Despertant el potencialLlicència d'ús de la plataforma programari e-learning per creació, gestió i explotació de continguts relacionats amb l'educació i el coneixement
Spin-off 's sota projecte, en els àmbits de l'educació i la gestió del coneixement

Consultoria i disseny i implementació de solucions "e-learning".
Disseny, desenvolupament, "hosting", promoció i distribució de continguts d'alt valor / potencial relacionats amb el coneixement i l'educació
Serveis de hosting i lloguer d'espais virtuals per a la creació, promoció i explotació de continguts educacionals per a autors i propietaris en general