej situácii prinášajú najefektívnejší výsledok...

PRINCÍP SENIORITY - SENPAI verzus KOHAI

Senpai = starší žiak alebo ten čo začal cvičiť aikidó predo mnou

Kohai  = mladší žiak alebo ten čo začal cvičiť aikidó po mne

Systém senpai / kohai je súčasťou nielen budó ale celej japonskej kultúry. S týmto systémom sa stretnete v každodennom živote japoncov. Neexistuje nikto len so statusom senpaia, vždy budete v určitej oblasti aj kohaiom. Tým je zaručené nezneužívanie systému a eliminácia šikanovania.

V budó je kladený veľký dôraz na dodržiavanie systému senpai / kohai. Vzťah senpai / kohai núti v pozitívnom slova zmysle trénovať usilovnejšie ako senpaia tak i kohaia. Je v záujme senpaia zabrániť situácii kedy kohai predčí svojimi schopnosťami senpaia. Preto senpai musí trénovať viac než kohai a tak si svoju rolu senpaia zaslúžiť. Senpaiom sa nestanete tak, že obdržíte papier, na ktorom bude uvedené že ste senpai...


ATEMI  A  JEHO  POUŽITIE V  AIKIDÓ

V súčasnej dobe akoby sa zabúdalo na význam atemi v aikidó. Atemi sa neskrýva len v úderoch pri obrane a vychyľovaní ukeho, ale hlavne ukeho práca pri dynamických útokoch by mala byť založená na správne prevedenom atemi. Pretože bez správne prevedeného útoku, ktorý musí mať určitú rýchlosť a silu, sa aikidó techniky cvičiť nedajú. A často sa stáva, že ak aikidóka trénuje bez správneho útoku zo strany partnera, býva prekvapený keď niekto na neho zaútočí dynamicky. Vtedy zistí, že to je úplne iný pocit, a že to čo cvičil doteraz mu prakticky nefunguje....


                   PRINCÍPY AIKIDA

Aikidó je systematicky vytvorené umenie, ktoré je postavené na princípoch. Vo všetkých pohyboch aikida je možné tieto princípy spätne nájsť, ich osvojenie je cieľom cvičenia jednotlivých techník aikida Pri nedodržaní týchto princípov sa z techník aikida stávajú „triky“.

     Týmto sa tiež ozrejmuje odlišnosť aikida od športu. Aikidó presahuje rámec bežnej športovej aktivity. Je to umenie, pri ktorom nieje prioritný iba výsledok, ale tiež cesta k nemu. Pokiaľ aikidóka použije pri obrane techniku aikida, avšak nedodrží jeho princípy, nepôjde o dobrý pohyb. V aikide sa cvičenci neustále snažia vlastné pohyby zlepšovať. V tomto ohľade nebojujú len proti útočníkovi, ale vždy tiež sami proti sebe. Je teda zrejmé, prečo aikidó predstavuje výchovný systém. V tomto zmysle pre aikidó platí; „Človek sa nezlepšuje, akurát robí menej chýb“. Pokiaľ sa človek rozhodne postaviť výzve, ktorú aikidó predstavuje, stretne sa s výchovným systémom, ktorý umožňuje učenie najrôznejšími spôsobmi. Snaží sa o „ideálnu“ techniku, tzn. že by mal maximálne zohľadňovať všetky princípy. Definíciu „ideálnej“ techniky v podstate nieje nikdy možné naplniť. Aikidóka robí stále nové chyby. Pretože sa pri tréningu aikida jedná o cvičebnú a nie reálnu situáciu, existuje šanca vyskúšať si to isté znovu. Cvičenec sa pritom pokúsi nezopakovať chyby ktorých sa dopustil, a preto urobí chyby nové atď..


                               LEGENDA O VZNIKU JAPONSKA

    Legendu o vzniku Japonska opisujú kroniky „Kodžiki“ a „Nihonšoki“, ktoré pochádzajú z rokov 712 a 720. Obe pamiatky predstavujú významné literárne pamiatky, a preto sa v priebehu školských rokov zoznamujú s nimi všetci Japonci. Dôležité sú aj pre cudzincov, ktorí sa chcú zoznámiť s japonskou kultúrou a šintoizmom.

Kronika začína opisom vzniku vesmíru: Keď sa Nebo a Zem začali oddeľovať zavládol chaos. Vtedy sa zrodili prví traja bohovia – Ame no minakanuši /Boh, ktorý je v strede ...


                 
KI V AIKIDÓ

    Na začiatku nášho života sme každý z nás obdarovaný určitým množstvom a kvalitou energie, ktorú žitím míňame. Ako rýchlo a v akej kvalite ju zužitkujeme, to závisí od nášho spôsobu života. Odkiaľ sa však táto energia berie a čo to vlastne je?
Energiu, o ktorej je reč, v Aikidó nazývame Ki . Definovať ju dostatočne uspokojivo je takmer nemožné. Nemôže byť totiž pochopená analytickou mysľou. Ki je sama osebe neviditeľná. Výsledok jej 'práce' je však v určitých situáciách viditeľný markantne. Ki je univerzálna životná sila. Všetko, čo existuje, bolo touto silou vytvorené. Nachádza sa v najnepatrnejších časticiach, ktoré tvoria formu a substanciu nášho vesmíru. Tieto častice, ktoré sú stavebnými kameňmi všetkej hmoty a všetkých foriem, nie sú samy osebe ničím iným ako Ki v podobe vibrácií.


                                                                    SAMURAJI


Prečo boli takí výnimoční a čím sa preslávili?

Vojenská vrstva samurajov sa delila na štyri skupiny - Hatamoto Gokenin (tkz. prostredný), Rónin (samuraji bez pána) a neskôr i Ašigaru (obyčajní vojaci). Slovo samuraj značí, v doslovnom preklade, „človek vládcovi slúžiaci”. Odvodzuje sa od slova saburau - slúžiť. Kastu samurajov zvykli tiež nazývať ako "Trieda dvoch mečov".
Pre samuraja bol meč posvätná oceľ, znamenie sily a vnútorného uznesenia. Ľahostajné zachádzanie s mečom bolo absurdné. Nikdy naňho nesmel omylom stúpiť, alebo s ním zachádzať neopatrne, či dokonca podradne. Bola to časť jeho charakteru. Katana bola pre samuraja predovšetkým symbolom jeho rodu a postavenia. Áno, i zbraň, ale i neustála pripomienka toho, kto je, jeho povinnosti, ale i jeho práva.


         ETIKETA SAMURAJSKÉHO MEČA

    Meč bol pre samuraja božský symbol, zbraň aj odznak cti, ktorý hovoril o ich šľachtických predkoch. Stal sa jeho dušou, ktorá mu bola neodcudzciteľne zaručená tradíciou. Pre používanie a udržovanie meča existovala prísna etiketa.

Samurajský meč sa ukladal do stojanu katanakake, rukoväťou (cukou) smerom doľava a špičkou smerujúcou ku vchodu, to je pokojná pozícia meče a znamená priateľské úmysly k hosťovi. Je to preto že sa pri tasení z tejto pozície musí meč otočiť cukou doprava (samuraj nikdy nesmie tasiť ľavou rukou - okrem tanto). Cukou doprava je možné meč uložiť iba v prípade očakávania útoku. - Kdo pije, neví, jak víno škodí, kdo nepije, neví, jak prospívá.
- Když se tě ptají, neprozradíš nic, ale sám od sebe řekneš     vše.
- Bohatí nejsou milosrdní a milosrdní nejsou bohatí.             -
- Kdo neuměl  žít, nebude umět umírat.
- V trpělivosti a harmonii je skutečná síla.
Vědomosti jsou poklad, který svého majitele všude provází.
Jednou sám vidět je lepší, než stokrát slyšet.
Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle.
Když bojují dva tygři je jeden odsouzen k zranění a druhý k   smrti.
- Vstoupíš-li do vesnice, řiď se jejími zákony.