DomovODBORNÉ MINIMUM
pre uchádzačov o znaleckú, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť
plánujeme organizovať v termíne marec. resp. apríl 2017

PZU SPU v Nitre, ŠD Mladosť, Štúrova 3, 949 01 Nitra