B Identificació de les zones i col·lectius a dinamitzar i contractació del projecte

dentificació de les zones i col·lectius a dinamitzar i contractació del projecte

 

En aquesta fase s’estableixen les bases de l’acció a realitzar amb el Govern Autonòmic, Diputacions o Ajuntaments.

 

En particular s’identifiquen les unitats d’acció geogràfica (comarques, pobles, barris, ..), els col·lectius a dinamitzar (gent gran, nens, professors, cooperatives, ..) i els mecanismes de comunicació amb  aquests col·lectius.

 

Un cop identificats es presenta un pla d’acció amb un calendari i un pressupost tancat per  dur-lo a terme, i es fixen les mètriques per avaluar els resultats, les hienes i els materials de recolzament.

 

Un cop  aprovat el pressupost  es passa a l’execució del mateix.

 

5.      i Contractació dels  programes

Cooperació en la campanya Orientat i Re Empren

3 de juny 2015, 0:50 publicada per AiAiA BiG Empordà


aprovat el pressupost es passa a l’execució del mateix.

3 de juny 2015, 0:49 publicada per AiAiA BiG Empordà


pressupost tancat per dur-lo a terme

3 de juny 2015, 0:48 publicada per AiAiA BiG Empordà


El Calendari

3 de juny 2015, 0:47 publicada per AiAiA BiG Empordà   [ actualitzat el 3 de juny 2015, 3:39 ]eines i els materials de recolzament

3 de juny 2015, 0:45 publicada per AiAiA BiG Empordà


 les eines i els materials de recolzament.

mètriques per avaluar els resultats

3 de juny 2015, 0:45 publicada per AiAiA BiG Empordà

calendari i un pressupost tancat per  dur-lo a terme, i es fixen les mètriques per avaluar els resultats, les eines i els materials de recolzament.

pla d’acció

3 de juny 2015, 0:43 publicada per AiAiA BiG Empordà

Un cop identificats es presenta un pla d’acció amb un 

mecanismes de comunicació

3 de juny 2015, 0:42 publicada per AiAiA BiG Empordà

 i els mecanismes de comunicació amb  aquests col·lectius.

acció geogràfica comarques, pobles, viles, barris i veïnats

3 de juny 2015, 0:41 publicada per AiAiA BiG Empordà


acció geogràfica (comarques, pobles, barris, ..), 

1-9 of 9