Hem

Planerna på tidningen Ah Media Bladet kläcktes vår-sommaren 2009 av Andreas Hindrén. Tanken var att tidningen skulle bli ett reklamblad för vilka hemsidor Andreas gjort, men efter noggrannare funderingar beslöts det att tidningen också skulle informera och underhålla.
Tisdagen den 18 augusti 2009 kom det allra första numret av tidningen ut.

Tisdagen den 31.08.2010 kunde Ah Media Bladet öppna denna hemsida (http://sites.google.com/site/ahmediabladet).


Läs gratis tidningen via Internet
Läs nummer 9 via webben! Läs nu >>
Läs nummer 12 via webben! Läs nu >>
Om ni vill läsa fler nummer av tidningen kan ni enkelt beställa tidningen gratis till er e-post. Beställ tidningen >>


Över 100 prenumernater
Den 10 maj 2011 sprack 100 prenumeranter gränsen. Susann Hindrén blev den hundrade prenumeranten för tidningen. Ah Media Bladets redaktion gratulerar Susann.