โรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

Opportunistic infections in people infected with HIV / AIDS patients.เทคนิคการป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

โรคฉวยโอกาส

เทคนิคการหลีกเลี่ยงเชื้อก่อโรคฉวยโอกาส

M ปอดอักเสบ พีซีพี

- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่กำลังเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อนี้

เนื่องจากภูมิต้านทานโรคในร่างกายของท่าน ต่ำกว่าคนอื่น ทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย

M  พยาธิในสมอง

-  หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆเนื่องจากอาจมีไข่พยาธิ

-  หลีกเลี่ยงการสัมผัสแมวและอุจจาระแมว เนื่องจากอาจมีพยาธิอยู่กับสัตว์และอุจจาระ

M  วัณโรค

-  หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่กำลังเป็นวัณโรคในระยะแพร่เชื้อ เนื่องจากภูมิต้านทานโรคในร่างกายของท่านต่ำกว่าคนอื่น จะทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย

M  เชื้อราที่อวัยวะต่าง ๆ

-  หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสัมผัสกับดิน โดยเฉพาะหน้าฝน

M  อุจจาระร่วงเรื้องรัง

-  หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ควรดื่มน้ำต้มสุก หรือน้ำกรองที่สะอาดเท่านั้น

-  กินอาหารที่ปรุงสุกสะอาด รักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน ควรล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้ง

-  หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์ในบ้าน ไม่ควรสัมผัสสัตว์เลี้ยงใดๆและไม่ควรเป็นคนไปทำความสะอาดกรงและคอกสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือสัตว์ที่มีอาการท้องเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มักมีความเสี่ยงสูงที่เป็นพาหนะ หรือตัวนำโรคมาสู่ท่าน

 

โดย ภ.ก.เชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ