ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ A´


Selecció de materials i recursos per a GREC I

Departament de Cultura Clàssica

IES Cotes Baixes d'Alcoi

  

Exercicis de repàs del llibre de text Griego I Athenaze (Oxford) 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  Exercicis  amb Quia

Ejercicios de griego para Athenaze 

Versions en anglés:   Athenaze Greek Exercices / Suplementary Exercices for Athenaze

 Materials de classe

Lingua graeca per se illustrata CAPITOL 1  CAPITOL 2

     

Exercicis de gramàtica

Grup Electra

 

 

 Vocabularis

LOGOS A. L. Gallego Real

Gramàtiques i història de la llengua grega

Proyecto Grammaticus C. Cabanillas

S.Giralt

 

 Escriure grec a l'ordinador:

Programa Euclides Univ. Barcelona

Τά γράμματα : fonts i recursos Projecte Palladium CNICE

 

Història, Literatura i civilització grega

Labyrintus

 

 Material audiovisual

                Griego para niños 

                Diceòpolis en còmic    capitol 4  O AΡΟΤΟΣ 

                "Teseu, Ariadna i la minocabratràiler,  prima parssecunda parsGuiò  (pronúncia erasmiana)

                Verba amatoria paraules d'amor en grec antic, modern i llatí

                La zorra y la leona Faula d'Esop

Τραγούδια

ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΗ  N. Portokalolgou Lletra 

 ΛΑΒΑ Alkistis Protopsalti Σαν υφαίστειο που ξυπνά Lletra

ΠΑΙΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ     Cançò nadalenca popular Lletra

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ  Cançò nadalenca popular Νana Mouskouri  Lletra