Міністерство охорони здоров’я України
Запорізький державний медичний університет
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика


Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 2016»
13 жовтня 2016 року, м. Запоріжжя, м. Київ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-методичній відеоконференції «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2016», яка відбудеться 13 жовтня 2016 року. Проведення Конференції внесено до реєстру заходів УкрІНТЕІ України посвідчення №122 від 18.03.2016.

ОРГАНІЗАТОРИ:

 • Запорізький державний медичний університет
 • Національна медична академія післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л.Шупика МОЗ України
 • Проблемна комісія «Медична інформатика та інформаційні технології» МОЗ та НАМН України 
 • Українська асоціація «Комп'ютерна медицина»
 • Всеукраїнська громадська організація «Асоціація спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки» (ВГО «АМЕТИСТ»)

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Актуальні питання інформатизації охорони здоров’я.
 • Технології дистанційного навчання на базі хмарних сервісів у медицині та фармації.
 • Проблемно-орієнтоване навчання на базі віртуальних пацієнтів.
 • Розробка та впровадження online-курсів на платформі edX.
 • Когнітивні технології навчання.
 • Сучасні питання формалізації медичних та фармацевтичних знань.
 • Інформаційні технології в фармації.
 • Системи прийняття рішень в медицині та фармації.
 • Розробка та досвід застосування телекомунікаційних систем у сфері охорони здоров’я.
 • Зміни педагогічних та психологічних аспектів медичного навчання при впровадженні інформаційних технологій.
Після закінчення Конференції учасники отримають Сертифікат учасника.
Офіційна мова конференції: українська, англійська, російська.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

 • Вимоги щодо оформлення матеріалів: текст, малюнки і формули (MS Equation 3.0) готувати в текстовому редакторі MS Word, зберігати з типом файлу *.doc MS Word; параметри сторінки – розмір паперу А-4 із відступами зверху та знизу по 2,0 см, зліва 2,0 см, справа 1 см; шрифт Times New Roman розміром 14, міжстроковий інтервал - 1,5.
 • Структура публікації: УДК, назва роботи (великими літерами в центрі), ініціали та прізвище автора (-ів), назва закладу (курсивним шрифтом), ключові слова, потім після вільної строки, вступ, мета дослідження, основна частина, висновок. Обов’язково: відомості про авторів, адреса для листування.
 • Завершення прийняття тез  - 30 вересня 2016 р.
 • Вартість публікації: оплата за публікацію проводиться після прийняття до друку!
 • Матеріали для публікації можуть бути надані у вигляді статті та опубліковані в науково-практичному журналі «Медична інформатика та інженерія» (атестовано ВАК України з напряму медичні та біологічні науки). Вимоги щодо оформлення статті: http://inmeds.com.ua/periodics/info.php
Для участі в конференції до 20 вересня 2016 р на електронну пошту Оргкомітету надсилається:
анкета учасника конференції (додаток 1) - mfi.conf2016@gmail.com або заповніть
он-лайн анкету на сайті конференціі https://sites.google.com/site/aidltconf2016/;

електронний варіант тез - mfi.conf2016@gmail.com. 

Організаційний комітет Конференції

69035, м.Запоріжжя, пр. Маяковського,26, Запорізький державний
медичний університет, кафедра медичної та фармацевтичної інформатики.
телефони: (061) 224-68-16; факс/тел.: (061) 239-33-01;
e-mail: mfi.conf2016@gmail.com