GREC II  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β'

Departament de Cultura Clàssica   IES Cotes Baixes Alcoi

DEFENSA PER LA MORT D'ERATÒSTENES

- Ποῖ βαδίζεις, ὦ γύναι ;

- Εἰς τὴν ἀγοράν, ὦ φίλτατε Εὐφίλητε!

Exercicis de repás


   Textos

  

Vocabulari amb anàlisi gramatical i etimologíes de Charo Marco i Amparo Moreno

 

Exercicis de gramática  

1ª i 2ª Declinacions     3ª declinació    Imperfecte      Aorist      Infinitiu      Participi

 

Materials audiovisuals

                Cuéntame cómo pasó, Eufileto (lectura de: Ainoa, Núria, Jesús i Saray)

 

Webs i Blogs temátics sobre Lisias

             Atlanta blog de Virginia sobre el context social i cultural

Lisias y Eufileto blog de Carlos Viloria amb comentaris i análisis gramaticals del discurs I 

Lisias, Discurso I: Texto, traducción, análisis gramatical, etimologias y ejercicios.  Griegoweb  de A. Ortolá

 

  Temes de cultura de les PAU   

 

PER L'INVÀLID 

Exercicis de repàs

 

 Textos