ข่าวประชาสัมพันธ์เข้าเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร รูปแบบใหม่

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ #ประเภทโควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีการศึกษา 2560"

ประกาศ ก.บ.ม.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตารางราคากลางปรับปรุงและซ่อมดาดฟ้าคณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ จำนวน 4 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์


Comments