Acostament a les persones identificant el valor a afegir cercant Acords

eQ idea QUINA IDEA!!  LES "BONES NOVES IDEES"  IDEES I PLANS EN QUE "TOT@S HI GUANYEM"   esvoranc emocional en les families  Sant Feliu de Guíxols Castell - Platja S'Agaro  Girona canvi , transformació resultats que són eficaços en el curt termini El Calendari i faciliten el creixement continu AEBC 

Orientadors

AEBC Orientadors

per compartir activitats , metes i objectius

 Les Propostes de la I de El Viver de Can Patxot